GoDaddy

VERKKOTUNNUKSEN REKISTERÖINTISOPIMUS

Muokattu viimeksi: 29. heinäkuuta 2019

ASIAKKAAN TULE LUKEA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA ASIAKKAAN LAKISÄÄTEISISTÄ OIKEUKSISTA JA OIKEUSSUOJAKEINOISTA.


1. YLEISKATSAUS

Tämä verkkotunnuksen rekisteröintisopimus (tämä “sopimus”) solmitaan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company-yrityksen (“GoDaddy”) ja itsesi välille. Sopimus astuu voimaan sinä päivänä, kun hyväksyt sen sähköisesti. Tämä sopimus määrittää ehdot GoDaddy-yrityksen verkkotunnuksen rekisteröintipalveluiden (“verkkotunnuksen rekisteröintipalvelut” tai “palvelut”) käytöllesi. Termit me, meitä tai meidän ja muut vastaavat taivutusmuodot viittaavat GoDaddy-yritykseen. Termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas viittaavat kaikkiin henkilöihin tai yrityksiin, jotka hyväksyvät tämän sopimuksen. Ellei toisin ole mainittu, minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään ulkopuoliselle taholle mitään oikeuksia tai etuja.

Kun hyväksyt tämän sopimuksen sähköisesti, takaat, että olet lukenut sopimuksen ehdot, että ymmärrät ne ja että sitoudut niihin. Tämä sopimus kattaa seuraavat (i) GoDaddy:n yleiset palvelun käyttöehdot (UTOS), (ii) kaikki ohjeet, käytännöt, toimintatavat, rekisteröintivaatimukset ja toimintastandardit ylimmän tason verkkotunnukselle (TLD), jonka rekisteröit (rekisteröintikäytännöt) ja (iii) kaikki mahdolliset rajoitukset, tuotevastuuvapaudet sekä muut rajoitukset, jotka sinulle näytetään verkkotunnusten rekisteröintipalvelun aloitussivulla GoDaddy-sivustossa (tämä sivusto).

JOS HALUAT LUKEA HALUAMASI TLD-VERKKOTUNNUKSEN REKISTERIKÄYTÄNNÖT JA LINKITTÄÄ NIIHIN, NAPSAUTA TÄTÄ.

Ymmärrät ja hyväksyt sen, että (i) GoDaddy voi oman harkintansa mukaan muuttaa tai muokata tätä sopimusta ja tähän sisällytettyjä käytäntöjä sekä sopimuksia milloin tahansa, ja kyseiset muutokset tai muokkaukset astuvat voimaan heti sen jälkeen, kun ne on julkaistu tässä verkkosivustossa, ja että (ii) tämän verkkosivuston tai tässä verkkosivustossa olevien palveluiden käyttösi kyseisten muutosten tai muokkausten tekemisen jälkeen ilmaisee sitä, että hyväksyt tämän sopimuksen sellaisena kuin se on viimeisimpien muokkausten jälkeen. Jos et ei hyväksy tätä sopimusta sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna, sinun ei tule käyttää tätä verkkosivustoa tai tästä verkkosivustosta löytyviä palveluita (tai jatkaa niiden käyttöä). Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa asiakkaalle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että pidät ostotilisi (Ostotili) tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteen, ajan tasalla. GoDaddy ei ota vastuuta siitä, ettet saa sähköposti-ilmoituksia, jos tällainen virhe johtuu virheellisestä tai vanhentuneesta sähköpostiosoitteesta. GoDaddy on Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) -organisaation akkreditoima rekisterinpitäjä. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että ICANN-organisaation akkreditoimana rekisterinpitäjänä GoDaddya sitoo tämän ICANN-organisaation kanssa solmima sopimus. Hyväksyt ja ymmärrät sen, että GoDaddy voi muokata tätä sopimusta noudattaakseen ICANN:in kanssa solmimaansa sopimusta sekä muita ehtoja ja vaatimuksia, joita (i) ICANN ja/tai (ii) kyseinen TLD-verkkotunnus tai maan ylimmän tason verkkotunnus (ccTLD) vaativat. Tässä yhteydessä termit rekisteri, rekisterin operaattori tai rekisterioperaattori tarkoittavat kyseisiin TLD- tai ccTLD-verkkotunnuksiin sovellettavaa rekisteriä. Sponsoroivan rekisterinpitäjän voi tarkistaa napsauttamalla tätä.


2. SÄÄNNÖKSET, JOTKA KOSKEVAT KAIKKIA REKISTERÖINTEJÄ

Ellei muuta määritetä, alla olevan osion 2 ehdot koskevat yleisesti kaikkia tarjoamiamme TLD-verkkotunnuksia. Mitä tahansa TLD- tai ccTLD-verkkotunnusta koskevat erityisehdot (julkaistuja rekisterikäytäntöjä täydentävät) määritetään tämän sopimuksen muissa kohdissa.

