Tilinhallinta Ohje

Yritimme kääntää tämän sivun puolestasi. Englanninkielinen sivu on myös saatavilla.

Pyyntö ei-julkisten rekisteröijätietojen luovuttamiseksi

Tietosuojasyistä rekisteröintitietoihin sisältyviä henkilökohtaisia tietoja ei enää näytetä julkisessa WHOIS -tietokannassamme. ICANNin akkreditoituna rekisterinpitäjänä GoDaddy on sopimuksen nojalla valtuuttanut kolmannet osapuolet pyytämään pääsyä ei-julkisiin rekisteröintitietoihin ("NPRD"). Tämä käytäntö antaa yleiset ohjeet kolmannelle osapuolelle, joka pyytää NPRD: n käyttöoikeutta oikeutetun edun perusteella ("perusteltu etu"). Tämä käytäntö ei vaaranna rekisteröidyn perustavaa laatua olevia etuja, oikeuksia ja vapauksia yleisen tietosuoja -asetuksen (GDPR) tai muiden vastaavien tietosuojalakien mukaisesti. Tämä käytäntö ei myöskään korvaa muita saatavilla olevia vähemmän häiritseviä mekanismeja (katso Keskeiset näkökohdat, osa 2 alla), ja odotamme näiden mekanismien ehtyvän loppuun ennen NPRD: tä koskevia pyyntöjä, joiden pitäisi olla keino äärimmäisiin toimenpiteisiin ja viimeisenä keinona huomioon ottaen sen mahdolliset vaikutukset rekisteröityyn.

Tärkeimmät näkökohdat:

 1. Oikeutettu etu. Sinun on osoitettava legitiimi kiinnostus etsimääsi NPRD: tä tavalla, joka ei vaaranna rekisteröidyn perusetuja, -oikeuksia ja -vapauksia GDPR: n tai muun sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Mielenkiinnon arviointi "tai" LIA ") ja tulosten lähettäminen tarkistettavaksi viimeistään GoDaddy . Jos haluat lisätietoja LIA: sta, ota yhteyttä lakiasiantuntijoihisi tai tutustu UKK: n tiedotustoimiston ohjeartikkeleihin.
 2. Vähemmän häiritsevät mekanismit. GoDaddy tarjoaa useita vähemmän tunkeilevia mekanismeja sekä väärinkäytöksiin että rikkomuksiin puuttumiseksi.

  Asianomaisten rekisteröityjen perusoikeudet ja -vapaudet ovat kolmannen osapuolen oikeutetun edun suuremmat, kun käytettävissä on muita kohtuullisia ja vähemmän tunkeilevia mekanismeja.

 3. Tietosuoja. Sinun on osoitettava, että olet toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksesi, että kaikki tämän prosessin kautta vastaanotetut NPRD -toimet suoritetaan GDPR: n tai muiden sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Lisäksi GoDaddy voi harkintansa mukaan mutta omalla kustannuksellaan vaatia tietojenkäsittelykäytäntöjesi tarkastamisen varmistaakseen, että tällaiset käytännöt ovat GDPR: n tai muiden sovellettavien tietosuojalakien mukaisia.
 4. NPRD: n tietojen käsittely. Sinä olet vastuussa NPRD: n asianmukaisesta hävittämisestä 30 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta tai silloin, kun et voi enää luottaa siihen, että NPRD: n käsittely on laillinen perusta. kumpi tapahtuu aikaisemmin.

NPRD -pyynnön lähettäminen

 1. Jos haluat lähettää NPRD -pyynnön, lataa ja täytä NPRD -pyyntölomake, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät asiakirjat, ja lähetä täytetty tiedosto osoitteeseen whoisrequests@godaddy.com .
  • Lainvalvontaviranomaisten tai valtion virastojen pyynnöt NPRD: n hoitamiseksi edellyttävät lisätodistuksia. Lähetä lisätietoja lähettämällä .
 2. Saatuaan valmiit tiedostosi GoDaddy aloittaa tutkinnan ja vastaa pyyntöön 30 päivän kuluessa vastaanottamisesta.
  • Pyyntöjen tulee koskea vain nykyisiä verkkotunnusten rekisteröintejä. Emme tarjoa historiallista tai arkistoitua NPRD: tä tämän prosessin kautta.
  • Pyyntöjen on sisällettävä tarkka verkkotunnus, jota tarkastetaan. Emme täytä osittaisia hakupyyntöjä tämän prosessin kautta.
  • Pyynnöt tarkistetaan ja täytetään verkkotunnuskohtaisesti. Emme tarjoa hakutuloksia useille toisiinsa liittyville verkkotunnuksille tai NPRD: lle tällä prosessilla.
  • Emme tarjoa muita yhteystietoja kuin seuraavat: rekisteröijä, ylläpitäjä tai tekninen nimi ja sähköpostiosoite.
 3. Jos GoDaddy päättää oman harkintansa mukaan, että olet osoittanut, että olet oikeutettu kiinnostunut pyydetystä NPRD: stä, lähetämme sinulle WHOIS -käyttöoikeussopimuksen allekirjoittamista varten ja annamme sinulle allekirjoituksen yhteydessä rajoitetun pääsyn pyydettyyn NPRD -palveluun.
  • Jos päätämme, ettet ole osoittanut oikeutettua etua NPRD: lle, mitään tietoja ei toimiteta.

Lisätietoja