GoDaddy

REKISTERÖIJÄN VAIHTAMISSOPIMUS

Muokattu viimeksi: 4.11.2019

LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA LAKISÄÄTEISISTÄ OIKEUKSISTASI JA OIKEUSSUOJAKEINOISTA.

1. YLEISKATSAUS

Tämä verkkotunnuksen rekisteröijän muutossopimus (tämä sopimus) solmitaan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability companyn (GoDaddy) ja sinun toimesta sekä välille. Sopimus astuu voimaan sinä päivänä, kun hyväksyt sen sähköisesti. Tämä sopimus määrittää GoDaddyn rekisteröinnin siirtopalveluiden (palvelut) käyttöehdot, jotka koskevat rekisteröidyn verkkotunnuksen siirtoa nykyiseltä rekisteröijältä (nykyinen rekisteröijä) uudelle rekisteröijälle (uusi rekisteröijä) jotka koskevat sekä nykyistä rekisteröijää että uutta rekisteröijää.

Kun hyväksyt tämän sopimuksen sähköisesti, takaat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tämän sopimuksen sekä GoDaddyn yleiset käyttöehdot, verkkotunnuksen rekisteröintisopimuksen ja yhdenmukaiset verkkotunnuksia koskevien riitojen ratkaisukäytännöt, jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.

Termit me, meitä tai meidän ja muut vastaavat taivutusmuodot viittaavat GoDaddyyn. Termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas ja vastaavat taivutusmuodot viittaavat kaikkiin henkilöihin tai yrityksiin, jotka hyväksyvät tämän sopimuksen. Minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään ulkopuoliselle taholle mitään oikeuksia tai etuja.

GoDaddy saattaa tehdä milloin tahansa yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla tätä sopimusta ja mitä tahansa tähän sopimukseen sisällytettyjä käytäntöjä tai sopimuksia koskevia muutoksia, ja tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu GoDaddy-sivustossa (tämä sivusto). Hyväksyt, että (i) GoDaddy voi ilmoittaa sinulle näistä muutoksista tai muokkauksista julkaisemalla ne tässä verkkosivustossa ja että (ii) käyttämällä tätä verkkosivustoa tai sen palveluita muutosten tai muokkausten jälkeen (mikä on osoitettu tämän sivun “Muokattu viimeksi” -päivämäärällä) hyväksyt tämän sopimuksen viimeisimmän muokkauksen mukaan. Jos et ei hyväksy tätä sopimusta sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna, sinun ei tule käyttää tätä verkkosivustoa tai tästä verkkosivustosta löytyviä palveluita (tai jatkaa niiden käyttöä). Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa sinulle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että pidät ostotilisi (ostotili) tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteen, ajan tasalla. GoDaddy ei ota vastuuta siitä, ettet saa sähköposti-ilmoituksia, jos tällainen virhe johtuu virheellisestä tai vanhentuneesta sähköpostiosoitteesta.

GoDaddy on Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) -organisaation akkreditoima rekisterinpitäjä. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että ICANN-organisaation akkreditoimana rekisterinpitäjänä GoDaddya sitoo tämän ICANN-organisaation kanssa solmima sopimus. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että GoDaddy voi muuttaa tätä sopimusta noudattaakseen ICANN-organisaation kanssa solmimaansa sopimusta samoin kuin muita mahdollisia ehtoja, joita (i) ICANN ja/tai (ii) kyseiseen ylätason verkkotunnukseen (TLD) tai maatunnuksen ylätason verkkotunnukseen (ccTLD) sovellettava rekisteri esittävät. Tässä yhteydessä termit rekisteri, rekisterin operaattori tai rekisterioperaattori tarkoittavat kyseisiin TLD- tai ccTLD-verkkotunnuksiin sovellettavaa rekisteriä. Sponsoroivan rekisterinpitäjän voi tarkistaa napsauttamalla tätä.

2. REKISTERÖIJÄN VAIHTO- JA SIIRTOPROSESSI SEKÄ GoDaddyN ROOLI

Nykyinen rekisteröijä ja uusi rekisteröijä hyväksyvät sen, että he suostuvat sopimukseen omasta vapaasta tahdostaan. Nykyinen rekisteröijä ja uusi rekisteröijä tiedostavat, että GoDaddyn yksinomainen rooli tähän sopimukseen liittyen on rekisteröijän tietojen muutoksen ja rekisteröijän verkkotunnuksen rekisteröinnin siirron käsittely ja GoDaddyn ainoa vastuu tämän sopimuksen mukaisesti on rekisteröijän tietojen muuttamisen ja verkkotunnuksen rekisteröinnin sähköisen siirron käsittely. Nykyinen rekisteröijä ja uusi rekisteröijä ottavat täyden vastuun rekisteröijän tietojen muutoksen ja/tai verkkotunnuksen siirron laillisesta kelvollisuudesta.

