GoDaddy

VERKKOTUNNUKSIEN VÄLITYSPALVELUN SOPIMUS

Muokattu viimeksi 21.4.2020

ASIAKKAAN TULE LUKEA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA ASIAKKAAN LAKISÄÄTEISISTÄ OIKEUKSISTA JA OIKEUSSUOJAKEINOISTA.

1. YLEISKATSAUS

Tämä verkkotunnuksien välityspalvelun sopimus (tämä sopimus) solmitaan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability companyn (GoDaddy) ja sinun toimesta ja välillenne. Se astuu voimaan sinä päivänä, jona hyväksyt sopimuksen sähköisesti.  Tämä sopimus määrittää ehdot GoDaddyn verkkotunnuksien välityspalveluiden (jäljempänä verkkotunnusten välityspalvelu tai palvelut) käytöllesi. 

Hyväksymällä tämän sopimuksen sähköisesti osoitat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tämän sopimuksen sekä GoDaddyn yleiset käyttöehdot, jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.

Termit me, meitä tai meidän ja muut vastaavat taivutusmuodot viittaavat GoDaddyyn. Termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas ja vastaavat taivutusmuodot viittaavat kaikkiin henkilöihin tai yrityksiin, jotka hyväksyvät tämän sopimuksen.  Minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään ulkopuoliselle taholle mitään oikeuksia tai etuja.

GoDaddy voi muuttaa tai muokata milloin tahansa yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla tätä sopimusta ja mitä tahansa tähän sopimukseen sisällytettyjä käytäntöjä, ja tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu GoDaddy-sivustossa (tämä sivusto).  Hyväksyt sen, että (i) GoDaddy voi ilmoittaa sinulle näistä muutoksista tai muokkauksista julkaisemalla ne tässä verkkosivustossa ja että (ii) käyttämällä tätä verkkosivustoa tai sen palveluita muutosten tai muokkausten jälkeen (mikä on osoitettu tämän sivun Muokattu viimeksi -päivämäärällä) hyväksyt tämän sopimuksen viimeisimmän muokkauksen mukaan.  Jos et hyväksy tätä sopimusta sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna, sinun ei tule käyttää tätä verkkosivustoa tai tästä verkkosivustosta löytyviä palveluita (tai jatkaa niiden käyttöä).  Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa sinulle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse.  Tästä syystä on erittäin tärkeää, että pidät tilisi tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteen, ajan tasalla. GoDaddy ei ota vastuuta siitä, ettet saa sähköposti-ilmoituksia, jos tällainen virhe johtuu virheellisestä tai vanhentuneesta sähköpostiosoitteesta.

2. PALVELUIDEN KUVAUS

Palvelut on tarkoitettu nykyisten rekisteröityjen verkkotunnusten ostamisen hallintaan. GoDaddy tarjoaa paikan ja tapahtumien ohjausprosessin ja ottaa palkkion jokaisesta suoritetusta tapahtumasta. GoDaddy ei tarjoa turvatalletusta. Tämän seurauksena GoDaddy ei takaa monien verkkotunnusten laatua, turvallisuutta tai laillisuutta. Myyjä voi vetäytyä neuvotteluista milloin tahansa rangaistuksetta, mutta ei silloin, kun myynnistä on sovittu, jolloin neuvotteluprosessi katsotaan loppuun käydyksi.

Näissä tapahtumissa GoDaddy toimii tapahtuman fasilitaattorina auttaakseen sinua ostamaan ja myymään verkkotunnuksia. GoDaddy ei käytä varojasi käyttökustannuksiinsa tai muihin yritystarkoituksiin. Se ei myöskään vapaaehtoisesti vapauta varoja velkojiensa käyttöön konkurssitapauksessa tai missään muussa tarkoituksessa. Hyväksyt sen, että GoDaddy ei ole pankki ja että palvelu on enemmänkin maksunkäsittelypalvelu kuin pankkipalvelu. Hyväksyt myös sen, että GoDaddy ei toimi varojesi edunvalvojana, uskottuna miehenä tai turvatalletusasiamiehenä.

