Huutokauppojen tarjous- ja ostosopimus

ASIAKKAAN TULE LUKEA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA ASIAKKAAN LAKISÄÄTEISISTÄ OIKEUKSISTA JA OIKEUSSUOJAKEINOISTA. 1. YLEISKATSAUS

Tämä GoDaddy-huutokauppojen tarjous- ja ostosopimus (tämä sopimus) solmitaan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability companyn ja sinun toimesta ja välillenne. Se on voimassa sähköisen hyväksynnän päivämäärästä alkaen. Tämä sopimus määrittää ehdot GoDaddyn huutokauppa-, tarjous- ja ostopalveluiden (palvelut) käytöllesi. 

Hyväksymällä tämän sopimuksen sähköisesti osoitat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tämän sopimuksen sekä GoDaddyn yleiset käyttöehdot, jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.

Termit me, meitä tai meidän viittaavat GoDaddyn. Termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas ja vastaavat taivutusmuodot viittaavat kaikkiin henkilöihin tai yrityksiin, jotka hyväksyvät tämän sopimuksen.  Minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään ulkopuoliselle taholle mitään oikeuksia tai etuja.

GoDaddy voi muuttaa tai muokata milloin tahansa yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla tätä sopimusta ja mitä tahansa tähän sopimukseen sisällytettyjä käytäntöjä, ja tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu GoDaddy-sivustossa (tämä sivusto). Hyväksyt sen, että (i) GoDaddy voi ilmoittaa sinulle näistä muutoksista tai muokkauksista julkaisemalla ne tässä verkkosivustossa ja että (ii) käyttämällä tätä verkkosivustoa tai sen palveluita muutosten tai muokkausten jälkeen (mikä on osoitettu tämän sivun Muokattu viimeksi -päivämäärällä) hyväksyt tämän sopimuksen viimeisimmän muokkauksen mukaan. Jos et ei hyväksy tätä sopimusta sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna, sinun ei tule käyttää tätä verkkosivustoa tai tästä verkkosivustosta löytyviä palveluita (tai jatkaa niiden käyttöä). Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa asiakkaalle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse.  Tästä syystä on erittäin tärkeää, että pidät tilisi (tili) tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteen, ajan tasalla. GoDaddy ei ota vastuuta siitä, ettet saa sähköposti-ilmoituksia, jos tällainen virhe johtuu virheellisestä tai vanhentuneesta sähköpostiosoitteesta.

2. Rekisteröintien ja palkkioiden yleiset tiedot

Ymmärrät, että jokainen tarjous on sitova sopimus ja että (a) verkkotunnuksen rekisteröinnin uusintamaksu (rekisteröintijakso alkaa verkkotunnuksen edellisen rekisteröintijakson päätyttyä) ja (b) pakollinen Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) -maksu lisätään kaikkiin onnistuneisiin tarjouksiin soveltuvin osin. Verkkotunnusten nykyisten rekisteröintimaksujen tiedot löytyvät täältä (valitse toimialueiden hinnoittelun linkki). Nykyisten ICANN-maksujen tiedot löytyvät puolestaan täältä.  Sinun täytyy maksaa maksu 48 tunnin kuluessa huutokaupan sulkeutumisesta. Jos et suorita maksua tässä ajassa, maksutavalta, jolla ostit GoDaddy-huutokauppojen jäsenyyden, tai miltä tahansa muulta kelvolliselta tiliisi liitetyltä maksutavalta veloitetaan kyseinen summa kolmantena päivänä huutokaupan sulkeutumisen jälkeen. Kun kohde suljetaan, sinulta veloitetaan tarjouksesi summa sekä yhden (1) vuoden uusintamaksu (verkkotunnuksen edellisen rekisteröintijakson päättymisestä lukien) sekä tarvittaessa soveltuva ICANN-maksu. Nämä maksut voidaan veloittaa miltä tahansa tietoihisi määritetyltä kelvolliselta maksutavalta.  Verkkotunnus siirtyy sinulle viikon kuluttua huutokaupan sulkemisesta, ellei alkuperäinen rekisteröijä lunasta sitä uudelleen. Tässä tapauksessa olet oikeutettu täyteen hyvitykseen.

GoDaddy ei ole vastuussa siitä, että verkkotunnukseen liittyvä tapahtuma ei toteudu ostajan tai myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi, tai jos ostaja tai myyjä ei pysty suorittamaan tapahtumaa.  Ostaja ei saa mitään oikeuksia verkkotunnuksen rekisteröintiin liittyen ennen kuin tapahtuma on suoritettu loppuun.

