4. sukupolven VPS + omat palvelimet Ohje

Porttien eston poistaminen 4. sukupolven palvelimeni vaatimilta porteilta

Vaaditaan: Sinun täytyy ottaa ylläpitäjäkäyttö käyttöön, jotta voit noudattaa näitä ohjeita.

Jotta 4. sukupolven VPS-palvelimesi tai oman palvelimesi sujuva toiminta voidaan varmistaa, portti 2224 on oletusarvoisesti auki palvelimen ollessa käytössä. Jos palvelintapahtumia ei pystytä suorittamaan portin 2224 eston vuoksi, poista esto ja yritä uudelleen 15 minuutin kuluttua.

 • Jos kyseessä on Windows-palvelin, poista portin esto käyttäen Windows Defender -palomuuria.
 • Jos kyseessä on Linux-palvelin, noudata alla olevia ohjeita ja poista porttien esto palvelimessa käyttäen palomuuritunnusta. Jos käytät eri palomuuriohjelmaa, voit joutua muuttamaan tätä esimerkkikoodia.
 1. Yhdistä palvelimelle SSH:n kautta. Lisäohjeita: Palvelinyhteyden muodostaminen SSH:lla (Secure Shell).
 2. Suorita tämä komento:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2224/tcp
 3. Suorita nämä komennot:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  Näistä kahdesta komennosta jälkimmäinen tarkistaa, että portin esto on poistettu.

Nydus ja portti 2224

Nydus tarkoittaa kahta palvelimellasi suoritettavaa agenttisovellusta (nydus-ex ja nydus-ex-api), jotka kommunikoivat palvelimen hallintapaneelin kanssa, tarjoavat resurssimittauksia ja suorittavat pyytämiäsi palvelintoimintoja. Agenttisovellus kuuntelee porttia 2224.

Koska palvelinkoontinäyttö ja päivitykset vaativat Nydus-toimintoja, portin 2224 estäminen – tai Nydusin poistaminen palvelimelta – estää näitä ominaisuuksia toimimasta.

Jos Nydus-komponentit on poistettu, sinun täytyy tehdä palautus varmuuskopiosta, joka tallennettiin ennen näiden komponenttien poistamista. Jos sinulla ei ole varmuuskopiotiedostoa, noudata näitä ohjeita palvelimen rakentamiseksi uudelleen.

Lisätietoja