Soita meille

Puhelinnumerot ja aukioloajat

Ohjekeskus

Tutustu ohjeresursseihimme verkossa

Ohje

GoDaddy Oikeudellisesti sitovat sopimukset

 ja käytännöt

Tämä sivu sisältää linkkejä yrityksen voimassa oleviin yrityskäytäntöihin sekä kohteessa GoDaddy tarjolla olevien tuotteiden ja palveluiden sopimuksiin. Jos haluat lukea tällä sivulla mainittuja asiakirjoja, napsauta haluamaasi käytäntöä tai sopimusta.

GoDaddy
Yleiset Käyttöehdot

29. kesäkuuta 2018

ASIAKASTA PYYDETÄÄN LUKEMAAN NÄMÄ YLEISET PALVELUEHDOT HUOLELLISESTI, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEITÄ TIETOJA LAILLISISTA ASIAKKAAN OIKEUKSISTA JA OIKEUSSUOJAKEINOISTA.

1. YLEISKUVAUS

Tämä palveluiden yleinen käyttöehtosopimus (myöhemmin pelkkä sopimus) solmitaan yrityksen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") ja asiakkaan välillä. Se astuu voimaan sinä päivänä, kun asiakas käyttää sivustoa tai kun asiakas hyväksyy sopimuksen sähköisesti. Tässä sopimuksessa määritellään sivuston sekä tämän sivuston kautta ostettujen tai käytettyjen tuotteiden ja palvelujen (erikseen ja yhteisesti palvelut) yleiset ehdot, ja niitä sovelletaan palveluiden omien erityisehtojen lisäksi (ei niiden sijasta).

Me-sana sekä kaikki sen taivutusmuodot viittaavat yritykseen GoDaddy. Sanat sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas sekä kaikki niiden taivutusmuodot viittaavat yksityishenkilöön tai yhtiöön, joka hyväksyy tämän sopimuksen, jolla on tilisi käyttöoikeus tai joka käyttää palveluita. Minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään ulkopuoliselle osapuolelle mitään oikeuksia tai etuja.

2. SOPIMUKSEN, SIVUSTON TAI PALVELUIDEN MUUTOKSET

GoDaddy voi tehdä milloin tahansa yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla tätä sopimusta ja mitä tahansa tähän sopimukseen sisällytettyjä käytäntöjä tai sopimuksia koskevia muutoksia, ja tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu tällä sivustolla. Kun käytät tätä sivustoa tai palveluita tällaisten muutosten tekemisen jälkeen, hyväksyt tämän sopimuksen sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna. Jos et hyväksy tätä sopimusta sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna, älä käytä tätä sivustoa tai palveluita (tai jatka niiden käyttöä). Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa sinulle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse. Siksi on erittäin tärkeää, että pidät ostajatilisi (siitä kutsutaan tässä asiakirjassa tiliksi) tiedot ajan tasalla. GoDaddy ei ole korvausvelvollinen tai vastuussa sinulle, jos et ole saanut sähköpostitse lähetettyä ilmoitusta siksi, että ilmoittamasi sähköpostiosoite on virheellinen. Lisäksi GoDaddy voi estää palveluiden käyttösi, jos rikot tämän sopimuksen ehtoja millään tavalla. GoDaddy pidättää oikeuden milloin tahansa muokata, muuttaa tai lopettaa tämän sivuston tai palveluiden minkä tahansa osion tai osan, mukaan lukien rajoituksetta niitä koskevat hinnat ja maksut.

3. KELPOISUUS; TOIMIVALTA

Tämä sivusto ja palvelut ovat vain niiden henkilöiden (käyttäjien) käytettävissä, jotka voivat lain mukaan solmia sitovia sopimuksia. Käyttämällä tätä sivustoa tai palveluita asiakas vakuuttaa olevansa (i) vähintään kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen, (ii) muutoin todettu kykeneväksi solmimaan lain mukaisia sitovia sopimuksia tai (iii) Yhdysvaltain tai muun oikeudenkäyttöalueen mukaan oikeutettu ostamaan tai vastaanottamaan palveluita.

Jos asiakas on solmimassa tämän sopimuksen jonkin yhtiön puolesta, asiakas vakuuttaa omaavansa lailliset valtuudet sitoa tällainen yhtiö tämän sopimuksen sisältämiin ehtoihin. Tällöin termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas ja niiden taivutusmuodot viittaavat tähän kyseiseen yhtiöön. Jos GoDaddy saa selville sen jälkeen, kun olet hyväksynyt tämän sopimuksen sähköisesti, että sinulla ei ole laillista oikeutta solmia sopimusta tällaisen yhtiön puolesta tai nimissä, olet henkilökohtaisesti vastuussa tämän sopimuksen velvollisuuksista, mukaan lukien esimerkiksi maksuvelvollisuudet. GoDaddy ei ole vastuuvelvollinen mistään vahingoista tai menetyksistä joita aiheutuu siitä, että GoDaddy luottaa mihin tahansa sellaisen ohjeeseen, ilmoitukseen, asiakirjaan tai viestiin, jonka GoDaddy uskoo vilpittömästi olevan aito ja peräisin yrityksen edustajalta. Jos minkä tahansa tällaisen ohjeen, ilmoituksen, asiakirjan tai viestin aitoudesta on kohtuullisia epäilyjä, GoDaddy pidättää oikeuden vaatia lisätodisteita asiakkaalta (mutta ei ole velvollinen tähän). Asiakas suostuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja asiakkaan, tämän puolesta toimivan edustajan tai asiakkaan tiliä tai palveluita käyttävän henkilön tai muun tahon suorittamissa tapahtumissa riippumatta siitä, ovatko nämä suorittajat asiakkaan valtuuttamia.

4. OMA TILISI

Voidakseen käyttää tiettyjä tämän Sivuston ominaisuuksia tai Palveluita asiakkaan on luotava Tili. Asiakas vakuuttaa yritykselle GoDaddylle, että kaikki asiakkaan Tilin luomisen yhteydessä antamat tiedot ovat virheettömiä, ajantasaisia ja puutteettomia ja että asiakas pitää tilitietonsa virheettöminä, ajan tasalla ja puutteettomina. Jos yrityksellä GoDaddy on syytä uskoa, että tilisi tiedot eivät ole totta, eivät pidä paikkaansa, ovat vanhentuneita tai puutteellisia, GoDaddy pidättää yksinomaisen oikeuden jäädyttää tilisi tai irtisanoa tilisi. Asiakas on täysin vastuussa tilinsä tapahtumista riippumatta siitä, onko tapahtumilla ollut asiakkaan lupa. Asiakkaan on suojattava tilitietonsa, mukaan lukien rajoituksetta asiakasnumeronsa ja käyttäjätunnuksensa, salasanansa, maksutapansa (kuten määritetty alla) ja PIN-ostokoodinsa. GoDaddy suosittelee, että vaihdat kaikkien tiliesi salasanan ja PIN-koodin vähintään kuuden (6) välein. Sinun täytyy ilmoittaa yritykselle GoDaddy välittömästi, jos tiliäsi käytetään luvatta tai sen turvallisuus on vaarantunut. GoDaddy ei ole vastuuvelvollinen mistään sinulle koituvista vahingoista tai tappioista, jotka johtuvat tilisi luvattomasta käytöstä. Asiakas voi kuitenkin olla vastuussa tilinsä yritykselle GoDaddy tai muille aiheuttamista vahingoista riippumatta siitä, onko aiheuttajana asiakas, tämän valtuuttama henkilö tai muu valtuuttamaton henkilö.

5. YLEISET TOIMINTASÄÄNNÖT

Asiakas hyväksyy seuraavan:

i.          Asiakkaan on noudatettava tämän sivuston ja palvelujen käytön sekä myös asiakkaan toimittaman sisällön osalta tätä sopimusta ja kaikkia sovellettavia paikallisia, osavaltiollisia, valtiollisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä ja asetuksia.

ii.          Asiakkaalla ei ole oikeutta kerätä tai koota (tai sallia ketään muuta keräämään tai kokoamaan) mitään käyttäjäsisältöä (kuten se on määriteltynä jäljempänä) tai mitään muita kuin julkisia tietoja tai henkilötietoja toisesta käyttäjästä tai toisesta henkilöstä tai toimijasta ilman heiltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta. 

iii.          Asiakas ei saa käyttää tätä sivustoa tai palveluja tavalla (siten kuinGoDaddy yksinomaisen harkintansa perusteella päättää), joka:

  • laitonta tai edistää laitonta toimintaa tai kannustaa siihen,
  • joka edistää lapsipornoa tai lapsien hyväksikäyttöä tai osallistuu siihen,
  • joka edistää, kannustaa tai harjoittaa terrorismia, väkivaltaa ihmisiä, eläimiä tai omaisuutta vastaan,
  • joka edistää tai kannustaa roskapostin tai muiden pyytämättä lähetettävien massaviestien lähettämistä tai tietokoneiden tai verkkojen hakkerointia tai niihin murtautumista tai on osallisena tällaisessa toiminnassa,
  • Rikkoo vuoden 2008 Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act -lakia tai vastaavaa lainsäädäntöä tai edistää ilman asianmukaista reseptiä tapahtuvaa reseptilääkkeiden myyntiä tai jakelua tai osallistuu siihen;
  • Rikkoo vuoden 2017 Fight Online Sex Trafficking Act -lakia tai muuta vastaavaa lakia tai markkinoita tai edistää prostituutiota tai seksikauppaa;
  • joka loukkaa toisen käyttäjän tai jonkun toisen henkilön tai jonkin toisen toimijan immateriaali- ja tekijänoikeuksia,
  • joka loukkaa toisen käyttäjän tai muun henkilön tai tahon yksityisyydensuojaa tai muuta luottamuksellisuusvelvoitetta, joka sinulla on toista käyttäjää, muuta henkilöä tai tahoa kohtaan,
  • häiritsee tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen toimintaa;
  • joka sisältää tai asentaa viruksia, matoja, bugeja, troijalaisia tai muita koodeja, tiedostoja tai ohjelmia, joiden tarkoituksena on tai jotka voivat häiritä, vahingoittaa tai rajoittaa jonkin ohjelmiston tai laitteiston toimintaa
  • Sisältää virheellistä tai harhauttavaa kieltä tai toteennäyttämättömiä tai vertailevia väittämiä yrityksestä GoDaddy tai yrityksen GoDaddy palveluista.

iv.         Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida tai jakaa edelleen millään välineellä mitään tämän sivuston tai palvelujen osaa, jollei asiakas ole saanut siihen nimenomaista lupaa yritykseltä GoDaddy.

v.         Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa tai muokata mitään tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen osaa tai niihin liittyviä tekniikoita.

vi.         Asiakas ei saa käyttää yrityksen GoDaddy sisältöä (määritelty jäljempänä) tai käyttäjän sisältöä millään muulla tekniikalla tai muilla keinoin kuin itse tämän sivuston kautta tai tavalla, jonka GoDaddy voi määrätä.

vii.         Asiakas hyväksyy, että asiakkaan on luotava varmuuskopiot käyttäjäsisällöstään, jotta käyttäjäsisältö on käytettävissä aina asiakkaan sitä tarvitessa. GoDaddy ei takaa, että se loisi varmuuskopioita mistään tileistä tai käyttäjäsisällöistä, ja asiakas hyväksyy, että asiakas voi menettää käyttäjäsisältönsä kokonaan tai osittain.

viii.         Asiakas ei jälleenmyy tai tarjoa palveluita (mukaan lukien kaikki yrityksen GoDaddy liittyvät tekniikat) kaupalliseen tarkoitukseen ilman yrityksen GoDaddy ennakkoon antamaa kirjallista lupaa.

ix.         Asiakas sitoutuu olemaan kiertämättä, poistamatta tai muuten häiritsemättä tämän sivuston tai sivustolta löytyvien palveluiden turvallisuuteen liittyviä toimintoja (mukaan lukien muun muassa toiminnot, jotka estävät tai rajoittavat yrityksen GoDaddy sisällön tai käyttäjän sisällön käyttöä tai kopiointia) tai asettavat tämän sivuston tai siltä löytyvien palveluiden, yrityksen GoDaddy sisällön tai käyttäjän sisällön käytölle rajoituksia.

x.          Asiakas hyväksyy, että asiakkaan on toimitettava pyydettäessä valtion myöntämä kuvallinen henkilötodistus ja/tai valtion myöntämä yritystä koskeva todistus henkilöllisyyden todentamista varten.

xi.          Ymmärrät, että GoDaddy voi aika ajoin soittaa sinulle tiliisi liittyen. Mikä tahansa tällainen puhelu saatetaan tallentaa. Annat täten tähän luvan soveltuvien lakien sekä rajoitustemme ja velvollisuuksiemme mukaisesti. Tämä lupa kattaa näiden puheluiden tallentamisen kokonaisuudessaan (maissa, joissa se on sallittua) riippumatta siitä, kysyykö GoDaddy sinulta lupaa tallentamiseen tietyn puhelun yhteydessä. Lisäksi hyväksyt sen, että sovellettavan lain sallimissa rajoissa tällaisia tallenteita voidaan käyttää todisteina oikeuskäsittelyissä, joissa GoDaddy on osapuolenaKun annat puhelin- tai matkapuhelinnumerosi, sallit myös sen, että GoDaddy (tai jokin muu taho sen puolesta) voi soittaa sinulle markkinointipuheluita ja että näitä puheluita voidaan toteuttaa automaattijärjestelmillä, joissa käytetään tallennettu puhetta tai tietokonejärjestelmän tuottamaa puhetta. Asiakas ymmärtää, että luvan antaminen ei ole edellytys minkään yrityksen GoDaddy tuotteen tai palvelun ostamiselle. Kun asiakas antaa matkapuhelinnumeronsa, asiakas suostuu siihen, että GoDaddy tai sen edustaja voi lähettää asiakkaalle markkinointitekstiviestejä mahdollisesti myös automaattisen puhelinjärjestelmän avulla. Ymmärrät, että luvan antaminen ei ole edellytys minkään yrityksen GoDaddy tuotteen tai palvelun ostamiselle. Viesteistä ja datakäytöstä saatetaan veloittaa.