 1. Rekisterikäytännöt. Sitoudut noudattamaan kaikkia verkkotunnusrekisteröintiäsi (kaikki taso) koskevia rekisterikäytäntöjä (jotka on määritetty toisaalla tässä sopimuksessa). SINUN TÄYTYY KÄYDÄ SOVELTUVALLA TLD-SIVUSTOLLA JA LUKEA KAIKKI SOVELTUVAT REKISTERIKÄYTÄNNÖT ENNEN TLD-REKISTERÖINTIÄ. KUNKIN TLD:N REKISTERIKÄYTÄNNÖT LÖYTYVÄT TÄSSÄ ASIAKIRJASSA ANNETUN TLD-LINKIN AVULLA. Ellei tässä sopimuksessa päinvastaista määritetä, sen TLD:n rekisterioperaattori, jonka verkkotunnus rekisteröidään, on tämän sopimuksen ulkopuolinen edunsaaja. Tämän sopimuksen osapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät sen, että rekisterioperaattorin edunsaajan oikeudet ovat lailliset ja että rekisterioperaattori on luottanut tämän sopimuksen mukaisiin ulkopuolisiin edunsaajan oikeuksiinsa suostuessaan siihen, että GoDaddy toimii määritetyn TLD:n rekisterinpitäjänä. Rekisterioperaattorin ulkopuolisen edunsaajan oikeudet pysyvät voimassa myös sopimuksen irtisanomisen jälkeen.
 2. Rekisteröintivaatimukset. Mikäli jokin TLD- tai ccTLD edellyttää tiettyjen kelpoisuusehtojen täyttämistä (esimerkiksi asuminen tietyssä maassa tai tietyllä alueella), tarkistusta (esimerkiksi DNS-tarkistusta) tai muiden todennusehtojen täyttämistä, jotta TLD-verkkotunnus voidaan rekisteröidä, hyväksyt seuraavat ehdot: Kun asiakas lähettää hakemuksen, rekisteröi verkkotunnuksen tai uusii verkkotunnuksen, asiakas vakuuttaa ja takaa, että (a) kaikki verkkotunnuksen rekisteröimistä tai uusimista varten annetut tiedot (mukaan lukien kaikki tukiasiakirjat, jos niitä on) ovat tosia, täydellisiä ja oikeita, eivätkä ne ole millään lailla harhaanjohtavia ja että hakemus on tehty vilpittömästi, (b) että asiakas täyttää nyt ja tulevaisuudessa soveltuvan TLD:n rekisteröintikäytännöissä määritetyt kelpoisuusehdot koko verkkotunnuksen rekisteröintiaikana, (c) että asiakas ei ole aikaisemmin lähettänyt verkkotunnushakemusta toiselle rekisterinpitäjälle samojen kelpoisuusehtojen mukaisesti siten, että toinen rekisterinpitäjä olisi hylännyt hakemuksesi, (d) asiakas vahvistaa ja hyväksyy sen, että silloinkin, jos verkkotunnus hyväksytään rekisteröitäväksi, muut henkilöt, jotka väittävät omaavansa oikeuden verkkotunnukseen, voivat asettaa kyseenalaiseksi asiakkaan oikeuden verkkotunnuksen rekisteröintiin, ja (e) asiakas vahvistaa ja hyväksyy sen, että rekisteri tai rekisterinpitäjä voi peruuttaa verkkotunnuksen rekisteröinnin, jos edellä tiedoksi annetut sitoumukset ovat valheellisia, puutteellisia, vääriä tai harhaanjohtavia.
 3. Omistajuus. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että verkkotunnuksen rekisteröinti ei luo mitään omistusoikeutta asiakkaalle, rekisterinpitäjälle tai kenellekään muulle henkilölle verkkotunnuksena käytettyyn nimeen tai verkkotunnuksen rekisteröintiin ja että verkkotunnuksen merkintä rekisterissä ei ole todiste tai omistajuus asiakkaan verkkotunnukseksi rekisteröidystä verkkotunnuksesta. Asiakas ei millään tavalla siirrä tai aio siirtää omistusoikeutta missään verkkotunnuksen rekisteröinnissä tai myönnä tai aio myöntää vakuutena tai millään muulla tavalla haitat tai aio haitata verkkotunnuksen rekisteröintiä.
 4. ICANN-vaatimukset. Sitoudut noudattamaan ICANN:in vaatimuksia, standardeja, menettelytapoja ja käytäntöjä, joille kullakin soveltuvalla rekisterin operaattorilla on valvontavastuu ICANN:in ja rekisterioperaattorin välisen rekisterisopimuksen tai jonkin muun ICANN:in kanssa solmitun sopimuksen perusteella. Saat hyödyllisiä ICANN-asioihin liittyviä tietoja ICANN-koulutusmateriaaleista ja ICANN-etujen sekä -vastuiden tiedoista.
