Soita meille

Puhelinnumerot ja aukioloajat

Ohjekeskus

Tutustu ohjeresursseihimme verkossa

Ohje

GoDaddy Oikeudellisesti sitovat sopimukset

 ja käytännöt

Tämä sivu sisältää linkkejä yrityksen voimassa oleviin yrityskäytäntöihin sekä kohteessa GoDaddy tarjolla olevien tuotteiden ja palveluiden sopimuksiin. Jos haluat lukea tällä sivulla mainittuja asiakirjoja, napsauta haluamaasi käytäntöä tai sopimusta.

GoDaddy
Yleiset Käyttöehdot

19. huhtikuuta 2018

ASIAKASTA PYYDETÄÄN LUKEMAAN NÄMÄ YLEISET PALVELUEHDOT HUOLELLISESTI, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEITÄ TIETOJA LAILLISISTA ASIAKKAAN OIKEUKSISTA JA OIKEUSSUOJAKEINOISTA.

1. YLEISKATSAUS

Tämä Yleiset käyttöehdot -sopimus (tämä “Sopimus”) solmitaan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy")n ja asiakkaan välillä ja astuu voimaan päivänä, jona asiakas aloittaa tämän verkkosivuston ("Sivusto") käytön tai jona asiakas hyväksyy Sopimuksen sähköisesti.  Tässä Sopimuksessa määritellään Sivuston sekä tämän Sivuston kautta ostettujen tai käytettyjen tuotteiden ja palvelujen (erikseen ja yhteisesti “Palvelut”) yleiset ehdot, ja niitä sovelletaan Palveluiden omien erityisehtojen lisäksi (ei niiden sijasta).

Siihen katsomatta onko asiakas vain selaamassa tai käyttämässä tätä sivustoa tai ostamassa palveluja, asiakkaan tämän sivuston käyttö ja   hänen tämän sopimuksen sähköinen hyväksyntänsä merkitsevät, että asiakas on lukenut, ymmärtänyt ja suostuu noudattamaan tätä sopimusta sekä seuraavia käytäntöjä ja sovellettavia tuotesopimuksia, joihin tässä viitataan:

Sopimukset

Huutokauppojen jäsensopimus ®CashParking-palvelusopimus Rekisteröijän sopimuksen vaihto
Direct-kumppanuusohjelman sopimus Verkkotunnuksien ostopalvelusopimus Varmennepalvelusopimus
Verkkotunnuksen nimen edustussopimus Sopimus verkkotunnuksen rekisteröinnistä Sopimus verkkotunnuksen siirtämisestä
Verkkohotellisopimus Sopimus markkinointisovelluksista

Verkkokirjanpitopalvelusopimus

Sähköpostimarkkinointipalvelusopimus Ammattilaispalvelusopimus Verkkomyymälä//Pikaostoskori
Jälleenmyyjän sopimus Ammattimaisia verkkopalveluita koskeva sopimus Kotisivukoneen palvelusopimus
Palvelusopimus Työtila-palvelusopimus Älä jää piiloon -palvelusopimus
Microsoft Officen käyttöehdot SmartLine-sopimus  

 

Käytännöt

Tietosuojakäytäntö Haastekäytäntö / asianajajan vinkkejä Siirtokiistalomake
Yhtenäinen verkkotunnuskiistojen ratkaisukäytäntö ICANN-rekisterinpitäjän oikeudet ja vastuut ICANN-rekisterinpitäjän siirtoristiriitojen ratkaisukäytäntö
Tuotemerkin tekijänoikeusloukkaus Brändiohjeet ja käyttöoikeudet Patenttihuomautus
Hyvityskäytäntö    

 

Termit “me”, “meitä” tai “meidän” viittaavat GoDaddyyn.  Termit “sinä”, “sinun”, “Käyttäjä” tai “asiakas” viittaavat keneen tai mihin tahansa henkilöön tai tahoon, joka hyväksyy tämän Sopimuksen ja joka pääsee käyttämään asiakkaan tiliä tai käyttää Palveluita.  Mikään tämän Sopimuksen kohta ei anna kolmansien osapuolten oikeuksia tai etuja.

GoDaddy voi tehdä milloin tahansa yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla tätä sopimusta ja mitä tahansa tähän sopimukseen sisällytettyjä käytäntöjä tai sopimuksia koskevia muutoksia, ja tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu tällä sivustolla. Kun käytät tätä sivustoa tai palveluita tällaisten muutosten tekemisen jälkeen, hyväksyt tämän sopimuksen sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna. Jos et hyväksy tätä sopimusta sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna, älä käytä tätä sivustoa tai palveluita (tai jatka niiden käyttöä). Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa sinulle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse. Siksi on erittäin tärkeää, että pidät ostajatilisi (siitä kutsutaan tässä asiakirjassa tiliksi) tiedot ajan tasalla. GoDaddy ei ole korvausvelvollinen tai vastuussa sinulle, jos et ole saanut sähköpostitse lähetettyä ilmoitusta siksi, että ilmoittamasi sähköpostiosoite on virheellinen. Lisäksi GoDaddy voi estää palveluiden käyttösi, jos rikot tämän sopimuksen ehtoja millään tavalla.

2. KELPOISUUS; TOIMIVALTA

Tämä sivusto ja palvelut ovat vain niiden käyttäjien käytettävissä, jotka voivat lain mukaan solmia sitovia sopimuksia. Käyttämällä tätä sivustoa tai palveluita asiakas vakuuttaa olevansa (i) vähintään kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen, (ii) muutoin todettu kykeneväksi solmimaan lain mukaisia sitovia sopimuksia tai (iii) Yhdysvaltain tai muun oikeudenkäyttöalueen mukaan oikeutettu ostamaan tai vastaanottamaan palveluita.

Jos asiakas on solmimassa tämän Sopimuksen jonkin yhtiön puolesta, asiakas vakuuttaa omaavansa lailliset valtuudet sitoa tällainen yhtiö tämän Sopimuksen sisältämiin ehtoihin. Tällöin termit "sinä", "sinun", "Käyttäjä" tai "asiakas" viittaavat tähän kyseiseen yhtiöön.  Jos asiakas hyväksyy tämän Sopimuksen sähköisesti ja GoDaddy havaitsee sen jälkeen, ettei asiakkaalla ole laillisia valtuuksia sitoa tällaista yhtiötä sopimukseen, asiakas on henkilökohtaisesti vastuussa tämän Sopimuksen sisältämien ehtojen noudattamisesta, mukaan lukien rajoituksetta maksuvelvoitteet. GoDaddy ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat GoDaddyn päätöksestä luottaa ohjeisiin, ilmoituksiin, asiakirjoihin tai viestintään, joita GoDaddy voi kohtuudella pitää vilpittöminä ja jotka on saatu asiakkaan yhtiön valtuutetulta edustajalta. Jos on perusteita epäillä tällaisten ohjeiden, ilmoitusten tai asiakirjojen tai tällaisen viestinnän luotettavuutta, GoDaddy varaa oikeuden (muttei ota velvollisuutta) vaatia lisävahvistuksia asiakkaalta.  Asiakas suostuu noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja asiakkaan, tämän puolesta toimivan edustajan tai asiakkaan tiliä tai Palveluita käyttävän henkilön tai muun tahon suorittamissa tapahtumissa riippumatta siitä, ovatko nämä suorittajat asiakkaan valtuuttamia.

3. TILIT; TIETOJEN SIIRTÄMINEN ULKOMAILLE

Tilit.  Voidakseen käyttää tiettyjä tämän Sivuston ominaisuuksia tai Palveluita asiakkaan on luotava Tili. Asiakas vakuuttaa GoDaddylle, että kaikki asiakkaan Tilin luomisen yhteydessä antamat tiedot ovat virheettömiä, ajantasaisia ja puutteettomia ja että asiakas pitää tilitietonsa virheettöminä, ajan tasalla ja puutteettomina.  Jos GoDaddylla on syytä uskoa, että asiakkaan tilitiedot ovat totuudenvastaisia, virheellisiä, vanhentuneita tai puutteellisia, GoDaddy pidättää oikeuden keskeyttää asiakkaan Tilin käytön tai lakkauttaa sen oman harkintansa mukaan.  Asiakas on täysin vastuussa Tilinsä tapahtumista riippumatta siitä, onko tapahtumilla ollut asiakkaan lupa. Asiakkaan on suojattava tilitietonsa, mukaan lukien rajoituksetta asiakasnumeronsa ja käyttäjätunnuksensa, salasanansa, maksutapansa (kuten määritetty alla) ja PIN-ostokoodinsa.  Tietoturvasyistä GoDaddy suosittelee, että Tilin salasana ja PIN-ostokoodi vaihdetaan vähintään kuuden (6) kuukauden välein.  Asiakkaan on ilmoitettava kaikista Tilinsä tietoturvarikkeistä tai luvattomasta käytöstä välittömästti GoDaddylle. GoDaddy ei ole vastuussa asiakkaan Tilin luvattoman käytön mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä. Asiakas voi kuitenkin olla vastuussa Tilinsä GoDaddylle tai muille aiheuttamista vahingoista riippumatta siitä, onko aiheuttajana asiakas, tämän valtuuttama henkilö tai muu valtuuttamaton henkilö.

Tietojen siirtäminen ulkomaille.  Jos asiakas käyttää tätä Sivustoa muusta maasta kuin siitä, jossa palvelimemme sijaitsevat, tietoliikenne välillämme voi aiheuttaa tietojen (mukaan lukien asiakkaan tilitietojen) siirtämistä maiden rajojen yli.  Käyttämällä tätä sivustoa ja viestimällä sähköisesti kanssamme asiakas hyväksyy nämä tiedonsiirrot.

4. VERKKOSIVUSTON/PALVELUJEN KÄYTETTÄVYYS

Pyrimme tämän Sopimuksen ehtojen ja muiden käytäntöjen ja menettelyiden mukaisia kaupallisesti kohtuullisia keinoja käyttäen varmistamaan, että tämä Sivusto ja sen sisältämät Palvelut ovat käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa seitsemänä (7) päivänä viikossa. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tämä Sivusto ei välttämättä ole aina käytettävissä mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta laitteistoviat, säännöllinen ylläpito, ajoittain suoritettavat korjaukset tai vaihdot tai syyt, jotka eivät ole kohtuullisesti hallittavissamme, mukaan lukien rajoituksetta tietoliikenneverkkojen tai digitaalisten tiedonsiirtoyhteyksien häiriöt tai viat, verkkohyökkäykset, verkon ruuhkautuminen tai muut viat. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että emme voi taata tämän Sivuston tai Palvelun jatkuvaa tai keskeytymätöntä käytettävyyttä ja että emme ole tähän liittyen vastuussa asiakkaalle tai muulle osapuolelle.

Saatamme aika ajoin GoDaddy tarjota uusia Palveluita (rajoitettuja palveluiden esikatseluversioita tai olemassa olevien Palveluiden uusia ominaisuuksia) ennakkoversioissa. Uusista Palveluista, olemassa olevien Palveluiden uusista ominaisuuksista ja rajoitetuista palveluiden esikatseluversioista käytetään nimitystä “Betapalvelut”. Jos asiakas käyttää jotakin Betapalveluista, niiden käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja: (i) asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Betapalvelut ovat ennakkoversioita eivätkä välttämättä toimi oikein, (ii) asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Betapalveluiden käyttö voi altistaa asiakkaan epätavallisille toimintahäiriöille, (iii) Betapalvelut tarjotaan sellaisinaan, joten emme suosittele niitä tuotantoympäristöön tai tehtäväkriittisiin ympäristöihin, (iv) GoDaddy pidättää oikeuden muokata tai muuttaa Betapalveluiden mitä tahansa osaa tai lakkauttaa niitä milloin tahansa, (v) Betapalveluiden kaupalliset versiot voivat muuttua merkittävästi, ja Betapalveluiden kanssa käytettävät tai toimivat ohjelmat eivät ehkä toimi kaupallisten versioiden tai tulevien versioiden kanssa, (vi) GoDaddy voi rajoittaa Betapalveluita koskevaa asiakaspalveluaikaa, (vii) asiakas suostuu antamaan nopeasti Betapalveluiden käyttöä koskevaa palautetta, kuten asiakkaan kohtaamien ongelmien toistamiseen tarvittavaa tietoa, pyytämässämme kohtuudenmukaisessa muodossa. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että voimme käyttää asiakkaan antamaa palautetta mihin tahansa tarkoitukseen, kuten tuotekehitykseen. Pyynnöstämme asiakas toimittaa meille kommentteja, joita voimme käyttää julkisissa lehdistö- ja markkinointiaineistoissa. Asiakkaan palautteen sisältämät tai Betapalveluiden käytöstä johtuvat immateriaalioikeudet ovat yksinomaisesti GoDaddylla, (viii) asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki asiakkaan Betapalveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten Betapalveluiden käyttökokemustiedot ja niitä koskevat mielipiteet, ovat luottamuksellisia ja että niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ja käyttö muuhun kuin palautteen antamiseen GoDaddylle on kielletty, (ix) Betapalvelut tarjotaan “sellaisinaan”, “käytettävissä olevassa muodossa” ja “virheineen”.   Ellei laista muuta johdu, GoDaddy kiistää kaikki lakimääräiset, nimenomaisesti mainitut tai oletetut Betapalveluita koskevat takuut, mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut omistusoikeudesta, soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Useiden ilmaisten palveluiden lisäksi, jotka on kuvattu täällä, GoDaddy tarjoaa maksullisia tukipalveluita:

 • GetStarted - verkkohotelli: jopa 30 minuuttia tukiammattilaisen kanssa, joka auttaa määrittämään verkkohotellin tilin aloitusoppaan mukaan. Tämä palvelu on saatavilla cPanelille, Pleskille ja WordPress-hallinnalle.
 • Verkkosivuston siirto: GoDaddy auttaa asiakasta siirtämään asiakkaan verkkosivuston toisesta verkkohotellista GoDaddylle, jaettu palvelin, VPS ja oma palvelin mukaan lukien.   Valmistuminen voi kestää jopa 24 tuntia.  Verkkosivuston siirto tapahtuu verkkosivuston palvelusopimuksen mukaisesti. Sopimus on täten liitetty viitteenä. 
 •  VPS-palvelut: kuvattu täällä.

Asiakas hyväksyy ja kuittaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet jakaa kaikki tiedot, joita tarvitaan palveluiden tarjoamiseen GoDaddyllä.  Asiakas hyväksyy, että itsenäiset alihankkijat tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat toimittaa palvelut. 

Kaikki maksulliset palvelut ovat ei-hyvitettäviä.

GoDaddy pidättää oikeuden milloin tahansa muokata, muuttaa tai lopettaa tämän sivuston tai palveluiden minkä tahansa osion tai osan, mukaan lukien rajoituksetta niitä koskevat hinnat ja maksut.

