Mikä on komentosarja?

Komentosarjat ovat toimintokirjastoja, joiden käyttöönotto verkkosivustolla on helppoa. Komentosarjat liittyvät funktioihin, jotka suorittavat tiettyjä tehtäviä ja joita kutsutaan olemassa olevan koodin kautta. Esimerkkejä tavallisista komentosarjoista ovat esimerkiksi JavaScript- tai PHP-funktioiden kirjastot.

Komentosarjoja ei asenneta sovellusten tapaan, vaan ne ladataan palvelimelle. Toimintojen käyttö edellyttää, että sivuston koodi sisältää viittauksen komentosarjaan.


Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kiitoksia palautteestasi. Jos haluat puhua asiakaspalveluedustajan kanssa, käytä yllä näkyvää puhelinnumeroa tai chat-vaihtoehtoa.
Kiva, että meistä oli apua. Voimmeko tehdä jotain muuta?
Olen pahoillani asiasta. Kerro meille, mikä on epäselvää tai miksi ratkaisu ei toiminut oman ongelmasi kohdalla.