GoDaddy

DOMAINS BY PROXY -SOPIMUS
VERKKOTUNNUKSEN NIMEN EDUSTUSSOPIMUS

Muokattu viimeksi: 21.4.2020

Lue tämä verkkotunnuksen nimen edustussopimus (jäljempänä pelkkä sopimus) huolellisesti. Yhdysvaltojen Delawaren osavaltiossa rekisteröidyn Domains By Proxy, LLC:n (jäljempänä DBP) palveluiden ja/tai verkkosivuston käyttäminen on osoitus siitä, että sinä (määritetty jäljempänä) hyväksyt kaikki tämän sopimuksen ja siihen liitetyn DBP:n tietosuojakäytännön (saatavilla napsauttamalla tätä) ehdot. Hyväksyt sen, että DBP:llä on oikeus muuttaa tätä sopimusta milloin tahansa julkaisemalla muuttuneet ehdot verkkosivustollaan. Tätä sopimusta sovelletaan myös kaikkiin DBP:n tarjoamiin palveluiden uusiin ja muuttuneisiin toimintoihin ja lisätoimintoihin. Jos et hyväksy tämän sopimuksen tai sen muutosten ehtoja, älä käytä DBP:n palveluita. DBP:n palveluiden ja verkkosivuston käytön jatkaminen tämän sopimuksen muuttuneiden ehtojen julkaisemisen jälkeen on osoitus siitä, että hyväksyt kyseiset muutokset.

Tämä sopimus on solmittu DBP:n ja sinun, perillistesi, uskottujen, edustajien sekä toimeksisaajien (yhteisnimitys näille kaikille on sinä) välillä ja se astuu voimaan siitä päivästä, jona se sähköisesti suoritetaan. Tämä sopimus määrittelee sinun ja DBP:n väliset ehdot sekä ehdot DBP:n palveluiden käytöllesi. Se muodostaa koko sopimuksen sinun ja DBP:n välillä. Kun käytät DBP:n palveluita, ilmoitat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt kaikki tämän sopimuksen ehdot. Lisäksi sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja niiden tapahtumien osalta, joiden sopimusosapuoli on:

  i. sinä tai joku puolestasi
  ii. kuka tahansa edustajanasi toimiva
  iii. kuka tahansa, joka käyttää DBP:n palveluun luomaasi tiliä, olivatpa tapahtumat tehty puolestasi ja/tai valtuuttaminasi.

Puolestasi toimivien ulkopuolisten tahojen DBP:n palveluiden käyttö tai niiden ostaminen on sinua sitovaa. Hyväksyt sen, että DBP:n verkkosivustolla tai DBP:n mainonnassa olevat yleiset julkilausumat eivät ole DBP:tä sitovia. Olet myös velvollinen noudattamaan Internet Corporation for Assigned Names and Numbersin (jäljempänä ICANN) julkaisemia ehtoja ja sääntöjä (mukaan lukien verkkotunnusten ristiriitatapausten ratkaisukäytäntö Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, jäljempänä riitatapausten ratkaisukäytäntö) ja rekisterinpitäjäsi (ICANN:n hyväksymä henkilö tai oikeushenkilö, jonka kautta rekisteröit verkkotunnuksen) julkaisemia ehtoja ja sääntöjä.

1 . DBP:N YKSITYISEN REKISTERÖINNIN PALVELUJEN KUVAUS

Kun tilaat DBP:n yksityisen rekisteröintipalvelun DBP:n kumppanirekisterinpitäjältä, DBP näyttää yhteystietonsa julkisessa WHOIS-hakemistossaan omien yhteystietojesi asemesta. DBP pitää nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelin- sekä faksinumerosi luottamuksellisina tämän sopimuksen kohdan 4 mukaisesti. Seuraavat tiedot saatetaan julkisesti saataville WHOIS-hakemistoon ICANN-käytännön edellyttämällä tavalla omien tietojesi asemasta:

  i. Verkkotunnuksen omistajaksi ilmoitetaan DPB. Lisäksi sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite määritetään edustajarekisteröijän yhteystietojen mukaisesti omien yhteystietojesi asemasta;
  ii. Verkkotunnuksen nimen rekisteröinnin teknisenä yhteyshenkilönä toimivan edustajan postiosoite ja puhelinnumero;
  iii. Välityspalvelimensähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero verkkotunnuksen nimen rekisteröinnin ylläpidon yhteystietoihin;
  iv. Välittäjän sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero verkkotunnuksen rekisteröinnin laskutusyhteystietoihin.
  v. Verkkotunnukselle määrittämäsi ensisijainen ja toissijainen verkkotunnuspalvelin.
  Verkkotunnuksen alkuperäinen rekisteröintipäivä ja rekisteröinnin vanhenemispäivä; ja
  vii. Rekisteröijän identiteetti.