Kaikissa liiketoimissa, joissa verkkotunnus on rekisteröity GoDaddylle, palvelun kautta ostettuja verkkotunnuksia ei saa siirtää pois GoDaddyltä toiselle rekisterinpitäjälle kuudenkymmenen (60) päivän ajanjaksona omistajuuspäivämäärän muutoksen jälkeen.

Palveluiden käytettävyys

GoDaddy pyrkii tämän sopimuksen ehtojen ja muiden GoDaddyn käytäntöjen ja menettelyiden mukaisesti varmistamaan kaupallisesti kohtuullisin keinoin, että (A) palveluiden tietyt osat ovat käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa seitsemänä (7) päivänä viikossa sopimuksen voimassaoloaikana ja että (B) palveluiden muut osat, mukaan lukien esimerkiksi verkkotunnuksien välityspalvelut, ovat käytettävissä tavalliseen virka-aikaan. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että palvelut saattavat ajoittain olla poissa käytöstä mistä tahansa syystä, mukaan lukien muun muassa (i) laitteistoviat; (ii) ylläpitotoimet tai korjaukset, joita GoDaddy voi tehdä ajoittain; tai (iii) syyt, jotka eivät ole kohtuullisesti GoDaddyn hallittavissa tai GoDaddyn ennakoitavissa, mukaan lukien muun muassa tietoliikenteen tai digitaalisen siirron linkkien toiminnan keskeytyminen tai viat, vihamieliset verkkohyökkäykset, verkon ruuhkautuminen tai muut viat. Hyväksyt sen, että GoDaddy ei voi hallita palvelun käytettävyyttä jatkuvasti tai keskeytyksettä.

3. VELVOLLISUUTESI

Hyväksyt, että sinun on täytettävä kaikki GoDaddyn tarjoamat lomakkeet ja pyynnöt tarkasti ja vilpittömästi koko prosessin ajan. Hyväksyt, että GoDaddy ei ole vastuussa mistään tarkoituksellisesti tai tahattomasti ilmoittamistasi virheellisistä tai harhaanjohtavista tiedoista.

Hyväksyt, että sinun tulee ilmoittaa GoDaddylle viiden (5) työpäivän aikana, kun mikä tahansa antamistasi tiedoista muuttuu. Vastuullasi on säilyttää nämä tiedot ajan tasalla ja paikkansapitävinä. Jos et mistä tahansa syystä ilmoita GoDaddylle tarkkoja ja luotettavia tietoja aluksi ja jatkossa, tämä katsotaan sopimusrikkomukseksi. Jos et vastaa mistä tahansa syystä viiden (5) työpäivän kuluessa GoDaddyn pyyntöihin tarjoamiesi tietojen pätevyyden tarkastamiseksi, myös tämä katsotaan sopimusrikkomukseksi.

Sekä ostaja että myyjä ovat velvoitettuja suorittamaan tapahtuman, jos he hyväksyvät verkkotunnusten hinnat. Sekä ostaja että myyjä antavat GoDaddylle erityisen ja suoran valtuutuksen toimia verkkotunnusten nimettynä siirtäjänä.