 5. Rekisterioperaattorin suojaaminen. Asiakas sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan (30 päivän kuluessa vaatimuksesta) rekisterioperaattorin ja rekisteripalveluntarjoajan sekä niiden alihankkijoiden, tytäryhtiöiden, konserniyhtiöiden, divisioonien, osakkeenomistajien, johtajien, toimihenkilöiden, työntekijöiden, kirjanpitäjien, asianajajien, vakuuttajien, edustajien, edeltäjien, seuraajien ja oikeuksienhaltijoiden oikeuksia sekä takaamaan heidän vastuuvapautensa kaikissa vaateissa, vaatimuksissa, vahingonkorvauksissa, tappioissa, kustannuksissa, kuluissa, toimenpiteissä sekä missä tahansa muissa vastuuvelvollisuusasioissa, mukaan lukien tunnetut ja tuntemattomat sekä kohtuulliset asianajo- ja oikeuskulut, jotka liittyvät millään tavalla verkkotunnusrekisteröintiin tai aiheutuvat siitä, mukaan lukien rajoituksetta rekisteröintiä koskevien soveltuvien ehtojen käyttö, rekisteröinti, jatkaminen, uusinta, poistaminen, siirtäminen ja/tai rikkominen. Asiakas ei saa hyväksyä mitään tällaista suojattavaa vaatimusta koskevaa ratkaisua tai kompromissia ilman rekisterinpitäjän tai rekisterin operaattorin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei saa kohtuuttomasti evätä. Tämä suojaamista koskeva velvollisuus säilyy voimassa myös tämän sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen syystä riippumatta. REKISTERIOPERAATTORI EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA ASIAKKAALLE TAI KENELLEKÄÄN MUULLE HENKILÖLLE AIHEUTUVISTA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI RANGAISTAVISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ LIIKEVOITON TAI LIIKEARVON MENETYS, RIIPPUMATTA SIITÄ, VAADITAANKO KYSEISTÄ VASTUUTA SOPIMUKSEN, RIKKOMUKSEN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), TAKUUSITOUMUSTEN SEKÄ NIMENOMAISEN ETTÄ EPÄSUORAN RIKKOMUKSEN, TÄMÄN SOPIMUKSEN TAI SIIHEN SISÄLLYTETTYJEN SOPIMUSTEN JA KÄYTÄNTÖJEN PERUSTEELLA, JOS ASIAKAS ON KYKENEMÄTÖN KÄYTTÄMÄÄN VERKKOTUNNUSTA, ASIAKAS ON MENETTÄNYT TIETOJA TAI TIEDOSTOJA TAI MUUTOIN, SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ REKISTERIOPERAATTORIA ON VAROITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.
 6. Säännellyt TLD-verkkotunnukset. “Säänneltyjen” TLD-verkkotunnusten rekisteröinnin osalta asiakas suostuu noudattamaan seuraavia rekisteröintiä koskevia lisävaatimuksia: (a) Asiakas noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja, mukaan lukien lait, jotka liittyvät tietosuojaan, tietojen keräämiseen, kuluttajasuojaan (mukaan lukien liittyen valheelliseen tai petokselliseen toimintaan), reiluun lainaukseen, velanperintään, luomuviljelyyn, tietojen julkaisemiseen ja taloustietojen paljastamiseen. (b) Jos asiakas kerää ja ylläpitää luottamuksellisia terveys- ja taloustietoja, asiakkaan on käytettävä kohtuullisia ja asianmukaisia turvatoimia näiden palveluiden tarjoamisessa, kuten sovellettava laki määrää. Säänneltyjä TLD-verkkotunnuksia ovat esimerkiksi seuraavat: .games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .film, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show; .theater; .town, .city, .reise ja .reisen
 7. Tarkasti säännellyt TLD-verkkotunnukset. Säänneltyjen TLD-verkkotunnusten vaatimuksen lisäksi asiakas suostuu noudattamaan seuraavia vaatimuksia tarkasti säänneltyjen TLD-verkkotunnusten rekisteröinnin yhteydessä: (a) Asiakas toimittaa ylläpidon yhteystiedot, joiden on oltava ajan tasalla ja joita käytetään, valitusten ilmoittamiseen tai rekisteröinnin väärinkäytön ilmoittamiseen, sekä asianmukaisen valvonnan tai alan itsevalvonnan ja päätoimintapaikan organisaatioiden yhteystiedot. (b) Asiakas vakuuttaa, että hänellä on tarvittava valtuutus, lupa, oikeudet ja/tai muut asianmukaiset oikeudet osallistua kyseisen säännellyn TLD:n alaan. (c) Asiakas ilmoittaa merkittävistä muutoksista valtuutuksen kelvollisuuteen, oikeuksiin, lupiin ja/tai muihin asianmukaisiin oikeuksiin osallistua tarkasti säännellyn TLD:n alalle varmistaakseen, että hän noudattaa asianmukaisia säädöksiä ja lupavaatimuksia ja toimii palvelemiensa kuluttajien etujen mukaisesti. Tarkasti säänneltyjä TLD-verkkotunnuksia ovat muun muassa: .abogado, .attorney, .bank, .bet, .bingo, .casino .charity (ja IDN-vastaava xn--30rr7y), .cpa, .corp, creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .versicherung ja .wtf.