2 . KAIKKI VERKKOTUNNUKSESI REKISTERÖINTIIN LIITTYVÄT EDUT

Vaikka DBP tulee näkymään Whois-hakemistossa jokaisen asiakkaan nimeämän verkkotunnuksenrekisteröijänä, asiakas saa edelleen täyden verkkotunnuksen rekisteröinnistä saatavan hyödyn suhteessa kuhunkin tällaiseen verkkotunnuksen rekisteröintiin, mukaan lukien, jollei jäljempänä kohdassa 4 toisin määrätä:

  i. Oikeus myydä, siirtää tai luovuttaa kunkin verkkotunnuksen rekisteröinti edellyttäen, että kyseiseen verkkotunnuksen rekisteröintiin yhdistetyt DBP:n palvelut peruutetaan.
  ii. Oikeus valvoa jokaisen verkkotunnuksen rekisteröinnin käyttöä mukaan lukien ensisijaisen ja toissijaisen nimipalvelimen, johon kukin verkkotunnus osoittaa, määrääminen;
  iii. Oikeus peruuttaa kunkin verkkotunnuksen rekisteröinti.
  iv. Oikeus peruuttaa kunkin verkkotunnuksen rekisteröintiin liittyvät palvelut ja/tai asiakkaan DBP:n toimittamat yksityisyyspalvelut niin, että asiakkaan sopimustiedot näkyvät Whois-hakemistossa; ja
  v. Oikeus uusia kunkin verkkotunnuksen rekisteröinti vanhenemisen jälkeen, liittyen asiakkaan rekisteröijän voimassa oleviin sääntöihin ja menettelytapoihin.

3 . HENKILÖTIEDOT JA ASIAKKAAN ILMOITUSVELVOITTEET; EDUSTUS JA TAKUUT; TILIN TURVALLISUUS

Henkilötietoihin ja tiedottamiseen liittyvät velvoitteet

Takaat, että annat kaikille verkkotunnuksille, joissa käytät DPB-palveluita, tarkat ja ajan tasalla olevat tiedot seuraavista:

  i. nimesi, sähköpostiosoitteesi, postiosoitteesi sekä puhelin- ja faksinumerot verkkotunnuksen rekisteröinnin rekisteröijän yhteyshenkilölle
  ii. sähköpostiosoite, postiosoite, puhelin- ja faksinumerot verkkotunnuksen rekisteröinnin tekniselle yhteyshenkilölle
  iii. sähköpostiosoite, postiosoite, puhelin- ja faksinumerot verkkotunnuksen rekisteröinnin ylläpidon yhteystietoja varten
  iv. verkkotunnuksen nimen rekisteröinnin laskutusyhteyshenkilön sähköpostiosoite, postiosoite, puhelin- ja faksinumerot
  v. Suostut esittämään pyydettäessä vaaditun viranomaisten myöntämän kuvallisen henkilötodistuksen ja/tai viranomaisen hyväksymän yrityskortin henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

Hyväksyt seuraavat ehdot:

  i. Sinun on ilmoitettava DBP:lle kolmen (3) kalenteripäivän kuluessa kaikista DBP:n palveluiden tilauksen yhteydessä ilmoittamiesi henkilötietojen muutoksista.
  ii. Sitoudut vastaamaan kolmen (3)kalenteripäivän kuluessa kaikkiin DBP:n tekemiin kyselyihin, joilla pyritään määrittämään asiakkaan antamien henkilötietojen oikeellisuus.
  iii. Sitoudut vastaamaan ajoissa sähköpostiviesteihin, joita DBP lähettää sinulle koskien viestintää, jonka DBP on vastaanottanut ja joka on joko osoitettu sinulle tai koskee sinua ja/tai verkkotunnusrekisteröintiäsi, kuten on tarkemmin selitetty jäljempänä osassa 5(c).
  iv. Annat DBP:lle oikeuden toimia valtuutettuna edustajanasi (termi määritetään tarkemmin alla) tilanteissa, joissa DBP-palveluita lisätään verkkotunnukseesi tai poistetaan verkkotunnuksestasi, tai jotta se voi auttaa rekisteröijän vaihtopyynnössä (alla kuvatulla tavalla).

Vastaat itse henkilötietojesi tarkkuudesta ja niiden pitämisestä ajan tasalla.

Uusimiset

Hyväksyt sen, että DBP valtuuttaa rekisterinpitäjän veloittamaan tiedossaan olevalta luottokortiltasi voimassa olevan hinnastonsa mukaiset maksut.