 6. TIETOJESI SUOJAAMINEN

GoDaddy tarjoaa sinulle tiettyjä isännöityjä palveluita, joihin saattaa liittyä omien ja asiakkaidesi henkilötietojen lähettämistä, keräämistä ja käyttämistä (näitä tietoja kutsutaan omiksi tiedoiksesi). Tällaisia palveluita kutsutaan tietoja kerääviksi palveluiksi. Tässä osiossa käsitellyt omat tietosi eivät sisällä mitään käyttäjäsisältöä. Yrityksen GoDaddy tietojenkäsittelyn lisäsopimus (siitä käytetään lyhennettä DPA), joka sisällytetään tällä viittauksella koskemaan tietoja kerääviä palveluita, takaa sinulle sopimusperusteisen sitoumuksen siitä, että takaamme tietojesi siirtämisen tehokkain toimenpitein, mukaan lukien omien tietojesi siirtäminen ETA-maista tietoja kerääviin palveluihin. Tietojenkäsittelyn lisäsopimus täyttää soveltuvien tietosuojalakien vaatimukset.

DPA:n ja siihen liittyvien vakiosopimuslausekkeiden (soveltuvin osin) tulkinnassa sinut (ja soveltuvat tytäryhtiösi) katsotaan rekisterinpitäjäksi ja tietojen viejäksi. Kun hyväksyt soveltuvien palveluiden käyttöehdot silloin, kun ostat soveltuvia palveluita, hyväksyt myös DPA:n ja sen liitteet (mukaan lukien vakiosopimuslausekkeet ja niiden liitteet, jos sellaisia on). Jos haluat tulostaa DPA:n paperille, allekirjoittaa sen ja toimittaa allekirjoitetun paperiversion, lähetä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen privacy@godaddy.com.

Tietoja kerääviä palveluita, jotka määritetään tässä osiossa ja tietojenkäsittelyn lisäsopimuksessa, ovat esimerkiksi isännöidyt palvelut, joita koskevat seuraavien sopimusten ehdot: (1) Verkkotunnusten rekisteröinti, (2) Sähköpostimarkkinointipalvelu, (3) Kotisivukone, (4) Verkkohotelli, (5) Verkkokirjanpito, (6) Verkkomyymälä ja Pikaostoskori, (7) Smartline ja (8) Kotisivukonepalvelut.  

7. KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ

Jotkin tämän sivuston tai palveluin toiminnot, mukaan lukien yrityksen GoDaddy isännöimät palvelut, saattavat tarjota käyttäjille mahdollisuuden tarkastella, julkaista, jakaa, tallentaa ja hallita (a) ideoita, mielipiteitä, suosituksia tai neuvoja keskustelualueviestien avulla, kilpailuihin lähetettyjen sisältöjen avulla, tuotearvioiden tai suositusten avulla tai sosiaalisen median tapahtumiin tai toimintaan sisältyvien kuvien avulla (näitä kaikkia kutsutaan käyttäjän lähetyksiksi) tai (b) kirjallista, taiteellista, musikaalista tai muunlaista sisältöä, mukaan lukien esimerkiksi kuvat ja videot (yhdessä käyttäjien lähetysten kanssa tätä kaikkea kutsutaan käyttäjäsisällöksi). Käyttäjän sisältö sisältää kaiken sisällön, joka on lähetetty asiakkaan tilin kautta. Lähettämällä tai julkaisemalla käyttäjän sisältöä tässä verkkosivustossa tai palveluissa asiakas ilmoittaa ja takaa yritykselle GoDaddy, että (i) asiakkaalla on kaikki tarvittavat oikeudet käyttäjän sisällön jakamiseksi tämän sivuston tai palvelujen välityksellä joko siksi, että asiakas on käyttäjän sisällön tekijä ja asiakkaalla on oikeus sen jakelemiseen, tai siksi, että asiakkaalla on tekijänoikeuksien omistajalta tai käyttäjän sisällön muulta omistajalta kirjallisesti saadut asianmukaiset jakeluoikeudet, lisenssit, suostumukset ja/tai käyttöoikeudet, ja että (ii) käyttäjän sisältö ei riko mitään kolmannen osapuolen oikeutta. Asiakas on yksin vastuussa kaikesta käyttäjäsisällöstään tai tilinsä kautta lähetetystä käyttäjäsisällöstä sekä sen jakelun seurauksista ja edellytyksistä.

Käyttäjien lähetykset. Hyväksyt sen, että käyttäjien lähetykset ovat täysin vapaaehtoisia, että ne eivät luo luottamuksellista suhdetta, että ne eivät velvoita yritystä GoDaddy käsittelemään niitä luottamuksellisina tai salaisina, että yrityksellä GoDaddy ei ole mitään suoraa tai epäsuoraa velvollisuutta kehittää tai käyttää käyttäjien lähetyksiäsi, että sinulle tai kenellekään muulle tai makseta mitään korvausta käyttäjien lähetysten tarkoituksellisesta tai tahattomasta käytöstä, että GoDaddy voi olla jo työstämässä samaa tai samanlaista sisältöä, että yritys voi olla jo tietoinen tällaisesta sisällöstä muiden lähteiden avulla, että yritys saattaa haluta kehittää tällaista tai samankaltaista sisältöä itse ja että se on jo ehkä ryhtynyt tai aikoo ryhtyä johonkin muihin toimiin.

GoDaddy omistaa kaikkien tällä sivustolla julkaistujen käyttäjien lähetysten yksinomaiset oikeudet (mukaan lukien kaikki teollis- ja tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet), ja sillä on oikeus käyttää ja levittää rajoituksetta kaikkia tällä sivustolla julkaistuja käyttäjien lähetyksiä missä tahansa kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa ilman asiakkaalle tai kenellekään muulle annettavaa ilmoitusta tai maksettavaa korvausta.

Muu käyttäjäsisältö kuin käyttäjien lähetykset. Kun julkaiset käyttäjäsisältöä tässä sivustossa tai palveluiden kautta, annat yritykselle GoDaddy luvan käyttää käyttäjäsisältösi immateriaaliomaisuutta ja muita omistusoikeuksia, jotta käyttäjäsisältöä voidaan käyttää tässä sivustossa ja tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla. Myönnät täten yritykselle GoDaddy maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, tekijänoikeuspalkkiottoman ja edelleenlisensoitavissa (useiden portaiden välityksellä) ja siirrettävissä olevan oikeuden käyttää, toisintaa, jakaa, esittää ja näyttää käyttäjäsisältöäsi, luoda siitä johdannaisteoksia sekä yhdistää sen muihin töihin tällä sivustolla, palveluissa ja yrityksen GoDaddy (sekä yrityksen GoDaddy tytäryhtiöiden) liiketoiminnassa, mukaan lukien muun muassa koko tämän sivuston tai sen osan edistäminen ja edelleenjakeleminen missä tahansa tallennusmuodossa ja minkä tahansa kanavien välityksellä ilman minkäänlaisia rajoituksia ja ilman sinulle tai kolmannelle osapuolelle osoitettavaa maksua tai muuta korvausta, lupaa tai ilmoitusta. Myönnät myös jokaiselle tämän sivuston käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden saada käyttöönsä käyttäjäsisältöäsi (lukuun ottamatta käyttäjäsisältö, jonka asiakas olet yksityiseksi tai suojannut salasanalla) tämän sivuston välityksellä ja käyttää, toisintaa, jakaa, esittää ja näyttää käyttäjäsisältöäsi, luoda siitä johdannaisteoksia ja yhdistää sen muihin töihin siten kuin se on tämän sivuston toimintojen välityksellä ja tämän sopimuksen nojalla sallittua. Myöntämäsi käyttäjäsisältöä koskevat edellä mainitut oikeudet päättyvät kaupallisesti kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun olet poistanut käyttäjäsisältösi tältä sivustolta. Ymmärrät ja hyväksyt kuitenkin sen, että GoDaddy voi säilyttää itsellään (mutta ei jakaa edelleen, esittää tai näyttää) palvelinkopiot poistamastasi käyttäjäsisällöstä. Yllä antamasi oikeudet käyttäjäsisällöllesi ovat pysyviä ja kumoamattomia. Ellei tässä sopimuksessa muuta määrätä, GoDaddy ei käytä mitään yksityiseksi määrittämääsi tai salasanalla suojaamaasi käyttäjäsisältöä tämän sivuston tai yrityksen GoDaddy tai yrityksen GoDaddy konserniyhtiöiden markkinointiin. Jos sinulla on yrityksen GoDaddy isännöimä verkkosivusto tai muuta sisältöä, säilytät omistusoikeuden kaikkiin sinulle käyttöoikeudellisiin oikeuksiisi käyttäjäsisältöön nähden.

8. VERKKOSIVUSTON JA PALVELUIDEN KÄYTETTÄVYYS

Pyrimme tämän Sopimuksen ehtojen ja muiden käytäntöjen ja menettelyiden mukaisia kaupallisesti kohtuullisia keinoja käyttäen varmistamaan, että tämä Sivusto ja sen sisältämät Palvelut ovat käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa seitsemänä (7) päivänä viikossa. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tämä Sivusto ei välttämättä ole aina käytettävissä mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta laitteistoviat, säännöllinen ylläpito, ajoittain suoritettavat korjaukset tai vaihdot tai syyt, jotka eivät ole kohtuullisesti hallittavissamme, mukaan lukien rajoituksetta tietoliikenneverkkojen tai digitaalisten tiedonsiirtoyhteyksien häiriöt tai viat, verkkohyökkäykset, verkon ruuhkautuminen tai muut viat. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että emme voi taata tämän Sivuston tai Palvelun jatkuvaa tai keskeytymätöntä käytettävyyttä ja että emme ole tähän liittyen vastuussa asiakkaalle tai muulle osapuolelle.

9. OSTOHYVITYKSET

Jos asiakkaalle myönnetään ostohyvitystä (luotto), joko tietyn tuotteen ostamisen ja lunastamisen johdosta tai maksutta toisen tuotteen ostamisen yhteydessä (ostettu tuote), asiakas hyväksyy sen, että kyseinen ostohyvitys on voimassa vain yhden (1) vuoden ajan ja vain kelvollisen ostoksen kanssa ja että kyseinen ostohyvitys voidaan irtisanoa, jos ostettu tuote poistetaan, peruutetaan tai siirretään tai sitä ei uusita. Ostohyvitys vanhenee yhden (1) vuoden kuluttua ostetun tuotteen ostopäivästä, ellei ostohyvitystä lunasteta. Jos ostohyvitys lunastetaan alkuperäisen tilausjakson jälkeen, tuote uusitaan automaattisesti senhetkisellä uusimishinnalla, kunnes se peruutetaan. Jos haluat peruuttaa tuotteen automaattisen uusimisen, voit tehdä sen käymällä tilissäsi tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Jos ostettu tuote sisältää ilmaisen verkkotunnuksen ja peruutat ostetun tuotteen, verkkotunnuksen luettelohinta vähennetään hyvityssummasta (verkkotunnuksen luettelohinta löytyy yrityksen GoDaddy sivustosta eikä siihen käytetä mitään kampanjaa, alennusta tai muuta hinnan pienennystä). Ostetun tuotteen kanssa maksutta annettujen tiettyjen tuotteiden ostohyvitysten kohdalla hyväksyt sen, että voimme vaihtaa ostohyvityksesi toiseen samankaltaiseen tuotteeseen oman harkintamme mukaan.

10. SISÄLLÖN VALVONTA; TILIN IRTISANOMISTA KOSKEVA KÄYTÄNTÖ

GoDaddy ei yleensä esitarkista käyttäjien sisältöä (tämä koskee yrityksen GoDaddy ylläpitämissä sivustoissa julkaistua sisältöä ja tässä sivustossa julkaistua sisältöä). GoDaddy Kuitenkin pidättää oikeuden sisällön esitarkistamiseen ja siihen, että se voi päättää, onko mikä tahansa käyttäjän sisältö soveltuvaa ja/tai tämän sopimuksen mukaista (mutta se ei ole velvollinen tähän). GoDaddy voi poistaa mitä tahansa käyttäjän sisältöä (tämä koskee yrityksen GoDaddy ylläpitämissä sivustoissa julkaistua sisältöä ja tässä sivustossa julkaistua sisältöä) ja/tai poistaa ennalta ilmoittamatta milloin tahansa käyttäjän käyttöoikeuden tähän sivustoon tai tästä sivustosta löytyviin palveluihin, jos käyttäjä julkaisee mitä tahansa tätä sopimusta rikkovaa sisältöä tai muulla tavoin rikkoo tätä sopimusta (GoDaddy päättää tämän yksinomaisen harkintansa mukaisesti). GoDaddy voi myös poistaa käyttäjän käyttöoikeuden tähän sivustoon tai siitä löytyviin palveluihin, jos GoDaddy uskoo, että käyttäjä tekee toistuvia rikkomuksia. Jos GoDaddy poistaa käyttöoikeutesi tähän sivustoon tai siitä löytyviin palveluihin, GoDaddy voi täysin oman yksinomaisen harkintansa perusteella poistaa ja tuhota kaikki tiedot ja tiedostot, jotka olet tallentanut sen palvelimiin.

11. KÄYTÖSTÄ POISTETUT PALVELUT; KÄYTTÖIÄN PÄÄTTYMISKÄYTÄNTÖ

GoDaddy pidättää oikeuden lopettaa minkä tahansa palvelun tarjoamisen milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman syytä ja ilman ennakkoilmoitusta. Vaikka GoDaddy pyrkiikin takaamaan kaikille palveluilleen pitkän käyttöiän, joissain tapauksissa palveluita lopetetaan tai niiden käyttöikä päättyy. Tässä tapauksessa GoDaddy ei tue kyseistä palvelua tai tuotetta millään tavalla käyttöiän päättymispäivästä lähtien.