  .Doctor-tunnuksen rekisteröijien, jotka ilmaisevat olevansa laillistettuja lääkäreitä, täytyy pyynnöstä osoittaa rekisteröijälle ja rekisterinpitäjälle, että heillä on vaadittava toimilupa.

 8. Suojatut TLD-verkkotunnukset. Säänneltyjen ja tarkasti säänneltyjen TLD-verkkotunnusten vaatimusten lisäksi asiakas sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja, kun asiakas rekisteröi suojatun TLD-verkkotunnuksen: asiakas sitoutuu ryhtymään kohtuullisiin toimiin, joilla asiakas pyrkii välttämään virheelliset viittaukset siihen, että asiakkaan yrityksen toiminta liittyy maansa puolustusvoimiin tai on sen tukemaa, ellei tämä todellisuudessa pidä paikkaansa. Suojattuja TLD-verkkotunnuksia ovat esimerkiksi seuraavat: .army, .navy, .airforce
 9. Ulkopuolinen edunsaaja. Ellei tässä sopimuksessa muuta määritetä, sen TLD:n rekisterioperaattori, jossa asiakas rekisteröi verkkotunnuksensa, on tämän sopimuksen ulkopuolinen edunsaaja. Tämän sopimuksen osapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät sen, että rekisterioperaattorin edunsaajan oikeudet ovat lailliset ja että rekisterioperaattori on luottanut tämän sopimuksen mukaisiin ulkopuolisiin edunsaajan oikeuksiinsa suostuessaan siihen, että GoDaddy toimii tämän määritetyn TLD:n rekisterinpitäjänä. Rekisterioperaattorin ulkopuolisen edunsaajan oikeudet pysyvät voimassa myös sopimuksen irtisanomisen jälkeen.
 10. Muuttuva ja poikkeava hinnoittelu. Asiakas hyväksyy ja ymmärtää sen, että tietyt TLD-verkkotunnukset hinnoitellaan rekisterikäytäntöjen mukaisesti muuttuvilla hinnoilla (vakio- ja Premium-nimet) ja että niiden uusintahinnat voivat vaihdella (verkkotunnuksen rekisteröinnin uusintahinnat saattavat vaihdella saman TLD:n alaisten verkkotunnusten kesken: yksi voi maksaa esimerkiksi 100,00 $ ja toinen vaikkapa 33,00 $).
 11. Yksityisyyden ja valtakirjojen rajoittaminen. Hyväksyt sen, että sinulla ei ehkä ole oikeutta ostaa yksityisiä TLD-rekisteröintejä tai ostaa TLD-rekisteröintejä välikäden kautta tietyillä markkina-alueilla ja alueilla tai tietyissä maissa tai tiettyjen TLD-verkkotunnusten kohdalla. Tällaisissa tapauksissa sinun on tehtävä kaikki TLD-rekisteröinnit omilla tiedoillasi, joiden takaat olevan ajan tasalla, virheettömiä ja täydellisiä.


3. MAKSUT JA PALKKIOT

(A) YLEISET EHDOT JA AUTOMAATTISEN UUSINNAN EHDOT

Asiakas hyväksyy maksavansa kaikki Palveluiden ostoon tai tältä Sivustolta hankittuihin palveluihin liittyvät maksut ja kulut Palveluiden tilaushetkellä. GoDaddy pidättää oikeuden muuttaa hintojaan ja maksujaan milloin tahansa. Nämä muutokset julkaistaan tällä Sivustolla, ja ne astuvat voimaan välittömästi ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. Jos asiakas on ostanut tai saanut käyttöönsä Palveluita kuukausiksi tai vuosiksi, hintojen ja maksujen muutokset astuvat voimaan, kun kyseisten Palveluiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi alla kuvaillulla tavalla.

Ellei muuta ole mainittu (esimerkiksi edellä kohdassa 2 (x)), verkkotunnuksen uudistamishinta millä TLD:llä tahansa on sama kuin hinnastohinta (ei myynti), kun asiakas etsii ja valitsee verkkotunnuksen ja uudelleen ostoskorissa ennen ostamista. Jos esimerkiksi hinnastohinta on 8,82 € eikä uusimishintaa ole erikseen mainittu, myös uusimishinta on 8,82 €. Vastaavasti jos verkkotunnuksen nimen myyntihinta on 7,93 € ja hinnastohinta (ei myynti, päälleviivattuna) 8,82 €, uusimishinta on 8,82 €*.

* Uusimishinta voi vaihtua ennen uusimispäivää.

Muiden sopimuksen pohjalta tarjottavien palveluiden maksujen, maksamisen, hyvittämisen, laskuttamisen ja muiden vastaavien ehdot näkyvät Maksut ja palkkiot -kohdassa UTOS-tiedoissamme.