5. YLEISET TOIMINTASÄÄNNÖT

Asiakas hyväksyy seuraavan:

 1. asiakkaan on noudatettava tämän sivuston ja palvelujen käytön sekä myös asiakkaan toimittaman sisällön osalta tätä sopimusta ja kaikkia sovellettavia paikallisia, osavaltiollisia, valtiollisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä ja asetuksia.
 2. asiakkaalla ei ole oikeutta kerätä tai koota (tai sallia ketään muuta keräämään tai kokoamaan) mitään käyttäjäsisältöä (kuten se on määriteltynä jäljempänä) tai mitään muita kuin julkisia tietoja tai henkilötietoja toisesta käyttäjästä tai toisesta henkilöstä tai toimijasta ilman heiltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta. 
 3. Asiakas ei saa käyttää tätä sivustoa tai palveluja tavalla (siten kuin GoDaddy yksinomaisen harkintansa perusteella päättää), joka:
  • on laiton tai edistää laitonta toimintaa tai kannustaa siihen;
  • Edistää lapsipornoa tai lapsien hyväksikäyttöä tai osallistuu siihen;
  • Edistää, kannustaa tai harjoittaa terrorismia, väkivaltaa ihmisiä, eläimiä tai omaisuutta vastaan;
  • edistää tai kannustaa roskapostin tai muiden pyytämättä lähetettävien massaviestien lähettämistä tai tietokoneiden tai verkkojen hakkerointia tai niihin murtautumista tai on osallisena tällaisessa toiminnassa;
  • Rikkoo vuoden 2008 Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act -lakia tai vastaavaa lainsäädäntöä tai edistää ilman asianmukaista reseptiä tapahtuvaa reseptilääkkeiden myyntiä tai jakelua tai osallistuu siihen;  
  • loukkaa toisen käyttäjän tai jonkun toisen henkilön tai jonkin toisen toimijan teollis- ja tekijänoikeuksia;
  • Loukkaa toisen Käyttäjän tai muun henkilön tai tahon yksityisyydensuojaa tai muuta luottamuksellisuusvelvoitetta, joka asiakkaalla on toista Käyttäjää, muuta henkilöä tai tahoa kohtaan;
  • häiritsee tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen toimintaa;
  • sisältää tai asentaa viruksia, matoja, bugeja, troijalaisia tai muita koodeja, tiedostoja tai ohjelmia, joiden tarkotuksena on tai jotka voivat häiritä, vahingoittaa tai rajoittaa jonkin ohjelmiston tai laitteiston toimintaa; tai
  • Sisältää virheellistä tai harhauttavaa kieltä tai toteennäyttämättömiä tai vertailevia väittämiä GoDaddysta tai GoDaddyn palveluista.
 4. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida tai jakaa edelleen millään välineellä mitään tämän sivuston tai palvelujen osaa, jollei asiakas ole saanut siihen nimenomaista lupaa GoDaddy:ltä.
 5. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa tai muokata mitään tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen osaa tai niihin liittyviä tekniikoita.
 6. Asiakas ei saa käyttää GoDaddy:n sisältöä (määritelty jäljempänä) tai käyttäjän sisältöä millään muulla teknologialla tai muilla keinoin kuin itse tämän sivuston kautta tai tavalla, jonka GoDaddy voi nimetä.
 7. Asiakas hyväksyy, että asiakkaan on luotava varmuuskopiot käyttäjäsisällöstään, jotta käyttäjäsisältö on käytettävissä aina asiakkaan sitä tarvitessa. GoDaddy ei takaa, että se loisi varmuuskopioita mistään tileistä tai käyttäjäsisällöistä, ja asiakas hyväksyy, että asiakas voi menettää käyttäjäsisältönsä kokonaan tai osittain.
 8. Asiakas ei jälleenmyy tai tarjoa Palveluita, kuten GoDaddyn liittyviä tekniikoita kaupalliseen tarkoitukseen ilman GoDaddyn ennakkoon antamaa kirjallista lupaa.
 9. Asiakas hyväksyy, että asiakkaan on toimitettava pyydettäessä valtion myöntämä kuvallinen henkilötodistus ja/tai valtion myöntämä yritystä koskeva todistus henkilöllisyyden todentamista varten.

 10. Asiakas tiedostaa, että GoDaddy voi aika ajoin soittaa asiakkaalle tilin käyttöä koskevia puheluita, joiden aikana asiakkaan yksityisyyden suoja ei välttämättä ole täydellinen. Asiakas täten hyväksyy, että GoDaddy voi oman harkintansa mukaan tallentaa tällaisen puhelun kokonaisuudessaan riippumatta siitä, kysyykö GoDaddy asiakkaalta erikseen lupaa tällaisen puhelun tallentamiseen. Asiakas myös suostuu siihen, että sovellettavan lain sallimissa rajoissa nämä tallenteet voidaan esittää todisteena oikeustoimissa, joissa GoDaddy on osapuolena. Antamalla puhelinnumerosi tai matkapuhelinnumerosi suostut ottamaan vastaan markkinointipuheluita GoDaddyltä tai sen puolesta. Nämä puhelut voivat olla peräisin automaattisesta numeronvalintajärjestelmästä ja/tai niissä voi olla keinotekoinen tai valmiiksi nauhoitettu ääni. Asiakas ymmärtää, että luvan antaminen ei ole edellytys minkään GoDaddyn tuotteen tai palvelun ostamiselle. Kun asiakas antaa matkapuhelinnumeronsa, asiakas suostuu siihen, että GoDaddy tai sen edustaja voi lähettää asiakkaalle markkinointitekstiviestejä mahdollisesti myös automaattisen puhelinjärjestelmän avulla. Ymmärrät, että luvan antaminen ei ole edellytys minkään tuotteen tai palvelun ostamiselle GoDaddyltä. Viesteistä ja datakäytöstä saatetaan veloittaa.

6. ASIAKKAAN   GoDaddy-SISÄLLÖN JA -KÄYTTÄJÄSISÄLLÖN KÄYTTÖ

Yllä mainittujen yleisten sääntöjen lisäksi tämän Osion ehtoja sovelletaan sen GoDaddy Sisällön ja Käyttäjäsisällön käyttöön, joka julkaistaan GoDaddyn yrityssivustoilla (esim. niillä, jotka ovat GoDaddyn suorassa hallinnassa tai joita se ylläpitää).  Soveltuvien ehtojen tarkoituksena ei ole niiden omistusoikeuksien tai käyttöoikeuksien (mukaan lukien immateriaalioikeudet) siirtäminen, joita asiakkaalla voi olla isännöidyillä verkkosivustoillaan julkaistuun sisältöön.

GoDaddy -sisältö. Käyttäjäsisältöä lukuun ottamatta tällä sivustolla ja palveluissa oleva sisältö, mukaan lukien muun muassa tekstit, ohjelmistot, skriptit, lähdekoodit, API, grafiikat, valokuvat, äänet, musiikki, videot, interaktiiviset ominaisuudet ja niihin sisältyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (“GoDaddy -sisältö”) kuuluvat ikuisesti GoDaddy:n omistukseen tai lisenssin alaisuuteen, ja niihin sovelletaan Yhdysvalloissa ja ulkomailla voimassa olevaa tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja/tai patenttien suojaa sekä Yhdysvaltojen ja ulkomaiden lakien muita immateriaalioikeuksia. GoDaddy -sisältö tarjotaan asiakkaalle “sellaisenaan”, “sellaisena kuin se on saatavilla” ja “kaikkine virheineen” asiakkaan tiedoksi ja ainoastaan henkilökohtaista ja muuta kuin kaupallista käyttöä varten, eikä asiakkaalla ole oikeutta ladata, kopioida, toisintaa, jakaa, siirtää, lähettää, esittää, myydä, lisensoida tai hyödyntää muulla tavoin mitään tarkoitusta varten tätä sisältöä ilman etukäteen saatua GoDaddy:n kirjallista suostumusta. Tällä sopimuksella ei myönnetä mitään tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai patenttiin liittyviä oikeuksia tai lisenssejä eikä muita omistusoikeuksiin liittyviä oikeuksia tai lisenssejä. GoDaddy pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty GoDaddy -sisällön, tämän sivuston ja palvelujen osalta, eikä tällä sopimuksella siirretä minkään näiden oikeuksien omistusoikeutta.

Käyttäjäsisältö. Jotkin tämän Verkkosivuston tai Palveluiden toiminnot voivat antaa Käyttäjien tarkastella, julkaista, jakaa, tallentaa tai hallita (a) ajatuksia, mielipiteitä, suosituksia tai neuvoja (”Käyttäjän lähetykset”) tai (b) kirjallista, taiteellista, musiikillista tai muuta sisältöä, mukaan lukien rajoituksetta valokuvia ja videoita (yhdessä Käyttäjän lähetysten kanssa ”Käyttäjän sisältö”).  Käyttäjän lähetykset sisältävät rajoituksetta foorumijulkaisut, kilpailun, tuotearvostelun tai suosituksen yhteydessä lähetettyä sisältöä tai sosiaalisen median tapahtumaan tai toimintoon sisällytettävät valokuvat. Käyttäjän sisältö sisältää kaiken sisällön, joka on lähetetty asiakkaan tilin kautta. Lähettämällä tai julkaisemalla Käyttäjän sisältöä tässä Verkkosivustossa tai Palveluissa asiakas ilmoittaa ja takaa, GoDaddy että (i) asiakkaalla on kaikki tarvittavat oikeudet Käyttäjän sisällön jakamiseksi tämän sivuston tai palvelujen välityksellä joko siksi, että asiakas on Käyttäjän sisällön tekijä ja asiakkaalla on oikeus sen jakelemiseen, tai siksi, että asiakkaalla on tekijänoikeuksien omistajalta tai Käyttäjän sisällön muulta omistajalta kirjallisesti saadut asianmukaiset jakeluoikeudet, lisenssit, suostumukset ja/tai käyttöoikeudet, ja että (ii) Käyttäjän sisältö ei riko mitään kolmannen osapuolen oikeutta.

Turvallisuus. Asiakas sitoutuu olemaan kiertämättä, poistamatta tai muuten häiritsemättä tämän sivuston tai sivustolta löytyvien palveluiden turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia (mukaan lukien muun muassa ominaisuudet, jotka estävät tai rajoittavat GoDaddy:n sisällön tai käyttäjän sisällön käyttöä tai kopiointia) tai asettavat tämän sivuston tai siltä löytyvien palveluiden, GoDaddy:n sisällön tai käyttäjän sisällön käytölle rajoituksia.

7. KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ GoDaddyN KÄYTÖSSÄ

Tämän kohdan säännöksiä sovelletaan erityisesti GoDaddy:n suorittamaan GoDaddy:n verkkosivustoilla (eli kaikilla GoDaddy:n suoraan hallinnoimilla tai ylläpitämillä sivustoilla) julkaistun käyttäjäsisällön käyttöön.  Sovellettavien säännösten tarkoituksena ei ole siirtää eikä niillä siirretä mitään omistusoikeuksia tai lisensoituja oikeuksia (mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet), joita asiakkaalla voi olla isännöidyillä verkkosivustoillaan julkaisemaansa sisältöön.

Yleisesti.  Asiakas on yksin vastuussa kaikesta Käyttäjäsisällöstään tai Tilinsä kautta lähetetystä Käyttäjäsisällöstä sekä sen jakelun seurauksista ja edellytyksistä.

Käyttäjätilauksiin liittyvää.  Asiakas ymmärtää ja hyväksyy seuraavan:

 1. Käyttäjäviestien lähettäminen on täysin vapaaehtoista.
 2. Asiakkaan Käyttäjätilaukset eivät muodosta luottamuksellista suhdetta tai velvoita GoDaddya käsittelemään asiakkaan Käyttäjätilauksia luottamuksellisina tai salaisina.
 3. GoDaddylla ei ole suoraa tai epäsuoraa velvollisuutta kehittää tai käyttää Käyttäjätilauksia, eikä asiakkaalle tai kenellekään makseta korvausta tarkoituksellisesta tai tahattomasta Käyttäjätilausten käytöstä.
 4. GoDaddy voi työstää samaa tai vastaavaa sisältöä, sillä voi jo olla tietoa tällaisesta sisällöstä muista lähteistä, se voi yksinkertaisesti haluta kehittää tätä (tai vastaavaa) omaa sisältöä tai se on mahdollisesti ryhtynyt / ryhtyy johonkin muuhun toimintaan.

GoDaddy omistaa kaikkien tällä sivustolla julkaistujen käyttäjäviestien yksinomaiset oikeudet (mukaan lukien kaikki teollis- ja tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet), ja GoDaddyllä on oikeus käyttää ja levittää rajoituksetta kaikkia tällä sivustolla julkaistuja käyttäjäviestejä missä tahansa kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa ilman asiakkaalle tai kenellekään muulle annettavaa ilmoitusta tai maksettavaa korvausta.

Käyttäjäsisältöön (muuhun kuin Käyttäjätilauksiin) liittyvää

Jos asiakkaalla on verkkosivusto tai muuta sisältöä, jota GoDaddy isännöi, kaikki omistus- tai käyttöoikeudet säilyvät Käyttäjän sisällössä.

Lähettämällä tai julkaisemalla käyttäjäsisältöä tällä sivustolla tai palvelujen välityksellä asiakas myöntää GoDaddy:lle luvan käyttää asiakkaan käyttäjäsisältöön liittyviä teollis- ja tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia, jotta käyttäjäsisällön sisällyttäminen ja käyttö on mahdollista tällä sivustolla ja tässä sopimuksessa tarkoitetulla tavalla.  Asiakas myöntöö GoDaddy:lle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, tekijänpalkkiottoman ja edelleenlisensoitavissa (useiden portaiden välityksellä) ja siirrettävissä olevan oikeuden käyttää, toisintaa, jakaa, esittää ja näyttää asiakkaan käyttäjäsisältöä, luoda siitä johdannaisteoksia sekä yhdistää sen muihin töihin tällä sivustolla, palveluissa ja GoDaddy:n (ja GoDaddy:n tytäryhtiöiden) liiketoiminnassa, mukaan lukien muun muassa koko tämän sivuston tai sen osan edistäminen ja edelleenjakelemisessa missä tahansa tallennusmuodossa ja minkä tahansa kanavien välityksellä ilman minkäänlaisia rajoituksia ja ilman asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle osoitettavaa maksua tai muuta huomioonosoitusta, lupaa tai ilmoitusta. Asiakas myöntää myös jokaiselle tämän sivuston käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden saada käyttöönsä asiakkaan käyttäjäsisältöä (lukuun ottamatta käyttäjäsisältöä, jonka asiakas on määritellyt “yksityiseksi” tai “suojannut salasanalla”) tämän sivuston välityksellä ja käyttää, toisintaa, jakaa, esittää ja näyttää asiakkaan käyttäjäsisältöä, luoda siitä johdannaisteoksia ja yhdistää sen muihin töihin siten, kuin se on tämän sivuston toimintojen välityksellä ja tämän sopimuksen nojalla sallittua. Asiakkaan myöntämät asiakkaan käyttäjäsisältöä koskevat edellä mainitut oikeudet päättyvät kaupallisesti kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun asiakas on poistanut käyttäjäsisältönsä tältä sivustolta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy kuitenkin, että GoDaddy voi säilyttää itsellään (mutta ei jakaa edelleen, esittää tai näyttää) palvelinkopiot asiakkaan poistamasta käyttäjäsisällöstä. Asiakkaan myöntämät asiakkaan käyttäjäsisältöä koskevat edellä mainitut oikeudet ovat ikuisia ja peruuttamattomissa olevia.  Sanotun vaikuttamatta tässä asiakirjassa oleviin vastakkaisiin sopimusehtoihin, GoDaddy ei saa käyttää asiakkaan “yksityiseksi luokittelemaa” tai “salasanalla suojaamaa” käyttäjäsisältöä tämän sivuston tai GoDaddy:n (tai GoDaddy:n tytäryhtiöiden) liiketoiminnan edistämiseen. 

8. OSTOHYVITYS

Jos asiakkaalle myönnetään ostohyvitystä (luotto), joko tietyn tuotteen ostamisen ja lunastamisen johdosta tai maksutta toisen tuotteen ostamisen yhteydessä (ostettu tuote), asiakas hyväksyy sen, että kyseinen ostohyvitys on voimassa vain yhden (1) vuoden ajan ja vain kelvollisen ostoksen kanssa ja että kyseinen ostohyvitys voidaan irtisanoa, jos ostettu tuote poistetaan, peruutetaan tai siirretään tai sitä ei uusita. Ostohyvitys vanhenee yhden (1) vuoden kuluttua ostetun tuotteen ostopäivästä, ellei ostohyvitystä lunasteta. Jos ostohyvitys lunastetaan alkuperäisen tilausjakson jälkeen, tuote uusitaan automaattisesti senhetkisellä uusimishinnalla, kunnes se peruutetaan. Jos haluat peruuttaa tuotteen automaattisen uusimisen, voit tehdä sen käymällä tilissäsi tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Jos ostettu tuote sisältää ilmaisen verkkotunnuksen ja peruutat ostetun tuotteen, verkkotunnuksen luettelohinta vähennetään hyvityssummasta (verkkotunnuksen luettelohinta on GoDaddyn sivustossa eikä siihen käytetä mitään kampanjaa, alennusta tai muuta hinnan pienennystä). Ostetun tuotteen kanssa maksutta annettujen tiettyjen tuotteiden ostohyvitysten kohdalla hyväksyt sen, että voimme vaihtaa ostohyvityksesi toiseen samankaltaiseen tuotteeseen oman harkintamme mukaan.