Ilmoitus ja siirtäminenJos jonkin palvelun käyttöikä on päättynyt tai päättymässä, yritämme ilmoittaa tästä asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen käyttöiän päättymistä. Asiakkaan vastuulla on ryhtyä tarvittaviin toimiin palvelun korvaamiseksi siirtymällä uuteen palveluun ennen käyttöiän päättymistä tai lopettamalla kyseisen palvelun käyttö kokonaan ennen sen käyttöiän päättymistä. GoDaddy tarjoaa joka tapauksessa joko vastaavan palvelun, johon asiakas voi siirtyä ostamansa tilausjakson loppuajaksi, tai suhteellisesti lasketun summan arvosta myymäläluottoa tai suhteellisesti lasketun hyvityksen, jonka GoDaddy määrää täysin itsenäisesti. GoDaddy voi siirtää asiakkaan palvelun uusimpaan versioon, jos sellainen on käytettävissä. Tästä saatetaan ilmoittaa tai olla ilmoittamatta. Asiakas on täysin kaikessa vastuussa mistä tahansa tällaisiin siirtoihin liittyvistä vahingoista ja hävikeistä.

Ei vastuuvelvollisuutta. GoDaddy ei ole vastuussa asiakkaalle tai millekään ulkopuoliselle taholle mistään tarjoamiemme palveluiden tai avullamme käytettyjen palveluiden muokkauksista, käyttökatkoista tai lopettamisista.

12. BEETAPALVELUT

GoDaddy saattaa tarjota silloin tällöin uusia palveluita (rajoitettuja palveluiden esikatseluversioita tai olemassa olevien palveluiden uusia toimintoja) ennakkoversioissa. Uusista palveluista, olemassa olevien palveluiden uusista toiminnoista ja rajoitetuista palveluiden esikatseluversioista käytetään nimitystä beetapalvelut. Jos asiakas käyttää jotakin beetapalvelua, niiden käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja: (i) asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että beetapalvelut ovat ennakkoversioita eivätkä välttämättä toimi oikein, (ii) asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että beetapalveluiden käyttö voi altistaa asiakkaan epätavallisille toimintahäiriöille, (iii) beetapalvelut tarjotaan sellaisinaan, joten emme suosittele niitä tuotantoympäristöön tai tehtäväkriittisiin ympäristöihin, (iv) GoDaddy pidättää oikeuden muokata tai muuttaa beetapalveluiden mitä tahansa osaa tai lakkauttaa niitä milloin tahansa, (v) beetapalveluiden kaupalliset versiot voivat muuttua merkittävästi, ja beetapalveluiden kanssa käytettävät tai toimivat ohjelmat eivät ehkä toimi kaupallisten versioiden tai tulevien versioiden kanssa, (vi) GoDaddy voi rajoittaa beetapalveluita koskevaa asiakaspalveluaikaa, (vii) asiakas suostuu antamaan nopeasti beetapalveluiden käyttöä koskevaa palautetta, kuten asiakkaan kohtaamien ongelmien toistamiseen tarvittavaa tietoa, pyytämässämme kohtuudenmukaisessa muodossa. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että voimme käyttää asiakkaan antamaa palautetta mihin tahansa tarkoitukseen, kuten tuotekehitykseen. Pyynnöstämme asiakas toimittaa meille kommentteja, joita voimme käyttää julkisissa lehdistö- ja markkinointiaineistoissa. Asiakkaan palautteen sisältämät tai beetapalveluiden käytöstä johtuvat immateriaalioikeudet ovat yksinomaisesti GoDaddylla, (viii) asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki asiakkaan beetapalveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten beetapalveluiden käyttökokemustiedot ja niitä koskevat mielipiteet, ovat luottamuksellisia ja että niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ja käyttö muuhun kuin palautteen antamiseen GoDaddylle on kielletty, (ix) beetapalvelut tarjotaan sellaisinaan, käytettävissä olevassa muodossa ja virheineen. Ellei laista muuta johdu, GoDaddy kiistää kaikki lakimääräiset, nimenomaisesti mainitut tai oletetut beetapalveluita koskevat takuut, mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut omistusoikeudesta, soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuudesta.

13. MAKSUT JA PALKKIOT

Hyväksyt sen, että jokin konserniyrityksemme veloittaa maksutapaasi. Jos ostotapahtumasi aikana ilmoitetaan, että maksu käsitellään Yhdysvalloissa, maksun käsittelijänä on GoDaddy.com, LLC. Jos maksun käsittelymaaksi ilmoitetaan Kanada, maksun käsittelijänä on GoDaddy Domains Canada, Inc. Jos maksun käsittelymaaksi ilmoitetaan Iso-Britannia, maksun käsittelijänä on GoDaddy Europe, Ltd. Jos maksun käsittelymaaksi ilmoitetaan Intia, maksun käsittelijänä on GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd. Jos ostosi aikana maksusi on merkitty käsiteltäväksi maassa, jota ei ole lueteltu yllä, maksua voi käsitellä kyseisessä maassa oleva osapuoli, joka liittyy paikalliseen maksupalvelun toimittajaan ja jota koskevat tietosuojakäytäntömme ehdot.

(A) YLEISET EHDOT JA AUTOMAATTISEN UUSINNAN EHDOT

Hyvityskelvottomat maksut tilaushetkellä. Sitoudut maksamaan kaikki palveluista perittävät maksut tilaushetkellä. Mitään summia ei hyvitetä, ellei hyvityskäytännössä muuta määrätä.

Hintamuutokset. GoDaddy nimenomaisesti pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintojaan ja veloituksiaan milloin tahansa. Kyseiset muutokset julkaistaan verkossa tässä sivustossa ja ne astuvat voimaan välittömästi ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. Jos asiakas on ostanut tai saanut käyttöönsä palveluita kuukausiksi tai vuosiksi, hintojen ja maksujen muutokset astuvat voimaan, kun kyseisten palveluiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi alla kuvaillulla tavalla.

Maksutyypit. Ellei jokin tuotekohtainen sopimus tätä kiellä, voit maksaa palveluista seuraavilla maksutavoilla: (i) kelvollinen luottokortti, (ii) Good As Gold -prepaid-maksupalvelu (määritetään alla), (iii) yrityksen sekkitilin tai henkilökohtaisen sekkitilin sekkimaksu (soveltuen, määritetään alla), (iv) PayPal, (v) kansainvälinen maksutapa (määritetään alla) tai (vi) myymäläluotto (soveltuen, määritetään alla). Kaikkia näitä kutsutaan maksutavoiksi. Pikakassatoiminto tekee automaattisesti tilauksen soveltuvalle palvelulle ja veloittaa sen tilillesi määritetyltä ensisijaiselta maksutavalta. Tämän tilauksen tilausvahvistus lähetetään tilillesi määritettyyn sähköpostiosoitteeseen. Tilillesi määritetyn maksutavan täytyy olla kelvollinen, jos tililläsi on käytössä olevia palveluita. Lisäksi hyväksyt sen, että maksujesi käsittelysijainti voi muuttua mistä tahansa syystä (mukaan lukien valittu maksutapa ja valuutta sekä maksutavan muutokset ja päivitykset).

Maksetut hyvitykset. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tilanteissa, joissa varat palautetaan maksuvälineelle, yrityksen GoDaddy antama kuittaus rahojen palauttamisesta on ainoastaan vahvistus siitä, että GoDaddy on palauttanut varat alkuperäisen myyntitapahtuman yhteydessä veloitetulle maksuvälineelle, ja että GoDaddy ei voi vaikuttaa millään tavalla siihen, milloin rahasi palautuvat maksuvälineellä käytettävissä oleviin varoihin. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy myös sen, että asiakkaan maksuvälineeseen liittyvä maksupalveluntarjoaja ja/tai yksittäinen myöntävä pankki vastaavat asiakkaan palautuksen määräajan määrittelystä ja sääntelystä ja että palautuksen määräaika voi vaihdella viidestä (5) arkipäivästä kokonaiseen laskutusjaksoon tai pidempään ajanjaksoon.

Jos asiakkaan maksuvälineelle palautetaan varoja ja jos asiakkaan maksuvälineeseen liittyvä maksupalveluntarjoaja, maksujen käsittelijä tai yksittäinen myöntävä pankki määrää palautusta koskevia rajoituksia, mukaan lukien muun muassa varojen palauttamisen ajankohtaa tai sallittujen palautusten määrää koskevat rajoitukset, GoDaddy pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla palauttaa varat joko (i) myymälän hyvityssaldona tai (ii) antamalla GoDaddy-sekin, joka toimitetaan asiakkaan tiliin liitettyyn postiosoitteeseen, tai (iii) joillain lainkäyttöalueilla pankkisiirtona, kun maksujen käsittelijä ei voi maksaa hyvitystä maksutavalle. GoDaddylla on myös oikeus tarjota myymälän hyvityssaldoa asiakkaille, jotka hakevat hyvitystä, vaikka maksutavasta johtuvia rajoituksia hyvitykselle ei olisikaan.

Kuukausittainen laskutuspäivä. Jos asiakas kuuluu kuukausilaskutuksen piiriin, kuukausittainen laskupäivä määräytyy sen mukaan, minä kuukauden päivänä asiakas palveluita osti, ellei tämä päivä ole kuukauden 28. päivän jälkeinen päivä, jolloin laskutuspäiväksi määräytyy kunkin kuukauden 28. päivä.

Automaattisen uusinnan käyttöehdot: Ellei sovellettava laki muuta edellytä, GoDaddy ei säilytä kopiota tai elektronisia versioita päätöksestä, määräyksestä tai ohjelomakkeista ja/tai allekirjoitetuista luvista, jotka liittyvät automaattisten uusintapalveluiden käyttöön, emmekä täten voi toimittaa tällaista asiakirjaa pyydettäessä. Voit koska tahansa tarkastella tai muuttaa automaattisen uusinnan asetuksia kirjautumalla GoDaddy-tiliisi.

Jotta palveluun liittyvät katkokset tai palvelun käytön estyminen voidaan estää, suurimmassa osassa palveluita tarjotaan mahdollisuus tilauksen automaattiseen uusimiseen. Pois lukien syyt, jotka on kuvattu tässä kohdassa, tilauksen automaattinen uusinta uusii automaattisesti kyseessä olevan palvelun edellisen tilausjakson mittaiseksi ajaksi, lukuun ottamatta verkkotunnuksia, jotka uusitaan alkuperäisen tilausjakson pituiseksi ajaksi (pois lukien verkkotunnukset, jotka voidaan uusia alkuperäisen palvelujakson ajaksi). Jos esimerkiksi edellinen tilausjaksosi oli yksi vuosi, uusittu tilausjakso on yksi vuosi. Jos uusiminen tietoihin määritetyllä maksutavalla epäonnistuu, GoDaddy voi yrittää uusia kyseisen palvelun alkuperäistä tilausjaksoa lyhyemmäksi ajaksi, jotta tapahtuma onnistuisi.

Jos asiakas ei poista automaattista uusimista käytöstä, GoDaddy uusii kyseisen palvelun automaattisesti, kun se on uusittavissa, ja perii maksun GoDaddyn tiedossa olevalta maksutavalta GoDaddyn senhetkisillä hinnoilla, jotka voivat olla suuremmat tai pienemmät kuin alkuperäisellä palvelujaksolla. Asiakkaan palveluita koskevat uusinta-asetukset ovat nähtävissä helposti kirjautumalla Tilin hallinta -sivulle tältä sivustolta ja seuraamalla täällä annettuja ohjeita. Jos asiakas ei halua, että palvelu uusitaan automaattisesti, asiakas voi peruuttaa uusimisen, jolloin asiakkaan palvelu irtisanotaan senhetkisen jakson päättyessä, ellei asiakas manuaalisesti uusi palveluita ennen kyseistä päivämäärää (jolloin palvelut määritetään taas automaattisesti uusittaviksi). Jos asiakas päättää peruuttaa tuotteensa eikä asiakas manuaalisesti uusi palveluitaan ennen niiden vanhenemista, asiakas voi kokea palveluiden keskeytymisen eikä GoDaddy ole korvausvelvollinen asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle siitä.

Lisäksi GoDaddy voi osallistua asiakkaan luottokortin myöntäjän tukemiin toistuvan laskutuksen ohjelmiin tai tilin päivityspalveluihin (jotka edellyttävät viime kädessä asiakkaan pankin osallistumista). Jos emme voi veloittaa nykyistä maksutapaasi, luottokortin myöntäjä (pankki) voi ilmoittaa meille luottokorttisi numeron ja/tai vanhenemispäivän päivityksestä tai se voi automaattisesti veloittaa uutta luottokorttiasi meille ilmoittamatta. Toistuvan laskutuksen ohjelman vaatimusten mukaisesti GoDaddy päivittää asiakkaan profiilin automaattisesti asiakkaan puolesta, jos meille ilmoitetaan asiakkaan luottokorttinumeron ja/tai sen voimassaoloajan muutoksista. GoDaddy ei takaa, että se pyytää tai vastaanottaa päivitetyt luottokorttitiedot. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tilin asetusten muuttaminen ja ylläpitäminen on yksinomaan asiakkaan omalla vastuulla, mukaan lukien muun muassa (i) uusimisasetusten määrittäminen ja (ii) liitettyjen maksutapojen tietojen paikkansapitävyyden ja voimassaolon varmistaminen. Lisäksi asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että näin toimimatta jättämisen seurauksena asiakkaan palvelujen käyttö voi keskeytyä tai estyä, eikä GoDaddy ole korvausvelvollinen tästä asiakkaalle tai millekään kolmannelle osapuolelle. 

