GoDaddy

VARMENNEPALVELUSOPIMUS

Muokattu viimeksi 4.3.2020

LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA LAKISÄÄTEISISTÄ OIKEUKSISTASI JA OIKEUSSUOJAKEINOISTA.

 1. YLEISKATSAUS
 2. Tämän varmennepalveluiden sopimuksen (myöhemmin pelkkä sopimus) osapuolet ovat GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, ("GoDaddy") ja sinä. Sopimus astuu voimaan sinä päivänä, kun hyväksyt sen sähköisesti. Tässä sopimuksessa määritetään tarjoamiemme erilaisten SSL-palveluiden ja koodin allekirjoitusvarmennepalveluiden (yhdessä palvelut) käyttöehdot. Hyväksymällä tämän sopimuksen takaat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tämän sopimuksen, johon sisällytetään viittauksella kaikki (i) meidän yleiset palveluiden käyttöehdot, (ii) kaikki soveltuvat sopimukset, lausunnot, käytännöt ja lomakkeet, jotka määritetään varmennepalveluiden säilössämme, sekä (iii) kaikki tilausten rajoitukset, tuotteiden vastuuvapauslausekkeet ja muut rajoitukset, jotka näytetään sinulle GoDaddy-sivuston (tämä sivusto), verkkosuojauksen tai varmenteiden aloitussivulla.

  Termit me, meitä tai meidän ja muut vastaavat taivutusmuodot viittaavat GoDaddyyn. Termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas ja niiden vastaavat taivutusmuodot viittaavat kaikkiin henkilöihin tai tahoihin, jotka hyväksyvät tämän sopimuksen ja/tai jotka käyttävät palveluita. Ellei tässä sopimuksessa erityisesti muuta määrätä, tämä sopimus ei sisällä ulkoisten tahojen oikeuksia tai etuja.

  Vahvistat ja hyväksyt sen, että (i) GoDaddy voi oman ehdottoman harkintansa mukaan muuttaa tai muokata tätä sopimusta ja kaikkia tähän sopimukseen sisältyviä käytäntöjä tai sopimuksia milloin tahansa, ja kyseiset muutokset tai muokkaukset tulevat voimaan välittömästi tällä sivustolla julkaisemisen jälkeen, ja (ii) että käyttäessäsi tätä sivustoa tai tällä sivustolla olevia palveluita kyseisten muutosten tai muokkausten tekemisen jälkeen (tämän sivun yläreunassa ilmoitetun Viimeksi tarkistettu ‑päivämäärän mukaisesti) hyväksyt tämän sopimuksen viimeisen version. Jos et ei hyväksy tätä sopimusta sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna, sinun ei tule käyttää tätä verkkosivustoa tai tästä verkkosivustosta löytyviä palveluita (tai jatkaa niiden käyttöä). Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa sinulle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että pidät ostotilisi (ostotili) tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteen, ajan tasalla. GoDaddy ei ota vastuuta siitä, ettet saa sähköposti-ilmoituksia, jos tällainen virhe johtuu virheellisestä tai vanhentuneesta sähköpostiosoitteesta.

 3. PALVELUIDEN KUVAUS
 4. Tarjoamme erilaisia verkkosuojauspalveluita, esimerkiksi SSL-varmennepalveluita ja koodin allekirjoitusvarmennepalveluita. Nämä on kuvattu tarkemmin seuraavassa. Niitä koskevat yksittäiset sopimukset, joissa on tietyt ehdot, joihin viitataan tässä ja jotka lisätään tähän, sekä erilaiset käytäntölausekkeen, jotka koskevat palveluita yleisesti. Kaikkia palveluita säädellään varmennepalvelulausekkeellamme. Palveluita saattavat sallituissa rajoissa koskea myös SSL-varmennepalvelun välittävän osapuolen sopimuksemme säännöt.

  SSL-varmenteet Meiltä tai konserniyhtiöltämme ostamaasi SSL-varmennetta koskee SSL-varmennepalvelun tilaussopimus ja se on tarkoitettu sen erityiseen käyttöön tai, jos kyseessä on laajennettu todennusvarmenne, laajennetun vahvistamisen varmennepalvelun tilaussopimuksen ehdot. Premium (EV) -varmenteille on kattava seulonta, joka alkaa kattavasta hakemuksesta, jossa asiakkaan on annettava yrityksestään tietoja, kuten rekisteröintinumero, osakeyhtiön rekisteröintiviranomainen ja muut asianmukaiset oikeustoimialueen tiedot.