Jos jostain syystä DBP ja/tai verkkotunnuksesi rekisteröijä ei pysty laskuttamaan luottokortiltasi koko tarjotun palvelun edellyttämää summaa, tai jos DBP:ltä ja/tai rekisteröijältä peritään takaisin tämän aiemmin luottokortiltasi veloittama maksu, hyväksyt sen, että DBP ja/tai rekisteröijä käyttävät sinulle ilmoittamatta kaikkia käytettävissä olevia keinoja saadakseen maksun mukaan lukien muun muassa kaikkien DBP:n sinulle tarjoamien palveluiden välitön peruuttaminen.

Tiedotukset ja takuut

Takaat, että kaikki DBP:lle antamasi tiedot ovat tosia, kattavia, ajantasaisia ja tarkkoja. Takaat, että käytät DBP:n yksityisiä verkkotunnuksen rekisteröintipalveluja vilpittömällä mielellä eikä verkkotunnuksesi oman tietämyksesi mukaan loukkaa kenenkään ulkopuolisen tahon laillisia oikeuksia, tavaramerkkiä tai kauppanimeä. Takaat myös, että DBP:n puolestasi rekisteröimää verkkotunnusta ei käytetä mihinkään lainvastaiseen, roskapostin lähettämiseen tai sellaisen sisällön välittämiseen, joka sisältää tai asentaa viruksia, matoja, ohjelmavikoja, troijalaisia tai muuta koodia, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on suunniteltu tai jotka voivat keskeyttää ohjelmien tai laitteiden toiminnan, voivat vahingoittaa niitä tai voivat rajoittaa niiden toimintaa.

Tilin turvallisuus

Vahvistat, että olet itse yksin vastuussa asiakasnumerosi/kirjautumistunnuksesi ja salasanasi (jäljempänä "Tilin pääsytiedot") luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Sitoudut ilmoittamaan DBP:lle välittömästi tilisi valtuuttamattomasta käytöstä tai muusta tietoturvaloukkauksesta. Hyväksyt sen, ettei DBP vastaa vahingoista, joita voi aiheutua jonkun toisen käyttäessä tilisi käyttötietoja, riippumatta siitä, tiesitkö tästä vai et. Hyväksyt myös sen, että sinua voidaan pitää vastuussa vahingoista, jotka ovat sattuneet DBP:n tai jonkun muun osapuolen toimesta jonkun muun käyttäessä tilisi käyttötietoja. Turvallisuussyistä sinun on säilytettävä tilin käyttötietoja turvallisessa paikassa ja varmistettava sopivin toimin, etteivät ulkopuoliset pääse käsiksi tilin käyttötietoihin. Hyväksyt sen, että vastaat täysin kaikista tiliin liittyvistä toimista riippumatta siitä, oletko tehnyt ne itse vai onko joku muu tehnyt ne. DBP korostaa erityisesti, ettei se vastaa mistään tiliäsi koskevista toimista, riippumatta siitä, onko oletko valtuuttanut kyseiset toimet.

Valtuutettu edustaja ja rekisteröijän tietojen muuttaminen

VALTUUTETTU EDUSTAJA TARKOITTAA YKSITYISHENKILÖÄ TAI YRITYSTÄ, JONKA EDELLINEN TAI UUSI REKISTERÖIJÄ YKSINOMAAN VALTUUTTAA HYVÄKSYMÄÄN REKISTERÖIJÄN MUUTOSPYYNNÖN PUOLESTAAN. DBP:N PALVELUIDEN TAPAUKSESSA REKISTERÖIJÄN MUUTOSPYYNTÖ VOIDAAN TEHDÄ MYÖS TILANTEISSA, JOISSA DBP-PALVELUITA LISÄTÄÄN TAI POISTETAAN VERKKOTUNNUKSESTA. TÄLLAISTEN MUUTOSPYYNTÖJEN HELPOTTAMISEN VUOKSI JA ICANN:N REKISTERÖIJÄN MUUTOSKÄYTÄNNÖN MUKAISESTI HYVÄKSYT SEN, ETTÄ DBP NIMTEÄÄN VALTUUTETUKSI EDUSTAJAKSESI YKSINOMAAN VAIN REKISTERÖINTISOPIMUKSEN TIETOJEN OLENNAISTEN MUUTOSTEN TEKEMISEKSI PUOLESTASI.