3. TARJOUKSET

Ostajana sinulla on velvollisuus suorittaa maksu, jos ostat verkkotunnuksen kiinteällä hinnalla, osta nyt -muodossa tai jos olet asettanut korkeimman huudon huutokaupan päättyessä ja huutosi täyttää tai ylittää vähimmäishuudon tai hintavarauksen. Kiinteähintaisten huutokauppojen tarjoukset umpeutuvat seitsemän päivän kuluttua tarjouksen tekemisestä. Jos et pysty suorittamaan maksua (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta: verkkotunnuksen siirtämättä jättäminen Ostajan tilille, jos ostaja sitoutuu ostamaan verkkotunnuksen kiinteällä hinnalla, osta nyt -muodossa tai jos Ostajan tarjous ylittää vähimmäishuudon tai hintavarauksen tai vastaa niitä), GoDaddy pidättää oikeuden (i) periä sinulta maksun tai (ii) päättää osallistumisesi palveluihin (GoDaddyn oman harkinnan mukaisesti). Myyjät, jotka listaavat verkkotunnuksen tarjouksena/vastatarjouksena, voivat tarjouksen asettamisen jälkeen käyttää Siirrä huutokauppaan -toimintoa ja muuttaa verkkotunnuslistauksensa huutokauppalistaukseksi. Jos myyjä käyttää tätä toimintoa tarjouksessasi, tarjouksesi muutetaan tämän listauksen ensimmäiseksi huudoksi. Jos muita (korkeampia) tarjouksia ei suoriteta, sinut on määrätty tämän verkkotunnuksen ostajaksi. Jos tarjoustasi ei hyväksytä Siirrä huutokauppaan -toiminnolle, saat tästä ilmoituksen ja sinulla on mahdollisuus huutaa tätä verkkotunnusta huutokaupassa.

Hyväksyt sen, että jos voittotarjouksesi on vähintään viisituhatta Yhdysvaltain dollaria (4 451,18 €), maksutapahtuman saattaa hoitaa ulkopuolinen maksupalvelu nimeltään Escrow.com. Tämän sopimuksen sähköinen hyväksyminen tarkoittaa, että olet lukenut, hyväksynyt, tiedostanut sekä myöntänyt, että sinua sitovat Escrow.comin yleiset Escrow’n ohjeet, jotka sisällytetään tähän sopimukseen tällä viittauksella. Lisäksi tiedostat, että GoDaddy saattaa antaa henkilökohtaisia tietojasi Escrow.comille, mutta niitä käytetään vain maksutapahtuman suorittamiseen.

Tiedostat ja hyväksyt, että jos suoritat alle viidentuhannen dollarin (4 451,18 €) maksun huutokauppahintaan tai Verkkotunnuksien ostopalvelun kautta, tapahtumasi käsitellään GoDaddyn tapahtumavakuutuksen kautta. GoDaddy lähettää maksutapahtuman mukaisen hinnan, josta vähennetään sovellettavat provisiopalkkiot ja kulut, myyjälle noin 20 päivää siitä, kun varat vastaanotetaan ostajalta, paitsi riitatilanteessa tai kun maksun epäillään olevan vilpillinen. Käyttämällä GoDaddyn tapahtumavakuutusta valtuutat GoDaddyn suorittamaan tehtäviä puolestasi tapahtuman viimeistelemiseksi. GoDaddy ei käytä varojasi käyttökustannuksiinsa tai muihin yritystarkoituksiin. Se ei myöskään vapaaehtoisesti vapauta varoja velkojiensa käyttöön konkurssitapauksessa tai missään muussa tarkoituksessa. Tiedostat, että GoDaddy ei ole pankki ja että tapahtumavakuutusprosessi on enemmänkin maksunkäsittelypalvelu kuin pankkipalvelu. Tiedostat ja hyväksyt myös, että GoDaddy ei toimi varojesi edunvalvojana, uskottuna miehenä tai turvatalletusasiamiehenä.

Hyväksyt, että GoDaddy voi omasta päätöksestään pidentää huutokaupan pituutta, jos huutokaupan loppuvaiheessa lähetetään tarjouksia, jotta mahdolliset ostajat ehtivät osallistua huutokauppaan, ennen sen päättymistä. 

4. OTSIKOT JA VÄLIOTSIKOT, ITSENÄISET SOPIMUKSET JA EHTOJEN ERILLISYYS

Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi,eikä otsikoita voida käyttää millään tavalla selittämään tai tulkitsemaan osapuolten sopimusta millään muulla kuin tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla. Kaikki tämän Sopimuksen sopimuskohdat ja ehdot on tarkoitettu erillisiksi ja itsenäisiksi. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän Sopimuksen ehdon (tai sen osan) olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöpakoton, se ei vaikuta muihin tämän Sopimuksen ehtoihin (tai niiden osiin) vaan niitä sovelletaan täysimääräisesti siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.

5. MÄÄRITELMÄT JA RISTIRIITATILANTEET

Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty näissä ehdoissa, tulee tulkita yleisessä palveluehtosopimuksessa määritellyllä tavalla. Jos tämän Sopimuksen ja yleisen palveluehtosopimuksen välillä ilmenee ristiriitoja, tämän Sopimuksen ehdot katsotaan ensisijaisiksi.