9. SISÄLLÖN VALVONTA; TILIN IRTISANOMISTA KOSKEVA KÄYTÄNTÖ

GoDaddy ei tavallisesti seulo etukäteen käyttäjäsisältöä (riippumatta siitä, onko se julkaistu GoDaddy:n isännöimällä verkkosivustolla tai tällä sivustolla). GoDaddy pidättää kuitenkin itsellään oikeuden (mutta ei velvollisuutta) tehdä näin ja päättää, ovatko käyttäjäsisällön osat asianmukaisia ja sopusoinnussa tämän sopimuksen kanssa. GoDaddy voi poistaa minkä tahansa käyttäjäsisällön osan (riippumatta siitä, onko se julkaistu GoDaddy:n isännöimällä verkkosivustolla tai tällä sivustolla) ja/tai irtisanoa käyttäjän oikeuden käyttää tätä sivustoa tai tällä sivustolla olevia palveluja tämän sopimuksen vastaisen tai muulla tavoin tätä sopimusta rikkovan (GoDaddy:n yksinomaisen harkintavaltansa nojalla määrittelemän mukaisesti) lähettämistä tai julkaisemista varten yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla milloin tahansa ja ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. GoDaddy voi myös irtisanoa käyttäjän oikeuden käyttää tätä sivustoa tai tällä sivustolla olevia palveluja, jos GoDaddy:llä on syytä uskoa, että käyttäjä on syyllistynyt toistuviin rikkomuksiin.  Jos GoDaddy irtisanoo asiakkaan oikeuden käyttää tätä sivustoa tai tällä sivustolla olevia palveluja, GoDaddy voi yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla päättää poistaa kaikki asiakkaan sen palvelimille tallentamat tiedot ja tiedostot.

10. OIKEUKSIEN PIDÄTTÄMINEN

GoDaddy nimenomaisesti pidättää oikeuden evätä, peruuttaa, lopettaa, keskeyttää, lukita tai muokata kaikkien tilien tai palveluiden käyttöoikeuden (tai hallintaoikeuden) (mukaan lukien oikeus peruuttaa tai siirtää jonkin verkkotunnuksen rekisteröinti) jostakin syystä (siten kuin GoDaddy yksinomaisen harkintansa perusteella päättää), mukaan lukien muun muassa seuraavat: (i) GoDaddy:n tekemien virheiden oikaiseminen tarjoamalla tai toimittamalla jokin palvelu (mukaan lukien verkkotunnuksen rekisteröinti), (ii) minkä tahansa verkkotunnuksen rekisterin eheyden ja vakauden suojaaminen samoin kuin tämän tekemien virheiden oikaiseminen, (iii) GoDaddyn petosten ja väärinkäytösten havaitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyvien toimien avustaminen, (iv) tuomioistuimen asiakasta ja/tai tämän verkkotunnusta tai verkkosivuja vastaan ​​esittämien päätösten samoin kuin sovellettavien paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen, (v) lainvalvontaviranomaisten pyyntöjen noudattaminen mukaan lukien haastepyynnöt, (vi) kaikkien kiistanselvittämisprosessien noudattaminen, (vii) kaikkien oikeustoimien tai oikeustoimilla uhkaamisten puolustaminen siihen katsomatta, todetaanko tällaiset oikeustoimet tai oikeustoimilla uhkaamiset viime kädessä aiheellisiksi, tai (viii) kaikkien sellaisten siviili- tai rikosoikeudellisten vastuiden välttäminen, jotka liittyvät GoDaddy:een, tämän toimihenkilöihin, johtajiin, työntekijöihin ja edustajiin sekä GoDaddy:n tytäryhtiöihin mukaan lukien muun muassa tapaukset, joissa asiakas on esittänyt tai uhannut esittää haasteen GoDaddy:lle, tai (ix) vastauksena suureen määrään valituksia, jotka liittyvät millään tavalla tiliisi, verkkotunnuksiisi tai verkkosivustosi sisältöön.

GoDaddy nimenomaisesti pidättää oikeuden tarkistaa jokaisen tilin liiallisen tilan ja kaistanleveyden käytön varalta ja lopettaa tai hakea lisämaksuja niiltä tileiltä, jotka ylittävät sallitut tasot.

GoDaddy varaa oikeuden lopettaa minkä tahansa tai kaikki Palvelut ilmoittamatta tästä asiakkaalle, jos asiakas GoDaddyn näkemyksen mukaan ahdistelee tai uhkailee GoDaddya ja/tai jotakuta GoDaddyn työntekijää.

11. ROSKAPOSTIN LÄHETTÄMISKIELTO; SOPIMUSSAKKO

Roskapostin kielto. Emme suvaitse roskapostin lähettämistä. Valvomme kaikkea verkkopalvelimiemme liikennettä roskapostin havaitsemiseksi ja ylläpidämme roskapostiviestien lähettämistä valvovaa valituskeskusta roskapostia koskevien väitteiden kirjaamiseksi. Asiakkaat, joiden epäilemme käyttävän tuotteitamme ja palvelujamme roskapostin lähettämiseen, tutkitaan perusteellisesti. Jos havaitsemme roskapostiin liittyvän ongelman, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin tilanteen ratkaisemiseksi. 

Määrittelemme roskapostiksi pyytämättä lähetetyt kaupalliset sähköpostiviestit, pyytämättä lähetetyt massaviestit ja pyytämättä lähetetyt faksit, mikä tarkoittaa sähköpostiviestien tai faksien lähettämistä vastaanottajille mainos- tai muussa tarkoituksessa ilman, että lähettäjä on saanut etukäteen vahvistetun suostumuksen tällaisten viestien vastaanottamiselle. Tämä voi sisältää rajoituksetta seuraavaa:

        i.      Sähköpostiviestit

       ii.      Uutisryhmäviestit

      iii.      Windowsin järjestelmäilmoitukset

      iv.      Ponnahdusviestit (eli mainosohjelma- tai vakoiluohjelmaviestit)

       v.      Pikaviestit (käyttäen AOL-, MSN-, Yahoo- tai muita pikaviestitysohjelmia)

      vi.      Mainostaminen verkon chat-palveluissa

     vii.      Vieraskirja- tai verkkosivuston foorumiviestit

    viii.      Telekopio tarjouksista

      ix.      SMS-tekstiviestit

Palvelimiemme ja palveluidemme käyttö ei ole sallittua yllä mainittuihin tarkoituksiin. Jotta voit käyttää tuotteitamme ja palveluitamme, sinun on noudatettava kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kuten vuoden 2003 Can-Spam Act -lakia ja Telephone Consumer Protection Act -asetusta, sekä tätä roskapostin käsittelymenettelyä. Kaupallisten mainosten ja/tai massasähköpostiviestien ja -faksien lähettäminen on sallittu vain vastaanottajille, jotka ovat erikseen valinneet viestien vastaanottamisen. Niiden tulee sisältää oikea palautusosoite ja vastausosoite, lähettäjän fyysinen osoite sekä mahdollisuus viestien kieltämiseen sähköpostiviestin tai faksin alatunnisteessa. Saatamme pyytää asiakasta todistamaan, että viestien vastaanottajat ovat hyväksyneet viestien lähettämisen sähköpostiosoitteeseensa tai faksinumeroonsa.

Jos toteamme, että kyseisiä tiliä, tuotteita tai palveluita hyödynnetään roskapostin lähettämisessä, ohjaamme uudelleen, keskeytämme tai peruutamme tilin, verkkosivuston verkkohotellipalvelun, verkkotunnuksen rekisteröinnin, sähköpostilaatikot tai muut soveltuvat tuotteet tai palvelut. Tässä tapauksessa voimme omasta päätöksestä edellyttää, että vastaat meille sähköpostitse ja ilmoitat, että lopetat roskapostin lähettämisen ja/tai lähettämisen puolestasi, ja edellyttää ei-hyvitettävää uudelleenaktivointimaksua, ennen kuin sivusto, sähköpostilaatikot ja/tai palvelut aktivoidaan uudelleen.

Kehotamme kaikkia asiakkaita ja tuotteidemme tai palveluidemme kautta lähetettyjen sähköpostiviestien vastaanottajia ilmoittamaan roskapostiepäilyistä. Epäilyt voidaan ilmoittaa sähköpostitse tai verkossa Spam Abuse Complaint Center -palvelumme kautta. Web; ilmoita väärinkäytöstä.

Sopimussakko.  Asiakas hyväksyy, että voimme poistaa välittömästi tilin, jonka uskomme yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltamme nojalla lähettävän roskapostiviestejä tai muita pyytämättä lähetettyjä massaviestejä tai liittyvän niihin muulla tavoin. Lisäksi asiakas hyväksyy, että mikäli todellisia vahinkoja ei voida kohtuudella laskea, asiakkaan on maksettava meille sopimussakkona 1 $ jokaisesta asiakkaan tililtä lähetetystä tai muulla tavoin asiakkaan tiliin liittyvästä roskapostiviestistä tai pyytämättä lähetetystä massaviestistä.

12. TAVARAMERKKI- JA/TAI TEKIJÄNOIKEUSVAATEET

GoDaddy tukee henkisen omaisuuden suojaa.  Jos asiakas haluaa esittää (i) tavaramerkkivaatimuksen, joka liittyy sellaisen merkin rikkomiseen, johon asiakkaalla on voimassa oleva rekisteröity tavaramerkki tai palvelumerkki, tai (ii) tekijänoikeusvaatimuksen, joka liittyy aineistoon, johon asiakkaalla on vilpittömässä mielessä tekijänoikeus, katso GoDaddy:n tavaramerkkiä ja/tai tekijänoikeuden loukkausta koskeva käytäntö, johon edellä on viitattu ja joka on saatavilla tästä.

13. LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOIHIN

Tämä Sivusto ja sen sisältämät Palvelut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, jotka eivät ole GoDaddyn omistamia tai hallitsemia. GoDaddy ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä, ehdoista, tietosuojakäytännöistä tai muista käytännöistä. GoDaddy ei sensuroi tai muokkaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältöä. Käyttämällä tätä Sivustoa tai sen sisältämiä Palveluita asiakas vapauttaa GoDaddyn kolmansien osapuolten sivustojen käyttöön liittyvästä vastuusta. GoDaddy kehottaa asiakasta tarkkaavaisuuteen poistuttaessa tältä Sivustolta tai sen sisältämistä Palveluista sekä tutustumaan muiden käyttämiensä verkkosivustojen ehtoihin, tietosuojakäytäntöihin ja muihin hallintoasiakirjoihin.

14. VAKUUTUKSIIN LIITTYVÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE

ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ TÄMÄN SIVUSTON JA SEN SISÄLTÄMIEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ TAPAHTUU ASIAKKAAN OMALLA RISKILLÄ JA ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO JA SEN SISÄLTÄMÄT PALVELUT TARJOTAAN “SELLAISINAAN”, “KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASSA MUODOSSA” JA “VIRHEINEEN”. GoDaddy, SEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT JA KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUNTARJOAJAT KIISTÄVÄT KAIKKI LAKIMÄÄRÄISET, NIMENOMAISESTI MAINITUT TAI OLETETUT TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT OMISTUSOIKEUTTA, SOVELTUVUUTTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA. GoDaddy, SEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT EIVÄT ANNA TAKUITA (I) TÄMÄN SIVUSTON VIRHEETTÖMYYDESTÄ, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SISÄLLÖSTÄ, (II) TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINOKSILLA TAI MUUTOIN) LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SISÄLLÖSTÄ JA/TAI TÄMÄN SIVUSTON TAI (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINOKSILLA TAI MUUTOIN) TÄHÄN SIVUSTOON LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN PALVELUISTA, EIKÄ GoDaddy OTA NÄISTÄ VASTUUTA.

LISÄKSI ASIAKAS YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY ERITYISESTI, ETTÄ MITKÄÄN GoDaddy:N, SEN TOIMIHENKILÖIDEN, JOHTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN TAI EDUSTAJIEN (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA YRITYKSEN PALVELUKESKUS JA ASIAKASPALVELUN EDUSTAJAT) TAI KOLMANSIA OSAPUOLIA OLEVIEN PALVELUNTARJOAJIEN  SUULLISESTI TAI KIRJALLISET ANTAMAT TIEDOT TAI NEUVOT EIVÄT MUODOSTA I) OIKEUDELLISTA TAI TALOUDELLISTA NEUVOA TAI II) MINKÄÄNLAISTA TÄTÄ SIVUSTOA TAI TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVIA PALVELUJA KOSKEVAA TAKUUTA, EIKÄ KÄYTTÄJIEN PIDÄ LUOTTAA MIHINKÄÄN TÄLLAISIIN TIETOIHIN TAI NEUVOIHIN.

EDELLÄ OLEVAA SITOUMUSTEN JA VASTUUN RAJOITUSTA SOVELLETAAN LAISSA SALLITUN ENIMMÄISMÄÄRÄN MUKAISESTI, JA se säilyy voimassa, vaikka tämä sopimus irtisanottaisiin tai päättyisi tai tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen käyttö päättyisi.

15. KORVAUSVASTUUN RAJOITUS

GoDaddy, SEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT,  EDUSTAJAT JA KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA ASIAKKAALLE TAI MUULLE HENKILÖLLE TAI TAHOLLE MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTUKSEN LUONTEISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN VAHINGOT, JOTKA VOIVAT JOHTUA (I) TÄMÄN SIVUSTON TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SISÄLLÖSTÄ, (II) TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SISÄLLÖSTÄ, (III) TÄMÄN SIVUSTON TAI TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN SISÄLTÄMISTÄ PALVELUISTA, (IV) HENKILÖ- TAI OMAISUUSVAHINGOSTA, (V) KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄYTYMISESTÄ, (VI) PALVELIMIEMME LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ JA PALVELIMIIMME TALLENNETUISTA SISÄLLÖISTÄ, HENKILÖKOHTAISISTA TIEDOISTA, TALOUSTIEDOISTA TAI MUISTA TIEDOISTA, (VII) TÄMÄN SIVUSTON TAI TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN PALVELUIDEN KESKEYTYMISESTÄ TAI LOPPUMISESTA, (VIII) VIRUKSISTA, MADOISTA, OHJELMAVIRHEISTÄ, TROIJALAISISTA TAI MUISTA VASTAAVISTA, JOTKA VOIVAT SIIRTYÄ TÄSTÄ SIVUSTOSTA, TÄHÄN SIVUSTOON, TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETYSTÄ SIVUSTOSTA TAI TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETTYYN SIVUSTOON, (IX) HERJAAVASTA, HÄIRITSEVÄSTÄ, LOUKKAAVASTA TAI ALAIKÄISILLE HAITALLISESTA SISÄLLÖSTÄ TAI KÄYTTÄJÄSISÄLLÖSTÄ TAI SUOJATUSTA SISÄLLÖSTÄ, PORNOGRAFISESTA, “ALA-IKÄISILTÄ KIELLETYSTÄ”, SIVEETTÖMÄSTÄ TAI MUUTEN PAHEKSUTTAVASTA SISÄLLÖSTÄ JA/TAI (X) MISTÄÄN MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA, JOKA JOHTUU TÄMÄN SIVUSTON TAI SEN SISÄLTÄMIEN PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO VASTUUVAATIMUS TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDENVASTAISEEN TEKOON TAI MUUHUN LAILLISEEN TAI OIKEUDENMUKAISEEN PERUSTEESEEN TAI SIITÄ, ONKO GoDaddy SAANUT TIEDON TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

LISÄKSI asiakas HYVÄKSYY, että tästä Sivustosta tai sen sisältämistä Palveluista johtuva tai niihin liittyvä kanne on nostettava yhden (1) vuoden kuluessa kanteen perusteen ilmenemisestä. Muussa tapauksessa mahdollisuus käyttää kyseistä kanteen perustetta poistuu lopullisesti.