Jos GoDaddy ei jostain syystä pysty laskuttamaan asiakkaan valitsemalta maksutavalta koko perittävää summaa, tai jos GoDaddy saa ilmoituksen takaisinperinnästä, käänteismaksusta, maksuriidasta tai siltä veloitetaan sakko, joka liittyy aiemmin asiakkaan maksutavalta perittyyn maksuun, asiakas hyväksyy sen, että GoDaddy voi käyttää kaikkia käytettävissä olevia laillisia tapoja saadakseen maksun mukaan lukien muun muassa välitön kaikkien asiakkaan puolesta tehtävien verkkotunnusten tai palveluiden rekisteröinnin tai uusimisen peruuttaminen tästä asiakkaalle ilmoittamatta. Lisäksi GoDaddy pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta kohtuulliset käsittely- ja hallintokulut (i) tehtävistä, joita GoDaddy saattaa suorittaa palveluiden normaalin laajuuden ulkopuolella, (ii) lisäajasta ja/tai lisäkuluista, joita yritykselle GoDaddy saattaa koitua palveluiden tarjoamisesta, ja/tai (iii) siitä johtuen, että asiakas ei noudata tätä sopimusta (GoDaddy päättää tämän yksinomaisen harkintansa mukaisesti). Tavallisia käsittely- ja hallintokuluihin liittyviä tilanteita ovat muun muassa (i) asiakaspalvelukysymykset, jotka vaativat tavallista enemmän henkilökohtaista aikaa tai huomiota, (ii) asiakkaan verkkotunnuksiin liittyvät UDRP-toiminnot ja/tai riidat, jotka edellyttävät kirjanpitoa tai oikeudellisia palveluita (joko yrityksen GoDaddy henkilöstön suorittamina tai yrityksen GoDaddy palkkaamien ulkopuolisten yritysten toimesta), (iii) kaikkien mahdollisten kulujen ja palkkioiden takaisinperinnöistä tai muista maksuriidoista yritykselle GoDaddy aiheutuvat palvelujen kustannukset (mukaan lukien asiakkaasta, tämän pankista tai maksujen käsittelijästä johtuvat tällaiset kulut). Nämä käsittely- ja hallintokulut laskutetaan asiakkaan yritykselle GoDaddy ilmoittamalta maksutavalta.

GoDaddy saattaa tarjota tuotetason hintoja eri valuutoissa. Maksutapahtuma käsitellään valitulla valuutalla. Maksuprosessin yhteydessä näytettävä hinta on todellinen summa, joka lähetetään maksettavaksi. Tiettyjä maksutapoja käytettäessä maksupalveluntarjoaja voi veloittaa ulkomaanmaksun palvelumaksun tai muun lisämaksu, joka voidaan lisätä lopulliseen tiliotteessasi näkyvään summaan tai joka voidaan periä erillisenä maksuna. Saat lisätietoja maksupalveluntarjoajaltasi. Lisäksi asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että asiakkaalta voidaan veloittaa valitusta valuutasta riippumatta arvonlisävero (ALV), tavara- ja palveluvero (GST) tai muita paikallisia maksuja ja/tai veroja asiakkaan pankin ja/tai laskutusosoitteessa ilmoittaman maan perusteella.

(B) HYVITYSKÄYTÄNTÖ

Tuotteet ja Palvelut, joiden osalta hyvitystä voidaan hakea, on kuvattu täällä (hyvityskäytäntö).

(C) GOOD AS GOLD -PREPAID-PALVELUT

Palvelun tiedot Good As Gold -prepaid-palveluilla asiakas voi siirtää varoja yritykselle GoDaddy varojen siirtämiseksi Good As Gold -prepaid-palvelutilillesi (Good As Gold -tili). Tämän jälkeen voit ostaa kaikkia palveluita Good As Gold -tililläsi. Voit lisätä rahaa Good As Gold -tilillesi pankkisiirrolla.

Asiakas hyväksyy sen, että GoDaddy säilyttää kaikki asiakkaan Good As Gold -tilille siirretyt varat, joista ei kerry tai makseta asiakkaalle korkoa. Asiakas hyväksyy sen, että GoDaddy on oikeutettu vastaanottamaan ja pitämään mahdollisesti kertyvät korot itsellään Good As Gold Prepaid -palveluihin liittyvien kustannusten kattamiseksi.

Asiakas hyväksyy, että kaikki Good As Gold Prepaid -palvelujen maksutapahtumat suoritetaan Yhdysvaltain dollareissa.

Asiakkaan Good As Gold -tilille on tallennettava alkuvaiheessa vähintään 1 000,00 Yhdysvaltain dollaria vastaava rahasumma.

Kaikki maksut on tehtävä ostoksen koko summan edestä.

Pankkisiirtotiedot. Sähköinen varojen siirto voidaan käynnistää ulkomaisella valuutalla varojen lisäämiseksi asiakkaan Good As Gold -tilille, mutta Wild West Domains -pankkitilin valuuttana on Yhdysvaltain dollari. Sähköisesti siirretyt ulkomaiset valuutat muunnetaan automaattisesti ja ne tallennetaan Yhdysvaltain dollareina. Asiakkaan on huomioitava, että tästä voi aiheutua valuutanvaihtomaksuja.

Asiakas on vastuussa kaikista asiakkaan Good As Gold -tiliin liittyvistä sähköisen varojen siirron maksuista, jotka koskevat sekä saapuvia että lähteviä maksuja. Asiakkaan pankki, välittäjinä toimivat pankit tai yrityksen GoDaddy pankki voivat periä Yhdysvaltain ulkopuolelta tehtävistä sähköisistä varojen siirroista maksuja, jotka voivat pienentää yrityksen GoDaddy pankin vastaanottamaa rahasummaa ja sen seurauksena asiakkaan Good As Gold -tilille lisättävää summaa. Asiakas myöntää nimenomaisesti yritykselle GoDaddy luvan (i) vähentää Good As Gold -tililtä yritykselle GoDaddy varojen vastaanottamisesta aiheutuneet sähköisen varojen siirron maksut ja/tai (ii) veloittaa kahdenkymmenen dollarin (20 $) palvelumaksun (palvelumaksu) Good As Gold -tilin irtisanomisesta. Kaikkiin maksuihin voidaan tehdä muutoksia milloin tahansa, ja tällaiset muutokset on julkaistava verkossa, ja ne tulevat voimaan välittömästi ilman, että asiakkaalle on ilmoitettava erikseen tästä asiasta.

Asiakas voi tarkistaa Good As Gold -tilillään jäljellä olevien varojen määrän milloin tahansa tililtään tai ostoskorista. Jos asiakas päättää irtisanoa Good As Gold -tilinsä (tai jos GoDaddy päättää irtisanoa asiakkaan Good As Gold -tilin, koska asiakas on rikkonut Good As Gold -palvelua koskevaa sopimusta), asiakkaalle palautetaan tämän Good As Gold -käyttäjätilillä jäljellä olevat varat, joista vähennetään palvelumaksu.

Good As Gold -tiliin voidaan lisätä varoja milloin tahansa.

Good As Gold -prepaid-palveluiden käyttö. Asiakas voi käyttää Good As Gold -tilinsä varoja ainoastaan yrityksen GoDaddy ostoprosessissa yrityksen GoDaddy sivustossa. Ostosten tekeminen edellyttää, että Good As Gold -tilillä on käytettävissä riittävästi varoja ostosten tekemisen hetkellä ostosten koko summan ja kaikkien tässä asiakirjassa tai muissa asiaankuuluvissa sopimuksissa säädettyjen maksujen kattamiseksi.

(D) MAKSAMINEN SEKILLÄ (SÄHKÖINEN MAKSU)

Yrityksen GoDaddy sekkimaksutavalla (sekkimaksu) asiakas voi ostaa yrityksen GoDaddy palveluita sähköisellä sekillä (omalta tai yrityksen sekkitililtä tilanteen mukaan). Tähän liittyen asiakas antaa ulkopuoliselle palveluntarjoajalle Certegy Check Services Inc:lle (sekkipalveluntarjoaja) luvan veloittaa koko ostohinta asiakkaan sekkitililtä. Tämä hinta on hyvityskelvoton. Sekkipalveluntarjoaja luo sähköisen tilisiirron (EFT) tai pankkisekin, joka toimitetaan asiakkaan pankille tai rahoituslaitokselle maksettavaksi asiakkaan sekkitililtä. Sekkitilin on oltava yhdysvaltalaisessa rahoituslaitoksessa. Sekin valuuttana on oltava Yhdysvaltain dollari.

Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että hänen Sekkitilinsä ajan tasalla ja että sen varat ovat riittävät. Hyväksyt sen, että (i) sekkipalveluntarjoaja tai GoDaddy pidättää oikeuden hylätä maksutapahtuma mistä tahansa syystä (mukaan lukien esimerkiksi siksi, että maksu epäonnistuu siitä syystä, että sekkitiliäsi ei ole enää olemassa tai sillä ei ole tarpeeksi rahaa) ja että (ii) tällaisessa tapahtumassa sekkipalveluntarjoaja tai GoDaddy ei ole vastuuvelvollinen sinulle tai millekään ulkopuoliselle taholle tästä. Jos sekkipalveluntarjoaja ei mistä tahansa syystä pysty perimään täyttä summaa tarjotuista palveluista, hyväksyt sen, että sekkipalveluntarjoaja ja GoDaddy voivat hyödyntää kaikkia mahdollisia oikeuskeinoja periäkseen maksun (ja muut soveltuvat maksut). GoDaddy ei ole vastuussa sekkipalveluntarjoajan toiminnasta. Hyväksyt sen, että jos sähköinen tilisiirtosi tai sekkisi palautetaan maksamattomana, maksat palvelumaksun, jonka suuruus määräytyy Yhdysvaltain kunkin osavaltion lakien mukaisesti. Täältä löydät ohjeartikkelin, josta saat lisätietoja sekkipalveluntarjoajasta ja yllä mainituista palvelumaksuista. Nämä maksut voidaan veloittaa sekkitililtä sähköisenä tilisiirtona tai pankkisekkinä. Kaikki maksut peritään Yhdysvaltain dollareina.

GoDaddy ja sen palveluntarjoajat, mukaan lukien rajoituksetta sekkipalveluntarjoaja ja Complete Payment Recovery Services, Inc., voivat toimittaa asiakkaalle ilmoituksia. Näitä ilmoituksia voidaan toimittaa rajoituksetta esimerkiksi sähköpostitse, postitse, tekstiviestinä, MMS-viestinä, palveluissa olevina julkaisuina tai muulla kohtuullisella tavalla, jota ei vielä tunneta tai joka kehitetään tulevaisuudessa. Näitä ilmoituksia ei ehkä vastaanoteta, jos asiakas rikkoo palveluehtoja käyttämällä palveluita luvattomasti. Asiakkaan näiden palveluehtojen hyväksyntä osoittaa, että asiakas on vastaanottanut kaikki mahdolliset ilmoitukset, jos asiakas olisi käyttänyt palveluita luvallisella tavalla. Se, että et voi vastaanottaa näitä ilmoituksia mistä tahansa syystä, ei ole syy minkään maksun maksamatta jättämiselle tai muun yritykselle GoDaddy tai sekkipalveluntarjoajalle suoritettavan velvollisuuden laiminlyömiselle. Asiakas nimenomaisesti valtuuttaa yrityksen GoDaddy ja sen palveluntarjoajat, mukaan lukien rajoituksetta sekkipalveluntarjoaja ja Complete Payment Recovery Services, Inc, ja niiden konserniyhtiöt, ottamaan asiakkaaseen yhteyttä automaattisella puhelinpalvelulla, nauhoitetuilla viesteillä tai muulla tavalla mihin tahansa puhelinnumeroosi tai sähköpostiosoitteeseesi. Asiakas hyväksyy myös sen, että hänen antamiaan sähköpostiosoitteita ei jaeta muille eivätkä muut käytä niitä eivätkä ne ole työnantajiin liittyviä sähköpostiosoitteita.

(E) KANSAINVÄLISET MAKSUTAVAT

GoDaddy tarjoaa useita kansainvälisiä maksutapoja kansainvälisten maksupalveluntarjoajien (niistä käytetään lyhennettä IPP) avulla. Jos valitset kansainvälisen maksupalveluntarjoajan, takaat, että olet jo hyväksynyt kaikki sen soveltuvat asiakaspalvelusopimukset, ennen kuin teet maksun yrityksen palvelussamme (GoDaddy). Lisäksi annat kansainväliselle maksupalveluntarjoajalle oikeuden veloittaa ostoksesi täyden hinnan valitsemaltasi tililtä tai maksutavalta (näitä kutsutaan rahoituslähteiksi). Lisäksi asiakas sallii, että valittu IPP voi veloittaa tapauksen mukaan valuutanvaihtopalkkion sekä muut IPP:n kanssa solmitun sopimuksen mukaiset maksut (niistä käytetään nimitystä IPP-maksut) asiakkaan rahoituslähteistä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että IPP voi muuttaa IPP-maksuja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta yritykseltä GoDaddy.

Asiakas vastaa omien rahoituslähteidensä pitämisestä käypinä ja rahoitettuina. Asiakas hyväksyy sen, että (i) IPP tai GoDaddy pidättävät oikeuden hylätä maksutapahtuman mistä tahansa syystä ja että (ii) IPP tai GoDaddy ei ole vastuuvelvollinen asiakkaalle tai millekään muulle taholle tästä. Asiakas ymmärtää, että GoDaddy ei yritä toimittaa asiakkaan ostamia palveluita, ennen kuin GoDaddy saa vahvistuksen maksusta IPP:ltä tämän maksujenkäsittelijän kautta. Asiakas ymmärtää, että tilauksen jättämisen ja hetken, jona IPP vahvistaa maksun oman asiaan liittyvän maksujen käsittelijänsä kautta, välillä voi olla usean tunnin tai päivän viive. Jos GoDaddy ei saa maksunvahvistusta IPP:ltä tämän käyttämän maksujen käsittelijän kautta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun tilaus on tehty, asiakkaan tilaus voidaan peruuttaa, jolloin asiakkaan on aloitettava ostoprosessi uudelleen. Jos asiakas haluaa peruuttaa kesken olevan maksutapahtuman, hän voi tehdä sen GoDaddy-tilinsä kautta. Aiemmin peruutetuista tilauksista saadut maksut palautetaan mahdollisuuksien mukaan automaattisesti alkuperäiseen maksutapaan.