Verkkotunnusten ostaminen

Ostajana sinun on talletettava yhteisesti sovittu summa ja ostajan välityspalkkio GoDaddyn määrittämällä tavalla heti, kun tämä on käytännöllisesti mahdollista ja sinä ja myyjä olette päässeet sopimukseen, mutta ei missään tilanteessa myöhemmin kuin viiden (5) päivän kuluttua siitä, kun sinä ja ostaja olette sopineet hinnasta. Kun olet lähettänyt maksun, GoDaddy pitää kyseisiä varoja tapahtuman tyypin perusteella määritetyn ajanjakson, minkä jälkeen GoDaddy lähettää maksun myyjälle. Ostaja ei pysty missään vaiheessa vetämään kyseisiä varoja takaisin tai lähettämään niitä toiselle vastaanottajalle, ellei ensimmäistä tapahtumaa peruuteta. Jos myyjä kieltäytyy maksusta, varat palautetaan ostajalle. Hyväksyt sen, että GoDaddy ei ole vastuussa sopimusrikkomuksesta, joka perustuu myyjän kieltäytymiseen aiemmin mainitusta yhdessä sovitusta myyntihinnasta. Jos sinä ja myyjä ette pääse sopimukseen myyntihinnasta, GoDaddy palauttaa kaikki GoDaddyn hallussa olevat verkkotunnuksen ostamiseen tarkoitetut varat heti kun tämä on kaupallisesti kohtuullisesti mahdollista.

Ostaja tiedostaa ja hyväksyy sen, että GoDaddy ei hyvitä missään tilanteessa alkuperäistä maksua, joka ostajalta vaaditaan palvelujen käytöstä.

4. GoDaddyn oikeudet

Kaikkien muiden GoDaddyn itsellään tässä sopimuksessa pidättämien oikeuksien lisäksi GoDaddy nimenomaisesti pidättää itsellään oikeuden seuraaviin oman harkintansa perusteella:

 1. Pidätämme pidättää täysin oikeuden muokata hinnoitteluaan oman harkintansa mukaan sähköposti-ilmoituksella.
 2. Pidätämme oikeuden estää, peruuttaa, irtisanoa, keskeyttää tai lukita palveluiden käyttöoikeutesi tai muokata sitä ei-toivotun, kaupallisen sähköpostin (eli roskapostin, sähköpostin lähettämisen vastaanottajille, jotka eivät ole pyytäneet sitä), laittoman muiden tietokoneiden tai verkkojen (eli hakkeroinnin), Internet-virusten jakamisen tai muiden vastaavien haitallisten toimien, maksujen maksamatta jättämisen, kolmansien osapuolten loukkaamiseen, nolaamiseen, vahingoittamiseen, häiritsemiseen, uhkaamiseen, solvaamiseen tai häiriköintiin suunniteltujen toimien, Yhdysvaltain tai muiden maiden, joissa harrastat liiketoimintaa, lakien kieltämien toimien, muiden rohkaisemisen laittomaan toimintaan, kuten viharikoksiin, terrorismiin ja lasten hyväksikäyttöön tai mihin tahansa toimintaan, joka liittyy lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöä koskevan materiaalin levittämiseen, petoksellisten, rivojen, kolmannen osapuolen yksityisyyttä loukkaavien toimien, liittyivätpä ne esimerkiksi rotuun, etnisyyteen tai vastaavaan, ulkopuolisen osapuolen henkilöllisyyttä matkimisen ja alaikäisten vahingoittamiseksi tehtyjen toimien tai muiden laillisten tai laittomien toimien vuoksi, jotka GoDaddy oman harkintansa mukaan päättää olevan haitallisia muille asiakkailleen, toiminnalleen tai maineelleen.
 3. Pidätämme oikeuden estää, peruuttaa, irtisanoa, keskeyttää tai lukita palveluiden käyttöoikeutesi tai muokata sitä, jos palvelun käyttösi johtaa oikeustoimiin tai oikeustoimilla uhkaamiseen GoDaddya tai sen konserniyhtiötä tai kumppania vastaan, riippumatta siitä, havaitaanko oikeustoimille olevan perustetta vai ei.
 4. Pidätämme pidättää täysin oikeuden oman harkintamme mukaan estää, peruuttaa, irtisanoa, keskeyttää tai lukita palveluiden käyttöoikeutesi tai muokata sitä, jos et ole käyttänyt palvelua tai kirjautunut siihen 90:een päivään.

