GoDaddy Ohje

Teemaan liittyvien virheiden korjaus WordPress-sivustossa

Kun olet suorittanut sivustosi vianmäärityksen virheen syyn selvittämiseksi, voit yrittää korjata teeman ja palauttaa sivustosi takaisin toimintaan.

WordPressiin liittyvän PHP-virheen ymmärtäminen

Jos aikaisempi virheenmäärityksesi paljasti jonkin PHP-virheen, seuraava taulukko auttaa sinua sen ymmärtämisessä.

Virheen tyyppiMääritelmä ja seuraavat vaiheet
E_ERRORTämä on vakava virhe, joka aiheuttaa komentosarjan keskeytymisen. Näiden virheiden syynä on yleensä jokin ei-olemassa oleva objekti, kuten luokka tai funktio. Tämä tapahtuu usein versioiden yhteensopimattomuuden seurauksena. Sinun tulisi päivittää WordPress-versiosi, -teemasi ja -laajennuksesi.
E_WARNINGSuorituksenaikainen virhe, joka ei johda komentosarjan keskeytymiseen. Nämä ovat potentiaalisia ongelmia, jotka ilmenevät virheinä mutta eivät pysäytä PHP-käsittelyä. Niihin sisältyy usein vanhentuneisuuteen liittyviä varoituksia, mikä viittaa siihen, että koodisi saattaa käyttää vanhentunutta PHP-versiota ja on päivitettävä. Varoitus PHP-lokissasi ei välttämättä liity kohtaamaasi ongelmaan.
E_PARSETämä on käännösaikaan liittyvä jäsennysvirhe. Taustalla on yleensä jokin PHP-syntaksivirhe, kuten puuttuva puolipiste ;, sulkeet (), aaltosulje alusta tai lopusta {} tai mitkä tahansa muut syntaksiin liittyvät virheet. Sinun tulee paikantaa virheilmoituksessa mainittu tiedosto ja rivi ja tarkistaa se mahdollisten syntaksivirheiden varalta.
E_NOTICEKyseessä ovat yleensä PHP-virheet, jotka eivät aiheuta komentosarjan keskeytymistä. Ne ilmaisevat, että järjestelmässä saattaa olla jokin ongelma, mutta tämä saattaa myös olla osa komentosarjan normaalia suoritusta. Yksi yleinen syy voi olla määrittämättömän PHP-muuttujan käyttäminen. Ilmoitus PHP-lokissasi ei välttämättä liity kohtaamaasi ongelmaan.

Päivitä WordPress-komponenttisi

Kun WordPress-versiosi tai -teemasi tai laajennukset päivitetään, tuloksena saattaa olla ristiriita muiden (päivittämättömien) komponenttien kanssa. Muiden komponenttien päivittäminen voi palauttaa sivustosi toimintaan. Tutustu seuraaviin, jos haluat päivittää jonkin sivustosi komponentin:

Valkoinen näyttö ilman PHP-virhettä

Jos sivustosi näyttää nk. “white screen of death” -näytön, ja vianmäärityksesi ei paljastanut mitään PHP-virhettä, tarkista seuraavat:

  1. Varmista, että wp-content/themes-kansiosi on olemassa.
  2. Vahvista, että käyttöoikeudet ovat oikeat wp-content- ja themes-hakemistoille.
  3. Vahvista, onko myös aktiivisen teemasi hakemistolla oikeat käyttöoikeudet.
  4. Varmista, että aktiivisen teemasi hakemisto sisältää tiedostoja.
  5. Tarkista, onko wp-content/themes-hakemistossa myös oletusteema. WordPress lataa oletusteeman automaattisesti siinä tapauksessa, että aktiivinen teema ei ole käytettävissä.
  6. Vahvista, että index.php-tiedosto juurikansiossa ei puutu eikä ole tyhjä.
  7. Varmista, että teemasi index.php-tiedosto ei puutu eikä ole tyhjä.

Seuraavat vaiheet

  • Jos ongelma jatkuu yllä kuvatun vianmäärityksen jälkeenkin, sinun täytyy ehkä poistaa teemasi asennus ja asentaa teema uudelleen.

Lisätietoja