Jos yrityksen GoDaddy vastaanottaessa IPP:ltä (sen maksujen käsittelijän välityksellä) vahvistuksen maksusta joko (i) palvelut (mukaan lukien verkkotunnus) eivät ole enää ostettavissa tai (ii) vahvistusta odottava tilaus on peruttu järjestelmässämme tai (iii) maksuvahvistus ei vastaa vahvistusta odottavan tilauksen määrää dollareina, ja asiakkaan tilauksesta on maksettu tämän seurauksena joko liikaa tai liian vähän, GoDaddy voi palauttaa rahat automaattisesti osittain (jos tilauksesta on maksettu liikaa) tai kokonaan (jos tilauksesta on maksettu liian) asiakkaan rahoituslähteeseen. Jos IPP:llä (tai siihen liittyvällä maksukäsittelijällä) on minkäänlaisia hyvitysrajoituksia, GoDaddy pidättää oikeuden maksaa hyvitykset myymäläluottosaldona tai pankkisiirtona, kun maksukäsittelijä ei voi maksaa hyvitystä takaisin maksutavalle. Jos saat täyden hyvityksen, sinun täytyy aloittaa ostoprosessi uudelleen. Hyväksyt sen, että IPP pidättää oikeuden olla hyvittämättä IPP-maksuja, jotka liittyvät hyvitysmaksutapahtumaan. Lisäksi kaikista yrityksen GoDaddy maksamista hyvityksistä vähennetään IPP-kulut, ellei muuta määritetä.

GoDaddy tarjoaa SEPA-suoramaksut (tässä asiakirjassa pelkkä SEPA) maksutapana Saksassa sijaitseville asiakkaille. Jos valitset SEPA-maksutavan, annat yritykselle GoDaddy ja Adyenille, joka on maksupalveluntarjoajamme, oikeuden lähettää ohjeita pankkiisi tilisi veloittamiseksi. Kun hyväksyt nämä ehdot, annat yritykselle GoDaddy oikeuden periä kaikki soveltuvat maksut, jotka perustuvat tähän sopimukseen. Tämä valtuutus koskee myös kaikkia uusia pankkitilejä, joilla teet ostoksia yritykseltä GoDaddy. Ilmoitamme sinulle suoramaksujen perintäpäivämäärän kohtuullisessa ajassa (tätä kutsutaan ennakkoilmoitukseksi). Tämä ennakkoilmoitus lähetetään sinulle sähköpostitse vähintään yhtä (1) arkipäivää ennen maksun perimistä. Olet itse vastuussa siitä, että tililläsi on tarpeeksi katetta suoramaksujen perimiseksi. Lisäksi sitoudut korvaamaan yritykselle GoDaddy kaikki mahdolliset tappiot, joita sille koituu, jos rahoituslaitoksesi pidättää yrityksen GoDaddymaksut mistä tahansa syystä.

(F) KAUPPAKOHTAISET OSTOHYVITYKSET

Jos tililläsi on myymäläluottosaldoa: (1) Voit käyttää käytettävissä olevaa myymäläluottosaldoa missä tahansa tulevissa ostoksissa tililläsi. (2) Annat yritykselle GoDaddy luvan käyttää käytettävissä olevaa myymäläluottosaldoa mihin tahansa maksamattomiin hallintomaksuihin, takaisinveloituksiin tai muihin tiliisi liittyviin maksuihin. Jos palvelun uusintatilauksen veloittaminen oletusmaksutavaltasi epäonnistuu, GoDaddy voi käyttää käytettävissä olevaa myymäläluottosaldoa, jos sitä on tarpeeksi koko maksun maksamiseen. Asiakkaan tilin käytettävissä olevasta myymäläluottosaldosta riippumatta GoDaddy ei vastaa tuotteiden menetyksistä, jotka syntyvät sen seurauksena, että varoja ei pystytä keräämään asiakkaan oletusmaksutavalta tai myymäläluottosaldosta. Myymäläluottoa käytetään sillä valuutalla, joka on valittuna ostoskorissa ostamis- tai uusintahetkellä. Jos asiakkaalla on useampi kuin yksi myymälän hyvityssaldo, niin hyvitykset käsitellään hyvityksen iän mukaan siten, että myymälän vanhinta hyvityssaldoa käytetään ensin. Jos ostokseen tai uusimiseen tarvitaan lisää rahaa, niin muussa kuin valitussa valuutassa olevia hyvityksiä muunnetaan yrityksen GoDaddy päivittäisen valuuttakurssin mukaisesti luoton iän perusteella (vanhimmasta uusimpaan), kunnes (i) tapahtuman suorittamiseen saadaan tarpeeksi varoja tai (ii) asiakkaan tilillä ei ole käytettävissä olevaa saldoa. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että muuntamisen yhteydessä GoDaddy voi myös periä ylimääräisen käsittelymaksun.

Asiakas voi tarkistaa käytettävissä olevan myymäläluottosaldon milloin tahansa tililtään tai GoDaddy-sivustosta. Asiakas hyväksyy sen, että myymäläluottosaldo ei ole siirrettävissä, että luottoa voi käyttää ainoastaan tilillä, jonka avulla ne on hankittu, ja että luottosaldo voi vanhentua. Maksutta myönnetty myymäläluottosaldo vanhenee kahden vuoden kuluttua myöntämisestä. Jos GoDaddy irtisanoo asiakkaan tilin, asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että asiakas menettää jäljellä olevan myymäläluottosaldonsa.

Asiakas hyväksyy myös sen, että hänen myymälänsä käytettävissä oleva hyvityssaldo on GoDaddy:n hallussa ja että mainitulle ei koidu korkoja ja että tämä ei maksa korkoa asiakkaan puolesta. Niiltä osin kuin korkoja voi kertyä, asiakas hyväksyy sen, että GoDaddy:lla on oikeus ottaa vastaan ja pitää summia, jotka kattavat myymälän hyvityssaldotoiminnon tukemiseen liittyvät kustannukset.

(G) VANHENTUNEIDEN VERKKOTUNNUSTEN OSTOKSET

Jos asiakas ostaa vanhentuneita verkkotunnuksia asiakkaan tilin välityksellä, asiakas hyväksyy, että asiakkaan on suoritettava maksu neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa huutokaupan voittaneen tarjouksen hyväksymisestä sekä yhden (1) vuoden uusinta- tai siirtomaksu (alkaen verkkotunnuksen aiemman rekisteröintijakson lopusta) ja tarvittaessa ICANN-maksu, tai summa veloitetaan asiakkaan tiliin liitetyltä voimassaolevalta maksuvälineeltä kolmen päivän kuluttua huutokaupan päättymisestä. Jos emme voi kerätä maksua, saatat menettää oikeutesi verkkotunnuksen ostamiseen.

14. MUIDEN OIKEUKSIEN PIDÄTTÄMINEN

GoDaddy nimenomaisesti pidättää oikeuden evätä, peruuttaa, lopettaa, keskeyttää, lukita tai muokata kaikkien tilien tai palveluiden käyttöoikeuden (tai hallintaoikeuden) (mukaan lukien oikeus peruuttaa tai siirtää jonkin verkkotunnuksen rekisteröinti) jostakin syystä (siten kuin GoDaddy yksinomaisen harkintansa perusteella päättää), mukaan lukien muun muassa seuraavat: (i) yrityksen GoDaddy tekemien virheiden oikaiseminen tarjoamalla tai toimittamalla jokin palvelu (mukaan lukien verkkotunnuksen rekisteröinti), (ii) minkä tahansa verkkotunnuksen rekisterin tai rekisterinpitäjän eheyden ja vakauden suojaaminen samoin kuin tämän tekemien virheiden oikaiseminen, (iii) GoDaddyn petosten ja väärinkäytösten havaitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyvien toimien avustaminen, (iv) tuomioistuimen asiakasta ja/tai tämän verkkotunnusta tai verkkosivuja vastaan ​​esittämien päätösten samoin kuin sovellettavien paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen, (v) lainvalvontaviranomaisten pyyntöjen noudattaminen mukaan lukien haastepyynnöt, (vi) kaikkien kiistanselvittämisprosessien noudattaminen, (vii) kaikkien oikeustoimien tai oikeustoimilla uhkaamisten puolustaminen siihen katsomatta, todetaanko tällaiset oikeustoimet tai oikeustoimilla uhkaamiset viime kädessä aiheellisiksi, tai (viii) kaikkien sellaisten siviili- tai rikosoikeudellisten vastuiden välttäminen, jotka liittyvät yritykseen GoDaddy, tämän toimihenkilöihin, johtajiin, työntekijöihin ja edustajiin sekä yrityksen GoDaddy tytäryhtiöihin mukaan lukien muun muassa tapaukset, joissa asiakas on esittänyt tai uhannut esittää haasteen yritykselle GoDaddy, tai (ix) vastauksena suureen määrään valituksia, jotka liittyvät millään tavalla tiliisi, verkkotunnuksiisi tai verkkosivustosi sisältöön.

GoDaddy nimenomaisesti pidättää oikeuden tarkistaa jokaisen tilin liiallisen tilan ja kaistanleveyden käytön varalta ja lopettaa tai hakea lisämaksuja niiltä tileiltä, jotka ylittävät sallitut tasot.

GoDaddy pidättää oikeuden minkä tahansa palvelun tai kaikkien palveluiden lopettamiseen ilmoittamatta tästä asiakkaalle, jos asiakas yrityksen GoDaddy näkemyksen mukaan ahdistelee tai uhkailee yritystä GoDaddy ja/tai yrityksen GoDaddy työntekijää.

Yrityksen GoDaddy sisältö. Käyttäjäsisältöä lukuun ottamatta tällä sivustolla ja palveluissa oleva sisältö, mukaan lukien muun muassa tekstit, ohjelmistot, komentosarjat, lähdekoodit, ohjelmointirajapinnat, grafiikat, valokuvat, äänet, musiikki, videot, interaktiiviset toiminnot ja niihin sisältyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (niistä käytetään nimitystä -sisältöGoDaddy) kuuluvat ikuisesti yrityksen GoDaddy omistukseen tai lisenssin alaisuuteen, ja niihin sovelletaan Yhdysvalloissa ja ulkomailla voimassa olevaa tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja/tai patenttien suojaa sekä Yhdysvaltojen ja ulkomaiden lakien muita immateriaalioikeuksia. GoDaddy-sisältö tarjotaan asiakkaalle sellaisenaan, sellaisena kuin se on saatavilla ja kaikkine virheineen asiakkaan tiedoksi ja ainoastaan henkilökohtaista ja muuta kuin kaupallista käyttöä varten, eikä asiakkaalla ole oikeutta ladata, kopioida, toisintaa, jakaa, siirtää, lähettää, esittää, myydä, lisensoida tai hyödyntää muulla tavoin mitään tarkoitusta varten tätä sisältöä ilman yritykseltä GoDaddy etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Tällä sopimuksella ei myönnetä mitään tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai patenttiin liittyviä oikeuksia tai käyttöoikeuksia eikä muita omistusoikeuksiin liittyviä oikeuksia tai käyttöoikeuksia. GoDaddy pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty GoDaddy-sisällön, tämän sivuston ja palvelujen osalta, eikä tällä sopimuksella siirretä minkään näiden oikeuksien omistusoikeutta.

15.ROSKAPOSTIN LÄHETTÄMISKIELTO; SOPIMUSSAKKO

Ei roskaposti. Emme suvaitse roskapostin lähettämistä. Valvomme kaikkea verkkopalvelimiemme liikennettä roskapostin havaitsemiseksi ja ylläpidämme roskapostiviestien lähettämistä valvovaa valituskeskusta roskapostia koskevien väitteiden kirjaamiseksi. Asiakkaat, joiden epäilemme käyttävän tuotteitamme ja palvelujamme roskapostin lähettämiseen, tutkitaan perusteellisesti. Jos havaitsemme roskapostiin liittyvän ongelman, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin tilanteen ratkaisemiseksi.

Määrittelemme roskapostiksi pyytämättä lähetetyt kaupalliset sähköpostiviestit, pyytämättä lähetetyt massaviestit ja pyytämättä lähetetyt faksit, mikä tarkoittaa sähköpostiviestien tai faksien lähettämistä vastaanottajille mainos- tai muussa tarkoituksessa ilman, että lähettäjä on saanut etukäteen vahvistetun suostumuksen tällaisten viestien vastaanottamiselle. Tällaisia viestejä voivat olla muun muassa seuraavat:

        i.      Sähköpostiviestit

       ii.      Uutisryhmäviestit

      iii.      Windowsin järjestelmäviestit

      iv.      Ponnahdusviestit (eli mainos- ja vakoiluohjelmien viestit)

       v.      Pikaviestit (AOL-, MSN- ja Yahoo-pikaviestiohjelmilla tai muilla pikaviestiohjelmilla)

      vi.      Mainokset verkkokeskusteluhuoneissa

     vii.      Vieraskirjan tai sivuston keskustelupalstan viestit

    viii.      Faksitse lähetettävät myyntikirjeet

      ix.      Tekstiviestit

Palvelimiemme ja palveluidemme käyttö ei ole sallittua yllä mainittuihin tarkoituksiin. Jotta voit käyttää tuotteitamme ja palveluitamme, sinun on noudatettava kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kuten vuoden 2003 Can-Spam Act -lakia ja Telephone Consumer Protection Act -asetusta, sekä tätä roskapostin käsittelymenettelyä. Kaupallisten mainosten ja/tai massasähköpostiviestien ja -faksien lähettäminen on sallittu vain vastaanottajille, jotka ovat erikseen valinneet viestien vastaanottamisen. Niiden tulee sisältää oikea palautusosoite ja vastausosoite, lähettäjän fyysinen osoite sekä mahdollisuus viestien kieltämiseen sähköpostiviestin tai faksin alatunnisteessa. Saatamme pyytää asiakasta todistamaan, että viestien vastaanottajat ovat hyväksyneet viestien lähettämisen sähköpostiosoitteeseensa tai faksinumeroonsa.

