GoDaddy

Pikasiirtosopimus

1. YLEISKATSAUS

Tämä GoDaddy pikasiirtosopimus (tämä sopimus) solmitaan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability companyn (“GoDaddy”) ja sinun toimesta ja välillenne. Se on voimassa elektronisen hyväksynnän päivämäärästä alkaen.  Tämä sopimus määrittää GoDaddyn pikasiirtopalvelun (“pikasiirtopalvelu) tai (“palvelu”) käyttösi ehdot.

Hyväksymällä tämän sopimuksen sähköisesti osoitat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tämän sopimuksen sekä GoDaddyn yleiset käyttöehdot, jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.

Termit me, meitä tai meidän viittaavat GoDaddyn. Termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas ja vastaavat taivutusmuodot viittaavat kaikkiin henkilöihin tai yrityksiin, jotka hyväksyvät tämän sopimuksen.  Minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään ulkopuoliselle taholle mitään oikeuksia tai etuja.

GoDaddy voi tehdä milloin tahansa yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla tätä sopimusta ja mitä tahansa tähän sopimukseen sisällytettyjä käytäntöjä tai sopimuksia koskevia muutoksia, ja tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu GoDaddy-sivustossa (tämä sivusto).  Hyväksyt, että (i) GoDaddy voi ilmoittaa sinulle näistä muutoksista tai muokkauksista julkaisemalla ne tässä verkkosivustossa ja että (ii) käyttämällä tätä verkkosivustoa tai palvelua muutosten tai muokkausten jälkeen (mikä on osoitettu tämän sivun Muokattu viimeksi -päivämäärällä) hyväksyt tämän sopimuksen viimeisimmän muokatun version.  Jos et hyväksy tätä sopimusta sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna, älä käytä tätä sivustoa tai palvelua (tai jatka niiden käyttöä).  Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa asiakkaalle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse.  Tästä syystä on erittäin tärkeää, että pidät tilisi tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteen, ajan tasalla. GoDaddy ei ota vastuuta siitä, ettet saa sähköposti-ilmoituksia, jos tällainen virhe johtuu virheellisestä tai vanhentuneesta sähköpostiosoitteesta.

2.  PALVELUN KUVAUS

GoDaddy ja Afternic® tarjoavat GoDaddy-asiakkaille mahdollisuuden myydä verkkotunnuksiaan kiinnostuneille asiakkaille rekisterinpitäjäverkoston avulla.  Jos haluat listata verkkotunnuksesi myytäväksi pikasiirtopalvelussa ja solmit tämän sopimuksen, tiedostat, ymmärrät ja hyväksyt yksinomaisesti, että: (i) GoDaddyllä ei ole velvoitteita tai vastuuta sinua kohtaan liittyen verkkotunnuksesi listaamiseen ja myyntiin pikasiirtopalvelussa tai verkkotunnuksen siirtämiseen sinulta ostajalle; (ii) GoDaddyllä ei ole hallintaa ostajista tai Afternicin valittujen rekisterinpitäjien verkostosta eikä tee esityksiä listauspalvelun luotettavuudesta tai kyvykkyydestä tai mahdollisten ostajien kyvystä maksaa verkkotunnuksesta; ja (iii) GoDaddy ei kerää, säilytä tai pääse käsiksi pikasiirtopalvelua käyttävien ostajien luottokorttitietoihin. Emme myöskään käsittele sinun ja ostajan välisiä maksuja, joten meitä ei voi pitää vastuussa, jos ostaja ei maksa, tai ostajan henkilö- tai luottokorttitietojen luvattomasta käytöstä.  Afernicin ostajien ja myyjien välisiä maksutapahtumia koskevat Afternicin jäsensopimus ja palveluehdot, jotka löytyvät osoitteesta https://www.afternic.com/legal, ja jotka on liitetty tähän viittauksena.

Kun rekisteröit verkkotunnuksen GoDaddylle ja listaat verkkotunnuksesi myyntiin osana pikasiirtopalvelua, tiedostat ja hyväksyt yksinomaisesti, että saatamme välittömästi siirtää pikasiirtopalvelussa myydyn verkkotunnuksen pois GoDaddy-tililtäsi verkkotunnuksen ostaneen käyttäjän tilille.  Tiedostat ja hyväksyt antavasi GoDaddylle luvan poistaa käytöstä siirtolukituksen, joka liittyy pikasiirtopalveluun listattuun verkkotunnukseen, mukaan lukien tähän rajoittumatta verkkotunnuksesi siirronvahvistuspalvelun käytöstä poistaminen.

