GoDaddy

VERKKOTUNNUKSIEN VÄLITYSPALVELUN SOPIMUS

Muokattu viimeksi: 29.12.2017

ASIAKKAAN TULE LUKEA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA ASIAKKAAN LAKISÄÄTEISISTÄ OIKEUKSISTA JA OIKEUSSUOJAKEINOISTA.

1. YLEISKATSAUS

Tämä verkkotunnuksisen ostopalvelun sopimus (tämä sopimus) solmitaan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability companyn (GoDaddy) ja sinun toimesta ja välillenne. Se astuu voimaan sinä päivänä, jona hyväksyt sopimuksen sähköisesti.  Tämä sopimus määrittää ehdot GoDaddyn verkkotunnuksien ostopalveluiden (jäljempänä verkkotunnusten ostopalvelu tai palvelut) käytöllesi. 

Hyväksymällä tämän sopimuksen sähköisesti osoitat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tämän sopimuksen sekä GoDaddyn yleiset käyttöehdot, jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.

Termit me, meitä tai meidän ja muut vastaavat taivutusmuodot viittaavat GoDaddyyn. Termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas ja vastaavat taivutusmuodot viittaavat kaikkiin henkilöihin tai yrityksiin, jotka hyväksyvät tämän sopimuksen.  Minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään ulkopuoliselle taholle mitään oikeuksia tai etuja.

GoDaddy voi tehdä milloin tahansa yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla tätä sopimusta ja mitä tahansa tähän sopimukseen sisällytettyjä käytäntöjä tai sopimuksia koskevia muutoksia, ja tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu GoDaddy-sivustossa (tämä sivusto).  Hyväksyt sen, että (i) GoDaddy voi ilmoittaa sinulle näistä muutoksista tai muokkauksista julkaisemalla ne tässä verkkosivustossa ja että (ii) käyttämällä tätä verkkosivustoa tai sen palveluita muutosten tai muokkausten jälkeen (mikä on osoitettu tämän sivun Muokattu viimeksi -päivämäärällä) hyväksyt tämän sopimuksen viimeisimmän muokkauksen mukaan.  Jos et ei hyväksy tätä sopimusta sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna, sinun ei tule käyttää tätä verkkosivustoa tai tästä verkkosivustosta löytyviä palveluita (tai jatkaa niiden käyttöä).  Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa sinulle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse.  Tästä syystä on erittäin tärkeää, että pidät tilisi tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteen, ajan tasalla. GoDaddy ei ota vastuuta siitä, ettet saa sähköposti-ilmoituksia, jos tällainen virhe johtuu virheellisestä tai vanhentuneesta sähköpostiosoitteesta.

2. PALVELUIDEN KUVAUS

Palvelut on tarkoitettu nykyisten rekisteröityjen verkkotunnusten ostamisen hallintaan. GoDaddy tarjoaa paikan ja tapahtumien ohjausprosessin ja ottaa palkkion jokaisesta suoritetusta tapahtumasta. GoDaddy ei tarjoa turvatalletusta. GoDaddy ei hallitse kaikkia niitä verkkotunnuksia, jotka on mahdollista ostaa palveluiden avulla. Tämän seurauksena GoDaddy ei voi valvoa monien verkkotunnusten laatua, turvallisuutta tai laillisuutta. Myyjä voi vetäytyä neuvotteluista milloin tahansa ilman rangaistusta. Jos tapahtuman ostohinta on viisi tuhatta dollaria (5 000 $) tai enemmän, sitoudut ulkopuolisen osapuolen turvatalletuspalveluiden sopimuksiin. Hyväksyt, että ulkopuolisen osapuolen turvatalletuspalvelut eivät ole käytettävissä kaikille tapahtumille.

Ulkopuolinen turvatalletuspalvelu ei ole käytettävissä tapahtumissa, joissa ostohinta on alle viisituhatta dollaria (5 000 $). Näissä tapahtumissa GoDaddy toimii kaupankäynnin välikätenä auttaakseen sinua tekemään maksuja ulkopuolisille osapuolille ja saamaan niiltä maksuja. GoDaddy ei tarjoa turvatalletusta, vaan toimii enemmänkin asiamiehenäsi niiden palvelujen käyttämistä koskevien ohjeidesi ja pyyntöjesi mukaan, jotka vaativat meitä suorittamaan tehtäviä puolestasi. GoDaddy ei käytä varojasi käyttökustannuksiinsa tai muihin yritystarkoituksiin, emmekä vapaaehtoisesti vapauta varoja velkojiemme käyttöön konkurssitapauksessa tai missään muussa tarkoituksessa. Hyväksyt sen, että GoDaddy ei ole pankki ja että palvelu on enemmänkin maksunkäsittelypalvelu kuin pankkipalvelu. Hyväksyt myös sen, että GoDaddy ei toimi varojesi edunvalvojana, uskottuna miehenä tai turvatalletusasiamiehenä.

