GoDaddy

HUUTOKAUPPOJEN JÄSENSOPIMUS

Muokattu viimeksi: 27.11.2019

LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA LAKISÄÄTEISISTÄ OIKEUKSISTASI JA OIKEUSSUOJAKEINOISTASI.

1. YLEISKATSAUS

Tämä GoDaddy-huutokauppojen jäsensopimus (tämä sopimus) solmitaan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability companyn (GoDaddy) ja sinun välillesi. Se astuu voimaan sinä päivänä, kun hyväksyt sen sähköisesti. Tämä sopimus määrittää GoDaddyn huutokauppapalveluiden (GoDaddy-huutokaupat tai palvelut) käyttösi ehdot.

Hyväksymällä tämän sopimuksen sähköisesti osoitat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tämän sopimuksen sekä GoDaddyn yleiset käyttöehdot, jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.

Termit me, meitä tai meidän ja muut vastaavat taivutusmuodot viittaavat GoDaddyyn. Termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas ja vastaavat taivutusmuodot viittaavat kaikkiin henkilöihin tai yrityksiin, jotka hyväksyvät tämän sopimuksen. Minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään ulkopuoliselle taholle mitään oikeuksia tai etuja.

GoDaddy voi muuttaa tai muokata milloin tahansa yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla tätä sopimusta ja mitä tahansa tähän sopimukseen sisällytettyjä käytäntöjä, ja tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu GoDaddyn sivustossa (tämä sivusto). Hyväksyt, että (i) GoDaddy voi ilmoittaa sinulle näistä muutoksista tai muokkauksista julkaisemalla ne tässä verkkosivustossa ja että (ii) käyttämällä tätä verkkosivustoa tai sen palveluita muutosten tai muokkausten jälkeen (mikä on osoitettu tämän sivun “Muokattu viimeksi” -päivämäärällä) hyväksyt tämän sopimuksen viimeisimmän muokkauksen mukaan. Jos et ei hyväksy tätä sopimusta sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna, sinun ei tule käyttää tätä verkkosivustoa tai tästä verkkosivustosta löytyviä palveluita (tai jatkaa niiden käyttöä). Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa sinulle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että pidät tilisi tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteen, ajan tasalla. GoDaddy ei ota vastuuta siitä, ettet saa sähköposti-ilmoituksia, jos tällainen virhe johtuu virheellisestä tai vanhentuneesta sähköpostiosoitteesta.

2. PALVELUIDEN KUVAUS

Palvelut toimitetaan vain mahdollistamaan tällä hetkellä rekisteröityjen verkkotunnusten ostaminen ja myyminen eikä muun verkkosivustoon liittyvän sisällön ostamista tai myyntiä. GoDaddy tarjoaa kauppapaikan ja maksutapahtumien käsittelyprosessin. GoDaddy ei ole huutokaupan pitäjä tai escrow-palvelun edustaja. Vaikka prosessi tapahtuu huutokauppamaisesti, GoDaddy ei ole verkkosivustolla listattujen verkkotunnusten omistaja. Tämän seurauksena GoDaddy ei voi valvoa mainittujen verkkotunnusten laatua, turvallisuutta tai laillisuutta. Myyjä tai GoDaddy voi milloin tahansa poistaa mainitut verkkotunnukset myynnistä.

Tiedostat, että jos huutokauppatapahtumasi myyntihinta on viisi tuhatta dollaria (4 410,34 €) tai enemmän, tapahtumasi käsittelee kolmannen osapuolen turvatalletuspalvelu Escrow.com. Tämän sopimuksen sähköinen hyväksyminen tarkoittaa, että olet lukenut, hyväksynyt, tiedostanut sekä myöntänyt, että sinua sitovat Escrow.comin yleiset Escrow’n ohjeet, jotka sisällytetään tähän sopimukseen tällä viittauksella. Lisäksi tiedostat, että GoDaddy saattaa antaa henkilökohtaisia tietojasi Escrow.comille, mutta niitä käytetään vain maksutapahtuman suorittamiseen.

Tiedostat ja hyväksyt, että jos suoritat alle viidentuhannen dollarin (4 410,34 €) maksun huutokauppahintaan, tapahtumasi käsitellään GoDaddyn “tapahtumavakuutuksen” kautta. GoDaddy lähettää maksutapahtuman mukaisen hinnan, josta vähennetään sovellettavat provisiopalkkiot ja kulut, myyjälle noin 20 päivää siitä, kun varat vastaanotetaan ostajalta, paitsi riitatilanteessa tai kun maksun epäillään olevan vilpillinen.

Verkkotunnusten välityspalvelun kohdalla, osana GoDaddyn “Transaktiotakuuprosessia”, GoDaddy veloittaa täyden sovitun ostohinnan myyjälle noin 20 päivää siitä, kun varat vastaanotetaan ostajalta, paitsi riitatilanteessa tai kun maksun epäillään olevan vilpillinen, josta GoDaddy päättää täysin oman harkintansa varassa.