4 . DBP:N OIKEUDET EVÄTÄ PALVELU, KESKEYTTÄÄ SEN TARJOAMINEN, IRTISANOA PALVELU JA PALJASTAA HENKILÖKOHTAISET TIETOSI

Hyväksyt sen, että DBP:llä on ehdoton oikeus tehdä seuraavia toimia ilman, että niistä aiheutuu mitään korvausvelvollisuutta sinua kohtaan:

 1. Annat oikeuden yksityisyyspalvelun peruuttamiseen (jolloin tietosi julkaistaan WHOIS-hakemistossa) ja/tai DBP:lle ilmoittamasi nimen ja henkilötietojen paljastamiseen seuraavissa tilanteissa:

  1. Kun laki niin vaatii hyvässä uskossa siitä, että tällainen toimenpide on tarpeellinen lain noudattamiseksi tai julkisen turvallisuuden takaamiseksi.
  2. Jotta voidaan noudattaa laillista DBP:hen kohdistuvaa oikeusprosessia tai vasteena kohtuulliseen DBP:hen kohdistuvaan oikeudenkäynnin uhkaan (jonka DBP määrittelee täysin oman harkintansa varassa), tai
  3. Jotta voidaan noudattaa ICANN:n sääntöjä, käytäntöjä ja menettelyitä.

 2. Annat oikeuden ratkaista kaikki ulkopuolisten tahojen korvausvaatimukset, niillä uhkaamiset tai jätetyt, jotka aiheutuvat sen verkkotunnuksen käytöstäsi, jonka rekisteröijäksi DBP on merkitty Whois-hakemistoon puolestasi.
 3. Myönnät oikeuden suorittaa muita toimia, jotka DBP näkee tarpeellisiksi seuraavissa tilanteissa:

  1. Jos rikot tämän sopimuksen tai DBP:n roskapostin estokäytäntöjen ehtoja.
  2. Jos se on tarpeen sovellettavan verkkotunnuksen rekisterin ja/tai rekisterintarjoajan eheyden ja vakauden suojaamiseksi sekä niiden rekisteröintivaatimusten, ehtojen ja käytäntöjen noudattamiseksi.
  3. Jos se on tarpeen, jotta voidaan noudattaa sovellettavia lakeja, valtionhallinnon sääntöjä tai vaatimuksia, haasteita, oikeuden määräyksiä tai lainvalvonnan pyyntöjä.
  4. Jos se on tarpeen, jotta voidaan noudattaa ICANN:n riidanratkaisukäytäntöjä tai ICANN:n rekisteröijän vaihtumiskäytäntöjä.
  5. Jos se on tarpeen, jotta voidaan välttää taloudellisia tappioita tai laillisia vastuita (siviili- tai rikosoikeudellisia) DBP:n, sen tytäryhtiöiden, yhteistyökumppanien, osakkeenomistajien, toimijoiden, asiamiesten, johtajien ja työntekijöiden osalta.
  6. Jos verkkotunnus, jonka rekisteröijä DBP on puolestasi, loukkaa tai rikkoo ulkopuolisen tahon tavaramerkkiä, kauppanimeä tai muita laillisia oikeuksia.
  7. Jos DBP saa tietoonsa, että käytät DBP:n palveluita tavalla (kuten DBP määrittelee täysin oman harkintansa varassa), joka:
   • On laitonta tai edistää laitonta toimintaa tai kannustaa siihen;
   • Suhtautuu hyväksyvästi lasten pahoinpitelyyn tai hyväksikäyttöön, rohkaisee tämänkaltaiseen toimintaan tai osallistuu muuhun toimintaan, joka liittyy lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöä koskevan materiaalin levittämiseen;
   • Edistää, kannustaa tai harjoittaa terrorismia tai väkivaltaa ihmisiä, eläimiä tai omaisuutta vastaan;
   • Edistää tai kannustaa roskapostin tai muiden pyytämättä lähetettävien massaviestien lähettämistä tai tietokoneiden tai verkkojen hakkerointia tai niihin murtautumista tai on osallisena tällaisessa toiminnassa;
   • Rikkoo vuoden 2008 Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act -lakia tai vastaavaa lainsäädäntöä tai edistää ilman asianmukaista reseptiä tapahtuvaa reseptilääkkeiden myyntiä tai jakelua tai osallistuu siihen;
   • Loukkaa toisen käyttäjän tai jonkun toisen henkilön tai toimijan immateriaali- ja tekijänoikeuksia;
   • Loukkaa toisen käyttäjän tai muun henkilön tai tahon yksityisyydensuojaa tai muuta luottamuksellisuusvelvoitetta, joka sinulla on toista käyttäjää, muuta henkilöä tai tahoa kohtaan;
   • Häiritsee DBP-palveluiden toimintaa;
   • Sisältää tai asentaa viruksia, matoja, bugeja, troijalaisia tai muita koodeja, tiedostoja tai ohjelmia, joiden tarkoituksena on tai jotka voivat häiritä, vahingoittaa tai rajoittaa jonkin ohjelmiston tai laitteiston toimintaa; tai
   • Sisältää virheellistä tai harhauttavaa kieltä tai toteennäyttämättömiä tai vertailevia väittämiä DBP:stä tai sen palveluista.

