godaddy-about-leadership-karen-2018-100x

Karen Tillman
Vanhempi varapuheenjohtaja ja viestintäpäällikkö

Takaisin

Karen Tillman on yrityksen GoDaddy vastaava varapääjohtaja ja viestintäjohtaja. Hänellä on yli kahden vuosikymmenen kokemus maailmanlaajuisten IT-yritysten yritysviestintäohjelmien johtamisesta. Ennen kuin GoDaddy palkkasi Karenin, hän toimi Ciscon viestintäjohtajana. Karen aloitti työnsä Ciscolla vuonna 2010 ja vaikutti merkittävästi yrityksen maineen parantumiseen vuosina 2011 ja 2012. Ennen Ciscoa Karen työskenteli Oraclen yritysviestinnästä vastaavana varapääjohtajana 12 vuoden ajan.

GoDaddy palkkasi Karenin vuonna 2013. Hänen tehtävänään oli uudistaa yrityksen brändi ja parantaa sen mainetta pienyritysten teknisenä palveluntarjoajana yrityksen mission mukaisesti. PR-toiminnan, sosiaalisen median, yhteisöjen osallistumisen, johtotason viestinnän, yrityksen yhteiskuntavastuun ja työntekijäviestinnän ansiosta yrityksen maine on muuttunut markkinoilla merkittävästi.

Karenilla on vertailevan kirjallisuustieteen kandidaatin tutkinto University of California, Irvinestä.