Huomioi seuraavat asiat:

  1. Rekisteröijän vaihdon yhteydessä tiedostat, että verkkotunnusta ei voi siirtää toiselle verkkotunnusten rekisterinpitäjälle kuudenkymmenen (60) päivän aikana rekisteröijän vaihdon suorittamisesta (siirron kieltojakso). Tämän vuoksi, jos joko nykyinen rekisteröijä tai uusi rekisteröijä olettaa, että verkkotunnus on siirrettävä toiselle verkkotunnusten rekisterinpitäjälle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa rekisteröijän vaihtotapahtuman suorittamisesta, nykyisen rekisteröijän ja uuden rekisteröijän on suoritettava järjestelyt verkkotunnuksen siirtämiseksi ensin uudelle rekisterinpitäjälle ja suoritettava tarvittavat muutokset verkkotunnuksen rekisteröijään liittyen tämän jälkeen.

  2. Lisäksi, jos verkkotunnukseen kohdistuu myöhempi rekisterinpitäjän muutostapahtuma siirron kieltojakson aikana, siirron kieltojakso alkaa uudelleen myöhemmän rekisterinpitäjän vaihtotapahtuman suorituksen jälkeen.

A. Rekisteröijän vaihtoprosessi

Kun nykyinen rekisteröijä aloittaa rekisteröijän vaihtopyynnön, GoDaddy lähettää vahvistussähköpostiviestin sekä nykyiselle rekisteröijälle että uudelle rekisteröijälle. Molempien osapuolien täytyy nimenomaisesti hyväksyä rekisteröijätietojen muutokset, jotta muutokset hyväksytään. Sekä nykyinen että uusi rekisteröijä saavat sähköpostiviestin muutoksesta ja heidän on napsautettava aloitussivulle, jossa (1) nykyisen rekisteröijän on tarkistettava verkkotunnukset ja muutettava rekisteröijän tietojen muutokset. Nykyisen rekisteröijän on myös hylättävä 60 päivän siirtolukitus, jos hän aikoo siirtää verkkotunnuksen toiselle rekisterinpitäjälle ja (2) uuden rekisteröijän on tarkistettava verkkotunnukset ja muutettava rekisteröijän tiedot. Uuden rekisteröijän on muodostettava uusi rekisteröintisopimus GoDaddyn kanssa (jos sovellettavissa). Sekä nykyisen rekisteröijän että uuden rekisteröijän on vahvistettava rekisteröijän vaihtotapahtuman ehdot viiden (5) päivän kuluessa vahvistussähköpostiviestin vastaanottamisesta. Jos nykyinen rekisteröijä tai uusi rekisteröijä ei vahvista rekisteröijän vaihtotapahtuman ehtoja näiden viiden (5) päivän aikana, hyväksyt sen, että vaihtoa ei suoriteta ja että rekisteröijän tietojen muutospyyntö vanhenee, mikä edellyttää sitä, että nykyinen rekisteröijä aloittaa prosessin uudelleen.

Rekisteröijän vaihtotapahtuman suorituksen aikana GoDaddy lähettää sekä nykyiselle/aiemmalle rekisteröijälle että uudelle rekisteröijälle sähköpostin, joka vahvistaa rekisteröijän vaihdon tämän sopimuksen mukaisesti. Jos nykyisellä rekisteröijällä on mikä tahansa syy olla hyväksymättä rekisteröijän vaihtoa, nykyisellä rekisteröijällä on kaikki vastuu kyseiseen sähköpostiviestiin vastaamisesta ja ilmoittamisesta GoDaddylle viidentoista (15) päivän kuluessa sähköpostiviestin vastaanottamisesta. Nykyinen rekisteröijä vapauttaa GoDaddyn kaikista virheelliseen rekisteröijän siirtoon liittyvistä ongelmista, riippumatta siitä, ovatko nämä syntyneet tahattomasti tai tahallisesti nykyisen rekisteröijän tai muiden hänen puolestaan toimivien toimesta.

B. Siirtoprosessi

Kun nykyinen rekisteröijä aloittaa siirtopyynnön, GoDaddy lähettää vahvistussähköpostiviestin uudelle rekisteröijälle. Uuden rekisteröijän on kirjauduttava tililleen ja vahvistettava rekisteröijän vaihdon ehdot kymmenen (10) päivän kuluessa vahvistussähköpostiviestin vastaanottamisesta. Jos uusi rekisteröijä ei vahvista siirtotapahtuman ehtoja näiden kymmenen (10) päivän aikana, hyväksyt sen, että siirtoa ei suoriteta ja että siirron tapahtumatunnus sekä turvakoodi vanhenevat. Tämä edellyttää sitä, että nykyinen rekisteröijä aloittaa prosessin uudelleen.