Käyttämällä GoDaddyn tapahtumavakuutusta valtuutat GoDaddyn suorittamaan tehtäviä puolestasi tapahtuman viimeistelemiseksi. GoDaddy ei käytä varojasi käyttökustannuksiinsa tai muihin yritystarkoituksiin. Se ei myöskään vapaaehtoisesti vapauta varoja velkojiensa käyttöön konkurssitapauksessa tai missään muussa tarkoituksessa. Tiedostat, että GoDaddy ei ole pankki ja että tapahtumavakuutusprosessi on enemmänkin maksunkäsittelypalvelu kuin pankkipalvelu. Tiedostat ja hyväksyt myös, että GoDaddy ei toimi varojesi edunvalvojana, uskottuna miehenä tai turvatalletusasiamiehenä.

GoDaddy ei ole vastuussa siitä, että verkkotunnukseen liittyvä tapahtuma ei toteudu ostajan tai myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi, tai jos ostaja tai myyjä ei pysty suorittamaan tapahtumaa. Ostaja ei saa mitään oikeuksia verkkotunnuksen rekisteröintiin liittyen ennen kuin tapahtuma on suoritettu loppuun.

Hyväksyt, että me saatamme omasta päätöksestämme pidentää huutokaupan pituutta, jos huutokaupan loppuvaiheessa lähetetään tarjouksia, jotta mahdolliset ostajat ehtivät osallistua huutokauppaan, ennen sen päättymistä.

Me pidätämme itsellämme oikeuden sensuroida verkkotunnuksia ennen julkaisua ja poistaa omasta päätöksestään minkä tahansa verkkotunnuksen mistä syystä tahansa, mukaan lukien rajoituksetta a) tämän sopimuksen tai yleisten käyttöehtojen rikkomus tai b) ulkopuolisen tahon immateriaalioikeuden rikkominen tai mahdollinen rikkominen.

Jos maksat paperisella shekillä, tiedostat ja hyväksyt, että jokaisesta painetusta yhdysvaltalaisesta shekistä peritään kahdenkymmenenviiden dollarin (25 $) shekin käsittelymaksu.

Lahjakorteilla ei voi ostaa huutokauppajäsenyyksiä tai huutokaupattavia kohteita.

REKISTERÖIJÄN TIETOJEN MUUTTAMISEN HELPOTTAMISEKSI VERKKOTUNNUSTEN MYYNNIN AIKANA JA SEN JÄLKEEN, OLIPA KYSEESSÄ OSTAJA TAI MYYJÄ, JA ICANNIN REKISTERÖIJÄN MUUTOSKÄYTÄNNÖN MUKAISESTI HYVÄKSYT NIMETÄ GoDaddyN VALTUUTETUKSI EDUSTAJAKSESI YKSINOMAAN VAIN REKISTERÖINTISOPIMUKSEN TIETOJEN MATERIAALIMUUTOKSIEN TEKOA VARTEN PUOLESTASI. VALTUUTETTU EDUSTAJA TARKOITTAA YKSITYISHENKILÖÄ TAI YRITYSTÄ, JONKA EDELLINEN TAI UUSI REKISTERÖIJÄ YKSINOMAAN VALTUUTTAA HYVÄKSYMÄÄN REKISTERÖIJÄN MUUTOSPYYNNÖN PUOLESTAAN.

3. VELVOLLISUUTESI (MYYJÄ JA OSTAJA)

Hyväksyt, että sinun on täytettävä kaikki GoDaddyn tarjoamat lomakkeet ja pyynnöt tarkasti ja vilpittömästi koko prosessin ajan. Hyväksyt, että GoDaddy ei ole vastuussa mistään tarkoituksellisesti tai tahattomasti ilmoittamistasi virheellisistä tai harhaanjohtavista tiedoista.

Suostut ilmoittamaan GoDaddylle viiden (5) työpäivän kuluessa kaikista mahdollisista muutoksista, jotka koskevat listaus- ja/tai ostoprosessia. Vastuullasi on säilyttää nämä tiedot ajan tasalla ja paikkansapitävinä. Jos et mistä tahansa syystä ilmoita GoDaddylle tarkkoja ja luotettavia tietoja aluksi ja jatkossa, tämä katsotaan sopimusrikkomukseksi. Jos et vastaa mistä tahansa syystä viiden (5) työpäivän kuluessa GoDaddyn pyyntöihin tarjoamiesi tietojen pätevyyden tarkastamiseksi, myös tämä katsotaan sopimusrikkomukseksi.

4. VERKKOTUNNUSTEN MYYNTIÄ/LISTAUSTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

Voit käyttää palveluja sellaisten verkkotunnusten listaamiseen joiden osalta omistat myyntiä varten tarvittavat omistusoikeudet ja jotka voit siirtää tämän sopimuksen velvollisuuksien mukaisesti. Kun käytät palveluita näihin tarkoituksiin, hyväksyt seuraavat ehdot:

 1. Sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet ja osuudet verkkotunnukseen tapahtuman suorittamiseksi.
 2. Sinulla on mahdollisuus siirtää verkkotunnus vapaasti ja ilman velvoitteita, velkoja, kiinnityksiä tai muita rasitteita.
 3. Verkkotunnus ei loukkaa muiden tekijänoikeuksia ja
 4. Sinulla on oikeus siirtää verkkotunnus tämän sopimuksen velvoitteiden mukaisesti.