Hyväksyt myös sen, että jos DBP on nimetty vastaajaksi, tai sitä tutkitaan epäiltynä mistä tahansa laillisesta tai hallinnollisesta menettelystä liittyen asiakkaan verkkotunnuksen rekisteröintiin tai DBP:n palvelujen käyttöön, yksityiset rekisteröintipalvelusi voidaan peruuttaa, jolloin verkkotunnuksen rekisteröinti johtaa sinuun ja henkilöllisyytesi paljastuu Whois-hakemistossa rekisteröijäksi.

Siinä tapauksessa:

 1. DBP suorittaa kaikki edellä alakohdissa i, ii tai iii tai kohdassa 5 esitetyt toimenpiteet, ja/tai
 2. Haluat jostakin syystä peruuttaa DBP:n palveluita

DBP tai rekisterinpitäjäsi eivät kumpikaan palauta mitään maksamiasi maksuja.

5 . VIESTIEN VÄLITTÄMINEN

a. Kirjeenvaihdon välittäminen

Mikäli Whois-hakemistoon ilmoitetaan DBP:n nimi, postiosoite ja puhelinnumero, DBP tarkistaa kaikki verkkotunnuksesi rekisteröijälle osoitetut sähköpostitse, kirjattuna kirjeenä, jäljitettävänä kuriirilähetyksenä (kuten UPS-, FedEx- tai DHL-lähetyksenä) tai 1. luokan postilähetyksenä toimitetut viestit ja välittää ne sinulle. DBP ei välitä sinulle 1. luokan postilähetyksiä (elleivät ne ole oikeudellisia tiedotteita), "roskapostia" ja muita epäolennaisia viestejä (siitä riippumatta, onko ne toimitettu sähköpostitse, faksilla, postilähetyksenä tai puhelimella) ja valtuutat DBP:n joko jättämään kaikki tällaiset viestit käsittelemättä tai palauttamaan ne lähettäjille avaamattomina. Et ole oikeutettu esittämään mitään vaatimuksia verkkotunnukseesi osoitettujen viestien saamatta jäämisestä sen takia, ettei DBP välitä niitä.

b. Sähköpostin välittäminen

Kaikista ostetuista verkkotunnuksista on ilmoitettava rekisteröijän sähköpostiosoite Whois-hakemistoon. Kun ostat yksityisen verkkotunnuksen rekisteröinnin, DBP luo verkkotunnusta varten yksityisen @domainsbyproxy.com-sähköpostiosoitteen. DBP käsittelee kaikki tähän yksityiseen sähköpostiosoitteeseen lähetetyt sähköpostiviestit verkkotunnukselle määrittämäsi sähköpostien käsittelyvaihtoehdon mukaisesti. Voit valita jonkin kolmesta (3) sähköpostiviestien käsittelyvaihtoehdosta. Ne ovat seuraavat:

  i. Kaikkien viestien välittäminen sinulle.
  ii. Roskapostisuodatuksen tekeminen kaikille viesteille ja välittäminen sinulle.
  iii. Kaikkien viestien jättäminen välittämättä.

Kuten yleiset viestintäkäytännöt määrittävät, et ole oikeutettu esittämään mitään vaatimuksia verkkotunnukseesi osoitettujen sähköpostiviestien saamatta jäämisestä sen takia, ettei DBP välitä niitä.

c. Ilmoitukset koskien yhdenmukaisuutta ja asiakkaan velvoitetta vastata
Kun DBP vastaanottaa verkkotunnuksesi omistajalle osoitetun rekisteröidyn kirjeen, seurattavan kuriirilähetyksen tai oikeudellisen tiedotteen, DBP yrittää useimmissa tapauksissa välittää tiedotteen sinulle sähköpostitse. Jos et vastaa DBP:n sähköpostiviestiin ja/tai DBP:n vastaanottama verkkotunnuksesi rekisteröintiin liittyvä lähetys koskee riitatapausta tai muutoin edellyttää verkkotunnukseen rekisteröijän välitöntä paljastamista, DBP voi paljastaa henkilöllisyytesi välittömästi ja/tai peruuttaa DBP:n yksityisen rekisteröintipalvelun asianmukaisten verkkotunnusten osalta. Tällöin Whois-hakemistossa näytetään DBP:lle ilmoittama nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

