Hallittu WordPress -sähköinen kaupankäynti Ohje

WooCommerce-tilauksen tilan ymmärtäminen

Kun WooCommerce-myymälässäsi luodaan uusi tilaus, sille määritetään aina tila, joka vastaa sen nykyistä maksuvaihetta. Näiden tilojen ymmärtäminen on tärkeää, koska ne ilmaisevat esimerkiksi eron onnistuneen tai epäonnistuneen maksutapahtuman välillä.

Tilauksen tilaa käytetään usein epäonnistuneiden tilausten vianmäärityksessä, ja niitä voidaan myös hyödyntää tietyntyyppisten sähköposti-ilmoitusten lähettämiseksi asiakkaillesi.

WooCommercen luomat tilauksia koskevat oletustilat ovat:

  • Odottava maksu: Tässä tilassa tilaus on luotu, mutta maksua ei ole vielä aloitettu. Tätä tilaa edustavat tilaukset katsotaan maksamattomiksi.

  • Epäonnistui: Epäonnistuneet tilaukset (esim. tekniset ongelmat, asiakkaan pankki hylkäsi maksun jne.)

    Huomautus: On mahdollista, että tilauksen Epäonnistui-tila ei muutu välittömästi ja se pysyy odottavana, kunnes maksun käsittelijä on vahvistanut sen.

  • Käsiteltävänä: Tilaukset, jotka on maksettu mutta ei vielä suoritettu loppuun (tuotteiden lähetys). Kaikki tuotteet, paitsi ne, jotka ovat sekä virtuaalisia että ladattavissa, pysyvät tässä tilassa, ellet muuta tilaa manuaalisesti.
  • Valmis: Maksu onnistui, ja tilaus on suoritettu loppuun.
  • Pidossa: Kun tilaus saa tämän tilan, tuote on otettu varastosta mutta sinun on vahvistettava maksu.
  • Peruutettu: Joko ylläpitäjä tai asiakas on peruuttanut tilauksen manuaalisesti. Muita toimenpiteitä ei tarvita.
  • Hyvitetty: Ylläpitäjä on hyvittänyt tilauksen.
  • Valtuutus vaaditaan: Tätä tilaa käytetään tilauksille, joiden kohdalla asiakkaan on todennettava maksutapahtuma ja täytettävä kaikki tarvittavat vaatimukset (esim. vahva asiakastunnistus eli SCA [Strong Customer Authentication]).

Lisätietoja