Lisäksi hyväksyt, että verkkotunnus ei ole tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa yhdenmukaisia verkkotunnuksia koskevien riitojen ratkaisukäytännön tai muun sovittelumenettelyn kohteena. Jos et noudata tästä sopimuksesta sinulle seuraavia velvollisuuksia, GoDaddy pidättää itsellään nimenomaisesti oikeuden poistaa listalta mitkä tahansa tai kaikki verkkotunnuksesi välittömästi sen jälkeen, kun GoDaddy on saanut tietää velvollisuuksiesi noudattamatta jättämisestä.

Voit listata verkkotunnuksesi minkä tahansa pituiseksi ajaksi verkkosivustolla tarjottavien vaihtoehtojen mukaisesti. Sitoudut maksamaan valitsemasi listauksen pituuden mukaisen listaamismaksun, joka on voimassa listaamishetkellä. Voit lisätä listaukseen erilaisia lisäpalveluita, kuten lisäluokka-listaukset, esittelyluokka-listaukset tai osta nyt -vaihtoehdot. Käyttämällä näitä lisäpalveluja asiakas suostuu maksamaan kaikki GoDaddyn tällaisista lisäpalveluista mahdollisesti perimät lisämaksut. GoDaddy Pidättää oikeuden muuttaa hinnoitteluaan milloin tahansa. Jos löydät ostajan palvelujen avulla, tapahtuma on suoritettava palvelujen yhteydessä. Hyväksyt, että sinun on maksettava jokaisesta palvelujen yhteydessä suoritetusta tapahtumasta GoDaddylle tapahtumamaksu tässä esitetyn maksutaulukon mukaisesti. Tämä tapahtumamaksu maksetaan suoraan GoDaddylle, ellei tapahtumaa käsitellä ulkopuolisen turvatalletuspalvelun avulla, jolloin kaikki maksut maksetaan kyseiselle turvatalletuspalvelulle. Kaikkien tapahtumamaksujen lisäksi suostut maksamaan (GoDaddylle tai mahdollisesti turvatalletuspalvelulle) kaikki kyseiseen tapahtumaan liittyvät välitysmaksut tai muut ostajan rajoituslaitoksen veloittamat pankkimaksut.

Hyväksyt, että sinulla ei ole oikeutta myydä verkkotunnusta palvelujen välityksellä löytyneelle ostajalle käyttämättä palveluja transaktion suorittamiseen. Jos GoDaddy havaitsee, että olet kiertänyt palveluja, GoDaddy pidättää itsellään oikeuden irtisanoa tilisi ja peruuttaa kaikki listauksesi.

Tiedostat, että maakoodin sisältäviin ylätason verkkotunnuksiin (ccTLD-tunnukset) saattaa liittyä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Näin ollen, ennen kuin myyt tai listaat ccTLD-tunnuksia GoDaddy-huutokaupassa, sinun tulisi tarkastaa kyseiseen ccTLD-tunnukseen sovellettavat rekisteröintisäännöt, käytännöt sekä sopimukset ja varmistaa, että kaikkia kelpoisuusvaatimuksia noudatetaan (mukaan lukien verkkotunnuksen rekisteröintisopimukseen liittyvät, jos näitä on) ja että pystyt siirtämään verkkotunnuksen onnistuneen GoDaddy-huutokaupassa tapahtuneen oston tai huudon jälkeen.

Myyjänä sinulla ei ole oikeutta huutaa listaamiasi verkkotunnuksia. Jos huudat tai annat jonkun muun huutaa listaamaasi verkkotunnusta, listauksesi poistetaan sivustolta ja tästä peritään mahdollisesti listauskohtainen käsittelymaksu. Tilisi lukitaan siksi aikaa, kun tarkastamme sopimattoman huutosi, joka tarkoittaa oman listauksen huutamista muita huutajia vastaan tai sellaisen huutajan huutoa, jolla on tietoja myyjän kohteesta kohteen lopullisen myyntihinnan nostamiseksi. Sopimaton huutaminen on ehdottomasti kiellettyä ja GoDaddy suorittaa kaikki GoDaddyn tarpeelliseksi katsomat toimenpiteet, kun GoDaddy havaitsee sopimattoman huudon.