d. Hallinnon lisämaksut

DBP pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta kohtuulliset "ylläpitomaksut" tai "käsittelymaksut" (i) tehtävistä, jotka DBP voi suorittaa palveluidensa normaalin laajuuden ylittävältä osalta, (ii) lisäajasta ja/tai -kuluista, joita DBP:lle voi mahdollisesti aiheutua palvelujensa tarjoamisesta ja/tai (iii) asiakkaan tämän sopimuksen noudattamatta jättämisestä (siten kuin DBP yksinomaisen harkintansa perusteella päättää). Tavallisia ylläpito- tai käsittelymaksuihin liittyviä tilanteita ovat muun muassa (i) asiakaspalveluun liittyvät kysymykset, jotka vaativat tavanomaista enemmän henkilökohtaista aikaa ja huomiota; (ii)riidat, jotka edellyttävät kirjanpitoa, tai oikeudelliset palvelut joko DBP:n henkilöstön tai DBP:n palvelukseensa palkkaamien ulkopuolisten yritysten toimesta, (iii) kaikkien mahdollisten kulujen ja palkkioiden mukaan lukien asiakkaasta, tämän pankista tai maksujen käsittelijästä johtuvista takaisin perinnöistä tai muista maksuriidoista DBP:lle aiheutuvat palvelujen kustannukset. Kyseiset ylläpito- tai käsittelymaksut veloitetaan asiakkaanrekisteröijälleen ilmoittamalta maksutavalta.

Asiakas suostuu kaikkien tähän sopimukseen liittyvien tai siitä johtuvien kanteiden osalta luopumaan oikeudestaan ​​valamiesoikeudenkäyntiin.

6 . VASTUUNRAJOITUKSET

MISSÄÄN TAPAUKSESSA DBP EI VASTAA MISTÄÄN SELLAISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA NIIDEN SYYHYN KATSOMATTA, JOTKA LIITTYVÄT TÄHÄN SOPIMUKSEEN, ASIAKKAAN VERKKOTUNNUKSEN NIMEN REKISTERÖINTIIN, DBP:N PALVELUIHIN, DBP:N VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖÖN TAI KYVYTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ NIITÄ, VERKKOSIVUJEN MATERIAALEIHIN JA SISÄLTÖÖN TAI MUIHIN DBP:N VERKKOSIVUILLE LINKITETTYIHIN VERKKOSIVUSTOIHIN TAI ASIAKKAAN DBP:N TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÖÖN LUOVUTTAMIIN HENKILÖTIETOIHIN. TÄMÄ RAJOITUS ON VOIMASSA SIITÄ HUOLIMATTA, PERUSTUUKO VÄITETTY VASTUU SOPIMUKSEEN, VAHINGONTEKOON, TAKUUSEEN, LAIMINLYÖNTIIN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ DBP:LLE ON ILMOITETTU TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA TAI ETTÄ KYSEISET VAHINGOT OVAT OLLEET KOHTUUDELLA ENNAKOITAVISSA. KOSKA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI VASTUUN RAJOITTAMISTA TAI POISTAMISTA VÄLILLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN YHTEYDESSÄ, DBP:N VASTUU KYSEISISSÄ MAISSA RAJOITTUU PIENIMPÄÄN LAIN SALLIMAAN SUMMAAN.

ASIAKAS YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ DBP EI VASTAA MISTÄÄN HÄVIÖISTÄ TAI VELVOITTEISTA, JOTKA JOHTUVAT SEURAAVISTA:

  i. HENKILÖTIETOJESI TAHATON PALJASTAMINEN TAI NIIDEN VARASTAMINEN;
  ii. MEIDÄN VERKKOSIVUJEN TAI MEIDÄN TYTÄRREKISTERÖIJIEN VERKKOSIVUJEN KÄYTÖN VIIVÄSTYKSET TAI KESKEYTYKSET;
  iii. TIEDOT VIKATOIMITUKSEN TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ ASIAKKAAN JA DBP:N VÄLILLÄ;
  iv. YKSITYISEN VERKKOTUNNUKSEN NIMEN REKISTERÖINNIN UUSIMATTA JÄTTÄMINEN SYYHYN KATSOMATTA;
  v. ASIAKKAAN DBP-TILIN TAI JONKIN DBP:N PALVELUN VALTUUTTAMATON KÄYTTÖ;
  vi. DBP:N VIRHEET, LAIMINLYÖNNIT TAI VIRHEELLISET SELOSTUKSET;
  vii. SINULLE TAI YKSITYISEN VERKKOTUNNUKSESI REKISTERÖINTITAHOLLE VÄLITETTYJEN SÄHKÖPOSTIVIESTIEN POISTAMINEN, TALLENTAMATTA JÄÄMINEN, KÄSITTELEMINEN TAI LAIMINLYÖNTI;
  viii. DBP-TILIÄ KOSKEVIEN PÄIVITETTYJEN TIETOJEN KÄSITTELY; JA/TAI
  ix. MIKÄ TAHANSA ASIAKKAAN TAI TÄMÄN EDUSTAJIEN TEKO TAI LAIMINLYÖNTI (ASIAKKAAN VALTUUTTAMA TAI VALTUUTTAMATTA JÄTTÄMÄ).