Jos toteamme, että kyseisiä tiliä, tuotteita tai palveluita hyödynnetään roskapostin lähettämisessä, ohjaamme uudelleen, keskeytämme tai peruutamme tilin, verkkosivuston verkkohotellipalvelun, verkkotunnuksen rekisteröinnin, sähköpostilaatikot tai muut soveltuvat tuotteet tai palvelut. Tässä tapauksessa voimme omasta päätöksestä edellyttää, että vastaat meille sähköpostitse ja ilmoitat, että lopetat roskapostin lähettämisen ja/tai lähettämisen puolestasi, ja edellyttää ei-hyvitettävää uudelleenaktivointimaksua, ennen kuin sivusto, sähköpostilaatikot ja/tai palvelut aktivoidaan uudelleen.

Kehotamme kaikkia asiakkaita ja tuotteidemme tai palveluidemme kautta lähetettyjen sähköpostiviestien vastaanottajia ilmoittamaan roskapostiepäilyistä. Epäilyt voidaan ilmoittaa sähköpostitse tai verkossa Spam Abuse Complaint Center -palvelumme kautta. Verkkopalvelu: ilmoita väärinkäytöstä.

Sopimussakko. Asiakas hyväksyy, että voimme poistaa välittömästi tilin, jonka uskomme yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltamme nojalla lähettävän roskapostiviestejä tai muita pyytämättä lähetettyjä massaviestejä tai liittyvän niihin muulla tavoin. Lisäksi asiakas hyväksyy, että mikäli todellisia vahinkoja ei voida kohtuudella laskea, asiakkaan on maksettava meille sopimussakkona 1 $ jokaisesta asiakkaan tililtä lähetetystä tai muulla tavoin asiakkaan tiliin liittyvästä roskapostiviestistä tai pyytämättä lähetetystä massaviestistä.

16. TAVARAMERKKI- JA/TAI TEKIJÄNOIKEUSVAATEET

GoDaddy tukee immateriaaliomaisuuden suojaamista. Jos haluat esittää (i) tavaramerkkivaatimuksen, joka liittyy sellaisen merkin rikkomiseen, johon sinulla on voimassa oleva rekisteröity tavaramerkki tai palvelumerkki, tai (ii) tekijänoikeusvaatimuksen, joka liittyy aineistoon, johon sinulla on todellinen tekijänoikeus, tutustu yrityksen GoDaddy tavaramerkki- ja/tai tekijänoikeusloukkauksia koskevaan käytäntöön, johon viitataan yllä ja joka on saatavilla täältä.

17. LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOIHIN

Tämä Sivusto ja sen sisältämät palvelut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, jotka eivät ole yrityksen GoDaddy omistamia tai hallitsemia. GoDaddy ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä, ehdoista, tietosuojakäytännöistä tai muista käytännöistä. Lisäksi GoDaddy ei sensuroi tai muokkaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältöä. Käyttämällä tätä sivustoa tai sen sisältämiä palveluita asiakas vapauttaa yrityksen GoDaddy kolmansien osapuolten sivustojen käyttöön liittyvästä vastuusta. Tästä johtuen GoDaddy kehottaa asiakasta tarkkaavaisuuteen poistuttaessa tältä sivustolta tai sen sisältämistä palveluista sekä tutustumaan muiden käyttämiensä verkkosivustojen ehtoihin, tietosuojakäytäntöihin ja muihin hallintoasiakirjoihin.

18. ANNETTUJEN TIETOJEN JA TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

HYVÄKSYT SEN, ETTÄ KÄYTÄT TÄTÄ SIVUSTOA JA SIITÄ LÖYTYVIÄ PALVELUITA OMALLA VASTUULLASI JA ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO JA SIITÄ LÖYTYVÄT PALVELUT TARJOTAAN SELLAISINAAN, SAATAVUUDEN MUKAAN JA KAIKKINE VIKOINEEN. GoDaddy, SEN EDUSTAJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, ALIHANKKIJAT JA KAIKKI PALVELUNTARJOAJAT KIISTÄVÄT KAIKKI LAKISÄÄTEISET, SUORAT JA EPÄSUORAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI EPÄSUORAT TAKUUT OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA TAKUUT OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. GoDaddy, SEN EDUSTAJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT JA ALIHANKKIJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUITA (I) TÄMÄN SIVUSTON TARKKUUDELLE, KATTAVUUDELLE TAI SISÄLLÖLLE, (II), MINKÄÄN TÄHÄN SIVUSTOON LINKITETYN (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINOKSILLA TAI MUILLA TAVOILLA) SIVUSTON TARKKUUDELLE, KATTAVUUDELLE TAI SISÄLLÖLLE JA/TAI (III) PALVELUILLE, JOITA LÖYTYY TÄSTÄ SIVUSTOSTA TAI TÄHÄN SIVUSTOON LINKITETYISTÄ (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINOKSILLA TAI MUULLA TAVOILLA) SIVUSTOISTA LÖYTYVILLE PALVELUILLE. GoDaddy EI OLE MILLÄÄN TAVALLA VASTUUVELVOLLINEN MISTÄÄN NÄISTÄ.

LISÄKSI ASIAKAS YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY ERITYISESTI, ETTÄ MITKÄÄN YRITYKSEN GoDaddy, SEN TOIMIHENKILÖIDEN, JOHTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN TAI EDUSTAJIEN (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA YRITYKSEN PALVELUKESKUS JA ASIAKASPALVELUN EDUSTAJAT) TAI ULKOISTEN PALVELUNTARJOAJIEN SUULLISESTI TAI KIRJALLISET ANTAMAT TIEDOT TAI NEUVOT EIVÄT MUODOSTA (I) OIKEUDELLISTA TAI TALOUDELLISTA NEUVOA TAI (II) MINKÄÄNLAISTA TÄTÄ SIVUSTOA TAI TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVIA PALVELUJA KOSKEVAA TAKUUTA, EIKÄ KÄYTTÄJIEN PIDÄ LUOTTAA MIHINKÄÄN TÄLLAISIIN TIETOIHIN TAI NEUVOIHIN.

EDELLÄ OLEVAA SITOUMUSTEN JA VASTUUN RAJOITUSTA SOVELLETAAN LAISSA SALLITUN ENIMMÄISMÄÄRÄN MUKAISESTI, JA se säilyy voimassa, vaikka tämä sopimus irtisanottaisiin tai päättyisi tai tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen käyttö päättyisi.

19. KORVAUSVASTUUN RAJOITUS

GoDaddy, SEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT JA KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA ASIAKKAALLE TAI MUULLE HENKILÖLLE TAI TAHOLLE MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTUKSEN LUONTEISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN VAHINGOT, JOTKA VOIVAT JOHTUA (I) TÄMÄN SIVUSTON TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SISÄLLÖSTÄ, (II) TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SISÄLLÖSTÄ, (III) TÄMÄN SIVUSTON TAI TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN SISÄLTÄMISTÄ PALVELUISTA, (IV) HENKILÖ- TAI OMAISUUSVAHINGOSTA, (V) KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄYTYMISESTÄ, (VI) PALVELIMIEMME LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ JA PALVELIMIIMME TALLENNETUISTA SISÄLLÖISTÄ, HENKILÖKOHTAISISTA TIEDOISTA, TALOUSTIEDOISTA TAI MUISTA TIEDOISTA, (VII) TÄMÄN SIVUSTON TAI TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN PALVELUIDEN KESKEYTYMISESTÄ TAI LOPPUMISESTA, (VIII) VIRUKSISTA, MADOISTA, OHJELMAVIRHEISTÄ, TROIJALAISISTA TAI MUISTA VASTAAVISTA, JOTKA VOIVAT SIIRTYÄ TÄSTÄ SIVUSTOSTA, TÄHÄN SIVUSTOON, TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETYSTÄ SIVUSTOSTA TAI TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETTYYN SIVUSTOON, (IX) HERJAAVASTA, HÄIRITSEVÄSTÄ, LOUKKAAVASTA TAI ALAIKÄISILLE HAITALLISESTA SISÄLLÖSTÄ TAI KÄYTTÄJÄSISÄLLÖSTÄ TAI SUOJATUSTA SISÄLLÖSTÄ, PORNOGRAFISESTA, ALA-IKÄISILTÄ KIELLETYSTÄ, SIVEETTÖMÄSTÄ TAI MUUTEN PAHEKSUTTAVASTA SISÄLLÖSTÄ JA/TAI (X) MISTÄÄN MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA, JOKA JOHTUU TÄMÄN SIVUSTON TAI SEN SISÄLTÄMIEN PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO VASTUUVAATIMUS TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDENVASTAISEEN TEKOON TAI MUUHUN LAILLISEEN TAI OIKEUDENMUKAISEEN PERUSTEESEEN TAI SIITÄ, ONKO GoDaddy SAANUT TIEDON TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

LISÄKSI asiakas HYVÄKSYY, että tästä sivustosta tai sen sisältämistä palveluista johtuva tai niihin liittyvä kanne on nostettava yhden (1) vuoden kuluessa kanteen perusteen ilmenemisestä. Muussa tapauksessa mahdollisuus käyttää kyseistä kanteen perustetta poistuu lopullisesti.

LISÄKSI HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI SEN, että yrityksen GoDaddy vahingonkorvaus- ja vastuuvelvollisuus ei milloinkaan voi olla yli 10 000 Yhdysvaltain dollaria.

EDELLÄ MAINITTUA VASTUUNRAJOITUSTA SOVELLETAAN LAAJIMMASSA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA JA se pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päättymisen jälkeen sekä sen jälkeen, kun asiakas on lopettanut tämän sivuston tai sen sisältämien palveluiden käytön.

20. VASTUUSTA VAPAUTTAMINEN

Asiakas sitoutuu puolustamaan ja suojaamaan yritystä GoDaddy ja sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä,edustajia ja kolmansia osapuolia olevia palveluntarjoajia sekä vapauttamaan edellä mainitut vastuusta koskien kaikkia ja kaikenlaisia vaateita, vaatimuksia, kustannuksia, menoja, tappioita, korvausvelvollisuuksia ja vahinkoja (mukaan lukien muun muassa kohtuulliset asianajajien palkkiot), joita yritykselle GoDaddy on määrätty tai aiheutunut suoraan tai välillisesti sen seurauksena, että asiakas on (i) käyttänyt tätä sivustoa tai tällä sivustolla olevia palveluja ja muodostanut yhteyden niihin, (ii) rikkonut jotakin tämän sopimuksen tai tähän sopimukseen liitettyjen käytäntöjen tai sopimusten säännöstä ja/tai (iii) rikkonut jotakin kolmannelle osapuolelle kuuluvaa oikeutta, mukaan lukien muun muassa teollis- ja tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet. Tämän kohdan suojaamista koskevat velvollisuudet säilyvät voimassa, vaikka tämä sopimus irtisanottaisiin tai päättyisi tai vaikka asiakas lopettaisi tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen käytön.

21. PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN

GoDaddy ei esitä minkäänlaisia tahdonilmaisuja tai myönnä minkäänlaisia takuita siitä, että tällä sivustolla olevan tai tällä sivustolla oleviin palveluihin liittyvä sisältö katsottaisiin sopivaksi kaikissa maissa tai lainkäyttöalueilla, ja tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen käyttö on kielletty maissa tai lainkäyttöalueilla, joilla kyseinen sisältö on lainvastainen. Käyttäjät, jotka päättävät käyttää tätä sivustoa tai tällä sivustolla olevia palveluja, ovat vastuussa kaikkien paikallisten lakien, määräysten ja asetusten noudattamisesta.

22. RIIDAT, SITOVA YKSITYISHENKILÖN VÄLIMIESMENETTELY JA LUOPUMINEN JOUKKOKANTEISTA

LUE TÄMÄ KOHTA HUOLELLISESTI. NOUDATA ALLA OLEVIA OHJEITA, JOS HALUAT HYLÄTÄ EHDOT, JOTKA EDELLYTTÄVÄT RIITOJEN RATKAISEMISEN YKSITTÄISEN VÄLIMIESMENETTELYN AVULLA.

(A) Kiistat. Tämän kohdan ehdot koskevat kaikkia riitoja asiakkaan ja GoDaddyn välillä, pois lukien riidat, jotka kuuluvat edellä viitatun yhtenäisen verkkotunnuskiistojen ratkaisukäytännön piiriin (se on saatavilla täältä). Tämän kohdan osalta ”riita” tarkoittaa mitä tahansa asiakkaan ja GoDaddyn välistä riitaa, vaadetta tai oikeustoimea, joka liittyy GoDaddyn palveluihin tai tuotteisiin, GoDaddyn sivustoihin, näihin ehtoihin tai muuhun tapahtumaan, johon asiakas tai GoDaddy liittyy, perustuipa se sopimukseen, takuuseen, väärään esitykseen, petokseen, sopimusrikkeeseen, tahallisuuteen, säädökseen, määräykseen tai muuhun juridiseen perusteeseen, ja sen tulkitaan olevan lain sallimissa määrin mahdollisimman suuri merkitys. ASIAKAS JA GoDaddy HYVÄKSYVÄT, ETTÄ NÄISSÄ EHDOISSA MÄÄRITETTY ”RIITA” EI SISÄLLÄ MITÄÄN ASIAKKAAN TAI GoDaddyN VAATIMUSTA, JOKA LIITTYY (i) LIIKESALAISUUDEN OMIMISEEN, (ii) PATENTTIRIKKOMUKSEEN, (iii) TEKIJÄNOIKEUDEN RIKKOMISEEN TAI VÄÄRINKÄYTTÖÖN JA (iv) TAVARAMERKIN RIKKOMISEEN TAI HEIKENTÄMISEEN. Lisäksi ellei näissä ehdoissa muuta määritetä, hyväksyt, että oikeusistuin (eikä välimies) voi päättää, kuuluuko vaade johonkin näistä neljästä poikkeuksesta.