Myyjänä sinulla on velvollisuus suorittaa transaktio, jos ostaja sitoutuu ostamaan verkkotunnuksen kiinteällä hinnalla, osta nyt -hinnalla, tai jos ostajan tarjous vastaa vähimmäishuutoa tai hintavarausta. Jos et jostakin syystä pysty suorittamaan transaktiota (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta: verkkotunnuksen siirtämättä jättäminen GoDaddyn tilille, jos ostaja sitoutuu ostamaan verkkotunnuksen kiinteällä hinnalla, osta nyt -muodossa tai jos ostajan tarjous ylittää vähimmäishuudon tai hintavarauksen tai vastaa niitä), GoDaddy pidättää oikeuden (i) veloittaa sinulta maksun tai (ii) päättää jäsenyytesi GoDaddy-huutokaupassa (GoDaddyn oman harkinnan mukaisesti). Jos päätät käyttää huutokauppaan lähettämisen toimintoa, et voi peruuttaa verkkotunnuksesi myyntiä. Sinun on hyväksyttävä alkuperäinen “tarjous”, jos muita tarjouksia ei tehdä sen jälkeen, kun verkkotunnus on listattu huutokaupassa. Vastaanottamalla maksuja palvelun välityksellä nimeät GoDaddy-palvelun edustajaksesi, joka voi vastaanottaa ja tallettaa varoja puolestasi.

Talletustileille julkaistu summa vastaa palveluiden avulla myydyistä verkkotunnuksista vastaanotettua maksua, josta on vähennetty asianmukaiset maksut ja/tai takaisinveloitukset. Maksut voidaan peruuttaa milloin tahansa takaisinveloitusten tai petosepäilyjen johdosta. Jos haluat vastaanottaa maksuja, sinun täytyy luoda maksunsaaja ja määrittää kyseinen taho GoDaddy-huutokauppatiliäsi varten.

https://www.godaddy.com/help/set-up-a-payee-account-3884

Luettelo tuetuista maksutavoista, soveltuvista maksuista ja vähimmäismaksurajoista on julkaistu täällä:

https://www.godaddy.com/help/about-payee-payment-thresholds-32022.

Sinun on ehkä annettava esimerkiksi verotukseen tai henkilöllisyyteesi liittyviä tietoja. Näin varmistetaan, että noudatat kaikkia soveltuvia lakeja sen maan perusteella, joka on määritetty maksunsaajan tilin yhteystietojen tai maksujen osiossa.

Valtuutat täten GoDaddyn aloittamaan ja julkaisemaan maksusuorituksista määrittämillesi tilisiirtotileille aiheutuvat (i) kreditpuolen merkinnät (positiiviset) maksuista ja virheellisten maksujen kääntämisestä tai korjaamisesta tilisiirtotilille aiheutuvat (ii) debetpuolen merkinnät (negatiiviset). Sinun tai tilisiirtotilin omistajan meille antama valtuutus pysyy täysin voimassa, kunnes me tai talletuslaitos on vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen sinulta tai tilisiirtotilin omistajalta, että tämä valtuutus on peruttu tai, kunnes GoDaddy-huutokauppatilisi päätetään.

Hyväksyt sen, että maksut näkyvät tilisiirtotilillä 1–5 päivän kuluessa maksujen aloittamisesta. Tämä riippuu maksutavasta ja valitusta valuutasta. GoDaddy kieltää nimenomaisesti kaikki vastuut tähän liittyen. Maksun myöntäjä tai välikäsi voi veloittaa sinulta lisämaksuja rahojen vastaanottamisesta. Saat lisätietoja maksupalveluntarjoajaltasi.

Jos myytyä verkkotunnusta ei ole rekisteröity GoDaddy-palvelussa, GoDaddy aloittaa tulojen maksun noin kaksikymmentä (20) päivää siitä, kun se on vastaanottanut ostajan suorittaman maksun. Molemmissa tapauksissa ilmaiset hyväksyväsi, että GoDaddyn suorittaman varojen maksun ja talletustilille suoritettavan todellisen varojen maksun välillä saattaa olla useiden päivien viive ja että GoDaddy ei ole missään vastuussa tästä viiveestä.

Talletustilin omistajan GoDaddy-palvelulle täten antama valtuutus pysyy voimassa kokonaan, kunnes GoDaddy on saanut kirjallisen ilmoituksen talletustilin omistajalta kyseisen valtuutuksen kumoamisesta. Kyseinen kirjallinen ilmoitus tulee kuitenkin kaikissa tapauksissa antaa sellaisella tavalla, että GoDaddy saa kohtuullisen mahdollisuuden toimia kyseisen kumoamisen suhteen, tai kunnes GoDaddy on lähettänyt ilmoituksen tämän sopimuksen päättymisestä.

Kun kyseessä on maksun takaisinperintä, GoDaddy vähentää maksun summan tiedoissa olevalta myyjän maksutavalta. Jos GoDaddy arvioi takaisinperinnän työlääksi, GoDaddy pidättää oikeuden varata kaksikymmentä prosenttia (20 %) kaikista myyjän maksuista yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan maksun eräpäivästä.

GoDaddy ei vapauta verkkotunnusta ostajalle, ennen kuin maksu on vahvistettu.