Tiedostat, että niissä tapahtumissa, joissa enimmäistarjoushinta on viisi tuhatta (5 000 $) dollaria tai suurempi, vaaditaan kahden prosentin (2%) talletus korkeintaan kahteen tuhanteen (2 000 $) dollariin asti. Tämä talletus asetetaan turvatalletustilille ja sitä käytetään maksuun ostohetkellä. Jos GoDaddy neuvottelee kaupan enimmäistarjousta vastaavalla tai sitä alhaisemmalla hinnalla ja et suorita tapahtumaa loppuun, tämä talletus ei ole hyvitettävissä. GoDaddy saattaa vaatia sinulta lisätalletuksen kahden prosentin (2%) talletusvaatimuksen täyttämiseksi, jos kasvatat alkuperäistä tarjousta. Ostosuorituksen jälkeen kahden prosentin (2%) talletusmaksu hyvitetään palkkion kanssa. Jos GoDaddy ei pysty neuvottelemaan ostoa enimmäistarjousta vastaavalla tai sitä alhaisemmalla hinnalla, kahden prosentin (2%) talletus palautetaan sinulle ja siitä vähennetään mahdolliset maksut.

Kaikissa liiketoimissa, joissa verkkotunnus on rekisteröity GoDaddylle, palvelun kautta ostettuja verkkotunnuksia ei saa siirtää pois GoDaddyltä toiselle rekisterinpitäjälle kuudenkymmenen (60) päivän ajanjaksona omistajuuspäivämäärän muutoksen jälkeen.

Palveluiden käytettävyys

GoDaddy pyrkii tämän sopimuksen ehtojen ja muiden GoDaddyn käytäntöjen ja menettelyiden mukaisesti varmistamaan kaupallisesti kohtuullisin keinoin, että (A) palveluiden tietyt osat ovat käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa seitsemänä (7) päivänä viikossa sopimuksen voimassaoloaikana ja että (B) palveluiden muut osat, mukaan lukien esimerkiksi verkkotunnuksien välityspalvelut, ovat käytettävissä tavalliseen virka-aikaan. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että palvelut saattavat ajoittain olla poissa käytöstä mistä tahansa syystä, mukaan lukien muun muassa (i) laitteistoviat; (ii) ylläpitotoimet tai korjaukset, joita GoDaddy voi tehdä ajoittain; tai (iii) syyt, jotka eivät ole kohtuullisesti GoDaddyn hallittavissa tai GoDaddyn ennakoitavissa, mukaan lukien muun muassa tietoliikenteen tai digitaalisen siirron linkkien toiminnan keskeytyminen tai viat, vihamieliset verkkohyökkäykset, verkon ruuhkautuminen tai muut viat. Hyväksyt sen, että GoDaddy ei voi hallita palvelun käytettävyyttä jatkuvasti tai keskeytyksettä.

3. VELVOLLISUUTESI

Hyväksyt, että sinun on täytettävä kaikki GoDaddyn tarjoamat lomakkeet ja pyynnöt tarkasti ja vilpittömästi koko prosessin ajan. Hyväksyt, että GoDaddy ei ole vastuussa mistään tarkoituksellisesti tai tahattomasti ilmoittamistasi virheellisistä tai harhaanjohtavista tiedoista.

Hyväksyt, että sinun tulee ilmoittaa GoDaddylle viiden (5) työpäivän aikana, kun mikä tahansa antamistasi tiedoista muuttuu. Vastuullasi on säilyttää nämä tiedot ajan tasalla ja paikkansapitävinä. Jos et mistä tahansa syystä ilmoita GoDaddylle tarkkoja ja luotettavia tietoja aluksi ja jatkossa, tämä katsotaan sopimusrikkomukseksi. Jos et vastaa mistä tahansa syystä viiden (5) työpäivän kuluessa GoDaddyn pyyntöihin tarjoamiesi tietojen pätevyyden tarkastamiseksi, myös tämä katsotaan sopimusrikkomukseksi.