LISÄKSI ASIAKAS HYVÄKSYY NIMENOMAISESTI SEN, että GoDaddyn vahingonkorvaus- ja vastuuvelvollisuus ei milloinkaan voi olla yli 10 000 Yhdysvaltain dollaria.

EDELLÄ MAINITTUA VASTUUNRAJOITUSTA SOVELLETAAN LAAJIMMASSA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA JA se pysyy voimassa myös tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen sekä sen jälkeen, kun asiakas on lopettanut tämän Sivuston tai sen sisältämien Palveluiden käytön.

16. VASTUUSTA VAPAUTTAMINEN

Asiakas sitoutuu puolustumaan ja suojaamaan GoDaddy:a ja sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, edustajia  ja kolmansia osapuolia olevia palveluntarjoajia  sekä vapauttamaan edellä mainitut vastuusta koskien kaikkia ja kaikenlaisia vaateita, vaatimuksia, kustannuksia, menoja, tappioita, korvausvelvollisuuksia ja vahinkoja (mukaan lukien muun muassa kohtuulliset asianajajien palkkiot), joita GoDaddy:lle on määrätty tai aiheutunut suoraan tai välillisesti sen seurauksena, että asiakas on i) käyttänyt tätä sivustoa tai tällä sivustolla olevia palveluja ja muodostanut yhteyden niihin, ii) rikkonut jotakin tämän sopimuksen tai tähän sopimukseen liitettyjen käytäntöjen tai sopimusten säännöstä ja/tai iii) rikkonut jotakin kolmannelle osapuolelle kuuluvaa oikeutta, mukaan lukien muun muassa teollis- ja tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet.  Tämän kohdan suojaamista koskevat velvollisuudet säilyvät voimassa, vaikka tämä sopimus irtisanottaisiin tai päättyisi tai vaikka asiakas lopettaisi tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen käytön.

17. KÄYTÖSTÄ POISTETUT PALVELUT; KÄYTTÖIÄN PÄÄTTYMISKÄYTÄNTÖ

GoDaddy pidättää oikeuden lopettaa minkä tahansa palvelun tarjoamisen milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman syytä ja ilman ennakkoilmoitusta. Vaikka GoDaddy pyrkiikin takaamaan kaikille palveluilleen pitkän käyttöiän, joissain tapauksissa palveluita lopetetaan tai niiden käyttöikä päättyy. Tässä tapauksessa GoDaddy ei tue kyseistä palvelua tai tuotetta millään tavalla käyttöiän päättymispäivästä lähtien.

Ilmoitukset ja siirtäminen. Jos jonkin palvelun käyttöikä on päättynyt tai päättymässä, yritämme ilmoittaa tästä asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen käyttöiän päättymistä. Asiakkaan vastuulla on ryhtyä tarvittaviin toimiin palvelun korvaamiseksi siirtymällä uuteen palveluun ennen käyttöiän päättymistä tai lopettamalla kyseisen palvelun käyttö kokonaan ennen sen käyttöiän päättymistä. GoDaddy tarjoaa joko vastaavan palvelun, johon asiakas voi siirtyä ostamansa tilausjakson loppuajaksi, tai suhteellisesti lasketun summan arvosta myymäläluottoa tai suhteellisesti lasketun hyvityksen, jonka GoDaddy määrää täysin itsenäisesti. GoDaddy voi siirtää asiakkaan palvelun uusimpaan versioon, jos sellainen on käytettävissä. Tämä voidaan tehdä myös asiakkaalle ilmoittamatta. Asiakas on täysin kaikessa vastuussa mistä tahansa tällaisiin siirtoihin liittyvistä vahingoista ja hävikeistä.

Ei vastuuvelvollisuutta. GoDaddy ei ole vastuussa asiakkaalle tai millekään ulkopuoliselle taholle mistään tarjoamiemme palveluiden tai avullamme käytettyjen palveluiden muokkauksista, käyttökatkoista tai lopettamisista.

18. MAKSUT JA PALKKIOT

Hyväksyt sen, että jokin konserniyhtiöistämme, Go Daddy Domains Canada, Inc., Go Daddy India Domains and Hosting Services Pvt Ltd tai Go Daddy Europe, Ltd. voi laskuttaa maksutapaasi. Jos ostotapahtumasi aikana ilmoitetaan, että maksu käsitellään Yhdysvalloissa, maksun käsittelijänä on GoDaddy.com, LLC, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260. Jos maksun käsittelymaaksi ilmoitetaan Kanada, maksun käsittelijänä on GoDaddy Domains Canada, Inc., 2900-550 Burrard Street, Vancouver, BC V6C 043. Jos maksun käsittelymaaksi ilmoitetaan Iso-Britannia, maksun käsittelijänä on GoDaddy Europe, Ltd., 5 New Street Square, London EC4A3TW. Jos maksun käsittelymaaksi ilmoitetaan Intia, maksun käsittelijänä on GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd, Flat 101, Sai Krishna Enclave, 6-1-132/99, Plot No. 99, Skanagiri, Padmaraonagar 50061. Jos ostosi aikana maksusi on merkitty käsiteltäväksi maassa, jota ei ole lueteltu yllä, maksua voi käsitellä kyseisessä maassa oleva osapuoli, joka liittyy paikalliseen maksupalvelun toimittajaan ja jota koskevat Tietosuojakäytäntömme ehdot.

A) YLEISET EHDOT JA AUTOMAATTISEN UUSINNAN EHDOT

Asiakas suostuu maksamaan kaikki ostetuista Palveluista tai niiden ostohetkellä tämän Sivuston kautta käyttöönsä saamistaan Palveluista johtuvat maksut.  Mitään maksuja ei palauteta, ellei alla olevassa Maksujen palautuskäytännöt -osiossa muuta erikseen mainita, vaikka Palveluiden käyttö keskeytettäisiin, lakkautettaisiin tai siirrettäisiin ennen Palveluiden käyttöjakson päättymistä.  GoDaddy pidättää oikeuden muuttaa hintojaan ja maksujaan milloin tahansa. Nämä muutokset julkaistaan tällä Sivustolla, ja ne astuvat voimaan välittömästi ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle.  Jos asiakas on ostanut tai saanut käyttöönsä Palveluita kuukausiksi tai vuosiksi, hintojen ja maksujen muutokset astuvat voimaan, kun kyseisten Palveluiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi alla kuvaillulla tavalla. 

Ellei mikään tuotekohtainen sopimus kiellä, asiakas voi maksaa Palvelut millä tahansa seuraavista “Maksutavoista: (i) voimassa oleva luottokortti, (ii) GoDaddyn “Good As Gold -prepaid-palvelut” (määritelty alla), (iii) sähköinen sekki henkilökohtaiselta tai yrityksen sekkitililtä tilanteen mukaan (kuten määritetty alla), (iv) PayPal (kuten määritetty alla), (v) Kansainvälinen maksutapa (kuten määritetty alla) tai (vi) kauppakohtainen ostohyvitys tapauksen mukaan (ja kuten määritetty alla), joista kukin on “Maksutapa”.  Jos palvelu on mahdollista maksaa “Pikakassan” kautta, Palvelu tilataan ja veloitetaan automaattisesti asiakkaan Tilin mukaista ensisijaista maksutapaa käyttäen, kun asiakas napsauttaa Pikakassa-painiketta.  Tilausvahvistus lähetetään asiakkaan tilitietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen.  Asiakkaan tilitiedoissa on aina oltava kelvollinen Maksutapa, jos Tilillä on käytössä olevia Palveluita.

Lisäksi hyväksyt sen, että maksujesi käsittelysijainti voi muuttua valitun Maksutavan tai Maksutapaan tehtyjen päivitysten mukaan tai Maksutavassa valitun valuutan perusteella.

Ellei sovellettava laki muuta edellytä, GoDaddy ei säilytä kopiota tai elektronisia versioita päätöksestä, määräyksestä tai ohjelomakkeista ja/tai allekirjoitetuista luvista, jotka liittyvät automaattisten uusintapalveluiden käyttöön, emmekä täten voi toimittaa tällaista asiakirjaa pyydettäessä. Voit koska tahansa tarkastella tai muuttaa automaattisen uusinnan asetuksia kirjautumalla GoDaddy-tiliisi.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tilanteissa, joissa varat palautetaan maksuvälineelle, GoDaddy:n antama kuittaus rahojen palauttamisesta on ainoastaan vahvistus siitä, että GoDaddy on palauttanut varat alkuperäisen myyntitapahtuman yhteydessä veloitetulle maksuvälineelle, ja että GoDaddy ei voi vaikuttaa millään tavalla siihen, milloin rahasi palautuvat asiakkaan maksuvälineellä käytettävissä oleviin varoihin.  Asiakas ymmärtää ja hyväksyy myös, että asiakkaan maksuvälineeseen liittyvä maksupalveluntarjoaja ja/tai yksittäinen myöntävä pankki vastaavat asiakkaan palautuksen määräajan määrittelystä ja sääntelystä ja että palautuksen määräaika voi vaihdella viidestä (5) arkipäivästä kokonaiseen laskutusjaksoon tai pidempään ajanjaksoon. 

Jos asiakkaan maksuvälineelle palautetaan varoja ja jos asiakkaan maksuvälineeseen liittyvä maksupalveluntarjoaja, maksujen käsittelijä tai yksittäinen myöntävä pankki määrää palautusta koskevia rajoituksia, mukaan lukien muun muassa varojen palauttamisen ajankohtaa tai sallittujen palautusten määrää koskevat rajoitukset, GoDaddy pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla palauttaa varat joko i) myymälän hyvityssaldona tai ii) antamalla GoDaddy -shekin, joka toimitetaan asiakkaan tiliin liitettyyn postiosoitteeseen.  GoDaddy :llä on myös oikeus, mutta ei velvollisuutta tarjota myymälän hyvityssaldoa varojen palauttamista pyytäneille asiakkaille, vaikka maksuvälineelle ei olisi määrätty palautuksia koskevia rajoituksia.  Epäselvyyksien välttämiseksi mahdollinen palautusten käsitteleminen myöntämällä joko myymälän hyvityssaldoa tai GoDaddy -shekki ovat yksinomaan GoDaddy:n päätettävissä, eivätkä asiakkaat voi pyytää erikseen näitä vaihtoehtoja.

Jos asiakas kuuluu kuukausilaskutuksen piiriin, kuukausittainen laskupäivä määräytyy sen mukaan, minä kuukauden päivänä asiakas Palveluita osti, ellei tämä päivä ole kuukauden 28. päivän jälkeinen päivä, jolloin laskutuspäiväksi määräytyy kunkin kuukauden 28. päivä. 

Jos GoDaddy on sitä mieltä, että olet GoDaddylle velkaa mistä tahansa syystä, GoDaddy pidättää oikeuden periä näitä summia mistä tahansa tilillesi maksettavista maksuista, kunnes GoDaddy on saanut kaikki saatavansa.

Jotta palveluun liittyvät katkokset tai palvelun käytön estyminen voidaan estää, suurimmassa osassa palveluita tarjotaan mahdollisuus tilauksen automaattiseen uusimiseen. Pois lukien syyt, jotka on kuvattu tässä kohdassa, tilauksen automaattinen uusinta uusii automaattisesti kyseessä olevan palvelun edellisen tilausjakson mittaiseksi ajaksi, lukuun ottamatta verkkotunnuksia, jotka uusitaan alkuperäisen tilausjakson pituiseksi ajaksi (pois lukien verkkotunnukset, jotka voidaan uusia alkuperäisen palvelujakson ajaksi). Jos esimerkiksi edellinen tilausjaksosi oli yksi vuosi, uusittu tilausjakso on yksi vuosi. Jos uusiminen maksutavalla epäonnistuu, GoDaddy voi yrittää uusia kyseisen palvelun alkuperäistä tilausjaksoa lyhyemmäksi ajaksi, jotta tapahtuma onnistuisi.

Jos asiakas ei poista automaattista uusimista käytöstä, GoDaddy uusii kyseisen palvelun automaattisesti, kun se on uusittavissa, ja perii maksun GoDaddyn tiedossa olevalta maksutavalta GoDaddyn senhetkisillä hinnoilla, jotka voivat olla suuremmat tai pienemmät kuin alkuperäisellä palvelujaksolla. Asiakkaan palveluita koskevat uusinta-asetukset ovat nähtävissä helposti kirjautumalla Tilin hallinta -sivulle tältä sivustolta ja seuraamalla tässä esitettyjä vaiheita. Jos asiakas ei halua, että palvelu uusitaan automaattisesti, asiakas voi peruuttaa uusimisen, jolloin asiakkaan palvelu irtisanotaan senhetkisen jakson päättyessä, ellei asiakas manuaalisesti uusi palveluita ennen kyseistä päivämäärää (jolloin palvelut määritetään taas automaattisesti uusittaviksi). Jos asiakas päättää peruuttaa tuotteensa eikä asiakas manuaalisesti uusi palveluitaan ennen niiden vanhenemista, asiakas voi kokea palveluiden keskeytymisen eikä GoDaddy ole korvausvelvollinen asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle siitä.

Lisäksi GoDaddy voi osallistua asiakkaan luottokortin myöntäjän tukemiin ”toistuvan laskutuksen ohjelmiin” tai ”tilin päivityspalveluihin” (jotka edellyttävät viime kädessä asiakkaan pankin osallistumista). Jos emme voi veloittaa nykyistä Maksutapaasi, luottokortin myöntäjä (pankki) voi ilmoittaa meille luottokorttisi numeron ja/tai vanhenemispäivän päivityksestä tai se voi automaattisesti veloittaa uutta luottokorttiasi meille ilmoittamatta. Toistuvan laskutuksen ohjelman vaatimusten mukaisesti GoDaddy päivittää asiakkaan profiilin automaattisesti asiakkaan puolesta, jos meille ilmoitetaan asiakkaan luottokorttinumeron ja/tai sen voimassaoloajan muutoksista. GoDaddy ei takaa, että se pyytää tai vastaanottaa päivitetyt luottokorttitiedot. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tilin asetusten muuttaminen ja ylläpitäminen on yksinomaan asiakkaan omalla vastuulla, mukaan lukien muun muassa (i) uusimisasetusten määrittäminen ja (ii) liitettyjen maksutapojen tietojen paikkansapitävyyden ja voimassaolon varmistaminen. Lisäksi asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että näin toimimatta jättämisen seurauksena asiakkaan palvelujen käyttö voi keskeytyä tai estyä, eikä GoDaddy ole korvausvelvollinen tästä asiakkaalle tai millekään kolmannelle osapuolelle. 