3. NYKYISEN REKISTERÖIJÄN JA UUDEN REKISTERÖIJÄN ESITYKSET JA TAKUUT

Kun hyväksyt tämän sopimuksen sähköisesti, takaat ja vakuutat nykyisen rekisteröijän ja uuden rekisteröijän puolesta, että sinulla on oikeus, toimivalta, oikeustoimikelpoisuus ja soveltuva määräysvalta tämän sopimuksen solmimiseen nykyisen rekisteröijän ja uuden rekisteröijän puolesta ja että he eivät ole siirtäneet muulle henkilölle tai taholle mitään tähän sopimukseen liittyviä oikeuksia, vaateita tai osuuksia. Takaat ja vakuutat, että ostotilisi ostajana sinulla on ostotilisi verkkotunnusten rekisteröijän valtuudet toimia tässä määritettynä määritettynä edustajana.

4. SEURAAJAT JA MÄÄRÄTYT TAHOT

Tämä sopimus koskee ja velvoittaa kaikkia sopimuksen osapuolia, mukaan lukien heidän perinnönsaajansa, seuraajansa ja määräämänsä tahot.

5. VAPAUTUS JA PURKAMINEN

Nykyinen rekisteröijä hyväksyy GoDaddyn yleiset käyttöehdot, sopimuksen verkkotunnuksen rekisteröinnistä, yhtenäisen verkkotunnusten kiistojen ratkaisukäytännön ja vastaavat verkkotunnukseen liittyvät asiakirjat (yhdessä rekisteröintisopimukset). Nykyinen rekisteröijä (i) hyväksyy sen, että hän ei ole oikeutettu mihinkään hyvityksiin ja että kukaan ole hänelle velkaa rekisteröintisopimuksiin liittyen, sekä (ii) vapauttaa GoDaddyn kaikista vastuista ja velvoitteista nykyiselle rekisteröijälle rekisteröintisopimuksiin liittyen.

6. GoDaddyN VASTUUNRAJOITUKSET UUDELLE REKISTERÖIJÄLLE

Uusi rekisteröijä ottaa täydellisen vastuun ja tiedostaa, että GoDaddyllä ei ole vastuuta seuraavista:

  1. nykyisen rekisteröijän todellinen verkkotunnuksen rekisteröinti
  2. nykyisen rekisteröijän lailliset oikeudet ja kyky siirtää verkkotunnuksen rekisteröinti uudelle rekisteröijälle
  3. mitkä tahansa ja kaikki ennen tätä sopimusta olemassa olleet tilanteet tai mahdollisesti ilmenevät, jotka aiheuttavat verkkotunnuksen rekisteröinnin siirron viivästymisen tai estymisen uudelle rekisteröijälle
  4. uuden rekisteröijän kelvollisuus ja/tai täytäntöönpanokelpoisuus verkkotunnuksen rekisteröimiseksi, kun siirto on täysin valmis.

7. GoDaddyN VASTUUN LISÄRAJOITUKSET

YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN VASTUUNRAJOITUSTEN LISÄKSI SEKÄ NYKYINEN ETTÄ UUSI REKISTERÖIJÄ HYVÄKSYVÄT SEN, ETTÄ GoDaddy EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA (A) VERKKOTUNNUKSEN REKISTERÖINNIN KESKEYTYMISESTÄ, MENETYKSESTÄ TAI MUUTOKSESTA, RIIPPUMATTA KENENKÄÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAPUOLEN TOIMENPITEISTÄ, (B) VERKKOTUNNUKSEN REKISTERÖINNINKÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ VERKKOTUNNUKSEN REKISTERÖINTIÄ TAI HYÖTYÄ SIITÄ KENENKÄÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAPUOLEN TOIMESTA, (C) NYKYISEN TAI UUDEN REKISTERÖIJÄN LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, (D) KÄYTÖN VIIVÄSTYKSISTÄ TAI KESKEYTYKSISTÄ GoDaddyN VERKKOSIVUILLE TAI MILLEKÄÄN MUILLE SIVUSTOILLE, (E) TIETOJEN TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ, VIRHEELLISESTÄ TOIMITUKSESTA, VAURIOITUMISESTA TAI TUHOUTUMISESTA, (F) TÄMÄN TAI MINKÄ TAHANSA MUUN GoDaddyN SOVELLUKSEN TAI PALVELUPYYNNÖN KÄSITTELYSTÄ TAI (G) MINKÄ TAHANSA KIISTAKÄYTÄNNÖN TAI ICANN-ORGANISAATION TAI TÄMÄN SEURAAJIEN TAI MINKÄ TAHANSA MUUN VALVONTAVIRANOMAISEN KÄYTÄNTÖJEN JA MENETTELYIDEN SOVELTAMISESTA.