GoDaddyä ei ole velvoitettu valvomaan palveluita, mutta pidättää oikeuden tehdä näin. GoDaddy pidättää oikeuden muokata listausten kuvauksia ja kommentteja. Hyväksyt sen, että GoDaddy-yhtiöllä on oikeus julkaista tiettyjä tietoja verkkosivulta ostettuihin verkkotunnuksiin liittyen, mukaan lukien mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta (a) ostetun tai myydyn verkkotunnuksen nimi, (b) myydyn tai ostetun verkkotunnuksen myynti- tai ostohinta ja (c) ostoon tai myyntiin liittyvän ajankohdan tiedot.

5. OIKEUSKEINOT JA PERUUTUSOIKEUS

Muita oikeuskeinoja rajoittamatta seuraavissa tilanteissa:

 1. Jos rikot tätä sopimusta tai mitään viitteenä olevia asiakirjoja.
 2. GoDaddy päättää, että toimintasi voi muodostaa riskin GoDaddylle tai sen jäsenille.
 3. GoDaddy päättää, loukkaako palveluiden käyttösi muiden tekijänoikeuksia tai laillisia oikeuksia.

GoDaddy voi toimia välittömästi seuraavasti:

 • Se voi varoittaa jäseniään toimenpiteistäsi.
 • Se voi asettaa kaikki tileihisi liittyvät odottavat tapahtumat pitoon.
 • Se voi rajoittaa rahoituslähteitä ja maksuja.
 • Se voi rajoittaa tiliesi käyttöä tai tiliesi toimintoja.
 • Se voi keskeyttää tai sulkea tilisi määräämättömäksi ajaksi ja kieltäytyä palveluiden tarjoamisesta sinulle.

Lisäksi GoDaddy pidättää oikeuden asettaa varat pitoon niiden turvaamiseksi normaalia maksutapahtumien suoritusaikaa pidemmäksi ajaksi, jos se havaitsee epäilyttäviä maksutapahtumia tai suuria maksutapahtumamääriä. Jos GoDaddy sulkee tilisi, GoDaddy ilmoittaa tästä ja maksaa sinulle kaikki tileilläsi olevat rajoittamattomat varat.

6. LIMITED WARRANTY FOR SOLD DOMAINS

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement or in the terms and conditions then in effect on GoDaddy's website (“Site”), Domain Broker Service sales will be guaranteed for payment by GoDaddy if the Buyer does not perform and if the Buyer is not an associated party of the Seller. In the event of a breach by the Buyer of any of its responsibilities related to payment under the completed sale, the Seller agrees to immediately transfer all of Seller’s right to the respective domain name to GoDaddy and GoDaddy agrees to pay Seller the final sales price less agreed upon commission.

For purpose of this limited warranty, a “completed sale” means an accepted private Buy Now transaction for a domain name through Domain Broker Service on GoDaddy’s Site, combined with receipt of payment by GoDaddy and transfer of the domain name to GoDaddy control.

7. OTSIKOT JA VÄLIOTSIKOT, ITSENÄISET SOPIMUKSET JA EHTOJEN ERILLISYYS

Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi, eikä otsikoita voida käyttää millään tavalla selittämään tai tulkitsemaan osapuolten sopimusta millään muulla kuin tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla.  Kaikki tämän sopimuksen sopimuskohdat ja ehdot on tarkoitettu erillisiksi ja itsenäisiksi.  Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon (tai sen osan) olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muihin tämän sopimuksen ehtoihin (tai niiden osiin), vaan niitä sovelletaan täysimääräisesti siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.

7. MÄÄRITELMÄT JA RISTIRIITATILANTEET

Termit, joita on käytetty tässä sopimuksessa, mutta joita ei ole selitetty, on selitetty yleisissä palveluiden käyttöehdoissamme.  Jos tämän sopimuksen ja yleisissä palveluiden käyttöehdoissa ilmenee ristiriitoja, tämän sopimuksen ehdot katsotaan ensisijaisiksi.