Jos GoDaddy ei jostain syystä pysty laskuttamaan asiakkaan valitsemalta maksutavalta koko tarjotuista palveluista perittävää summaa, tai jos GoDaddy saa ilmoituksen takaisinperinnästä, käänteismaksusta, maksuriidasta tai siltä veloitetaan sakko, joka liittyy aiemmin asiakkaan maksutavalta perittyyn maksuun, asiakas hyväksyy sen, että GoDaddy voi käyttää kaikkia käytettävissä olevia laillisia tapoja saadakseen maksun mukaan lukien muun muassa välitön kaikkien asiakkaan puolesta tehtävien verkkotunnusten tai palveluiden rekisteröinnin tai uusimisen peruuttaminen tästä asiakkaalle ilmoittamatta.  GoDaddy pidättää myös oikeuden veloittaa asiakkaalta kohtuulliset "hallintokulut" tai "käsittelykulut" (i) tehtävistä, jotka GoDaddy voi suorittaa normaaliin palveluvalikoimaansa kuulumattomista palveluista, (ii) lisäajasta ja/tai kustannuksista, joita GoDaddy:lle voi mahdollisesti aiheutua palvelujensa tarjoamisesta, ja/tai (iii) asiakkaan tämän sopimuksen noudattamatta jättämisestä (siten kuin GoDaddy ne määrittelee yksinomaisen harkintansa perusteella).  Tavallisia ylläpito- tai käsittelymaksuihin liittyviä tilanteita ovat muun muassa (i) asiakaspalvelukysymykset, jotka vaativat tavallista enemmän henkilökohtaista aikaa tai huomiota, (ii) asiakkaan verkkotunnuksiin liittyvät UDRP-toiminnot ja/tai riidat, jotka edellyttävät kirjanpitoa tai oikeudelliset palvelut joko GoDaddyn henkilöstön suorittamina tai GoDaddy; (iii) kaikkien mahdollisten kulujen ja palkkioiden mukaan lukien asiakkaasta, tämän pankista tai maksujen käsittelijästä johtuvista takaisinperinnöistä tai muista maksuriidoista GoDaddylle aiheutuvat palvelujen kustannukset. Nämä hallinnolliset maksut tai käsittelymaksut laskutetaan asiakkaan GoDaddy:lle ilmoittamalta maksutavalta.

GoDaddy voi ilmoittaa tuotehintoja eri valuutoissa, mutta maksutapahtumien käsittelyssä tuetaan vain Yhdysvaltain dollaria ja tiettyjä tällä Sivustolla mainittuja valuuttavaihtoehtoja ("Tuettu valuutta)" tai “Tuetut valuutat”). Jos valittu valuutta on Tuettu valuutta, maksutapahtuman käsittelyssä käytetään Tuettua valuuttaa ja maksuprosessin aikana näkyvät hinnat ovat todelliset käsiteltävät, asiakkaan pankille maksun suorittamista varten toimitettavat summat. Ellei valittu valuutta ole Tuettu valuutta, maksutapahtuman käsittelyvaluuttana on Yhdysvaltain dollari ja maksuprosessin aikana näkyvät hinnat ovat arvio valuutanvaihdon jälkeisestä summasta ostohetkellä. Kummassakin tapauksessa (valittu valuutta on tai ei ole Tuettu valuutta) asiakkaan pankki voi veloittaa asiakkaalta valuutanvaihtopalkkion, jos tapahtuman käsittelyssä käytetään asiakkaan pankkitilin valuutasta poikkeavaa valuuttaa.  Valuutanvaihtokurssit voivat lisäksi vaihdella, koska (i) maksuprosessin loppuunsuorittamisen, (ii) maksutapahtuman käsittelyn ja (iii) maksutapahtuman pankkitilille suorittamisen ajat poikkeavat toisistaan, ja GoDaddy ei takaa, että (a) asiakkaan pankkiin maksun suorittamista varten toimitettu summa on sama kuin asiakkaan tiliotteessa näkyvä summa (tuetun valuutan tapauksessa) tai (b) arvioitu valuutanvaihdon jälkeinen hinta on sama kuin käsitelty summa tai asiakkaan tiliotteessa näkyvä summa (ei-tuetun valuutan tapauksessa), ja asiakas hyväksyy luopuvansa kaikista tällaisiin ristiriitoihin perustuvista vaatimuksista (mukaan lukien kaikki edellä mainittuun perustuvat hyvitysvaatimukset). Asiakas ymmärtää ja hyväksyy lisäksi, että asiakkaalta voidaan valitusta valuutasta riippumatta veloittaa arvonlisäveroa ("ALV"), Goods and Services Tax -veroa ("GST") tai muita paikallisia maksuja ja/tai veroja asiakkaan pankin ja/tai laskutusosoitteen mukaisen maan mukaan.

(B) HYVITYSKÄYTÄNTÖ

Tuotteet ja Palvelut, joiden osalta hyvitystä voidaan hakea, on esitetty tässä (”Hyvityskäytäntö”).

Jos asiakas ostaa tuotteen, joka sisältää ilmaisen verkkotunnuksen, ja asiakas peruuttaa tuotteen, hyvityssummasta vähennetään verkkotunnuksen listahinta. Listahinta on GoDaddyn verkkosivustossa mainittu verkkotunnuksen hinta. Sitä eivät koske mitään kampanjat, alennukset tai muut vastaavat.

Hyvityskäytäntö ei vaikuta millään tavalla saksalaisten asiakkaiden lakisääteisiin oikeuksiin kumota tai irtisanoa sopimus kuluttajasuojalakien ja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

(C) GOOD AS GOLD -PREPAID-PALVELUT

Palvelun tiedot

Käyttämällä Good As Gold Prepaid -palveluja asiakas voi siirtää varoja GoDaddylle varojen siirtämiseksi Good As Gold Prepaid -palvelujen tilillesi (”Good As Gold -tili”). Voit sen jälkeen käyttää Good As Gold -tiliäsi kaikkien palveluiden ostamiseen. Voit rahoittaa Good As Gold -tilisi pankkisiirrolla. Kaikki maksut on tehtävä ostoksen koko summan edestä.

Asiakas hyväksyy, että GoDaddy säilyttää kaikki asiakkaan Good As Gold -tilille siirretyt varat, joista ei kerry tai makseta asiakkaalle korkoa. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että GoDaddy on oikeutettu vastaanottamaan ja pitämään mahdollisesti kertyvät korot itsellään Good As Gold Prepaid -palveluihin liittyvien kustannusten kattamiseksi.

Asiakas hyväksyy, että kaikki Good As Gold Prepaid -palvelujen transaktiot suoritetaan Yhdysvaltain dollareissa.

Asiakkaan Good As Gold -tilille on tallennettava alkuvaiheessa vähintään 100,00 Yhdysvaltain dollaria vastaava rahasumma.

Sähköinen varojen siirto voidaan käynnistää ulkomaisella valuutalla varojen lisäämiseksi asiakkaan Good As Gold -tilille, mutta Wild West Domains -pankkitilin valuuttana on Yhdysvaltain dollari. Sähköisesti siirretyt ulkomaiset valuutat muunnetaan automaattisesti ja ne tallennetaan Yhdysvaltain dollareina. Huomaa, että tästä voi aiheutua valuutanvaihtomaksuja. Hyväksyt, että olet vastuussa kaikista Good As Gold -tiliisi liittyvistä sähköisen varojen siirron maksuista, jotka koskevat sekä saapuvia että lähteviä maksuja. Asiakkaan pankki, välittäjinä toimivat pankit tai GoDaddyn pankki voivat periä Yhdysvaltain ulkopuolelta tehtävistä sähköisistä varojen siirroista maksuja, jotka voivat vähentää GoDaddyn pankin vastaanottamaa rahasummaa ja sen seurauksena asiakkaan Good As Gold -tilille lisättävää summaa. Asiakas myöntää nimenomaisestiGoDaddylle luvan i) vähentää Good As Gold -tililtä GoDaddylle varojen vastaanottamisesta aiheutuneet sähköisen varojen siirron maksut ja/tai ii) veloittaa kahdenkymmenen dollarin (20 $) palvelumaksun (”palvelumaksu”) Good As Gold -tilin irtisanomisesta. Kaikkiin maksuihin voidaan tehdä muutoksia milloin tahansa, ja tällaiset muutokset on julkaistava verkossa, ja ne tulevat voimaan välittömästi ilman, että asiakkaalle on ilmoitettava erikseen tästä asiasta.

Asiakas voi tarkistaa Good As Gold -tilillään jäljellä olevien varojen määrän milloin tahansa kirjautumalla “Tilin hallinta” -sivulle tai GoDaddy:n verkkosivuston ostoskorin välityksellä. Jos asiakas päättää irtisanoa Good As Gold -tilinsä (tai jos GoDaddy päättää irtisanoa asiakkaan Good As Gold -tilin, koska asiakas on rikkonut Good As Gold -palvelua koskevaa sopimusta), asiakkaalle palautetaan tämän Good As Gold -käyttäjätilillä jäljellä olevat varat, joista vähennetään palvelumaksu.

Good As Gold -tiliin voidaan lisätä varoja milloin tahansa. Varojen siirron suositeltu vähimmäislisäys on $ 100,00.

Good As Gold -prepaid-palvelujen käyttö

Asiakas voi käyttää Good As Gold -tilinsä varoja ainoastaan GoDaddy-ostoprosessin välityksellä GoDaddy-verkkosivustolla. Ostosten tekeminen edellyttää, että Good As Gold -tilillä on käytettävissä riittävästi varoja ostosten tekemisen hetkellä ostosten koko summan ja kaikkien tässä asiakirjassa tai muissa asiaankuuluvissa sopimuksissa säädettyjen maksujen kattamiseksi.

Asiakas voi tarkastella Good As Gold -tiliinsä liittyviä toimintoja ja tietoja napsauttamalla “Tilin hallinta” -linkkiä GoDaddy:n verkkosivustolla. Asiakkaan Good As Gold -tilillä näytetään tehdyt ostokset ja asiakkaan Good As Gold -tilillä jäljellä olevien varojen määrä. GoDaddy pidättää itsellään oikeuden luovuttaa mitä tahansa asiakkaan Good As Gold -tilin tietoja, jos GoDaddy katsoo sen olevan tarpeellista sovellettavan lain, asetuksen, oikeudenkäynnin tai valtion esittämän pyynnön noudattamiseksi, tai muokata, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa mitä tahansa asiakkaan Good As Gold -tilin tietoja tai materiaaleja joko kokonaan tai osittain GoDaddy:n yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavallan nojalla.

(D) MAKSAMINEN SEKILLÄ (SÄHKÖISELLÄ SEKILLÄ)

Käyttämällä GoDaddyn sekkimaksutapaa (“Sekkimaksu”) asiakas voi ostaa GoDaddy Palveluita sähköisellä sekillä (omalta tai yrityksen sekkitililtä tilanteen mukaan). Tähän liittyen asiakas antaa Certegy Check Services Inc:lle (“Certegy”) luvan veloittaa koko ostohinta asiakkaan sekkitililtä (“Sekkitili”), ja tätä hintaa ei makseta takaisin. Certegy luo sähköisen tilisiirron (“EFT”) tai pankkisekin, joka toimitetaan asiakkaan pankille tai rahoituslaitokselle maksettavaksi asiakkaan Sekkitililtä. Sekkitilin on oltava yhdysvaltalaisessa rahoituslaitoksessa, ja sekin valuuttana on oltava Yhdysvaltain dollari.

Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että hänen Sekkitilinsä ajan tasalla ja että sen varat ovat riittävät. Asiakas hyväksyy, että (i) Certegy pidättää oikeuden hylätä maksutapahtuma mistä tahansa syystä (mukaan lukien rajoituksetta maksut, jotka epäonnistuvat, koska Sekkitiliä ei enää ole olemassa tai koska Sekkitilin käytettävissä olevat varat eivät riitä) ja (ii) tällaisessa tapauksessa Certegy ja GoDaddy eivät ole vastuussa tästä asiasta asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.  Jos Certegy ei jostain syystä pysty veloittamaan maksamatta olevia, Palveluiden käyttöä koskevia maksuja, asiakas hyväksyy, että Certegy ja GoDaddy voivat käyttää kaikkia käytettävissä olevia oikeuskeinoja maksun (sekä mahdollisten muiden maksujen) saamiseksi.  GoDaddy ei ole vastuussa Certegyn toimista.  Asiakas hyväksyy, että jos sähköinen tilisiirto tai pankkisekki palautuu maksamattomana, asiakas maksaa alla mainitun palvelumaksun tai muun lain mukaisen maksun. Nämä maksut voidaan veloittaa asiakkaan Sekkitililtä sähköisenä tilisiirtona tai pankkisekkinä.  Kaikki maksut ovat Yhdysvaltain dollareina.

GoDaddy ja sen palveluntarjoajat, mukaan lukien rajoituksetta Certegy Check Services, Inc. ja Complete Payment Recovery Services, Inc., voivat toimittaa asiakkaalle ilmoituksia esimerkiksi näiden palveluehtojen muuttumisesta, mukaan lukien rajoituksetta sähköpostitse, postitse, tekstiviestinä, MMS-viestinä, palveluissa olevina julkaisuina tai muulla kohtuullisella tavalla, jota ei vielä tunneta tai joka kehitetään tulevaisuudessa. Näitä ilmoituksia ei ehkä vastaanoteta, jos asiakas rikkoo palveluehtoja käyttämällä palveluita luvattomasti. Asiakkaan näiden palveluehtojen hyväksyntä osoittaa, että asiakas on vastaanottanut kaikki mahdolliset ilmoitukset, jos asiakas olisi käyttänyt palveluita luvallisella tavalla. Asiakas nimenomaisesti valtuuttaa GoDaddyn ja sen palveluntarjoajat, mukaan lukien rajoituksetta Certegy Check Services, Inc:n ja Complete Payment Recovery Services, Inc:n, ja niiden konserniyhtiöt ottamaan asiakkaaseen yhteyttä automaattisella puhelinpalvelulla, nauhoitetuilla viesteillä tai muulla tavalla mihin tahansa puhelinnumeroosi tai sähköpostiosoitteeseesi. Asiakas hyväksyy myös, ettei hänen antamiaan sähköpostiosoitteita jaeta muille eivätkä muut käytä niitä eivätkä ole työntekijöihin liittyviä sähköpostiosoitteita.

Yhdysvallat mukaan lukien District of Columbia:

AK

Alaska

25,00 USD

AL

Alabama

30,00 USD

AR

Arkansas

25,00 USD

AZ

Arizona

25,00 USD

CA

Kalifornia

25,00 USD

CO

Colorado

20,00 USD

CT

Connecticut

20,00 USD

DC

District of Columbia

15,00 USD

DE

Delaware

40,00 USD

FL

Florida

 • Sekin nimellisarvoksi 0,01 - 50 USD, 25 USD
 • Sekin nimellisarvoksi 50,01 - 300,00 USD, 30 USD
 • Nimellisarvoltaan 300,01 $:n arvoisesta shekistä joko 40 $ tai 5 % shekin nimellisarvosta sen mukaan, kumpi on suurempi.

GA

Georgia

 • 30 USD tai 5 % sekin nimellisarvosta sen mukaan, kumpi on suurempi

HI

Havaiji

30,00 USD

IA

Iowa

30,00 USD

ID

Idaho

 • 20 $ tai shekin nimellisarvo sen mukaan, kumpi on pienempi

IL

Illinois

25,00 USD

IN

Indiana

20,00 USD

KS

Kansas

30,00 USD

KY

Kentucky

25,00 USD

LA

Louisiana

 • 25 USD tai 5 % sekin nimellisarvosta sen mukaan, kumpi on suurempi

MA

Massachusetts

25,00 USD

MD

Maryland

35 $

ME

Maine

25,00 USD

MI

Michigan

25,00 USD

MN

Minnesota

30,00 USD

MO

Missouri

25,00 USD

MS

Mississippi

40,00 USD

MT

Montana

30,00 USD

NC

Pohjois-Carolina

25,00 USD

ND

Pohjois-Dakota

30,00 USD

NE

Nebraska

25,00 USD

NH

New Hampshire

25,00 USD

NJ

New Jersey

25,00 USD

NM

New Mexico

20,00 USD

NV

Nevada

25,00 USD

NY

New York

20,00 USD

OH

Ohio

 • 30 $ tai 10 % shekin nimellisarvosta sen mukaan, kumpi on suurempi

OK

Oklahoma

25,00 USD

OR

Oregon

25,00 USD

PA

Pennsylvania

25,00 USD

RI

Rhode Island

25,00 USD

SC

Etelä-Carolina

30,00 USD

SD

Etelä-Dakota

40,00 USD

TN

Tennessee

30,00 USD

TX

Teksas

30,00 USD

UT

Utah

20,00 USD

VA

Virginia

50 $

VT

Vermont

25,00 USD

WA

Washington

25,00 USD

WI

Wisconsin

25,00 USD

WV

Länsi-Virginia

25,00 USD

WY

Wyoming

30,00 USD

Yhdysvaltain alueet:

AS

Amerikan Samoa

15,00 USD

GU

Guam

15,00 USD

PR

Puerto Rico

15,00 USD

VI

Yhdysvaltain Neitsytsaaret

15,00 USD

Yhdysvaltain asevoimat:

AA

Armed Forces Americas

15,00 USD

AE

Armed Forces Africa, Armed Forces Canada, Armed Forces Europe, Armed Forces Middle East

15,00 USD

AP

Armed Forces Pacific

15,00 USD

Kanadan provinssit / territoriot:

AB

Alberta

20,00 USD

BC

Brittiläinen Kolumbia

20,00 USD

Mt

Manitoba

20,00 USD

NB

New Brunswick

20,00 USD

NL

Newfoundland ja Labrador

20,00 USD

NS

Nova Scotia

20,00 USD

NT

Northwest Territories

20,00 USD

ON

Ontario

20,00 USD

PE

Prinssi Edwardin saari

20,00 USD

QC

Quebec

15,00 USD

SK

Saskatchewan

20,00 USD

YT

Yukon

20,00 USD

Napsauttamalla sekkimaksuvaihtoehdon ehtojen “Hyväksyn”-painiketta asiakas hyväksyy toimitettujen tietojen käyttämisen sähköisen tilisiirron tai pankkisekin luomiseen ja sallii ostoksen koko hinnan veloittamisen Sekkitililtään.