(B) VERKKOTUNNUKSEN UUSINTAEHDOT

Kun asiakas rekisteröi verkkotunnuksen, asiakkaalla on kaksi uusimisvaihtoehtoa: (i) "automaattinen uusiminen" tai (ii) "manuaalinen uusiminen":

 1. Automaattinen uusiminen. Automaattinen uusiminen on oletusasetus. Ellei asiakas valitse laajennettua automaattista uusimista, GoDaddy uusii näin ollen asiakkaan sopimuksen automaattisesti. Uusittaviksi tulevat verkkotunnukset uusitaan automaattisesti ajaksi, joka vastaa alkuperäisen verkkotunnuksen rekisteröinnin pituutta, ja niistä peritään maksu käyttäen asiakkaan GoDaddy-yritykselle ilmoittamaa maksutapaa GoDaddy-yrityksen senhetkisten hintojen mukaisesti. Näin ollen jos asiakas on valinnut verkkotunnuksen yhden (1) vuoden rekisteröinnin, GoDaddy uusii rekisteröinnin automaattisesti yhdeksi (1) vuodeksi. Jos asiakas on valinnut verkkotunnuksen kahden (2) vuoden rekisteröinnin, GoDaddy uusii rekisteröinnin automaattisesti kahdeksi (2) vuodeksi, ja niin edelleen.
 2. Manuaalinen uusiminen Jos asiakas on poistanut käytöstä automaattisen uusimisen ja peruuttanut tuotteen tilauksen (esim. verkkotunnuksen rekisteröinti) ja peruutus tulee voimaan meneillään olevalla sopimuskaudella, asiakas voi uusia verkkotunnuksen nimen manuaalisesti koska tahansa ennen sen voimassaolon päättymistä kirjautumalla tilin hallintaan ja uusimalla manuaalisesti tai ottamalla yhteyden asiakaspalveluun (jos asiakas haluaa uusia verkkotunnuksen nimen). Jos asiakas ei toteuta uusimista manuaalisesti ennen voimassaolon päättymispäivää, verkkotunnus peruutetaan, eikä asiakkaalla enää ole kyseistä nimeä käytössään.

Kaikkiin uusintoihin sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja, sellaisena kuin ovat mahdollisesti aika ajoin muutettuina, ja asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tämän sopimuksen (sellaisena kuin se on muutettuna) ehdot sitovat kaikkia uusittuja verkkotunnuksia. Verkkotunnusten uusinnat eivät ole hyvitettävissä. Jos jostain syystä emme pysty uusimaan asiakkaan verkkotunnuksen nimeä automaattisesti käyttämällä valittua uusimisvaihtoehtoa, voimme uusia asiakkaan verkkotunnuksen nimen automaattisesti alkuperäistä rekisteröintikautta lyhyemmäksi ajaksi, jotta tapahtuma onnistuu. Jos GoDaddy ei pysty jostakin syystä ottamana vastaan maksua tiedoissamme olevalta asiakkaan maksuvälineeltä ja jos asiakas ei vastaa ilmoituksiimme, asiakkaan verkkotunnuksen rekisteröinti raukeaa. Asiakkaan vastuulla on säilyttää ajan tasalla maksuvälineen tiedot, joihin kuuluu myös viimeinen voimassaolopäivä, jos kyseessä on luottokortti.

Kun kyseessä ovat tietyt ccTLD:t (.am, .at, .be, br, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk ja .vg), uusinnan laskutus tehdään voimassaolon päättymiskuukautta edeltävän kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Kun kyseessä ovat tietyt ccTLD:t (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk ja .vg), uusiminen on tehtävä manuaalisesti, jos tuotteen tilaus oli peruutettu, tai asiakkaan on uusittava viimeistään sen kuukauden 20. päivänä, joka on ennen voimassaolon päättymispäivää, tai muuten verkkotunnus sijoitetaan ei-uusimisen tilaan. Joidenkin ccTLD:iden ollessa kyseessä (.es) asiakkaan on uusittava viimeistään seitsemän päivää ennen voimassaolon päättymispäivää, tai muuten verkkotunnus sijoitetaan ei-uusimisen tilaan. Kun verkkotunnus on ei-uusimisen tilassa, asiakas voi uusia verkkotunnuksen ainoastaan soittamalla GoDaddylle ja pyytämällä verkkotunnuksen uusimista. Verkkotunnusta ei voi uusia Tilin hallinnan kautta. Jos asiakas ei toteuta peruutetun tuotteen uusimista manuaalisesti ennen voimassaolon päättymispäivää, verkkotunnus peruutetaan, eikä asiakkaalla enää ole kyseistä nimeä käytössään.

Asiakas hyväksyy sen, että GoDaddy ei ole vastuussa peruuntuneista verkkotunnuksista, jotka asiakas jättää uusimatta tässä sopimuksessa ilmoitettavien aikataulujen mukaisesti. Joka tapauksessa, jos asiakas jättää uusimatta verkkotunnuksensa ajoissa, tästä voidaan periä lisämaksu. Jos asiakas on hankkinut tietosuojapalveluja, suojatun rekisteröinnin tai minkä tahansa muun vastaava palvelun verkkotunnuksen rekisteröinnin yhteydessä, kyseiset palvelut uusitaan automaattisesti verkkotunnuksen rekisteröinnin uusimisen yhteydessä, ja asiakkaalta peritään käyvät uusintamaksut, mikäli hän ei palveluja etukäteen peruuta.