7 . VASTUUSTA VAPAUTTAMINEN

Asiakas sitoutuu vapauttamaan, puolustamaan, korvaamaan ja pitämään syyttömänä DBP:tä, tämän emoyhtiöitä, tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä, osakkeenomistajia, edustajia, johtajia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä sekä rekisteröijäänsä kaikkien sellaisten korvausvaatimusten, vaatimusten, vastuiden, tappioiden, vahinkojen tai kustannusten mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut suhteen, jotka aiheutuvat tai liittyvät jollakin tavalla tähän sopimukseen, DBP:n jäljempänä tarjoamiin palveluihin, DBP:n verkkosivuihin, asiakkaan DBP-tiliin, asiakkaan oman verkkotunnuksen rekisteröinnin käyttöön ja/tai kiistakäytäntöön liittyviin riitoihin.

8 . DBP:N VASTUUVAPAUSLAUSEKE

DBP JA SEN EMÄYHTIÖT, TYTÄRYHTIÖT, SISARYHTIÖT, OSAKKEENOMISTAJAT, EDUSTAJAT, JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT JA TYÖNTEKIJÄT EIVÄT ANNA MITÄÄN SUORIA TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA, KUTEN KONKLUDENTTISIA TAKUITA KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, LIITTYEN TÄHÄN SOPIMUKSEEN, ANNETTUIHIN PALVELUIHIN, DBP:N VERKKOSIVUSTOON TAI DBP:N VERKKOSIVUSTOON LINKITETTYIHIN VERKKOSIVUSTOIHIN. KAIKKI DBP:N PALVELUT JA DBP:N VERKKOSIVUSTO ANNETAAN KÄYTTÖÖN "SELLAISINAAN". VASTAAT ITSE KAIKISTA DBP:N PALVELUJEN JA KOTISIVUSTON TILAAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ. KONKLUDENTTISTEN TAKUIDEN VASTUUNRAJOITUKSET EIVÄT OLE SALLITTUJA KAIKILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOTEN TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA.

9 . TEKIJÄNOIKEUS JA TAVARAMERKKI

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että kaikki tämän sopimuksen sisältö ja aineisto, tietosuojakäytäntö ja DBP:n verkkosivut, jotka löytyvät täältä, on suojattu erilaisin Yhdysvaltojen tekijänoikeuksin, patentein, tuotemerkein, tunnuksin ja liikesalaisuuslaein sekä muin asiaa koskevin omistusoikeuksin ja laein, ja että DBP pidättää oikeutensa kaikkeen kyseiseen sisältöön ja aineistoon.

Lisäksi asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että häntä kielletään käyttämästä millään tavalla kaikkea edellä kuvattua sisältöä ja materiaalia ilman DBP:n kirjallista lupaa. Asiakkaalle ei tämän sopimuksen nojalla tai muuten myönnetä tai siirretä mihinkään tekijänoikeuteen, patenttiin, tavaramerkkiin, palvelumerkkiin tai muun omistusoikeuteen tai käyttöoikeuteen perustuvaa käyttöoikeutta tai oikeutta

10 . MUUT SÄÄNNÖKSET

a. Itsenäisyys; Rakenne; Koko sopimus

Jos jotain tämä sopimuksen osaa pidetään kokonaan tai osittain laittomana, kannekelvottomana tai kelvottomana, kyseistä osaa on muokattava mahdollisimman vähän siten, että siitä tulee laillinen, kannekelpoinen ja voimassa oleva ilman että muutokset vaikuttavat tämän sopimuksen muiden ehtojen laillisuuteen, kannekelpoisuuteen tai voimassa oloon tai heikentävät niitä. Otsikot eivät ole osa sopimusta. Asiakas hyväksyy, että tämä sopimus, mukaan lukien siinä viitatut käytännöt, muodostavat täydellisen ja ainoan sopimuksen asiakkaan ja DBP:n välille koskien tässä tarkasteltuja palveluja.

b. Sovellettava laki, tuomioistuin, valamiesoikeudenkäynnistä luopuminen

Tähän sopimukseen sovelletaan kaikilta osin Arizonan Maricopan piirikunnan lakeja ja oikeusviranomaisten päätöksiä lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä. Ellei välittömästi alla toisin säädetä, asiakas hyväksyy sen, että kaikki toiminta, joka liittyy tai johtuu tästä sopimuksesta, on tuotava yksinomaan Arizonan Maricopan piirikunnan tuomioistuinten ratkaistaviksi. Verkkotunnusten nimien rekisteröintiin liittyvien riitojen ratkaisun yhteydessä asiakas suostuu Yhdysvaltain liittovaltion Arizonan Phoenixin alioikeuden toimivaltaan ja paikkaan. Asiakas suostuu kaikkien tähän sopimukseen liittyvien tai siitä johtuvien kanteiden osalta luopumaan oikeudestaan ​​valamiesoikeudenkäyntiin käräjäpaikkaan katsomatta.