(E) MAKSU PAYPALILLA

Asiakas voi ostaa palveluja PayPalin avulla käyttämällä GoDaddy:n PayPal-maksuvaihtoehtoa (“PayPal”). Asiakas hyväksyy tähän liittyen, että PayPal voi veloittaa asiakkaan tekemän ostoksen kokonaissumman asiakkaan PayPal-tililtä (“PayPal-tili”) tai luottokortilta, pankkitililtä tai muulta sallitulta ja asiakkaan PayPal-tiliin liitetyltä maksuvälineeltä (“PayPal-rahoituslähde”).

Asiakkaan PayPal-tilin ja PayPal-rahoituslähteen tietojen paikkansapitävyyden ja varojen riittävyyden sekä PayPal-tiliin liitetyn voimassaolevan luottokortin varmistaminen on asiakkaan vastuulla.  Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että i) PayPal pidättää itsellään oikeuden hylätä transaktio mistä tahansa syystä (mukaan lukien muun muassa tilanteet, joissa asiakkaan maksua ei ole suoritettu, koska asiakkaan PayPal-tili tai PayPal-rahoituslähde ei ole enää voimassa tai sillä ei ole käytettävissä/riittävästi varoja) ja että ii) PayPal tai GoDaddy eivät ole tästä asiasta korvausvelvollisia asiakkaalle tai millekään kolmannelle osapuolelle.  Jos PayPal ei kykene veloittamaan jostakin syystä koko summaa, jonka asiakas on velkaa ostoksesta, asiakas hyväksyy, että PayPal ja GoDaddy voivat ryhtyä kaikkiin niiden käytettävissä oleviin oikeudellisiin toimenpiteisiin maksun perimiseksi. Asiakas hyväksyy, että asiakkaan on maksettava maksamattomina palautuneista transaktioista 25 $:n tai lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän mukainen palvelumaksu, joka voidaan veloittaa asiakkaan PayPal-tililtä tai PayPal-rahoituslähteestä.

Napsauttamalla PayPal-maksutapaehtoja koskevaa “Hyväksyn”-ruutua asiakas hyväksyy ostoksensa hinnan täyden veloittamisen asiakkaan PayPal-tililtä tai PayPal-rahoituslähteestä.

(F) KANSAINVÄLISET MAKSUTAVAT

GoDaddy tarjoaa monia kansainvälisiä maksutapoja monilta kansainvälisiltä maksupalvelujen tarjoajilta (“IPP”).  Jos asiakas on jo valinnut IPP:n, asiakas takaa solmineensa kaikki n asianmukaiset asiakaspalvelusopimukset ennen maksutapahtuman suorittamista GoDaddyn palvelussa.  Asiakas sallii myös, että IPP voi veloittaa oston koko hinnan valitulta pankkitililtä, sähköisestä lompakosta (mukaan lukien luottokortit, pankkitilit tai muut sähköiseen lompakkoon yhdistetyt sallitut maksutavat) tai muuntyyppiseltä tililtä, joka on yhdistetty valittuun IPP:hen (mukaan lukien rajoituksetta prepaid-kortit ja mobiilimaksut), yhteisesti “Rahoituslähteet”. Lisäksi asiakas sallii, että valittu IPP voi veloittaa tapauksen mukaan “valuutanvaihtopalkkion” sekä muut IPP:n kanssa solmitun sopimuksen mukaiset maksut (yhteisesti “IPP-maksut”) asiakkaan Rahoituslähteistä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että IPP voi muuttaa IPP-maksuja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta GoDaddylta.

Asiakas vastaa omien rahoituslähteidensä pitämisestä käypinä ja rahoitettuina. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että (i) IPP pidättää oikeuden hylätä liiketapahtuman jostain syystä (mukaan lukien muun muassa maksut, jotka eivät mene läpi, koska asiakkaan rahoituslähteet eivät ole enää olemassa, tai rahaa ei ole käytettävissä/riittävästi) ja (ii) tällaisessa tapauksessa IPP tai GoDaddy eivät vastaa asiakkaalle tai millekään kolmannelle osapuolelle asiaa koskien. Asiakas ymmärtää, että GoDaddy ei yritä täyttää asiakkaan ostamia palveluja ennen kuin GoDaddy saa vahvistuksen maksusta IPP:ltä tämän maksujenkäsittelijän kautta. Asiakas ymmärtää, että tilauksen jättämisen ja hetken, jona IPP vahvistaa maksun oman asiaan liittyvän maksujen käsittelijänsä kautta, välillä voi olla usean tunnin tai päivän viive. Jos GoDaddy ei saa maksunvahvistusta IPP:ltä tämän käyttämän maksujen käsittelijän kautta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun tilaus on tehty, asiakkaan tilaus voidaan peruuttaa, jolloin asiakkaan on aloitettava ostoprosessi uudelleen. Siinä tapauksessa, että asiakas haluaa peruuttaa vireillä olevaa liiketointa koskevan maksun, hän voi peruuttaa tilauksen GoDaddy -tilin kautta. Aiemmin peruutetuista tilauksista saadut maksut palautetaan mahdollisuuksien mukaan automaattisesti alkuperäiseen maksutapaan.

Jos GoDaddy:n vastaanottaessa IPP:ltä (sen maksujen käsittelijän välityksellä) vahvistuksen maksusta joko i) palvelut (mukaan lukien verkkotunnus) eivät ole enää ostettavissa tai ii) vahvistusta odottava tilaus on peruttu järjestelmässämme tai iii) maksuvahvistus ei vastaa vahvistusta odottavan tilauksen määrää dollareina, ja asiakkaan tilauksesta on maksettu tämän seurauksena joko liikaa tai liian vähän, GoDaddy voi palauttaa rahat automaattisesti osittain (jos tilauksesta on maksettu liikaa) tai kokonaan (jos tilauksesta on maksettu liian) asiakkaan rahoituslähteeseen. Jos IPP (tai sen maksujen käsittelijä) rajoittaa jollakin tavalla rahojen palauttamista, GoDaddy pidättää itsellään oikeuden palauttaa rahat myymälän hyvityssaldoon.  Jos rahat palautetaan takaisin kokonaan, asiakkaan on aloitettava ostoprosessi alusta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että IPP pidättää itsellään oikeuden olla palauttamatta IPP:n maksuja, jotka liittyvät transaktioon, jonka varat palautetaan asiakkaalle. Näin ollen GoDaddy:n suorittamat varojen palautukset eivät sisällä IPP:n maksuja, jollei toisin ole määritelty.

GoDaddy tarjoaa SEPA-suoramaksut (tässä asiakirjassa pelkkä SEPA) maksutapana Saksassa sijaitseville asiakkaille. Jos valitset SEPA-maksutavan, annat yritykselle GoDaddy ja Adyenille, joka on maksupalveluntarjoajamme, oikeuden lähettää ohjeita pankkiisi tilisi veloittamiseksi. Kun hyväksyt nämä ehdot, annat yritykselle GoDaddy oikeuden periä kaikki soveltuvat maksut, jotka perustuvat tähän sopimukseen. Tämä valtuutus koskee myös kaikkia uusia pankkitilejä, joilla teet ostoksia yritykseltä GoDaddy. Ilmoitamme sinulle suoramaksujen perintäpäivämäärän kohtuullisessa ajassa (tätä kutsutaan ennakkoilmoitukseksi). Tämä ennakkoilmoitus lähetetään sinulle sähköpostitse vähintään yhtä (1) arkipäivää ennen maksun perimistä. Olet itse vastuussa siitä, että tililläsi on tarpeeksi katetta suoramaksujen perimiseksi. Lisäksi sitoudut korvaamaan yritykselle GoDaddy kaikki mahdolliset tappiot, joita sille koituu, jos rahoituslaitoksesi pidättää yrityksen GoDaddy maksut mistä tahansa syystä.

(G) KAUPPAKOHTAISET OSTOHYVITYKSET

Siinä tapauksessa, että asiakkaan tiliin sisältyy myymälän hyvityssaldo, asiakas voi käyttää käytettävissä olevaa hyvityssaldoa tuleviin tililtä tehtäviin ostoksiin.  Mikäli asiakkaan tiliin sisältyy myymälän hyvityssaldo, asiakas valtuuttaa täten GoDaddy:n käyttämään käytettävissä olevaa hyvityssaldoa asiakkaan tiliin liittyvien mahdollisten perimättä olevien hallinnollisten maksujen, takaisinperintöjen tai muiden maksujen suorittamiseen.  Jos asiakkaan oletusmaksutapa ei toimi palvelujen uusimisen käsittelyyn liittyvän automaattisen laskutuksen yhteydessä,  GoDaddy saa käyttää mitä tahansa käytettävissä olevaa myymälän hyvityssaldoa, jos sillä olevat varat riittävät koko liiketapahtuman kattamiseen. Asiakkaan tilin myymälän käytettävissä olevaan hyvityssaldoon katsomatta  GoDaddy ei vastaa tuotteiden menetyksistä, jotka syntyvät sen seurauksena, että varoja ei pystytä keräämään asiakkaan oletusmaksutavalta tai myymälän hyvityssaldolta.  Myymälän hyvityssaldoa käytetään ostohetkellä (tai uusimishetkellä) valittuna olevan ostoskorin valuutan perusteella. Jos asiakkaalla on useampi kuin yksi myymälän hyvityssaldo, niin hyvitykset käsitellään hyvityksen iän mukaan siten, että myymälän vanhinta hyvityssaldoa käytetään ensin. Jos ostokseen tai uusimiseen tarvitaan lisää rahaa, niin muussa kuin valitussa valuutassa olevia hyvityksiä muunnetaan käyttäen GoDaddy:n päivittäistä valuuttakurssia hyvityksen iän perusteella (vanhimmasta uusimpaan), kunnes (i) tapahtuman suorittamiseen saadaan tarpeeksi varoja, tai (ii) asiakkaan tilillä ei ole käytettävissä olevaa saldoa. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että muuntamisen yhteydessä GoDaddy voi myös periä ylimääräisen hallinnollisen maksun, joka johtuu valuutanmuuntopalveluiden tarjoamiseen liittyvien riskien ja kustannusten kattamisesta.

Asiakas voi tarkistaa käytettävissä olevan myymälän hyvityssaldon milloin tahansa kirjautumalla “Tilin hallinta” -sivulle tai GoDaddy:n verkkosivuston ostoskorin välityksellä. Asiakas hyväksyy, että myymälän hyvityssaldo ei ole siirrettävissä,  että hyvityksiä voi käyttää ainoastaan tilillä, jonka avulla ne on hankittu, ja että hyvitykset voivat vanhentua. Maksutta saadut myymälän hyvitykset vanhentuvat kahden vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.  Jos GoDaddy irtisanoo asiakkaan tilin, asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että asiakas menettää jäljellä olevan myymälän hyvityssaldonsa. 

Asiakas hyväksyy myös sen, että hänen myymälänsä käytettävissä oleva hyvityssaldo on GoDaddy :n hallussa ja että mainitulle ei koidu korkoja ja että tämä ei maksa korkoa asiakkaan puolesta. Niiltä osin kuin korkoja voi kertyä, asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että GoDaddy:lla on oikeus ottaa vastaan ja pitää summia, jotka kattavat myymälän hyvityssaldotoiminnon tukemiseen liittyvät kustannukset.

(H) LAHJAKORTIT

Tässä kohdassa säädetään ehdot, joilla säädellään asiakkaan GoDaddy-lahjakorttipalvelun ja siihen liittyvien palvelujen (yhdessä "kortti") käyttöä.  GoDaddy myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää korttia edellyttäen kuitenkin, että asiakas noudattaa tässä asiakirjassa ja kussakin GoDaddyn käytännössä ja menettelytavassa säädettyjä ehtoja.

Palvelut mahdollistavat yleisesti Kortin lunastamisen tavaroita tai palveluita vastaan GoDaddylta, ellei kyseessä ole toisen lahjakortin ostaminen, huutokauppajäsenyys, ilmaisen huutokauppajäsenyyden sisältävä tuote tai muu tarjous, joka poissulkee lahjakortilla ostamisen.

Kortti on kertakäyttöinen, ei-korvattava ja ei-henkilökohtainen etukäteen maksettu lahjakortti, jonka myyminen edelleen, siirtäminen tai arvon vaihtaminen käteiseksi tai maksaminen tilille on kielletty lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän mukaisesti. Kortti ei ole tili, kerrytä korkoa tai ole FDIC-vakuutettu. Kortti ei ole luottokortti. Asiakas valtuuttaa meidät maksamaan kaikki kortilla tehdyt transaktiot kortille ladatuista varoista. Asiakas hyväksyy, että asiakas voi käyttää korttia ainoastaan tässä sopimuksessa säädetyllä tavalla ja sovellettavien lakien mukaisesti. Asiakas hyväksyy, että kortin saldo määräytyy korttitiedoissamme näkyvän varojen määrän mukaisesti. Jos kortin saldo on nolla Yhdysvaltain dollaria (0 $), kaikki transaktiot hylätään. Jos kortin vastaanottajalle kortin käytön yhteydessä annettu arvo on suurempi kuin jäljellä oleva saldo, asiakkaan on maksettava meille pyynnöstämme transaktion ja saldon välinen erotus.

Asiakas voi antaa kortin kenelle tahansa vastaanottajalle, mutta jotta vastaanottaja voi käyttää kortille ladatun hyvityksen, hänen on luotava tili GoDaddy-palveluun ja hyväksyttävä kaikki ostettavaan tuotteeseen tai palveluun liittyvät käytännöt ja sopimukset.

Kortti on kuin käteistä sikäli, että sitä voidaan käyttää nopeasti ilman tunnistautumista. Asiakas suostuu suojelemaan Korttia katoamiselta, varkauksilta ja luvattomalta käytöltä parhaansa mukaan. Asiakas voi ilmoittaa Kortin katoamisesta tai varastamisesta asiakaspalveluun puhelimitse. Voimme oman harkintamme mukaan luovuttaa korvaavan Kortin ja veloittaa tästä asianmukaiset maksut.

GoDaddy pidättää itsellään oikeuden todeta yksinomaisen harkintavaltansa nojalla vanhentuneeksi kortti, jota ei ole käytetty viiden (5) vuoden kuluessa sen ostopäivästä.