Jos et uusi verkkotunnustasi tässä sopimuksessa ilmaistujen aikarajojen sisällä, hyväksyt sen, että GoDaddy voi oman harkintansa mukaisesti uusia vanhentuneen verkkotunnuksen puolestasi. Jos GoDaddy päättää uusia vanhentuneen verkkotunnuksen puolestasi, sinulla on tietty uusimisjakso, jonka aikana voit maksaa uusimismaksun GoDaddylle, jotta säilytät verkkotunnuksesi. Uusimisjakso on tällä hetkellä kaksitoista (12) päivää, mutta se voi muuttua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Kun kyseessä ovat tietyt ccTLD:t (.am, .at, .be, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk ja .vg), uusimisjaksoa ei ole verkkotunnuksen voimassaolon päättymisen jälkeen. Jos et maksa GoDaddylle uusimisesta uusimisjakson aikana, verkkotunnuksesi asetetaan pitoon ja merkitään poistettavaksi. Tämän jälkeen sinulla on 30 päivän lunastusjakso, jos verkkotunnuksesi ei ole vanhentuneen verkkotunnuksen huutokaupan kohteena ja maksat GoDaddylle lunastusmaksun.

Lunastusmaksu on tällä hetkellä 80,00 $ Yhdysvaltain dollaria, ja siihen voidaan tehdä muutoksia tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos asiakas ei lunasta verkkotunnustaan ennen 30 päivän lunastusjakson päättymistä, GoDaddy voi oman harkintansa mukaisesti poistaa asiakkaan verkkotunnuksen tai siirtää sen toiselle rekisteröijälle asiakkaan puolesta. Lunastusjakson aikana asiakkaan toimialue saatetaan asettaa käyttämään varatun verkkotunnuksen sivua.

Jos asiakkaan verkkotunnus poistetaan, rekisteri tarjoaa myös 30 päivän lunastusajan, jonka aikana asiakas voi maksaaGoDaddy:lle lunastusmaksun ja lunastaa verkkotunnuksensa takaisin. Lunastusmaksu on tällä hetkellä 80,00 $ Yhdysvaltain dollaria, ja siihen voidaan tehdä muutoksia tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos asiakas ei lunasta verkkotunnustaan takaisin ennen rekisterin lunastusajan päättymistä, rekisteri vapauttaa verkkotunnuksesi, minkä jälkeen se on kenen tahansa rekisteröitävissä.

Uusimiseen varatut ajat ja lunastamiseen varatut ajat vaihtelevat ccTLD-kohtaisesti. Tarkat jaksot on kerrottu soveltuvissa TLD:issä. Mikäli tämän kappaleen säädösten ja ccTLD:n ehtojen välillä on ristiriitoja, ccTLD:n ehdot ovat voimassa.

Rekisteröinnin päättymisestä ilmoittamista koskeva käytäntömme ja tähän liittyvät maksut on esitetty täällä.

(C) MAKSUTTOMIA TUOTTEITA KOSKEVAT EHDOT

Mikäli asiakas saa verkkotunnuksen rekisteröinnin yhteydessä ilmaisia tuotteita, asiakas vahvistaa ja hyväksyy, että ilmaiset tuotteet ovat saatavana ainoastaan voimassa olevan oston yhteydessä ja että niiden sopimus voidaan purkaa, jos verkkotunnus poistetaan tai peruutetaan. Asiakas vahvistaa ja hyväksyy ilmaisten verkkotunnusten osalta, että se ei voi vaihtaa ilmaiseen verkkotunnukseen liittyvää tiliä ensimmäisen viiden (5) päivän kuluessa rekisteröinnin jälkeen. Mikäli ilmaista verkkotunnusta tarjotaan toisen verkkotunnuksen rekisteröinnin yhteydessä ja rekisteröity verkkotunnus on maksettu ja lakkaa toimimasta, voimme tällöin oman harkintansa mukaan joko poistaa ilmaisen verkkotunnuksen rekisteröinnin tai hyvittää verkkotunnuksesta maksetun summan ja ilmaisen verkkotunnuksen arvon välisen erotuksen. Myynninedistämistarjousten yhteydessä annettujen rekisteröintien lakkauttamiset voivat johtaa ilmaisen tai alennetun tuotteen poistamiseen tai rekisteröidyn verkkotunnuksen hinnan ja alennetun tuotteen arvon väliseen sopeuttamiseen meidän oman harkintamme mukaan.


4. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA; SIIRROT; NS. DOMAIN TASTING

Tämä sopimus on voimassa niin kauan kuin sinulla on jokin GoDaddy-yrityksen kautta rekisteröity verkkotunnus.

Asiakas suostuu olemaan siirtämättä GoDaddy :n kautta rekisteröityä verkkotunnusta toiselle verkkotunnusten rekisterinpitäjälle ensimmäisten kuudenkymmenen (60) päivän aikana tämän ensimmäisestä rekisteröintipäivästä lukien. Asiakas hyväksyy sen, ettei hän saa siirtää mitään verkkotunnusta kymmeneen (10) päivään tilinvaihdoksesta.

