GoDaddy

TAVARAMERKKIEN JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUSKÄYTÄNTÖ

I.  Tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien loukkaamattomuuskäytännön yleiskuvaus

Domains By Proxy, LLC (jäljempänä DBP) kunnioittaa immateriaalioikeuksia.  DBP on sitoutunut suojaamaan tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien haltijoiden laillisia oikeuksia.  Olemme tämän vuoksi ottaneet käyttöön seuraavat käytännöt tavaramerkki- ja/tai tekijänoikeusloukkausvaatimusten käsittelyssä.

II. Tavaramerkki- ja tekijänoikeusvaatimusten tekeminen

A.  Verkkotunnus loukkaa tavaramerkkiä

Jos DBP:n palvelua käyttävään verkkotunnukseen liittyvällä verkkosivustolla on sisältöä, joka loukkaa sinun (tai asiakkaasi) tavaramerkkiä, täytä vaadelomakkeemme ja anna siihen seuraavat tiedot:

 • Tavaramerkin omistajan etu- ja sukunimet, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Tavaramerkin nimi ja viranomaistahon sille myöntämä rekisteröintinumero
 • Maa, jossa tavaramerkki on rekisteröity
 • Vilpittömällä mielellä väärästä valasta annettavan rangaistuksen uhalla esitetty tavaramerkin haltijan tai tämän valtuutetun edustajan antama lausunto siitä, että väitetyn oikeuksien loukkaajan tavaramerkin käyttö (i) loukkaa tavaramerkin omistajan oikeuksia ja (ii) ettei tällainen käyttö ole puolustettavissa olevaa.

B.   Verkkosivuston sisältö loukkaa tavaramerkkiä

Jos DBP:n palvelua käyttävään verkkotunnukseen liittyvällä verkkosivustolla on sisältöä, joka loukkaa sinun (tai asiakkaasi) todellista tekijänoikeutta, täytä vaadelomakkeemme ja anna siihen seuraavat tiedot: 

 • Tavaramerkin omistajan etu- ja sukunimet, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Tavaramerkin nimi ja viranomaistahon sille myöntämä rekisteröintinumero
 • Maa, jossa tavaramerkki on rekisteröity
 • Sen sivun tarkka URL-osoite, jolla väitetty loukkaus sijaitsee
 • Vilpittömällä mielellä väärästä valasta annettavan rangaistuksen uhalla esitetty tavaramerkin haltijan tai tämän valtuutetun edustajan antama lausunto siitä, että väitetyn oikeuksien loukkaajan tavaramerkin käyttö (i) loukkaa tavaramerkin omistajan oikeuksia ja (ii) ettei tällainen käyttö ole puolustettavissa olevaa.

C.  Verkkosivuston sisältö loukkaa tekijänoikeutta

Jos DBP:n palvelua käyttävään verkkotunnukseen liittyvällä verkkosivustolla on sisältöä, joka loukkaa sinun (tai asiakkaasi) todellista tekijänoikeutta, täytä vaadelomakkeemme.  Lomakkeessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • Tekijänoikeuden omistajan etu- ja sukunimet, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Mahdollinen viranomaisen myöntämä tekijänoikeuden rekisteröintinumero
 • Maa, jossa tekijänoikeus on rekisteröity
 • Sen sivun tarkka URL-osoite, jolla tekijänoikeudella suojattu sisältö (mahdollisesti) sijaitsee
 • Sen sivun tarkka URL-osoite, jolla tekijänoikeutta loukkaava sisältö sijaitsee
 • Vilpittömällä mielellä väärästä valasta annettavan rangaistuksen uhalla esitetty tekijänoikeuden haltijan tai tämän valtuutetun edustajan antama lausunto siitä, että väitetyn oikeuksien loukkaajan tekijänoikeudella suojatun sisällön käyttö (i) loukkaa tekijänoikeuden omistajan oikeuksia ja (ii) ettei tällainen käyttö ole puolustettavissa olevaa.

III.  Vaateiden käsittely

Kun DBP vastaanottaa edellä kohdan II A–C ohjeiden mukaisesti täytetyn vaadelomakkeen sekä DBP:n mahdollisesti vaateen esittämältä taholta pyytämät lisätiedot, DBP aloittaa vaateen tutkimisen.