(I) Vanhentuneiden verkkotunnusten ostokset

Jos asiakas ostaa vanhentuneita verkkotunnuksia asiakkaan tilin välityksellä, asiakas hyväksyy, että asiakkaan on suoritettava maksu neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa huutokaupan voittaneen tarjouksen hyväksymisestä sekä yhden (1) vuoden uusinta- tai siirtomaksu (alkaen verkkotunnuksen aiemman rekisteröintijakson lopusta) ja tarvittaessa ICANN-maksu, tai summa veloitetaan asiakkaan tiliin liitetyltä voimassaolevalta maksuvälineeltä kolmen päivän kuluttua huutokaupan päättymisestä.

19. LUNASTAMATON OMAISUUS; KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

Ota huomioon, että jos asiakkaalla on jäljellä olevaa tilisaldoa (positiivinen luottosaldo) kolmen (3) vuoden ajan mistä tahansa syystä ja jos (i) GoDaddy ei pysty suorittamaan maksua tällaiselle asiakkaalle tai jos (ii) GoDaddy suoritti maksun tällaiselle asiakkaalle paperimuotoisena sekkinä, jota ei kuitenkaan koskaan lunasteta, GoDaddy luovuttaa kyseisen saldon Arizonan osavaltiolle sen lakien mukaisesti. Hyväksyt sen, että yllä kuvatuissa tapauksissa (i) ja (ii) GoDaddy voi pidättää käyttämättömyysmaksun, jonka suuruus on enintään joko 25,00 $ tai asiakkaan tilin jäljellä olevan saldon summa (näistä pienemmän mukaan).

20. ASIAKKAAN SEURAAJAT JA MÄÄRÄÄMÄT TAHOT

Tämä Sopimus koskee ja velvoittaa kaikkia Sopimuksen osapuolia, kuten myös heidän perinnönsaajiaan, seuraajiaan ja määräämiään tahoja.

21. EI OSOITUKSENSAAJIA

Minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään kolmannelle osapuolelle oikeuksia tai etuja.

22. YHDYSVALTAIN VIENTILAIT

Tähän Sivustoon ja sen sisältämiin Palveluihin sovelletaan Yhdysvaltain kauppaministeriön (Department of Commerce), valtiovarainministeriön (Department of Treasury), Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) -osaston, ulkoministeriön (State Department) ja muiden Yhdysvaltain viranomaisten asettamia vientilakeja, rajoituksia, määräyksiä ja hallinnollisia säädöksiä (yhteisesti “Yhdysvaltain vientilait”).  Käyttäjillä ei ole oikeutta käyttää tämän Sivuston sisältämiä Palveluita Yhdysvaltain vientilakien alaisten teknisten tietojen tai muiden tietojen keräämiseen, tallentamiseen tai siirtämiseen.  Käyttäjillä ei ole oikeutta viedä tai uudelleenviedä tämän Sivuston sisältämiä Palveluita tai sallia niiden vienti tai uudelleenvienti Yhdysvaltain vientilakien vastaisesti.  Minkään tämän Sivuston sisältämän Palvelun lataaminen tai muu vienti tai uudelleenvienti ei ole sallittua (i) mihinkään maahan, jonka Yhdysvallat on julistanut kauppasaartoon tai tällaisen maan kansalaiselle tai asukkaalle tai (ii) Yhdysvaltain valtiovarainministeriön nimettyjen kansalaisten luettelossa (Specially Designated Nationals) tai Yhdysvaltain kauppaministeriön kiellettyjen henkilöiden luettelossa (Denied Persons List) oleville henkilöille tai muille Yhdysvaltain vientilakien kiellettyjen osapuolten luetteloissa oleville tahoille.  Käyttämällä tätä Sivustoa ja sen sisältämiä Palveluita asiakas hyväksyy edellä mainitun ja vakuuttaa, ettei ole kiellettyihin kuuluvan maan kansalainen tai asukas eikä toimi tällaisesta maasta käsin tai ole tällaisen maan hallinnon alaisena eikä ole kiellettyjen osapuolten luettelossa, ja asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia Yhdysvaltain vientilakeja (mukaan lukien “boikotoinnin vastaiset” määräykset, määräykset “teknologian tai lähdekoodin luovuttamisesta Yhdysvalloissa muun maan kansalaiselle” ja määräykset “yhdysvaltalaisen teknologian viennistä kolmanteen maahan”).  Jos tätä Sivustoa tai sen sisältämiä Palveluita käyttävä asiakas sijaitsee muussa maassa tai muulla oikeudenkäyttöalueella, asiakas tekee tämän omasta aloitteestaan ja hänen tulee noudattaa kyseisen oikeudenkäyttöalueen paikallisia lakeja siinä määrin kuin näitä paikallisia lakeja voidaan soveltaa eivätkä ne ole ristiriidassa Yhdysvaltain vientilakien kanssa.  Jos nämä lait ovat ristiriidassa Yhdysvaltain vientilakien kanssa, asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää tätä Sivustoa tai sen sisältämiä Palveluita.  Tämän osion sisältämät velvoitteet ovat voimassa myös tämän Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen tai tämän Sivuston tai sen sisältämien Palveluiden päättymisen jälkeen.

23. VAIN INTIAN ASUKKAAT

Asiakas nimenomaisesti hyväksyy, että: (i) GoDaddy (tai sen palveluntoimittaja) voi ottaa asiakkaaseen yhteyttä puhelimitse valituksen tai riidan tai palvelu- tai laskutusongelman käsittelemiseksi ja (ii) ratkaistakseen kyseisen valituksen, riidan tai ongelman GoDaddy voi käyttää ja julkaista palveluntarjoajalle seuraavia tietoja: puhelunauhoitteet, asiakkaan nimi, puhelinnumerot ja yhteydenottotapatoiveet, GoDaddy-suhteen kesto, käytetyt tuotteet ja tietoja asiakkaan valituksen, riidan tai palveluongelman luonne.

24. PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN

GoDaddy ei esitä minkäänlaisia tahdonilmaisuja tai myönnä minkäänlaisia takuita siitä, että tällä sivustolla olevan tai tällä sivustolla oleviin palveluihin liittyvä sisältö katsottaisiin sopivaksi kaikissa maissa tai lainkäyttöalueilla, ja tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen käyttö on kielletty maissa tai lainkäyttöalueilla, joilla kyseinen sisältö on lainvastainen.  Käyttäjät, jotka päättävät käyttää tätä sivustoa tai tällä sivustolla olevia palveluja, ovat vastuussa kaikkien paikallisten lakien, määräysten ja asetusten noudattamisesta. 

25. RIIDAT, SITOVA YKSITYISHENKILÖN VÄLIMIESMENETTELY JA LUOPUMINEN JOUKKOKANTEISTA

LUE TÄMÄ KOHTA HUOLELLISESTI. NOUDATA ALLA OLEVIA OHJEITA, JOS HALUAT HYLÄTÄ EHDOT, JOTKA EDELLYTTÄVÄT RIITOJEN RATKAISEMISEN YKSITTÄISEN VÄLIMIESMENETTELYN AVULLA.

(A) Riidat. Tämä kohdan ehdot koskevat kaikkia riitoja asiakkaan ja GoDaddyn välillä, pois lukien riidat, jotka kuuluvat edellä viitatun yhtenäisen verkkotunnuskiistojen ratkaisukäytännön piiriin (saatavilla täällä). Tämän kohdan osalta ”riita” tarkoittaa mitä tahansa asiakkaan ja GoDaddyn välistä riitaa, vaadetta tai oikeustoimea, joka liittyy GoDaddyn palveluihin tai tuotteisiin, GoDaddyn sivustoihin, näihin ehtoihin tai muuhun tapahtumaan, johon asiakas tai GoDaddy liittyy, perustuipa se sopimukseen, takuuseen, väärään esitykseen, petokseen, sopimusrikkeeseen, tahallisuuteen, säädökseen, määräykseen tai muuhun juridiseen perusteeseen, ja sen tulkitaan olevan lain sallimissa määrin mahdollisimman suuri merkitys. ASIAKAS JA GoDaddy HYVÄKSYVÄT, ETTÄ NÄISSÄ EHDOISSA MÄÄRITETTY ”RIITA” EI SISÄLLÄ MITÄÄN ASIAKKAAN TAI GoDaddyN VAATIMUSTA, JOKA LIITTYY (i) LIIKESALAISUUDEN OMIMISEEN, (ii) PATENTTIRIKKOMUKSEEN, (iii) TEKIJÄNOIKEUDEN RIKKOMISEEN TAI VÄÄRINKÄYTTÖÖN JA (iv) TAVARAMERKIN RIKKOMISEEN TAI HEIKENTÄMISEEN. Lisäksi ellei näissä ehdoissa muuta määritetä, hyväksyt, että oikeusistuin (eikä välimies) voi päättää, kuuluuko vaade johonkin näistä neljästä poikkeuksesta.

(B) Sitova välimiesmenettely. Asiakas ja GoDaddy suostuvat lisäksi (i) käsittelemään kaikki osapuolten väliset riidat näiden ehtojen mukaisesti; (ii) nämä ehdot toimivat tapahtuman merkkinä osavaltioiden välisestä kaupasta; (iii) Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et seq.) kattaa tämän kohdan tulkinnan ja toimeenpanon ja (iv) tämä kohta jää voimaan näiden Ehtojen irtisanomisen jälkeen. VÄLIMIESMENETTELY TARKOITTAA, ETTÄ HYLKÄÄT OIKEUDEN OIKEUSKÄSITTELYN TUOMARIIN TAI VALAMIEHISTOON JA ETTÄ VALITUSPERUSTEESI OVAT RAJALLISET. Välimies voi myöntää asiakkaalle samat korvaukset, joita rajoittavat tämän sopimuksen kohdan 15 Vastuun rajoittaminen, kuin oikeassa oikeusistuimessa toimiva oikeus ja voi myöntää korvauksia vain korvauksia hakevalle osapuolelle ja vain siinä laajuudessa, joka kattaa kyseisen osapuolen korvausvaateen korvauksen. Lisäksi joissakin tapauksissa välimiesmenettelyn kustannukset voivat ylittää oikeustoimien kustannukset ja korvausoikeus voi olla rajallisempaa välimiesmenettelyssä kuin oikeudessa. Välimiehen päätös on lopullinen ja toimeenpanokelpoinen missä tahansa tuomioistuimessa, jolla on oikeusvalta osapuoliin.

(C) Small Claims -oikeusistuin. Edellä mainitusta huolimatta voit nostaa yksittäisen oikeustoimen osavaltiosi tai kuntasi Small Claim -oikeusistuimeen, jos oikeustoimi kuuluu kyseisen oikeusistuimen piiriin ja jos sitä käsitellään vain kyseisessä oikeusistuimessa.

(D) Ilmoitus riidasta. Riitatilanteessa asiakkaan tai GoDaddyn on ensin lähetettävä toiselle osapuolelle ilmoitus riidasta, mikä sisältää kirjallisen lausunnon, jossa on ilmoittavan osapuolen nimi, osoite ja yhteystiedot, riidan aiheuttavat tekijät ja ehdotettu korvaus (”Ilmoitus riidasta”). Ilmoitus riidasta GoDaddylle on osoitettava osoitteeseen: GoDaddy , 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, USA, Attn.: Legal Department (”GoDaddy-ilmoitusosoite”). Asiakkaalle lähetettävä ilmoitus riidasta lähetetään rekisteröitynä postina uusimpaan tiedossamme olevaan osoitteeseen. Jos GoDaddy ja asiakas eivät pääse sopimukseen riidan ratkaisemisesta kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa Ilmoituksen riidasta vastaanottamisesta, asiakas tai GoDaddy voi aloittaa välimiesmenettelyn tämän kohdan mukaan. kun Ilmoitus riidasta on lähetetty ja vastaanotettu, kumpikin osapuoli pyrkii hyvässä uskossa ratkaisemaan riidan ennen välimiesmenettelyn aloittamista.

(E) JOUKKOKANTEISTA LUOPUMINEN. ASIAKAS JA GoDaddy HYVÄKSYVÄT, ETTÄ KUMPIKIN OSAPUOLI VOI ESITTÄÄ RIITOJA TOISTA OSAPUOLTA KOHTAAN VAIN YKSITTÄISENÄ OSAPUOLENA EIKÄ OSALLISENA JOUKKOKANTEESSA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIITTOVALTION TAI OSAVALTION JOUKKOKANTEET. ASIAKAS JA GoDaddy EIVÄT PYRI SAAMAAN MITÄÄN RIITAA JOUKKOKANTEEKSI, YKSITYISENÄ SUUROIKEUDEN OIKEUSTOIMENA TAI MISSÄÄN MUUSSA MENETTELYSSÄ, JOSSA JOMPIKUMPI OSAPUOLI TOIMII TAI EHDOTTAA TOIMIVANSA EDUSTAJANA. MITÄÄN VÄLIMIESMENETTELYÄ TAI MUUTA MENETTELIÄ EI YHDISTETÄ TOISEEN ILMAN SEN KAIKKIEN OSAPUOLTEN KIRJALLISTA SUOSTUMISTA.

(F) Välimiesmenettely. Jos osapuoli päättää aloittaa välimiesmenettelyn, välimiesmenettelyn suorittaa American Arbitration Association (”AAA”) AAA:n Consumer Arbitration Rules -sääntöjen (”AAA-säännöt”) mukaisesti yhdessä näissä ehdoissa määritettyjen sääntöjen mukaan sillä poikkeuksella, ettei AAA voi hallinnoida mitään joukkovälimiesmenettelyä, koska osapuolet hyväksyvät sen, että välimiesmenettelyä käytetään vain yksittäisten vaateiden ratkaisemiseen. AAA-säännöt ovat osoitteessa www.adr.org. Saat ne myös soittamalla numeroon +1-800-778-7879. Jos AAA-sääntöjen ja näissä ehdoissa määritettyjen sääntöjen välillä on ristiriita, näissä ehdoissa määritetyt säännöt ovat voimassa. Voit välimiesmenettelyssä hakea kaikkia korvauksia, jotka ovat saatavilla liittovaltion, osavaltion tai paikallisen lain mukaan rajoittuen tämän sopimuksen kohdan 15 vastuuvapautukseen. Kaikki riidat käsittelee yksittäinen puolueeton välimies, ja kummallakin osapuolella on kohtuullinen tilaisuus osallistua välimiehen valintaan. Välimiestä koskevat nämä ehdot. Välimiehellä, eikä millään liittovaltion, osavaltion tai paikallisella oikeusistuimella tai virastolla, on yksinomainen valtuus ratkaista kaikki riidat, jotka liittyvät näiden ehtojen tulkintaan, soveltuvuuteen, toimeenpanoon tai muodostamiseen, mukaan lukien rajoituksetta vaateeseen, jonka mukaan nämä ehdot tai niiden osa ovat mitättömät tai mitätöitävissä. Välimiehellä on myös yksinomainen valtuus päättää omalla oikeustoimialueellaan mukaan lukien vastalauseet, jotka liittyvät välimiessopimuksen olemassa oloon, laajuuteen tai kelpoisuuteen tai minkään vaateen tai vastavaateen käsittelemiseen välimiesmenettelyssä. Tästä välimiehelle määritetystä laajasta valtuuksien myöntämisestä huolimatta, oikeusistuin voi määrittää rajallisen kysymyksen siitä, koskeeko vaade (i) liikesalaisuuden omimista, (ii) patenttirikkomusta, (iii) tekijänoikeuden rikkomusta tai väärinkäyttöä tai (iv) tavaramerkin rikkomusta tai heikentämistä, jotka ovat poikkeuksia ”Riitaan” edellä mainitulla tavalla. Välimiehellä on valtuudet myöntää mikä tahansa korvaus, joka olisi lain mukaan oikeuden annettavissa. Välimiehen päätös sitoo kumpaakin osapuolta ja voidaan antaa tuomiona missä tahansa asianmukaisen oikeustoimialueen tuomioistuimessa. Voit osallistua välimiesmenettelyn istuntoihin puhelimitse. Välimiesmenettelyn istunnot, joita ei käydä puhelimitse, tapahtuvat paikassa, joka on kohtuullisen matkan päässä ensisijaisesta asuinpaikastasi (tai ensisijaisesta toimipaikastasi, jos kyseessä on pienyritys), tai Arizonan Maricopa Countyssa valintasi mukaan.