5. VERKKOTUNNUSTEN OSTAMISEEN/TARJOAMISEEN LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET

Kaikkia tarjouksia ja hankintoja koskevat tarjous/osto-sopimuksen ehdot, jotka on täten liitetty viitteellä. Ostajana sinulla on velvollisuus suorittaa maksu, jos ostat verkkotunnuksen kiinteällä hinnalla, osta nyt -muodossa tai jos olet asettanut korkeimman huudon huutokaupan päättyessä ja huutosi täyttää tai ylittää vähimmäishuudon tai hintavarauksen. Jos et pysty suorittamaan tapahtumaa (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta: verkkotunnuksen siirtämättä jättäminen Ostajan tilille, jos ostaja sitoutuu ostamaan verkkotunnuksen kiinteällä hinnalla, osta nyt -muodossa tai jos Ostajan tarjous ylittää vähimmäishuudon tai hintavarauksen tai vastaa niitä), GoDaddy pidättää oikeuden (i) periä sinulta maksun tai (ii) päättää jäsenyytesi GoDaddy-huutokaupassa (n oman harkinnan mukaisesti). Myyjät, jotka listaavat verkkotunnuksen tarjouksena/vastatarjouksena, voivat tarjouksen asettamisen jälkeen käyttää Siirrä huutokauppaan -toimintoa ja muuttaa verkkotunnuslistauksensa huutokauppalistaukseksi. Jos myyjä käyttää tätä toimintoa tarjouksessasi, tarjouksesi muutetaan tämän listauksen ensimmäiseksi huudoksi. Jos muita (korkeampia) tarjouksia ei suoriteta, sinut on määrätty tämän verkkotunnuksen ostajaksi. Jos tarjoustasi ei hyväksytä Siirrä huutokauppaan -toiminnolle, saat tästä ilmoituksen ja sinulla on mahdollisuus huutaa tätä verkkotunnusta huutokaupassa. Ymmärrät, että joitakin lueteltuja verkkotunnuksia saattaa koskea lisärekisteröintimaksu. Näiden verkkotunnusten kohdalla huutoosi tai Osta nyt -hintaan lisätään uusintamaksu ostohinnan muodostamiseksi. Hyväksyt, että suorittamalla tapahtuman loppuun olet vastuussa uusintamaksun maksamisesta. GoDaddyGoDaddy voi oman harkintansa varassa vaatia sinua suorittamaan meille maksun valitsemallamme tavalla, mukaan lukien näihin rajoittumatta luottokortilla tai tilisiirrolla. Kun olet lähettänyt maksun, GoDaddy pitää kyseisiä varoja tapahtuman tyypin perusteella määritetyn ajanjakson, minkä jälkeen GoDaddy lähettää maksun myyjälle. Et pysty missään vaiheessa vetämään kyseisiä varoja takaisin tai lähettämään niitä toiselle vastaanottajalle, ellei ensimmäistä tapahtumaa peruuteta. Jos myyjä kieltäytyy ottamasta maksua vastaan, varat palautetaan sinulle ja niistä vähennetään hinnoittelurakenteessa kuvattu hallintamaksu. Hyväksyt, että GoDaddy ei ole vastuussa maksuista, joita myyjä kieltäytyy ottamasta vastaan. Vanhentuneiden huutokauppojen osalta GoDaddy hankkii varat ensin käyttäen määrittämääsi maksutapaa. Jos varoja ei ole riittävästi tai luottokorttitiedot ovat virheelliset, GoDaddy saattaa hankkia jäljellä olevat varat veloittamalla mitä tahansa tiedoissasi olevaa maksutapaa. Veloituksen kumoamisen tai luottokorttiyrityksen tai muun maksupalveluntarjoajan takaisinveloituksen tapauksessa, tai jos päätämme oman harkintamme varassa, että emme pysty tai emme todennäköisesti saa kerättyä maksua, liittyvän verkkotunnuksen rekisteröinti päättyy välittömästi ja/tai verkkotunnuksen rekisteröinti siirretään GoDaddylle rekisteröinnin maksavana osapuolena. GoDaddy voi oman harkintansa varassa antaa takaisinlunastetun verkkotunnuksen seuraavaksi eniten tarjonneelle huutajalle huutokaupassa ja veloittaa tällaiselta huutajalta korkeimman huutosummansa, tai järjestää verkkotunnuksesta uuden huutokaupan GoDaddyn valitsemien huutajien kesken, tai muussa tapauksessa hävittää verkkotunnuksen.

Hyväksyt sen, että GoDaddy voi julkaista yksilöllisen tarjoajanumeron, kun huutokauppa, johon olet osallistunut, on suljettu tai päättynyt. Ostajana olet vastuussa siitä, että verkkotunnuksen käyttö ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai asiaankuuluvia lakeja tai säädöksiä.

Joihinkin verkkotunnusilmoituksiin voi liittyä liikennetietoja (liikennetiedot) ja arviointisumma (arviointi). Liikennetiedot ja arviointi toimitetaan SELLAISINAAN ja vain tiedoksi. Liikennetiedot ja Arviointi kuvastavat sisäisesti laskettuja tietoja, eivätkä ne muodosta takuuta liikenteen jatkumisesta tai verkkotunnuksen todellisesta arvosta.

Hyväksyt, että sinulla ei ole oikeutta ostaa palvelujen välityksellä löytynyttä verkkotunnusta käyttämättä palveluja tapahtuman suorittamiseksi. Jos GoDaddy havaitsee (GoDaddy suorittaa tämän yksin ja oman harkintansa mukaisesti), että olet kiertänyt palveluita, GoDaddy pidättää oikeuden pidättää tilisi ja peruuttaa kaikki listauksesi.