Suostut vapauttamaan GoDaddyn ja sen alihankkijat, edustajat, työntekijät, päälliköt, johtajat, osakkaat, konserniyhtiöt ja edustajat ja suojaamaan heitä kaikista korvausvelvollisuuksista, korvausvaatimuksilta, vahingoilta, kustannuksilta ja kuluilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot ja -kulut, jotka liittyvät pikasiirtopalvelun käyttöösi, mukaan lukien rajoittumatta verkkotunnuksen välitön siirto GoDaddy-tililtäsi ostajan tilille.

3.  PALVELUN RAJOITUKSET JA PÄÄTTÄMINEN

GoDaddy ei takaa eikä voi taata verkkotunnusten myyntiä tai ostoa pikasiirtopalvelun kautta. Verkkotunnuksen siirto ostajalle ei tapahdu välittömästi myynnin hetkellä, vaan siinä voi kestää useita päiviä.

Voit poistaa verkkotunnuksen pikasiirtopalvelusta koska tahansa.  Jos poistat verkkotunnuksen palvelusta, huomioithan, että verkkotunnuksen poisto Afternic-verkostosta ei tapahdu välittömästi ja siinä saattaa kestää useita päiviä. GoDaddy suorittaa välittömän siirtoprosessin verkkotunnuksille, jotka on rekisteröity pikasiirtopalvelussa ja myyty Afternic-verkostossa tämän ajanjakson aikana.

Tiedostat ja hyväksyt, että GoDaddy voi poistaa verkkotunnuksesi pikasiirtopalvelusta koska tahansa mistä tahansa syystä ilmoittamatta siitä, mukaan lukien: maksamattomien maksujen, verkkotunnuksen vanhentumisen, petoksen, siirtorajoitusten, verkkotunnusta koskevan tavaramerkki- tai omistajuusriitailmoituksen tekemisen tapauksessa tai kun verkkotunnus siirretään toiselle rekisterinpitäjälle.

4.  VALTUUTETTU EDUSTAJA JA REKISTERÖIJÄN TIETOJEN MUUTTAMINEN

VALTUUTETTU EDUSTAJA TARKOITTAA YKSITYISHENKILÖÄ TAI YRITYSTÄ, JONKA EDELLINEN TAI UUSI REKISTERÖIJÄ YKSINOMAAN VALTUUTTAA HYVÄKSYMÄÄN REKISTERÖIJÄN MUUTOSPYYNNÖN PUOLESTAAN. TÄLLAISTEN MUUTOSPYYNTÖJEN HELPOTTAMISEN VUOKSI JA ICANN:N REKISTERÖIJÄN MUUTOSKÄYTÄNNÖN MUKAISESTI HYVÄKSYT SEN, ETTÄ GoDaddy NIMTEÄÄN VALTUUTETUKSI EDUSTAJAKSESI YKSINOMAAN VAIN REKISTERÖINTISOPIMUKSEN TIETOJEN OLENNAISTEN MUUTOSTEN TEKEMISEKSI PUOLESTASI.

5.  OTSIKOT JA VÄLIOTSIKOT, ITSENÄISET SOPIMUKSET JA EHTOJEN ERILLISYYS

Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi, eikä otsikoita voida käyttää millään tavalla muun tässä asiakirjassa säädetyn osapuolten välisen sopimuksen tulkinnassa.  Kaikki tämän sopimuksen sopimuskohdat ja ehdot on tarkoitettu erillisiksi ja itsenäisiksi.  Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon (tai sen osan) olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muihin tämän sopimuksen ehtoihin (tai niiden osiin), vaan niitä sovelletaan täysimääräisesti siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.

6.  MÄÄRITELMÄT JA RISTIRIITATILANTEET

Termit, joita on käytetty tässä sopimuksessa, mutta joita ei ole selitetty, on selitetty yleisissä palveluiden käyttöehdoissamme.  Jos tämän sopimuksen ja yleisissä palveluiden käyttöehdoissa ilmenee ristiriitoja, tämän sopimuksen ehdot katsotaan ensisijaisiksi.