(G) Välimiesmenettelyn aloittaminen. Jos asiakas tai GoDaddy päättää aloittaa riidan välimieskäsittelyn, suostumme seuraavaan menettelyyn:

i.   Kirjoita välimieskäsittelyvaatimus. Vaatimuksessa on oltava riidan kuvaus sekä haettava korvaussumma. Välimieskäsittelyvaatimuksen kopio on osoitteessa http://www.adr.org (”Demand for Arbitration: Consumer Arbitration Rules”).

ii.  Lähetä yksi välimieskäsittelyvaatimuksen kopio AAA:lle postitse osoitteeseen American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043, USA. 

iii. Lähetä yksi välimieskäsittelyvaatimuksen kopio toiselle osapuolelle samaan osoitteeseen kuin Ilmoitus riidasta tai osoitteeseen, josta osapuolet ovat sopineet.

(H) Kuulemisen muoto. Kaikissa kuulemisen muodoissa välimies toimittaa kirjallisen päätöksen, joka kuvaa tärkeimmät havainnot ja päätökset, joihin mahdollinen päätös perustuu. Välimiesmenettely aikana sovintosummaa, jonka GoDaddy tai asiakas esittää, ei julkaista välimiehelle, ennen kuin välimies määrittää mahdollisen summan, johon asiakas tai GoDaddy on oikeutettu. Riitaan liittyviä ei-yksinoikeudellisia tietoja ei saa julkaista tai vaihtaa välimiesmenettelyn aikana.

(I) Välimiesmenettelyn palkkiot ja maksut.

i. Riidat, joiden summa on enintään $75 000. GoDaddy korvaa käsittelymaksusi ja maksaa AAA:n ja välimiehen palkkiot ja kulut. Jos asiakas hylkää GoDaddyn viimeisen kirjallisen sovittelutarjouksen, joka on tehty ennen välimiehen määrittämistä (”GoDaddyn viimeinen kirjallinen tarjous”), riita etenee välimiehen päätökseen (”korvaus”) ja välimies myöntää asiakkaalle enemmän kuin GoDaddyn viimeisen kirjallisen tarjouksen, GoDaddy: (i) maksaa joko korvauksen tai $1 000 (näistä suuremman summan); (ii) maksaa kaksinkertaisesti mahdolliset kohtuulliset asiakkaan asianajopalkkiot ja (iii) hyvittää kulut (mukaan lukien asiantuntijatodistajien palkkiot ja kulut), joita asiakkaan asianajaja kohtuullisesti on kerryttänyt tutkiessaan, valmistellessaan ja käsitellessään asiakkaan vaadetta välimiesmenettelyssä. Välimies määrittää palkkioiden, kustannusten ja kulujen summan, elleivät asiakas ja GoDaddy sovi niistä.

ii. Riidat, joiden summa on yli $75 000. AAA:n säännöt kattavat hakemusmaksun sekä AAA:n ja välimiehen palkkioiden ja kulujen maksamisen.

iii. Mitä tahansa summaa koskevat riidat. Missä tahansa asiakkaan aloittamassa välimiesmenettelyssä GoDaddy hakee korvausta AAA:n tai välimiehen palkkioista ja kuluista tai korvaamistaan hakemusmaksuistasi vain, jos välimiehen mukaan välimiesmenettely on turha tai aloitettu väärästä syystä. Missä tahansa GoDaddyn aloittamassa välimiesmenettelyssä GoDaddy maksaa kaikki hakemusmaksut, AAA:n ja välimiehen maksut ja kustannukset. GoDaddy ei hae omia asianajajan maksujaan tai kulujaan asiakkaalta missään välimieskäsittelyssä. Maksut ja kulut eivät sisälly riidanalaisen summan määrittämiseen.

(J) Korvausvaatimukset tai riidat on aloitettava vuoden sisällä. Lain sallimissa rajoissa korvausvaatimus tai riita, jota tämä kohta koskee, on aloitettava vuoden sisällä Small Claims -oikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Yhden vuoden jakso alkaa, kun korvausvaatimus tai Ilmoitus riidasta voidaan ensin esittää. Jos sitä ei esitetä vuoden kuluessa, korvausvaatimus tai riita estetään pysyvästi.

(K) 30 päivän kieltäytymisjakso. JOS ASIAKAS EI HALUA SITOUTUA TÄMÄN KOHDAN VÄLIMIESMENETTELYEHTOON, ASIAKKAAN ON ILMOITETTAVA GoDaddyLLE LÄHETTÄMÄLLÄ SÄHKÖPOSTIA OSOITTEESEEN LEGALOPTOUT@GODADDY.COM 30 PÄIVÄN KULUESSA NÄIDEN EHTOJEN HYVÄKSYMISESTÄ (ELLEI SOVELLETTAVA LAKI EDELLYTÄ PIDEMPÄÄ AJANJAKSOA). Asiakkaan on sähköpostiviestissä annettava (a) etunimensä, (b) sukunimensä, (c) osoitteensa, (d) puhelinnumeronsa ja (e) tilinumerot ja ilmoitettava seuraava: ”I wish to opt out of the arbitration provision contained in GoDaddy’s Universal Terms of Service Agreement.” Antamalla tiedot edellä olevalla tavalla asiakas hylkää sopimuksen käyttää välimiesmenettelyä, joka on GoDaddyn yleisissä käyttöehdoissa. Asiakkaan hylkäämispyyntö on voimassa vain, jos se on tehty kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa yleisten käyttöehtojen hyväksymisestä. Jos hylkäät välimiesmenettelyn edellä kuvatulla tavalla, kaikki muut tässä olevat ehdot ovat edelleen voimassa, mukaan lukien ehdot, jotka koskevat sovellettavia lakeja ja oikeusistuimia, joissa lakiriidat voidaan ottaa käsittelyyn.

(L) Tämän kohdan lisäykset. Ellei näissä ehdoissa määritetä toisin, asiakas ja GoDaddy suostuvat siihen, että jos GoDaddy tekee tulevia muutoksia riidan ratkaisumenettelyyn ja joukkokanteista luopumisen ehtoihin (muita kuin GoDaddyn osoitteen muutos) näissä ehdoissa, GoDaddy ilmoittaa asiakkaalle ja asiakkaalla on kolmekymmentä (30) päivää ilmoituksen päivämäärästä aikaa hylätä kyseiset lisäykset. Jos asiakas kieltäytyy tulevista lisäyksistä, asiakas hyväksyy sen, että riita meidän kanssamme käsitellään välimiesmenettelyssä näissä nykyisissä ehdoissa olevan tämän kohdan tekstin mukaan ilman ehdotettuja lisäyksiä. Jos asiakas ei hylkää tulevia lisäyksiä, asiakkaan tulkitaan hyväksyneen kyseiset tulevat lisäykset.

(M) Erillisyys. Jos jokin tämän kohdan ehdoista todetaan olevan täytäntöönpanokelvoton, kyseinen ehto erotetaan ja muut Ehdot jäävät täysin voimaan. Edellä oleva ei koske joukkokanteiden kieltoa. Jos joukkokannekielto katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, koko tämä kohta mitätöidään. Tämän kohdan ehdot jäävät muussa tapauksessa voimaan näiden Ehtojen irtisanomisen jälkeen.

(N) Muiden riitojen yksinomainen toimipaikka. GoDaddy ja asiakas hyväksyvät, että mahdolliset riidat, jotka eivät kuulu tämän kohdan riidan ratkaisumenettelyyn ja joukkokanteesta luopumiseen (muuhun kuin yksittäiseen Small Claims -oikeudessa nostettuun kanteeseen), esitetään vain Arizonan Maricopa Countyn ylimmässä oikeusasteessa tai Yhdysvaltain piirikunnan oikeuteen Arizonan piirikunnassa, ja kukin osapuoli täten kumoamattomasti suostuu näiden oikeusistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan tällaisissa riidoissa. Suostutte myös hylkäämään oikeuden valamieskäsittelyyn näissä oikeustoimissa.

26. OTSIKOT; SOPIMUSVELVOITTEIDEN ITSENÄISYYS; IRROTETTAVUUS

Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi, eikä otsikoita voida käyttää millään tavalla muun tässä asiakirjassa säädetyn osapuolten välisen sopimuksen tulkinnassa.   Jokainen tässä sopimuksessa oleva sopimusvelvoite on tulkittava kaikkia tarkoituksia varten erilliseksi ja itsenäiseksi sopimusvelvoitteeksi tai sopimukseksi.  Jos tuomiovaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen sopimusehdon (tai sopimusehdon osan) olevan laiton, mitätön tai muulla tavoin täytäntöönpanokelvoton, tämä ei vaikuta tämän sopimuksen muihin sopimusehtoihin (tai sopimusehtojen osiin), jotka säilyvät voimassa ja jotka pannaan täytäntöön lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän mukaisesti.

27. ENGLANNINKIELINEN HALLITSEE

Tämä Sopimus sekä edellä mainitut ja viitteenä tähän lisätyt käytännöt ja sovellettavat tuotesopimukset (yhdessä ”Sopimus”) toimeenpannaan englannin kielellä. Jos käyttäjälle toimitetaan käännös, se toimitetaan vain käyttömukavuutta ajatellen ja, jos englanninkielisessä ja käännetyssä versiossa on ristiriita, englanninkielinen versio on voimassa lain sallimissa rajoissa. Jos käyttäjälle on toimitettu käännetty versio ja se lain mukaan on sitova, (i) kummankinkielinen versio on yhtä sitova, (ii) kumpikin osapuoli hyväksyy, että se on tarkastanut kummankin kieliversion ja että ne ovat oleellisesti yhteneviä kaikin merkittävin puolin, ja (iii) jos näissä kahdessa versiossa on eroavaisuuksia, käännetty versio on voimassa, sillä edellytyksellä Osapuolten tarkoitus on otettu huomioon. 

28. YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää tästä Sopimuksesta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai kirjepostitse. Osoitteet ovat seuraavat:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 

29. VAIN SAKSALAISIA ASIAKKAITA KOSKEVAT LISÄEHDOT

(A) YRITYSASIAKKAIDEN LAINVALINTA

Kaikkia sopimuksia yrityksen GoDaddy ja sen kaupallisen sopimuskumppanin (siitä käytetään nimitystä yrittäjä Saksan siviililain pykälän 14 merkityksessä) koskevat yksinomaisesti vain Yhdysvaltain Arizonan osavaltion lait (huomioimatta lainvalintasääntöjä ja Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista).

(B) KUMOAMISOIKEUDEN ILMOITUS

_____________KUMOAMISILMOITUKSEN LAILLISEN ILMOITUKSEN ALKU_____________

KULUTTAJILLA ON (§13 BGB:N MUKAISESTI) OIKEUS VETÄYTYÄ TÄSTÄ SOPIMUKSESTA NELJÄNTOISTA PÄIVÄN KULUESSA SYYTÄ ILMOITTAMATTA. KUMOAMISAIKA ON NELJÄTOISTA PÄIVÄÄ SOPIMUKSEN PÄIVÄYKSESTÄ LUKIEN. JOS HALUAT HARJOITTAA OIKEUTTASI VETÄYTYÄ SOPIMUKSESTA, SINUN TÄYTYY LÄHETTÄÄ ASIASTA ILMOITUS SEURAAVALLE TAHOLLE ALLA ANNETTUJEN YHTEYSTIETOJEN AVULLA.

GoDaddy
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

EMAIL: HQ@GODADDY.COM


PHONE:  089 21 094 807

SINUN TÄYTYY LÄHETTÄÄ TÄLLE TAHOLLE SELKEÄ ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄSI VETÄYTYÄ TÄSTÄ SOPIMUKSESTA (ESIMERKIKSI POSTITSE LÄHETETYLLÄ KIRJEELLÄ, FAKSILLA TAI SÄHKÖPOSTILLA). VOIT KÄYTTÄÄ OHEISTA MALLIA, MUTTA TÄMÄ EI OLE PAKOLLISTA.

PERUUTUSJAKSON NOUDATTAMISEEN RIITTÄÄ SE, ETTÄ LÄHETÄT ILMOITUKSEN KIELTÄYTYMISOIKEUTESI HARJOITTAMISESTA ENNEN PERUUTUSJAKSON PÄÄTTYMISTÄ.

(C) PERUUTUKSEN SEURAUKSET

JOS VETÄYDYT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA, HYVITÄMME SINULLE KAIKKI SINULTA SAAMAMME MAKSUT, MUKAAN LUKIEN TOIMITUSMAKSUT (POIS LUKIEN LISÄMAKSUT, JOTKA AIHEUTUVAT SIITÄ, ETTÄ VALITSET JONKIN MUUN TOIMITUSTAVAN KUIN YLEISESTI KÄYTETYN VAKIOTOIMITUSTAVAN) NELJÄNTOISTA PÄIVÄN KULUESSA SIITÄ PÄIVÄSTÄ, JONA VASTAANOTAMME ILMOITUKSESTI VETÄYTYÄ TÄSTÄ SOPIMUKSESTA. MAKSAMME TÄMÄN HYVITYKSEN SAMALLA MAKSUTAVALLA, JOLLA MAKSOIT MAKSUT ALUN PERIN, ELLEMME MUUTA NIMENOMAISESTI KANSSASI SOPI. SINULTA EI MISSÄÄ TAPAUKSESSA VELOITETA MITÄÄN MAKSUJA TÄSTÄ HYVITYKSESTÄ.

(D) PALVELUT

JOS OLET PYYTÄNEET MEITÄ ALOITTAMAAN PALVELUIDEN TARJOAMISEN ENNEN VETÄYTYMISAJAN PÄÄTTYMISTÄ, PIDÄTÄMME OIKEUDEN VELOITTAA SINULTA KOHTUULLISEN SUMMAN, JOKA VASTAA SINULLE KUMOAMISHETKEEN MENNESSÄ TARJOTTUJEN PALVELUIDEN OSUUTTA SUHTEESSA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MÄÄRITETTYJEN PALVELUIDEN KOKONAISMÄÄRÄÄN.

(E) MALLI KUMOAMISOIKEUDEN HARJOITTAMISEEN:

(JOS HALUAT KUMOTA SOPIMUKSEN, TÄYTÄ TÄMÄ LOMAKE JA LÄHETÄ SE MEILLE TAKAISIN.)

• TO GoDaddy, Widerrufsrecht@GODADDY.COM

• KUMOAN TÄTEN SOLMIMANI SOPIMUKSEN / KUMOAMME TÄTEN SOLMIMAMME SOPIMUKSEN (*), JONKA SOLMIN/SOLMIMME (*) KOSKIEN SEURAAVAN PALVELUN TARJOAMISTA (*)

• TILAUSPÄIVÄMÄÄRÄ (*) / VASTAANOTTOPÄIVÄMÄÄRÄ (*)

• KULUTTAJAN NIMI TAI KULUTTAJIEN NIMET

• KULUTTAJAN OSOITE TAI KULUTTAJIEN OSOITTEET

• KULUTTAJAN ALLEKIRJOITUS TAI KULUTTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET (VAIN PAPERILLA ILMOITETTAESSA)

• PÄIVÄYS

 (*) POISTA, JOS EI SOVELTUVA

_____________KUMOAMISILMOITUKSEN LAILLISEN ILMOITUKSEN LOPPU_____________

(F) CUSTOMER SUPPORT

Asiakaspalvelua yrityksen GoDaddy tuotteille ja palveluille, joita tarjotaan tämän sopimuksen nojalla, tarjoaa GoDaddy Deutschland GmbH. Sen yhteystiedot annetaan alla:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 Köln

Puhelinnumero: 089 21 094 807 (MA-PE klo 8.00-20.00)

Sähköposti: HQ@GoDaddy.com


19.4.2018
© 2014-2018 GoDaddy.com, LLC