Tiedostat, että ccTLD-tunnuksiin saattaa liittyä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Näin ollen, ennen kuin ostat ccTLD-tunnuksia GoDaddy-huutokaupassa tai teet niissä tarjouksia, sinun tulisi tarkastaa kyseiseen ccTLD-tunnukseen sovellettavat rekisteröintisäännöt, käytännöt sekä sopimukset ja varmistaa, että kaikkia kelpoisuusvaatimuksia noudatetaan (mukaan lukien verkkotunnuksen rekisteröintisopimukseen liittyvät, jos näitä on) ja että pystyt rekisteröimään verkkotunnuksen onnistuneen GoDaddy-huutokaupassa tapahtuneen oston tai huudon jälkeen.

Myyjä ei missään tapauksessa saa tehdä tapauksia omasta myynnistä olevasta kohteestaan. Myös niin sanottu Shill-hinnoittelu on ehdottomasti kiellettyä. Shill-hinnoittelu tarkoittaa sitä, että myyjä tai hänen perheenjäsenensä, sukulaisensa, ystävänsä, kämppäkaverinsa, työntekijänsä, verkkoyhteyshenkilönsä tai joku muu vastaava korottaa keinotekoisesti verkkotunnuksen hintaa tai kysyntää. Yllä olevan käytännön rikkomukset antavat GoDaddylle oikeuden seuraaviin toimiin: * Kohteen myynnistä poisto * Tilin jäädyttäminen * Asiasta viranomaisille ilmoittaminen.

6. GoDaddyN VANHENTUNEET VERKKOTUNNUKSET (PREMIER-HUUTOKAUPAT)


Ajoittain GoDaddy saattaa listata verkkotunnuksia, jotka ovat siirtyneet alkuperäisen rekisteröinnin vanhenemisjaksolle (“vanhentuneet verkkotunnukset”). Vanhentuneet verkkotunnukset on merkitty selvästi sivustolla. Nämä vanhentuneet verkkotunnukset saatetaan listata myyntiin sivustolle niiden vanhenemispäivänä, mutta lopullinen myynti tapahtuu neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluttua vanhenemispäivästä. Verkkotunnuksen rekisteröintisopimuksen määrittämän lunastusjakson aikana alkuperäisellä rekisteröijällä on oikeus pitää vanhentunut verkkotunnus. Huutaessaan vanhentunutta verkkotunnusta ostaja tiedostaa, että jos ostaja on asettanut voittavan huudon, vanhentuneen verkkotunnuksen siirtoa suoriteta ennen vanhentumisjakson päättymistä. Tämän lisäksi ostaja tiedostaa, että GoDaddy ei ole velvollinen tarjoamaan ulkopuolista turvatalletuspalvelua vanhentuneisiin verkkotunnuksiin liittyville maksutapahtumille. Jos alkuperäinen rekisteröijä pitää vanhentuneen verkkotunnuksen, GoDaddy palauttaa täyden ostohinnan. Ostaja hyväksyy, että vanhentuneet verkkotunnukset on uusittava ostotapahtuman yhteydessä. Jokaisen vanhentuneen verkkotunnuksen ostohintaan lisätään yhden (1) vuoden uusinta- tai siirtomaksu. Onnistunut huuto sekä yhden (1) vuoden uusinta- tai siirtomaksu (verkkotunnuksen edellisen rekisteröintijakson lopusta) sekä ICANN-maksu (jos sovellettavissa) erääntyy maksettavaksi neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa huutokaupan päättymisestä tai sillä maksutavalla, jota käytit GoDaddy-huutokaupan jäsenyyden ostamiseen tai millä tahansa muulla tiliin liittyvällä maksutavalla kolmantena päivänä huutokaupan sulkeutumisesta. Jos voittava huutaja ei suorita ostosta, vanhentunut verkkotunnus saatetaan tarjota sinulle ostettavaksi. Sinun on suoritettava vanhentuneen verkkotunnuksen osto kahdenkymmenen neljän (24) tunnin kuluessa vanhentuneen verkkotunnuksen tarjoukseen liittyvästä ilmoituksesta. Jos päätät ostaa verkkotunnuksen, hyväksyt, että vanhentunut verkkotunnus on uusittava oston yhteydessä. Jokaisen vanhentuneen verkkotunnuksen ostohintaan lisätään yhden (1) vuoden uusintamaksu. Huutohinta plus yhden (1) vuoden uusinta- tai siirtomaksu (verkkotunnuksen edellisen rekisteröintijakson lopusta) sekä ICANN-maksu, jos sovellettavissa, erääntyy maksettavaksi kahdenkymmenen neljän (24) tunnin kuluessa vanhentuneen verkkotunnuksen ostoon liittyvästä ilmoituksesta – ja jos maksua ei ole vastaanotettu kahdenkymmenen neljän (24) tunnin kuluessa, GoDaddy saattaa tarjota vanhentuneen verkkotunnuksen ostettavaksi muille. Jos alkuperäinen rekisteröijä pitää vanhentuneen verkkotunnuksen, GoDaddy palauttaa täyden ostohinnan.