Lisäksi asiakas hyväksyy, että asiakkaalla ei ole oikeutta harjoittaa "verkkotunnusten maistelua" käyttämällä hyväksi viiden (5) päivän lyhennyksetöntä aikaa, jonka aikana rekisteröijä voi päättää peruuttaa verkkotunnuksen ja saada rekisteröintimaksun kokonaan takaisin, jotta asiakas voisi testata verkkotunnuksen markkinoitavuutta tai kannattavuutta. Jos GoDaddy toteaa (GoDaddy toteaa asian yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla), että asiakas on osallistunut "verkkotunnusten maisteluun", GoDaddy pidättää itsellään oikeuden a) periä asiakkaalta pienen maksun (joka vähennetään asiakkaalle mahdollisesti palautettavista varoista) tai b) hylätä kokonaan peruutusta/varojen palauttamista koskevan asiakkaan pyynnön. GoDaddy ei veloita asiakkaalta maksuja, jos GoDaddy peruuttaa verkkotunnuksesi viiden (5) päivän lyhennyksettömällä ajalla petoksen tai muun asian takia, jolle et voi mitään. Viiden (5) päivän lyhennyksetön aika ei koske Premium-verkkotunnuksia, jotka eivät ole hyvityskelpoisia.

Asiakas hyväksyy, että GoDaddy ei ole velvollinen noudattamaan i) mitään sellaisten kolmansien osapuolten esittämiä tahdonilmaisuja, joita asiakas voi käyttää palvelujen ostamiseksi GoDaddyltä, tai ii) mitään yleisiä ilmoituksia, joita voidaan julkaista GoDaddy:n verkkosivustolla tai jotka voivat GoDaddy:n markkinointimateriaaleihin.


5. AJAN TASALLA OLEVAT TIEDOT; TIETOJEN KÄYTTÖ JA VANHENTUMINEN

Asiakas suostuu ilmoittamaan GoDaddy-yritykselle viiden (5) työpäivän kuluessa kaikista mahdollisista muutoksista, jotka koskevat haku- ja/tai rekisteröintiprosessin yhteydessä toimittamiasi tietoja. Vastuullasi on säilyttää nämä tiedot ajan tasalla ja paikkansapitävinä. Jos asiakas ei toimita mistä tahansa syystä GoDaddy:lle paikkansapitäviä ja luotettavia tietoja prosessin alussa ja jatkuvasti sen jälkeen, asiakkaan katsotaan rikkovan vakavalla tavalla tätä sopimusta, mikä on peruste verkkotunnuksen keskeyttämiselle ja/tai peruuttamiselle. Niin ikään jos asiakas ei vastaa mistä tahansa syystä viiden (5) työpäivän kuluessa GoDaddy:n esittämiin tiedusteluihin asiakkaan toimittamien tietojen paikkansapitävyyden vahvistamiseksi, asiakkaan katsotaan rikkovan vakavalla tavalla tätä sopimusta, mikä on peruste verkkotunnuksen keskeyttämiselle ja/tai peruuttamiselle. Asiakas hyväksyy, että asiakkaan on säilytettävä itsellään kopio verkkotunnuksen ostokuitista.

Asiakas hyväksyy sen, että kutakin hänen rekisteröimäänsä verkkotunnusta koskien tarvitaan seuraavat yhteystiedot: rekisteröidyn nimen haltijaa varten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ja jos käytettävissä, faksinumero, ja mikäli eri kuin rekisteröidyn nimen haltija, samat teknisen yhteyshenkilön, hallinnollisen yhteyshenkilön ja laskutukseen liittyvän yhteyshenkilön yhteystiedot.

Hyväksyt ja ymmärrät sen, että verkkotunnuksen rekisteröinti edellyttää yhteystietojen jakamista kokonaan tai osittain rekisterioperaattorin kanssa. Rekisterioperaattori voi käyttää, kopioida, jakaa, julkaista, muokata ja muulla tavoin käsitellä tietoja (tietosuojakäytännössämme määritettyjen käyttötapojen mukaisesti), kun se on tarpeen verkkotunnusrekisteröinnin hallitsemiseksi. Tämä saattaa tarkoittaa tietojen siirtämistä yli kansainvälisten rajojen, esimerkiksi Yhdysvaltain ja EU:n välillä. ICANN:in edellyttämällä tavalla nämä tiedot on myös annettava julkisesti käytettäviksi Whois-tietokannan kautta, ja myös rekisterin operaattorin on ehkä annettava nämä tiedot julkisesti käytettäviksi Whois-tietokannan kautta. Sekä GoDaddy n että rekisterin operaattorin on ehkä arkistoitava nämä tiedot jonkin kolmannen osapuolen varapalvelun kautta. Asiakas suostuu ja antaa täten luvan kaikkiin kyseisiin vaatimuksiin ja paljastamisiin. Lisäksi vakuutat ja takaa että antaessaan tietoja jostakin kolmannesta osapuolesta asiakas on ilmoittanut kyseiselle kolmannelle osapuolelle paljastamisesta sekä paljastamisen tarkoituksesta ja on hankkinut kyseisen kolmannen suostumuksen kyseiseen paljastamiseen. Rekisterinpitäjä ei käsittele tietoja tavalla, joka ei ole tämän sopimuksen mukainen. Rekisterinpitäjä tekee kohtuulliset varotoimet suojatakseen tietoja katoamiselta tai väärinkäytöltä.