Jos tapahtumasi on viisi tuhatta dollaria (5 000 $) tai suurempi ja sisältää ulkopuolisen osapuolen turvatalletuspalvelun, GoDaddy voi paljastaa henkilökohtaisia tunnistetietoja tälle kolmannen osapuolen turvatalletuspalvelulle vain tapahtuman hallitsemiseksi. Hyväksyt näiden tietojen jakamisen, jos aiot ostaa verkkotunnuksen, jonka hinta ylittää sivuston määrittämän vähimmäisturvatalletushinnan, joka edellyttää ulkopuolisen tahon tarjoaman turvatalletuksen käyttämistä.

Verkkotunnusten ostaminen

Ostajana olet velvoitettu suorittamaan tapahtuman, jos sinä ja myyjä hyväksytte verkkotunnusten hinnat. Sinun on talletettava tämä yhteisesti sovittu summa ja ostajan välityspalkkio GoDaddyn määrittämällä tavalla heti, kun tämä on käytännöllisesti mahdollista ja sinä ja ostaja olette päässeet sopimukseen, mutta ei missään tilanteessa myöhemmin kuin viiden (5) päivän kuluttua siitä, kun sinä ja ostaja olette sopineet hinnasta. Aloittamalla ja lähettämällä maksuja palvelun kautta nimität GoDaddyn edustajaksesi vastaanottamaan varat puolestasi ja siirtämään ne määrittämällesi vastaanottajalle. Kun olet lähettänyt maksun, GoDaddy pitää kyseisiä varoja asiakkaan edustajana tapahtuman tyypin perusteella määritetyn ajanjakson, minkä jälkeen GoDaddy vapauttaa varat myyjälle. Et pysty missään vaiheessa vetämään kyseisiä varoja takaisin tai lähettämään niitä toiselle vastaanottajalle, ellei ensimmäistä tapahtumaa peruuteta. Jos myyjä kieltäytyy maksusta, sinulle palautetaan varat joista on vähennetty hallintomaksu. Hyväksyt sen, että GoDaddy ei ole vastuussa sopimusrikkomuksesta, joka perustuu myyjän kieltäytymiseen aiemmin mainitusta yhdessä sovitusta myyntihinnasta. Jos sinä ja myyjä ette pääse sopimukseen myyntihinnasta, GoDaddy palauttaa kaikki GoDaddyn hallussa olevat verkkotunnuksen ostamiseen tarkoitetut varat heti kun tämä on kaupallisesti kohtuullisesti mahdollista.

Tiedostat ja hyväksyt sen, että GoDaddy ei hyvitä missään tilanteessa sinulle alkuperäistä maksua, joka sinulta vaaditaan palvelujen käytöstä. Jos et suorita verkkotunnuksen oston maksua yhteisesti sovitulla hinnalla, menetät rangaistuksena kaikki talletukset.

4. GoDaddyn oikeudet

Kaikkien muiden GoDaddyn itsellään tässä sopimuksessa pidättämien oikeuksien lisäksi GoDaddy nimenomaisesti pidättää itsellään oikeuden seuraaviin oman harkintansa perusteella:

 1. Pidätämme pidättää täysin oikeuden muokata hinnoitteluaan oman harkintansa mukaan sähköposti-ilmoituksella.
 2. Pidätämme oikeuden estää, peruuttaa, irtisanoa, keskeyttää tai lukita palveluiden käyttöoikeutesi tai muokata sitä ei-toivotun, kaupallisen sähköpostin (eli roskapostin, sähköpostin lähettämisen vastaanottajille, jotka eivät ole pyytäneet sitä), laittoman muiden tietokoneiden tai verkkojen (eli hakkeroinnin), Internet-virusten jakamisen tai muiden vastaavien haitallisten toimien, maksujen maksamatta jättämisen, kolmansien osapuolten loukkaamiseen, nolaamiseen, vahingoittamiseen, häiritsemiseen, uhkaamiseen, solvaamiseen tai häiriköintiin suunniteltujen toimien, Yhdysvaltain tai muiden maiden, joissa harrastat liiketoimintaa, lakien kieltämien toimien, muiden rohkaisemisen laittomaan toimintaan, kuten viharikoksiin, terrorismiin ja lapsipornoon, petoksellisten, rivojen, kolmannen osapuolen yksityisyyttä loukkaavien toimien, liittyivätpä ne esimerkiksi rotuun, etnisyyteen tai vastaavaan, ulkopuolisen osapuolen henkilöllisyyttä matkimisen ja alaikäisten vahingoittamiseksi tehtyjen toimien tai muiden laillisten tai laittomien toimien vuoksi, jotka GoDaddy oman harkintansa mukaan päättää olevan haitallisia muille asiakkailleen, toiminnalleen tai maineelleen.
 3. Pidätämme oikeuden estää, peruuttaa, irtisanoa, keskeyttää tai lukita palveluiden käyttöoikeutesi tai muokata sitä, jos palvelun käyttösi johtaa oikeustoimiin tai oikeustoimilla uhkaamiseen GoDaddya tai sen konserniyhtiötä tai kumppania vastaan, riippumatta siitä, havaitaanko oikeustoimille olevan perustetta vai ei.
 4. Pidätämme pidättää täysin oikeuden oman harkintamme mukaan estää, peruuttaa, irtisanoa, keskeyttää tai lukita palveluiden käyttöoikeutesi tai muokata sitä, jos et ole käyttänyt palvelua tai kirjautunut siihen 90:een päivään.

GoDaddyä ei ole velvoitettu valvomaan palveluita, mutta pidättää oikeuden tehdä näin. GoDaddy pidättää oikeuden muokata listausten kuvauksia ja kommentteja. Hyväksyt sen, että GoDaddyylla on oikeus julkaista tiettyjä tietoja verkkosivulta ostettuihin verkkotunnuksiin liittyen, mukaan lukien mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta (a) ostetun tai myydyn verkkotunnuksen nimi, (b) myydyn tai ostetun verkkotunnuksen myynti- tai ostohinta ja (c) ostoon tai myyntiin liittyvän ajankohdan tiedot.

5. OIKEUSKEINOT JA PERUUTUSOIKEUS

Muita oikeuskeinoja rajoittamatta seuraavissa tilanteissa:

 1. Jos rikot tätä sopimusta tai mitään viitteenä olevia asiakirjoja.
 2. GoDaddy päättää, että toimintasi voi muodostaa riskin GoDaddylle tai sen jäsenille.
 3. GoDaddy päättää, loukkaako palveluiden käyttösi muiden tekijänoikeuksia tai laillisia oikeuksia.

GoDaddy voi toimia välittömästi seuraavasti:

 • Se voi varoittaa jäseniään toimenpiteistäsi.
 • Se voi asettaa kaikki tileihisi liittyvät odottavat tapahtumat pitoon.
 • Se voi rajoittaa rahoituslähteitä ja maksuja.
 • Se voi rajoittaa tiliesi käyttöä tai tiliesi toimintoja.
 • Se voi keskeyttää tai sulkea tilisi määräämättömäksi ajaksi ja kieltäytyä palveluiden tarjoamisesta sinulle.

Lisäksi GoDaddy pidättää oikeuden asettaa varat pitoon niiden turvaamiseksi normaalia maksutapahtumien suoritusaikaa pidemmäksi ajaksi, jos se havaitsee epäilyttäviä maksutapahtumia tai suuria maksutapahtumamääriä. Jos GoDaddy sulkee tilisi, GoDaddy ilmoittaa tästä ja maksaa sinulle kaikki tileilläsi olevat rajoittamattomat varat.

6. OTSIKOT JA VÄLIOTSIKOT, ITSENÄISET SOPIMUKSET JA EHTOJEN ERILLISYYS

Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi, eikä otsikoita voida käyttää millään tavalla muun tässä asiakirjassa säädetyn osapuolten välisen sopimuksen tulkinnassa.  Kaikki tämän sopimuksen sopimuskohdat ja ehdot on tarkoitettu erillisiksi ja itsenäisiksi.  Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon (tai sen osan) olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muihin tämän sopimuksen ehtoihin (tai niiden osiin), vaan niitä sovelletaan täysimääräisesti siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.

7. MÄÄRITELMÄT JA RISTIRIITATILANTEET

Termit, joita on käytetty tässä sopimuksessa, mutta joita ei ole selitetty, on selitetty yleisissä palveluiden käyttöehdoissamme.  Jos tämän sopimuksen ja yleisissä palveluiden käyttöehdoissa ilmenee ristiriitoja, tämän sopimuksen ehdot katsotaan ensisijaisiksi.