8. ASIANAJAJAN PALKKIOT

Jos tähän sopimukseen liittyen syntyy ristiriita, hallitsevalle osapuolelle tulee maksaa kohtuulliset oikeuskustannukset ja asianajajapalkkiot.

9. .US-REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Sinä, rekisteröijä, vapautat NeuStarin, .US-rekisterin ja sen johtajat, virkailijat, työntekijät, edustajat, kumppanit ja osakkeenomistajat kaikista vaateista, oikeudenkäynneistä, toimenpiteistä tai muista oikeudenkäynneistä, vaurioista, vastuista, kustannuksista ja maksuista, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta kohtuullisista oikeudenkäyntikuluista, jotka aiheutuvat rekisteröijän (i) .US-verkkotunnuksen rekisteröinnistä ja minkä tahansa .US-rekisteröidyn verkkotunnuksen käytöstä.

Uusi rekisteröijä vahvistaa, että hän täyttää seuraavat Nexus-vaatimukset Yhdysvaltain verkkotunnuksen käyttämiseksi.

A. Rekisteröijän tulee olla

  1. luonnollinen henkilö, (i) joka on Yhdysvaltain kansalainen tai (ii) joka asuu pysyvästi Yhdysvalloissa tai millä tahansa sen omistamalla alueella tai (ii) jonka pääasiallinen kotipaikka on Yhdysvalloissa tai sen omistamilla alueilla tai

  2. taho tai organisaatio, joka on (i) rekisteröity yhdessä (1) viidestäkymmenestä (50) Yhdysvaltojen osavaltiosta, Washingtonin osavaltiossa tai millä tahansa muulla Yhdysvaltain omistamalla alueella tai (ii) organisoitu tai muulla tavoin muodostettu Yhdysvaltain osavaltioiden, Washingtonin osavaltion tai Yhdysvaltojen omistamien alueiden lakien mukaisesti (mukaan lukien liittovaltio, osavaltio tai Yhdysvaltojen paikallinen hallitus tai poliittinen valvonta ja Yhdysvalloissa olevat ei-kaupalliset organisaatiot)

  3. ulkomaalainen taho tai organisaatio, jolla on bona fide -läsnäolo Yhdysvalloissa tai millä tahansa sen hallussa olevilla alueilla, joka myös harjoittaa (i) säännöllisesti laillisia toimintoja (myy tuotteita tai palveluita tai harjoittaa muuta liiketoimintaa, kaupallista tai ei-kaupallista, mukaan lukien voittoa tavoittelematon toiminta) Yhdysvalloissa tai joka (ii) ylläpitää toimistoa tai muuta kiinteistöä Yhdysvalloissa.

B. Kaikkien .US-verkkotunnuksia varten listattujen nimipalvelinten on sijaittava Amerikan Yhdysvalloissa tai sen hallitsemilla alueilla.

Uusi rekisteröijä vahvistaa edelleen, että GoDaddy on pyytänyt yksityiskohtaisia tietoja siitä, kuinka rekisteröijä täyttää Nexus-vaatimuksen, ja että rekisteröijä on vapaaehtoisesti toimittanut nämä tiedot. Uusi rekisteröijä ymmärtää ja hyväksyy, että kyseiset tiedot tarkistetaan ja jaetaan .US-rekisterin kanssa.

Uusi rekisteröijä ymmärtää ja hyväksyy, että jos kyseisiä tietoja ei voi tarkistaa tai jos uusi rekisteröijä ei noudata Nexus-vaatimuksia, rekisteröity verkkotunnus peruutetaan välittömästi.

10. OTSIKOT JA VÄLIOTSIKOT, ITSENÄISET SOPIMUKSET JA EHTOJEN ERILLISYYS

Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi, eikä otsikoita voida käyttää millään tavalla selittämään tai tulkitsemaan osapuolten sopimusta millään muulla kuin tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla. Kaikki tämän sopimuksen sopimuskohdat ja ehdot on tarkoitettu erillisiksi ja itsenäisiksi. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon (tai sen osan) olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muihin tämän sopimuksen ehtoihin (tai niiden osiin), vaan niitä sovelletaan täysimääräisesti siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.

11. MÄÄRITELMÄT JA RISTIRIITATILANTEET

Termit, joita on käytetty tässä sopimuksessa, mutta joita ei ole selitetty, on selitetty yleisissä palveluiden käyttöehdoissamme. Jos tämän sopimuksen ja yleisissä palveluiden käyttöehdoissa ilmenee ristiriitoja, tämän sopimuksen ehdot katsotaan ensisijaisiksi.