7. OMISTAJUUDEN VAIHTO

GoDaddy ei ole verkkosivustolla listattujen verkkotunnusten omistaja, eikä voi taata välitöntä omistajuuden siirtoa myyjältä ostajalle. Jos myyty verkkotunnus on rekisteröity GoDaddyllä ja siirrettävissä GoDaddyn COA-prosessin kautta, omistajuuden vaihto alkaa, kun maksu on suoritettu ja ostajan maksu on vastaanotettu. GoDaddyn palvelussa rekisteröityjen vanhentuneiden ja huutokauppaan listattujen verkkotunnusten omistajuuden siirtoa ei suoriteta ennen kuin alkuperäisestä vanhenemispäivämäärästä on kulunut neljäkymmentäviisi (45) päivää (noin kymmenen (10) päivää huutokaupan jälkeen). Kaikissa jäseneltä toiselle suoritettavissa huutokaupoissa maksu erääntyy viiden (5) päivän kuluessa listauksen sulkeutumisesta. Kaikissa vanhentuneiden verkkotunnusten huutokaupoissa maksu erääntyy neljänkymmenen kahdeksan (48) tunnin kuluessa huutokaupan sulkeutumisesta.

Listattujen verkkotunnusten rekisteröijätietojen muutoksia varten ja ICANN:n rekisteröijän muutoskäytännön mukaisesti myyjä valtuuttaa ja antaa GoDaddyn toimia nimettynä toimijanaan verkkotunnusten listaamisen hetkellä. Nimettynä toimijana GoDaddy johtaa siirtoa ja verkkotunnuksen yhteystietojen muutosta myytyjen verkkotunnusten kohdalla. Täten myyjä myöntää GoDaddylle valtuudet yksinoikeudellisesti hyväksyä rekisteröijän yhteistietojen materiaalimuutoksen myytyjen verkkotunnusten siirron suorittamiseksi. Lisäksi ostaja antaa eritoten valtuuden ja pyytää GoDaddyä toimimaan nimettynä toimijanaan. Nimettynä toimijana GoDaddy johtaa siirtoa ja verkkotunnuksen yhteystietojen muutosta ostettujen verkkotunnusten kohdalla. Täten ostaja myöntää GoDaddylle valtuudet yksinoikeudellisesti hyväksyä rekisteröijän yhteistietojen materiaalimuutoksen ostettujen verkkotunnusten siirron suorittamiseksi.

Koska myyjä saattaa käyttää palveluja muualla kuin GoDaddyn palvelussa rekisteröityjen verkkotunnusten myymiseen, GoDaddy vaatii, että myyjä siirtää kaikki muualla kuin GoDaddyn palvelussa rekisteröidyt verkkotunnukset GoDaddyn palveluun lopullisen/onnistuneen huudon jälkeen, jotta kyseisen verkkotunnuksen tietueen rekisteröijäksi on merkitty GoDaddy. GoDaddyGoDaddyGoDaddyGoDaddy

Jos omistajuuden vaihtoa myyjältä ostajalle ei voida suorittaa (i) johtuen kumman tahansa osapuolen vilpillisen toiminnan seurauksena tai (ii) mistä tahansa muusta syystä, ostaja ja myyjä tiedostavat, että GoDaddy ei ole tästä vastuussa. Kaikissa tapauksissa ja riippumatta siitä, onko verkkotunnus rekisteröity GoDaddyn palvelussa tai toisella rekisterinpitäjällä, omistajuuden vaihdos myyjältä GoDaddylle suoritetaan ilman minkäänlaisia takuita (mukaan lukien, mutta tähän rajoittumatta takuita siitä, että verkkotunnus ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia) ja GoDaddy kieltää nimenomaisesti vastuunsa tähän liittyen.

Huomaa, että mitään GoDaddyn kautta rekisteröityä verkkotunnusta ei voida siirtää pois GoDaddyltä toiselle rekisteröijälle ennen kuin omistajuuden siirtymisestä on kulunut kuusikymmentä (60) päivää.

8. GoDaddyN VALVONTAOIKEUS


GoDaddyä ei ole velvoitettu valvomaan palveluja, mutta pidättää oikeuden tehdä näin. GoDaddy pidättää oikeuden muokata listausten kuvauksia ja kommentteja. Tiedostat, että GoDaddyllä on oikeus julkaista ja jakaa kolmansien osapuolten kanssa tiettyjä tietoja verkkosivulta ostettuihin verkkotunnuksiin liittyen, mukaan lukien mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta (a) ostetun tai myydyn verkkotunnuksen nimi, (b) myydyn tai ostetun verkkotunnuksen myynti- tai ostohinta ja (c) ostoon tai myyntiin liittyvän ajankohdan tiedot.