c. Ilmoitukset

DBP toimittaa kaikki sinulle osoitetut tiedotteensa DBP:lle ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. DBP:n sähköpostitse lähettämät tiedotteet katsotaan toimitetuiksi, kun lähetyksestä on kulunut 24 tuntia, ellei DBP saa ilmoitusta sähköpostiosoitteen virheellisyydestä, jolloin DBP voi lähettää tiedotteen ja vastaanottokuittauspyynnön 1. luokan postilähetyksenä tai rekisteröitynä kirjeenä. DBP toimittaa kaikki sinulle postitse lähetettävät tiedotteet joko kirjattuina kirjeinä tai kuriiripalvelun kautta vastaanottokuittauspyynnön kera seuraavaan osoitteeseen:

     Domains By Proxy, LLC
     Attn: General Counsel
     14455 North Hayden Rd.
     Suite 219
     Scottsdale, AZ 85260

Kirjattuna kirjeenä tai jäljitettävän kuriiripalvelun kautta lähetetyt tiedotteet katsotaan toimitetuiksi viidentenä (5) päivänä niiden lähetyksestä.

d. Vakuutus

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että asiakas menettää verkkotunnuksensa rekisteröinnin kolmannelle osapuolelle johtuen ainoastaan DBP:n huolimattomista toimista (ellei kyseessä ole kolmannen osapuolen petos, muu laiminlyönti tai tahallinen rikkomus), asiakas voi suojautua tällaisia häviöitä vastaan DBP:n Professional Liability Insurance Policy -vakuutuksen avulla, jonka American International Insurance Company on vähän aikaa sitten allekirjoittanut. Jokainen syyte riippuu tietenkin kyseisen kantajan tutkinnasta, ja siinä huomioidaan kanteeseen liittyvät tosiasiat ja olosuhteet. Jos asiakkaalla on syytä uskoa, että on olemassa olosuhteita, jotka todistavat vakuutusvaateen jättämisestä, on lähetettävä kirjallinen ilmoitus (jossa selvitetään vaateen perusteet) kirjattuna postilähetyksenä ja edellytyksenä vastaanoton kuittaus, osoitteeseen:

     Domains By Proxy, LLC
     Attn: Vakuutuskorvausvaatimukset
     14455 North Hayden Rd.
     Suite 219
     Scottsdale, AZ 85260

e. Suojaaminen

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että asiakas menettää verkkotunnuksen rekisteröintinsä kolmannelle osapuolelle pelkästään DBP:n tahallisen käytösrikkomuksen vuoksi, asiakkaan rekisteröijä ("korvaava osapuoli") korvaa ja pitää asiakasta syyttömänä kaikkiin tappioihin, vahinkoihin tai kustannuksiin (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot), jotka johtuvat korvausvaatimuksista, kanteista, menettelyistä, oikeusjutuista tai vaatimuksista, jotka johtuvat tai liittyvät asiakkaan verkkotunnuksen rekisteröinnin menetykseen. Kyseiset, tähän osaan 10(e) perustuvat korvausvelvoitteet määräytyvät seuraavasti:

  i. Ilmoitat sekä DBP:lle että toisen osapuolen vastuusta vapauttavalle osapuolelle kirjallisesti kanteesta, vaatimuksesta tai oikeustoimesta viipymättä ja annat kanteeseen, vaatimukseen tai oikeustoimeen liittyvää kohtuullista apua toisen osapuolen vastuusta vapauttavalle osapuolelle kyseisen osapuolen kustannuksella.
  ii. Toisen osapuolen vastuusta vapauttavalla osapuolella on oikeus halutessaan hallita ja säädellä vaatimusten, kanteiden ja oikeustoimien sovittelua.


DBP:n osalta kaikki korvausta koskevat ilmoitukset on lähetettävä tämän sopimuksen kohdan 10(c) mukaisesti. Asiakkaan rekisteröijän osalta korvausta koskevat ilmoitukset tulee lähettää asiakkaan rekisteröijän verkkotunnuksen rekisteröintisopimuksen ilmoittamismääräysten mukaisesti.

f. Sopimuskausi; Päättymisen jälkeen voimaan jäävät ehdot

Tämän sopimuksen ehdot pysyvät täysin voimassa niin kauan kuin DBP toimii minkä tahansa verkkotunnuksen rekisteröijänä asiakkaan puolesta. Kohdat 5 (Viestien edelleenluovutus), 6 (Vastuunrajoitus), 7 (Korvaus), 8 (Takuunrajoitus) ja 10 (Muut säännökset) pysyvät voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen jälkeen.

Tarkistettu: 25.10.2017

Tekijänoikeus © 2003–2019 GoDaddy.com, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.