(B) Sitova välimiesmenettely. Asiakas ja GoDaddy suostuvat lisäksi siihen, että (i) kaikki osapuolten väliset käsitellään riidat näiden käyttöehtojen mukaisesti, siihen, että (ii) nämä ehdot toimivat tapahtuman merkkinä osavaltioiden välisestä kaupasta, siihen että (iii) Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et seq.) kattaa tämän kohdan tulkinnan ja toimeenpanon ja siihen että (iv) tämä kohta jää voimaan näiden käyttöehtojen irtisanomisen jälkeen. VÄLIMIESMENETTELY TARKOITTAA, ETTÄ HYLKÄÄT OIKEUDEN OIKEUSKÄSITTELYN TUOMARIIN TAI VALAMIEHISTOON JA ETTÄ VALITUSPERUSTEESI OVAT RAJALLISET. Välimies voi myöntää asiakkaalle samat korvaukset, joita rajoittavat tämän sopimuksen kohdan 15 Vastuun rajoittaminen, kuin oikeassa oikeusistuimessa toimiva oikeus ja voi myöntää korvauksia vain korvauksia hakevalle osapuolelle ja vain siinä laajuudessa, joka kattaa kyseisen osapuolen korvausvaateen korvauksen. Lisäksi joissakin tapauksissa välimiesmenettelyn kustannukset voivat ylittää oikeustoimien kustannukset ja korvausoikeus voi olla rajallisempaa välimiesmenettelyssä kuin oikeudessa. Välimiehen päätös on lopullinen ja toimeenpanokelpoinen missä tahansa tuomioistuimessa, jolla on oikeusvalta osapuoliin.

(C) Small Claims -oikeusistuin. Edellä mainitusta huolimatta voit nostaa yksittäisen oikeustoimen osavaltiosi tai kuntasi Small Claim -oikeusistuimeen, jos oikeustoimi kuuluu kyseisen oikeusistuimen piiriin ja jos sitä käsitellään vain kyseisessä oikeusistuimessa.

(D) Ilmoitus riidasta. Riitatilanteessa asiakkaan tai yrityksen GoDaddy on ensin lähetettävä toiselle osapuolelle ilmoitus riidasta, mikä sisältää kirjallisen lausunnon, jossa on ilmoittavan osapuolen nimi, osoite ja yhteystiedot, riidan aiheuttavat tekijät ja ehdotettu korvaus (tämä on ilmoitus riidasta). Ilmoitus riidasta yritykselle GoDaddy on osoitettava osoitteeseen: GoDaddy, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, USA, Attn.: Legal Department (tämä on GoDaddy-ilmoitusosoite). Asiakkaalle lähetettävä ilmoitus riidasta lähetetään rekisteröitynä postina uusimpaan tiedossamme olevaan osoitteeseen. Jos GoDaddy ja asiakas eivät pääse sopimukseen riidan ratkaisemisesta kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa Ilmoituksen riidasta vastaanottamisesta, asiakas tai GoDaddy voi aloittaa välimiesmenettelyn tämän kohdan mukaan. kun Ilmoitus riidasta on lähetetty ja vastaanotettu, kumpikin osapuoli pyrkii hyvässä uskossa ratkaisemaan riidan ennen välimiesmenettelyn aloittamista.

(E) JOUKKOKANTEISTA JA JOUKKOVÄLIMIESMENETTELYISTÄ LUOPUMINEN ASIAKAS JA GoDaddy HYVÄKSYVÄT, ETTÄ KUMPIKIN OSAPUOLI VOI ESITTÄÄ RIITOJA TOISTA OSAPUOLTA KOHTAAN VAIN YKSITTÄISENÄ OSAPUOLENA EIKÄ OSALLISENA JOUKKOKANTEESSA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIITTOVALTION TAI OSAVALTION JOUKKOKANTEET. ASIAKAS JA GoDaddy EIVÄT PYRI SAAMAAN MITÄÄN RIITAA JOUKKOKANTEEKSI, YKSITYISENÄ SUUROIKEUDEN OIKEUSTOIMENA TAI MISSÄÄN MUUSSA MENETTELYSSÄ, JOSSA JOMPIKUMPI OSAPUOLI TOIMII TAI EHDOTTAA TOIMIVANSA EDUSTAJANA. MITÄÄN VÄLIMIESMENETTELYÄ TAI MUUTA MENETTELIÄ EI YHDISTETÄ TOISEEN ILMAN SEN KAIKKIEN OSAPUOLTEN KIRJALLISTA SUOSTUMISTA.

(F) Välimiesmenettely. Jos osapuoli päättää aloittaa välimiesmenettelyn, välimiesmenettelyn suorittaa American Arbitration Association (”AAA”) AAA:n Consumer Arbitration Rules -sääntöjen (”AAA-säännöt”) mukaisesti yhdessä näissä ehdoissa määritettyjen sääntöjen mukaan sillä poikkeuksella, ettei AAA voi hallinnoida mitään joukkovälimiesmenettelyä, koska osapuolet hyväksyvät sen, että välimiesmenettelyä käytetään vain yksittäisten vaateiden ratkaisemiseen. AAA-säännöt ovat osoitteessa www.adr.org. Saat ne myös soittamalla numeroon +1-800-778-7879. Jos AAA-sääntöjen ja näissä ehdoissa määritettyjen sääntöjen välillä on ristiriita, näissä ehdoissa määritetyt säännöt ovat voimassa. Voit välimiesmenettelyssä hakea kaikkia korvauksia, jotka ovat saatavilla liittovaltion, osavaltion tai paikallisen lain mukaan rajoittuen tämän sopimuksen kohdan 15 vastuuvapautukseen. Kaikki riidat käsittelee yksittäinen puolueeton välimies, ja kummallakin osapuolella on kohtuullinen tilaisuus osallistua välimiehen valintaan. Välimiestä koskevat nämä ehdot. Välimiehellä, eikä millään liittovaltion, osavaltion tai paikallisella oikeusistuimella tai virastolla, on yksinomainen valtuus ratkaista kaikki riidat, jotka liittyvät näiden ehtojen tulkintaan, soveltuvuuteen, toimeenpanoon tai muodostamiseen, mukaan lukien rajoituksetta vaateeseen, jonka mukaan nämä ehdot tai niiden osa ovat mitättömät tai mitätöitävissä. Välimiehellä on myös yksinomainen valtuus päättää omalla oikeustoimialueellaan mukaan lukien vastalauseet, jotka liittyvät välimiessopimuksen olemassa oloon, laajuuteen tai kelpoisuuteen tai minkään vaateen tai vastavaateen käsittelemiseen välimiesmenettelyssä. Tästä välimiehelle määritetystä laajasta valtuuksien myöntämisestä huolimatta, oikeusistuin voi määrittää rajallisen kysymyksen siitä, koskeeko vaade (i) liikesalaisuuden omimista, (ii) patenttirikkomusta, (iii) tekijänoikeuden rikkomusta tai väärinkäyttöä tai (iv) tavaramerkin rikkomusta tai heikentämistä, jotka ovat poikkeuksia ”Riitaan” edellä mainitulla tavalla. Välimiehellä on valtuudet myöntää mikä tahansa korvaus, joka olisi lain mukaan oikeuden annettavissa. Välimiehen päätös sitoo kumpaakin osapuolta ja voidaan antaa tuomiona missä tahansa asianmukaisen oikeustoimialueen tuomioistuimessa. Voit osallistua välimiesmenettelyn istuntoihin puhelimitse. Välimiesmenettelyn istunnot, joita ei käydä puhelimitse, tapahtuvat paikassa, joka on kohtuullisen matkan päässä ensisijaisesta asuinpaikastasi (tai ensisijaisesta toimipaikastasi, jos kyseessä on pienyritys), tai Arizonan Maricopa Countyssa valintasi mukaan.

(G) Välimiesmenettelyn aloittaminen. Jos asiakas tai GoDaddy päättää aloittaa riidan välimieskäsittelyn, suostumme seuraavaan menettelyyn:

i.   Kirjoita välimieskäsittelyvaatimus. Vaatimuksessa on oltava riidan kuvaus sekä haettava korvaussumma. Välimieskäsittelyvaatimuksen kopio löytyy osoitteesta http://www.adr.org: kuluttajien välimiesmenettelysäännöt.

ii.  Lähetä yksi välimieskäsittelyvaatimuksen kopio AAA:lle postitse osoitteeseen American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043, USA. 

iii. Lähetä yksi välimieskäsittelyvaatimuksen kopio toiselle osapuolelle samaan osoitteeseen kuin Ilmoitus riidasta tai osoitteeseen, josta osapuolet ovat sopineet.

(H) Kuulemisen muoto. Kaikissa kuulemisen muodoissa välimies toimittaa kirjallisen päätöksen, joka kuvaa tärkeimmät havainnot ja päätökset, joihin mahdollinen päätös perustuu. Välimiesmenettely aikana sovintosummaa, jonka GoDaddy tai asiakas esittää, ei julkaista välimiehelle, ennen kuin välimies määrittää mahdollisen summan, johon asiakas tai GoDaddy on oikeutettu. Riitaan liittyviä ei-yksinoikeudellisia tietoja ei saa julkaista tai vaihtaa välimiesmenettelyn aikana.

(I) Välimiesmenettelyn palkkiot ja maksut.

i. Riidat, joiden summa on enintään $75 000. GoDaddy korvaa käsittelymaksusi ja maksaa AAA:n ja välimiehen palkkiot ja kulut. Jos asiakas hylkää yrityksen GoDaddy viimeisen kirjallisen sovittelutarjouksen, joka on tehty ennen välimiehen määrittämistä (yrityksen GoDaddy viimeinen kirjallinen tarjous), riita etenee välimiehen päätökseen, ja jos välimies myöntää asiakkaalle enemmän kuin yrityksen GoDaddy viimeisen kirjallisen tarjouksen, GoDaddy (i) maksaa joko korvauksen tai $1 000 (näistä suuremman summan), (ii) maksaa kaksinkertaisesti mahdolliset kohtuulliset asiakkaan asianajopalkkiot ja (iii) hyvittää kulut (mukaan lukien asiantuntijatodistajien palkkiot ja kulut), joita asiakkaan asianajaja kohtuullisesti on kerryttänyt tutkiessaan, valmistellessaan ja käsitellessään asiakkaan vaadetta välimiesmenettelyssä. Välimies määrittää palkkioiden, kustannusten ja kulujen summan, elleivät asiakas ja GoDaddy pääse niistä yhteisymmärrykseen.

ii. Riidat, joiden summa on yli 75 000 $. AAA:n säännöt kattavat hakemusmaksun sekä AAA:n ja välimiehen palkkioiden ja kulujen maksamisen.

iii. Mitä tahansa summaa koskevat riidat. Missä tahansa asiakkaan aloittamassa välimiesmenettelyssä GoDaddy hakee korvausta AAA:n tai välimiehen palkkioista ja kuluista tai korvaamistaan hakemusmaksuistasi vain, jos välimiehen mukaan välimiesmenettely on turha tai aloitettu väärästä syystä. Missä tahansa GoDaddyn aloittamassa välimiesmenettelyssä GoDaddy maksaa kaikki hakemusmaksut, AAA:n ja välimiehen maksut ja kustannukset. GoDaddy ei hae omia asianajajan maksujaan tai kulujaan asiakkaalta missään välimieskäsittelyssä. Maksut ja kulut eivät sisälly riidanalaisen summan määrittämiseen.

(J) Korvausvaatimukset tai riidat on aloitettava vuoden sisällä. Lain sallimissa rajoissa korvausvaatimus tai riita, jota tämä kohta koskee, on aloitettava vuoden sisällä Small Claims -oikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Yhden vuoden jakso alkaa, kun korvausvaatimus tai Ilmoitus riidasta voidaan ensin esittää. Jos sitä ei esitetä vuoden kuluessa, korvausvaatimus tai riita estetään pysyvästi.

(K) 30 päivän kieltäytymisjakso. JOS ASIAKAS EI HALUA SITOUTUA TÄMÄN KOHDAN VÄLIMIESMENETTELYEHTOON, ASIAKKAAN ON ILMOITETTAVA YRITYKSELLE GoDaddy LÄHETTÄMÄLLÄ SÄHKÖPOSTIA OSOITTEESEEN LEGALOPTOUT@GODADDY.COM 30 PÄIVÄN KULUESSA NÄIDEN EHTOJEN HYVÄKSYMISESTÄ (ELLEI SOVELLETTAVA LAKI EDELLYTÄ PIDEMPÄÄ AJANJAKSOA). Asiakkaan on sähköpostiviestissä annettava (a) etunimensä, (b) sukunimensä, (c) osoitteensa, (d) puhelinnumeronsa ja (e) tilinumerot ja ilmoitettava seuraava: ”I wish to opt out of the arbitration provision contained in GoDaddy’s Universal Terms of Service Agreement.” Antamalla tiedot edellä olevalla tavalla asiakas hylkää sopimuksen käyttää välimiesmenettelyä, joka on yrityksen GoDaddy yleisissä käyttöehdoissa. Asiakkaan hylkäämispyyntö on voimassa vain, jos se on tehty kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa yleisten käyttöehtojen hyväksymisestä. Jos hylkäät välimiesmenettelyn edellä kuvatulla tavalla, kaikki muut tässä olevat ehdot ovat edelleen voimassa, mukaan lukien ehdot, jotka koskevat sovellettavia lakeja ja oikeusistuimia, joissa lakiriidat voidaan ottaa käsittelyyn.

(L) Tämän kohdan lisäykset. Ellei näissä ehdoissa määritetä toisin, asiakas ja GoDaddy suostuvat siihen, että jos GoDaddy tekee tulevia muutoksia riidan ratkaisumenettelyyn ja joukkokanteista luopumisen ehtoihin (muita kuin yrityksen GoDaddy osoitteen muutos) näissä ehdoissa, GoDaddy ilmoittaa asiakkaalle ja asiakkaalla on kolmekymmentä (30) päivää ilmoituksen päivämäärästä aikaa hylätä kyseiset lisäykset. Jos asiakas kieltäytyy tulevista lisäyksistä, asiakas hyväksyy sen, että riita meidän kanssamme käsitellään välimiesmenettelyssä näissä nykyisissä ehdoissa olevan tämän kohdan tekstin mukaan ilman ehdotettuja lisäyksiä. Jos asiakas ei hylkää tulevia lisäyksiä, asiakkaan tulkitaan hyväksyneen kyseiset tulevat lisäykset.