9. KIISTAKÄYTÄNTÖ

Aloitettuun tai suoritettuun tapahtumaan saattaa ajoittain liittyä kiista. Tällaisessa tilanteessa hyväksyt sitoutuvasi yrityksen GoDaddy kiistakäytäntöön. GoDaddy Pidättää oikeuden muuttaa kiistakäytäntöä milloin tahansa siitä ilmoittamatta.

Ristiriidasta ilmoittaminen

Voit ilmoittaa kiistasta lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen AuctionDisputes@GoDaddy.com. Sähköpostin tulee sisältää:

  Tilinumerosi;
  Nimi ja yhteystiedot;
  Tapahtumaan liittyvä tilausnumero;
  Kiistanalainen verkkotunnus ja
  Yksityiskohtainen selvitys kiistasta.

Kyseinen sähköposti on vastaanotettava neljän (4) päivän kuluessa myyntipäivästä.

Kun tieto kiistasta on vastaanotettu, GoDaddy asettaa tapahtuman “Odottaa”-tilaan tutkiessaan kiistatilannetta. GoDaddy pidättää oikeuden täysin oman harkintansa varassa sulkea minkä tahansa kiistan, jota se pitää virheellisenä tai ratkaistuna. GoDaddy ilmoittaa tutkimuksen jälkeen ostajalle ja myyjälle tutkimuksen tuloksen ja suorittaa tai päättää tapahtuman GoDaddyn sopivaksi katsomalla tavalla ja oman harkintansa mukaisesti.

GoDaddy pidättää oikeuden käsittelykulujen perimiseen kiistan tutkimuksen kustannusten kattamiseksi. Hyväksyt, että GoDaddy voi periä käsittelykulut tiedossa olevalta maksutavalta, jos palveluiden kautta listaamaasi tai ostamaasi verkkotunnukseen liittyvä kiista on ilmoitettu. Jos GoDaddy vastaanottaa useita valituksia sinuun liittyvistä tapahtumista, GoDaddy voi oman harkintansa mukaisesti peruuttaa tilisi ja päättää kaikki listauksesi.

Jos sinulla on kiista yhden (1) tai useamman jäsenen kanssa, vapautat GoDaddyn, sen kumppanit, virkailijat, johtajat, edustajat, tytäryhtiöt, yhteisyritykset ja työntekijät kaikista kyseiseen kiistaan liittyvistä vaateista ja vaurioista (todellisista ja välillisistä).

10. KORJAUKSET JA PERUUTUSOIKEUS

Muita korjaavia toimenpiteitä rajoittamatta, jos:

  i. Jos rikot tätä sopimusta tai mitään viitteenä olevia asiakirjoja.
  ii. GoDaddy Jo päättää, että toimintasi voi muodostaa riskin GoDaddylle tai sen jäsenille.
  iii. Jos GoDaddy päättää, loukkaako palveluiden käyttösi muiden tekijänoikeuksia tai laillisia oikeuksia.

GoDaddy voi heti:

  Se voi varoittaa jäseniään toimenpiteistäsi.
  Se voi asettaa kaikki tileihisi liittyvät odottavat tapahtumat pitoon.
  Se voi rajoittaa rahoituslähteitä ja maksuja.
  Se voi rajoittaa tiliesi käyttöä tai tiliesi toimintoja.
  Se voi keskeyttää tai sulkea tilisi määräämättömäksi ajaksi ja kieltäytyä palveluiden tarjoamisesta sinulle.

Lisäksi GoDaddy pidättää oikeuden asettaa varat pitoon niiden turvaamiseksi normaalia transaktioiden suoritusaikaa pidemmäksi ajaksi, jos se havaitsee epäilyttäviä transaktioita tai suuria transaktiomääriä. Jos GoDaddy sulkee tilisi, GoDaddy ilmoittaa tästä ja maksaa sinulle kaikki tileilläsi olevat vapaat varat.
Jos GoDaddy on sitä mieltä, että olet sille velkaa mistä tahansa syystä, GoDaddy pidättää oikeuden periä näitä summia mistä tahansa tilillesi maksettavista maksuista, kunnes GoDaddy on saanut kaikki saatavansa.

11. OTSIKOT JA VÄLIOTSIKOT, ITSENÄISET SOPIMUKSET JA EHTOJEN ERILLISYYS

Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi, eikä otsikoita voida käyttää millään tavalla selittämään tai tulkitsemaan osapuolten sopimusta millään muulla kuin tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla. Kaikki tämän sopimuksen sopimuskohdat ja ehdot on tarkoitettu erillisiksi ja itsenäisiksi. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon (tai sen osan) olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muihin tämän sopimuksen ehtoihin (tai niiden osiin), vaan niitä sovelletaan täysimääräisesti siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.

12. MÄÄRITELMÄT JA RISTIRIITATILANTEET

Termit, joita on käytetty tässä sopimuksessa, mutta joita ei ole selitetty, on selitetty Yleiset käyttöehdot -sopimuksessamme. Jos tämän sopimuksen ja yleisen palveluehtosopimuksen välillä ilmenee ristiriitoja, tämän sopimuksen ehdot katsotaan ensisijaisiksi.