  SSL-varmenteiden kesto CAB Forumin heinäkuussa 2017 käyttöönottama uusi säädös edellyttää, että kaikki 1.3.2018 jälkeen myönnetyt SSL-varmenteet ovat voimassa enintään 27 kuukautta. Tästä syystä vahvistamme ja myönnämme uudelleen varmenteet, jotka ovat voimassa yli kaksi vuotta, kunhan SSL-varmenteella on voimassa oleva tilaus.

  Vahvistamme, myönnämme ja asennamme uuden varmenteen automaattisesti kahden vuoden välein kaikille verkkohotellituotteidemme tilaajille.

  Asiakkaiden, jotka käyttävät ulkopuolisten tahojen verkkohotellituotteita, täytyy asentaa uusi varmenne uudelleen sen jälkeen, kun vahvistamme ja myönnämme uuden varmenteen automaattisesti. Ilmoitamme asiakkaille tuotteen koontinäytössä ja sähköpostitse, kun heidän täytyy ryhtyä toimiin.

  Koodin allekirjoitusvarmenteet Meiltä tai konserniyhtiöltämme mahdollisesti ostamasi koodin allekirjoitusvarmenne kuuluu koodin allekirjoitusvarmenteen tilaajasopimuksen piiriin, ja tämä kuvaa sen käyttötarkoituksen. Kun olet ostanut koodin allekirjoitusvarmenteen, sinun on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin, jotta pidät pyydettyjen varmenteiden (ja niihin liittyvien aktivointitietojen tai laitteen, kuten salasanan tai tunnuksen) julkista avainta vastaavan yksityisen avaimesi omassa hallinnassasi, luottamuksellisena ja suojattuna ja varmistaa, että yksityinen avain on vähintään tallennettuna USB-tunnuksessa, joka on fyysisesti erillään laitteesta, jossa koodin allekirjoitustoiminto on, kunnes allekirjoitusistunto alkaa ja toimittaa varmenteen allekirjoituspyynnön koodia allekirjoittavalle tietokoneelle. Muista pyytää varmennetta sillä tietokoneella ja tilillä (tavallisesti järjestelmänvalvoja), jota käytät koodin allekirjoittamiseen. Varmenteen pyytäminen luo tietokoneelle yksityisen avaimen, joka sinun on yhdistettävä koodin allekirjoitusvarmenteeseen, kun asennat sen. Varmenteen käytöstä riippuen voit luoda CSR:n automaattisesti tai voit luoda sen OpenSSL:n kaltaisella työkalulla. Kun lähetät pyyntösi, varmistamme lähettämäsi yritystiedot. Rekisteröintiviranomainen (RA) saattaa pyytää tarvittaessa lisätietoja. Voit seurata vahvistusprosessia tilisi kautta. Kun koodin allekirjoitusvarmenne on julkaistu, me lähetämme sinulle sähköpostin asennustiedostoineen ja mahdollisen välivarmenteen.

 5. HAKIJAN EDUSTAJA
 6. Sinulla on mahdollisuus osoittaa viranomaiselle edustaja, joka voi (1) allekirjoittaa ja lähettää tai hyväksyä varmennepyynnön puolestasi, (2) allekirjoittaa ja lähettää tilaajasopimuksen puolestasi ja/tai (3) ilmoittaa vastaanottaneensa käyttöehdot puolestasi edellyttäen, että hyväksyt kyseisen sopimuksen kaikkien ehtojen koskevan sinua.

 7. OTSIKOT JA VÄLIOTSIKOT, ITSENÄISET SOPIMUKSET JA EHTOJEN ERILLISYYS
 8. Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi, eikä otsikoita voida käyttää millään tavalla selittämään tai tulkitsemaan osapuolten sopimusta millään muulla kuin tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla. Kaikki tämän sopimuksen sopimuskohdat ja ehdot on tarkoitettu erillisiksi ja itsenäisiksi. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon (tai sen osan) olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muihin tämän sopimuksen ehtoihin (tai niiden osiin), vaan niitä sovelletaan täysimääräisesti siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.

 9. MÄÄRITELMÄT JA RISTIRIITATILANTEET
 10. Termit, joita on käytetty tässä sopimuksessa, mutta joita ei ole selitetty, on selitetty yleisissä palveluiden käyttöehdoissamme. Jos tämän sopimuksen ja yleisissä palveluiden käyttöehdoissa ilmenee ristiriitoja, tämän sopimuksen ehdot katsotaan ensisijaisiksi.