(M) Sopimuskohtien erillisyys. Jos jokin tämän kohdan ehdoista todetaan olevan täytäntöönpanokelvoton, kyseinen ehto erotetaan ja muut Ehdot jäävät täysin voimaan. Edellä oleva ei koske joukkokanteiden kieltoa. Jos joukkokannekielto katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, koko tämä kohta mitätöidään. Tämän kohdan ehdot jäävät muussa tapauksessa voimaan näiden Ehtojen irtisanomisen jälkeen.

(N) Muiden riitojen yksinomainen toimipaikka. GoDaddy ja asiakas hyväksyvät, että mahdolliset riidat, jotka eivät kuulu tämän kohdan riidan ratkaisumenettelyyn ja joukkokanteesta luopumiseen (muuhun kuin yksittäiseen Small Claims -oikeudessa nostettuun kanteeseen), esitetään vain Arizonan Maricopa Countyn ylimmässä oikeusasteessa tai Yhdysvaltain piirikunnan oikeuteen Arizonan piirikunnassa, ja kukin osapuoli täten kumoamattomasti suostuu näiden oikeusistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan tällaisissa riidoissa. Suostutte myös hylkäämään oikeuden valamieskäsittelyyn näissä oikeustoimissa.

23. LUNASTAMATON OMAISUUS; KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

Ota huomioon, että jos asiakkaalla on jäljellä olevaa tilisaldoa (positiivinen luottosaldo) kolmen (3) vuoden ajan mistä tahansa syystä ja jos (i) GoDaddy ei pysty suorittamaan maksua tällaiselle asiakkaalle tai jos (ii) GoDaddy suoritti maksun tällaiselle asiakkaalle paperimuotoisena sekkinä, jota ei kuitenkaan koskaan lunasteta, GoDaddy luovuttaa kyseisen saldon Arizonan osavaltiolle sen lakien mukaisesti. Hyväksyt sen, että yllä kuvatuissa tapauksissa (i) ja (ii) GoDaddy voi pidättää käyttämättömyysmaksun, jonka suuruus on enintään joko 25,00 $ tai asiakkaan tilin jäljellä olevan saldon summa (näistä pienemmän mukaan).

24. SEURAAJAT JA MÄÄRÄTYT TAHOT

Tämä Sopimus koskee ja velvoittaa kaikkia Sopimuksen osapuolia, kuten myös heidän perinnönsaajiaan, seuraajiaan ja määräämiään tahoja.

25. EI OSOITUKSENSAAJIA

Minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään ulkopuoliselle taholle mitään oikeuksia tai etuja.

26. YHDYSVALTAIN VIENTILAIT

Tähän sivustoon ja sen sisältämiin palveluihin sovelletaan Yhdysvaltain kauppaministeriön (Department of Commerce), valtiovarainministeriön (Department of Treasury), Office of Foreign Assets Control (OFAC) -osaston, ulkoministeriön (State Department) ja muiden Yhdysvaltain viranomaisten asettamia vientilakeja, rajoituksia, määräyksiä ja hallinnollisia säädöksiä (yhteisesti Yhdysvaltain vientilait). Käyttäjillä ei ole oikeutta käyttää tämän sivuston sisältämiä palveluita Yhdysvaltain vientilakien alaisten teknisten tietojen tai muiden tietojen keräämiseen, tallentamiseen tai siirtämiseen. Käyttäjillä ei ole oikeutta viedä tai uudelleenviedä tämän Sivuston sisältämiä Palveluita tai sallia niiden vienti tai uudelleenvienti Yhdysvaltain vientilakien vastaisesti. Minkään tämän sivuston sisältämän palvelun lataaminen tai muu vienti tai uudelleenvienti ei ole sallittua (i) mihinkään maahan, jonka Yhdysvallat on julistanut kauppasaartoon tai tällaisen maan kansalaiselle tai asukkaalle tai (ii) Yhdysvaltain valtiovarainministeriön nimettyjen kansalaisten luettelossa (Specially Designated Nationals) tai Yhdysvaltain kauppaministeriön kiellettyjen henkilöiden luettelossa (Denied Persons List) oleville henkilöille tai muille Yhdysvaltain vientilakien kiellettyjen osapuolten luetteloissa oleville tahoille. Käyttämällä tätä sivustoa ja sen sisältämiä palveluita asiakas hyväksyy edellä mainitun ja vakuuttaa, ettei ole kiellettyihin kuuluvan maan kansalainen tai asukas eikä toimi tällaisesta maasta käsin tai ole tällaisen maan hallinnon alaisena eikä ole kiellettyjen osapuolten luettelossa, ja asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia Yhdysvaltain vientilakeja (mukaan lukien boikotoinnin vastaiset määräykset, määräykset tekniikan tai lähdekoodin luovuttamisesta Yhdysvalloissa muun maan kansalaiselle ja määräykset yhdysvaltalaisen tekniikan viennistä kolmanteen maahan). Jos tätä sivustoa tai sen sisältämiä palveluita käyttävä asiakas sijaitsee muussa maassa tai muulla oikeudenkäyttöalueella, asiakas tekee tämän omasta aloitteestaan ja hänen tulee noudattaa kyseisen oikeudenkäyttöalueen paikallisia lakeja siinä määrin kuin näitä paikallisia lakeja voidaan soveltaa eivätkä ne ole ristiriidassa Yhdysvaltain vientilakien kanssa. Jos tällaiset lait ovat ristiriidassa Yhdysvaltain vientilakien kanssa, asiakas ei saa käyttää tätä sivustoa tai siitä löytyviä palveluita. Tämän kohdan suojaamista koskevat velvollisuudet säilyvät voimassa, vaikka tämä sopimus irtisanottaisiin tai päättyisi tai vaikka asiakas lopettaisi tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen käytön.

27. OTSIKOT JA VÄLIOTSIKOT, ITSENÄISET SOPIMUKSET JA EHTOJEN ERILLISYYS

Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ja väliotsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi, eikä otsikoita ja väliotsikoita voida käyttää millään tavalla tässä asiakirjassa säädetyn osapuolten välisen sopimuksen tulkinnassa. Jokainen tässä sopimuksessa mainittu sopimus ja ehto katsotaan käytännössä erilliseksi ja itsenäiseksi sopimukseksi tai ehdoksi. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon (tai sen osan) olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, tämä ei vaikuta muihin tämän sopimuksen ehtoihin (tai niiden osiin), vaan niitä sovelletaan silti täysimääräisesti siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.

28. ENGLANNINKIELINEN HALLITSEE

Tämä Sopimus sekä edellä mainitut ja viitteenä tähän lisätyt käytännöt ja sovellettavat tuotesopimukset (yhdessä ”Sopimus”) toimeenpannaan englannin kielellä. Jos käyttäjälle toimitetaan käännös, se toimitetaan vain käyttömukavuutta ajatellen ja, jos englanninkielisessä ja käännetyssä versiossa on ristiriita, englanninkielinen versio on voimassa lain sallimissa rajoissa. Jos käyttäjälle on toimitettu käännetty versio ja se lain mukaan on sitova, (i) molempien kielien versiot ovat yhtä sitovia, (ii) kumpikin osapuoli hyväksyy, että se on tarkastanut kummankin kieliversion ja että ne ovat oleellisesti yhteneviä kaikin merkittävin puolin, ja (iii) jos näissä kahdessa versiossa on eroavaisuuksia, käännetty versio on voimassa, sillä edellytyksellä osapuolten tarkoitus on otettu huomioon. 

29. YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää tästä Sopimuksesta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai kirjepostitse. Osoitteet ovat seuraavat:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 

30. VAIN SAKSALAISIA ASIAKKAITA KOSKEVAT LISÄEHDOT

(A) YRITYSASIAKKAIDEN LAINVALINTA

Kaikkia sopimuksia yrityksen GoDaddy ja sen kaupallisen sopimuskumppanin (siitä käytetään nimitystä yrittäjä Saksan siviililain pykälän 14 merkityksessä) koskevat yksinomaisesti vain Yhdysvaltain Arizonan osavaltion lait (huomioimatta lainvalintasääntöjä ja Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista).

(B) KUMOAMISOIKEUDEN ILMOITUS

_____________KUMOAMISILMOITUKSEN LAILLISEN ILMOITUKSEN ALKU_____________

KULUTTAJILLA ON (§13 BGB:N MUKAISESTI) OIKEUS VETÄYTYÄ TÄSTÄ SOPIMUKSESTA NELJÄNTOISTA PÄIVÄN KULUESSA SYYTÄ ILMOITTAMATTA. KUMOAMISAIKA ON NELJÄTOISTA PÄIVÄÄ SOPIMUKSEN PÄIVÄYKSESTÄ LUKIEN. JOS HALUAT HARJOITTAA OIKEUTTASI VETÄYTYÄ SOPIMUKSESTA, SINUN TÄYTYY LÄHETTÄÄ ASIASTA ILMOITUS SEURAAVALLE TAHOLLE ALLA ANNETTUJEN YHTEYSTIETOJEN AVULLA.

GoDaddy
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

SÄHKÖPOSTI: HQ@GODADDY.COM

 
PUHELIN:  089 21 094 807

SINUN TÄYTYY LÄHETTÄÄ TÄLLE TAHOLLE SELKEÄ ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄSI VETÄYTYÄ TÄSTÄ SOPIMUKSESTA (ESIMERKIKSI POSTITSE LÄHETETYLLÄ KIRJEELLÄ, FAKSILLA TAI SÄHKÖPOSTILLA). VOIT KÄYTTÄÄ OHEISTA MALLIA, MUTTA TÄMÄ EI OLE PAKOLLISTA.

PERUUTUSJAKSON NOUDATTAMISEEN RIITTÄÄ SE, ETTÄ LÄHETÄT ILMOITUKSEN KIELTÄYTYMISOIKEUTESI HARJOITTAMISESTA ENNEN PERUUTUSJAKSON PÄÄTTYMISTÄ.

(C) PERUUTUKSEN SEURAUKSET

JOS VETÄYDYT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA, HYVITÄMME SINULLE KAIKKI SINULTA SAAMAMME MAKSUT, MUKAAN LUKIEN TOIMITUSMAKSUT (POIS LUKIEN LISÄMAKSUT, JOTKA AIHEUTUVAT SIITÄ, ETTÄ VALITSET JONKIN MUUN TOIMITUSTAVAN KUIN YLEISESTI KÄYTETYN VAKIOTOIMITUSTAVAN) NELJÄNTOISTA PÄIVÄN KULUESSA SIITÄ PÄIVÄSTÄ, JONA VASTAANOTAMME ILMOITUKSESTI VETÄYTYÄ TÄSTÄ SOPIMUKSESTA. MAKSAMME TÄMÄN HYVITYKSEN SAMALLA MAKSUTAVALLA, JOLLA MAKSOIT MAKSUT ALUN PERIN, ELLEMME MUUTA NIMENOMAISESTI KANSSASI SOPI. SINULTA EI MISSÄÄ TAPAUKSESSA VELOITETA MITÄÄN MAKSUJA TÄSTÄ HYVITYKSESTÄ.

(D) PALVELUT

JOS OLET PYYTÄNEET MEITÄ ALOITTAMAAN PALVELUIDEN TARJOAMISEN ENNEN VETÄYTYMISAJAN PÄÄTTYMISTÄ, PIDÄTÄMME OIKEUDEN VELOITTAA SINULTA KOHTUULLISEN SUMMAN, JOKA VASTAA SINULLE KUMOAMISHETKEEN MENNESSÄ TARJOTTUJEN PALVELUIDEN OSUUTTA SUHTEESSA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MÄÄRITETTYJEN PALVELUIDEN KOKONAISMÄÄRÄÄN.

(E) MALLI KUMOAMISOIKEUDEN HARJOITTAMISEEN:

(JOS HALUAT KUMOTA SOPIMUKSEN, TÄYTÄ TÄMÄ LOMAKE JA LÄHETÄ SE MEILLE TAKAISIN.)

• TO GoDaddy, Widerrufsrecht@GODADDY.COM

• KUMOAN TÄTEN SOLMIMANI SOPIMUKSEN / KUMOAMME TÄTEN SOLMIMAMME SOPIMUKSEN (*), JONKA SOLMIN/SOLMIMME (*) KOSKIEN SEURAAVAN PALVELUN TARJOAMISTA (*)

• TILAUSPÄIVÄMÄÄRÄ (*) / VASTAANOTTOPÄIVÄMÄÄRÄ (*)

• KULUTTAJAN NIMI TAI KULUTTAJIEN NIMET

• KULUTTAJAN OSOITE TAI KULUTTAJIEN OSOITTEET

• KULUTTAJAN ALLEKIRJOITUS TAI KULUTTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET (VAIN PAPERILLA ILMOITETTAESSA)

• PÄIVÄYS

 (*) POISTA, JOS EI SOVELTUVA

_____________KUMOAMISILMOITUKSEN LAILLISEN ILMOITUKSEN LOPPU_____________

(F) ASIAKASTUKI

Asiakaspalvelua yrityksen GoDaddy tuotteille ja palveluille, joita tarjotaan tämän sopimuksen nojalla, tarjoaa GoDaddy Deutschland GmbH. Sen yhteystiedot annetaan alla:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 Köln

Puhelinnumero: 089 21 094 807 (MA-PE klo 8.00-20.00)

Sähköposti: HQ@GoDaddy.com

31. VAIN INTIAN ASUKKAAT

Asiakas nimenomaisesti hyväksyy, että (i) GoDaddy (tai sen palveluntoimittaja) voi ottaa asiakkaaseen yhteyttä puhelimitse valituksen tai riidan tai palvelu- tai laskutusongelman käsittelemiseksi ja (ii) että ratkaistakseen kyseisen valituksen, riidan tai ongelman GoDaddy voi käyttää ja julkaista palveluntarjoajalle seuraavia tietoja: puhelunauhoitteet, asiakkaan nimi, puhelinnumerot ja yhteydenottotapatoiveet, suhteen kesto yrityksen GoDaddy kanssa, käytetyt tuotteet ja tietoja asiakkaan valituksen, riidan tai palveluongelman luonne.

 


29.6.2018
© 2014-2018 GoDaddy.com, LLC