Asiakas hyväksyy sen, että kustakin hänen rekisteröimästään verkkotunnuksesta julkaistaan seuraavat tiedot Whois-hakemistossa ICANN-käytännön mukaisesti ja ne voidaan myydä irtotavarana ICANN-sopimuksessa esitetyllä tavalla:

 • Verkkotunnus;
 • Asiakkaan nimi ja postiosoite;
 • Teknisten ja hallintoon liittyvien yhteyshenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet, postiosoitteet, puhelinnumerot ja faksinumerot;
 • Ensisijaisten ja toissijaisten nimipalvelinten Internet-protokollanumerot;
 • Nimipalvelinten vastaavat nimet; ja
 • Rekisteröinnin alkuperäinen päivämäärä ja päättymispäivämäärä.
 • Ensisijaisen nimipalvelimen ja toissijaisen nimipalvelimen nimi.
 • Rekisterinpitäjän henkilöllisyys.

Asiakas hyväksyy, että GoDaddy voi ICANN:n sallimassa määrin hyödyntää asiakkaan rekisteröintiprosessin aikana antamia julkisesti saatavilla olevia tietoja. Jos asiakas myy verkkotunnuksia edelleen, asiakkaan on annettava sellaisille henkilöille, joiden henkilökohtaiset tiedot asiakas on hankkinut, tiedot henkilötietojen mahdollisista käyttötavoista ICANN:n käytännön mukaisesti. Asiakas suostuu myös hankkimaan hyväksynnän ja todisteen hyväksynnästä kyseisiltä henkilöiltä heidän antamiensa henkilökohtaisten tietojen käyttämiseen.

Hyväksyt sen että GoDaddylla on oikeus julkaista ja jakaa ulkopuolisten tahojen kanssa tiettyjä tietoja verkkosivulta ostettuihin verkkotunnuksiin liittyen, mukaan lukien esimerkiksi (tämä ei ole kaiken kattava luettelo) (a) ostetun tai myydyn verkkotunnuksen nimi, (b) myydyn tai ostetun verkkotunnuksen myynti- tai ostohinta ja (c) ostoon tai myyntiin liittyvän ajankohdan tiedot.

Jotta me pystymme noudattamaan verkkotunnusjärjestelmien nykyisiä ja tulevia sääntöjä sekä käytäntöjä, mukaan lukien säännöt tai käytännöt, jotka on luonut CIRA tai mikä tahansa alueellinen tai valtion hallinto tai jokin muu organisaatio, jolla on valtuudet sääntöjen tai käytäntöjen luomiseen, asiakas antaa meille oikeuden paljastaa kolmansille osapuolille vuorovaikutteisen julkisesti käytettävissä olevan rekisteröintitietokannan kautta seuraavat tiedot, jotka asiakkaan on annettava verkkotunnuksen hakemisen yhteydessä:

 1. Asiakkaan rekisteröimät verkkotunnukset tai aliverkkotunnukset;
 2. Asiakkaan organisaation nimi, tyyppi ja postiosoite;
 3. Asiakkaan verkkotunnuksen tai aliverkkotunnusten teknisten ja hallinnollisten yhteyshenkilöiden nimet, tittelit, postiosoitteet, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja mahdolliset faksinumerot;
 4. Vähintään kahden (2) nimipalvelinisännän (yksi ensisijainen ja vähintään yksi toissijainen) täydet isäntänimet ja IP-osoitteet verkko- tai aliverkkotunnusta varten. Enintään kuusi (6) nimipalvelinta voidaan määrittää. Jos isännällä on enemmän kuin vain yksi (1) IP-osoite, käytä pilkuilla erotettua luetteloa;
 5. Kyseisten nimipalvelinten vastaavat nimet;
 6. Rekisteröinnin alkuperäinen laatimispäivä; ja
 7. Rekisteröinnin voimassaolon päättymispäivämäärä.

Meitä voidaan vaatia tarjoamaan nämä tiedot kolmansien osapuolten saataville lajittelemattomassa muodossa. Voimme myös siirtää tai osoittaa näitä tietoja yksinomaisen harkintavaltamme mukaan CIRA:lle tai muulle vastaavalle kolmannelle osapuolelle.


6. RIITOJENRATKAISUKÄYTÄNTÖ

Asiakas sitoutuu noudattamaan meidän voimassa olevaa kiistojenratkaisukäytäntöä. Tämä käytäntö sisällytetään tähän ja tehdään osaksi tätä sopimusta. Asiakas voi tarkastella yhtenäistä verkkotunnuskiistojen ratkaisukäytäntöä verkossa. Asiakas hyväksyy, että GoDaddy voi ajoittain muuttaa riitojenkatkaisukäytäntöään. GoDaddy julkaisee riitojenkatkaisukäytäntöjen muutokset ainakin kolmekymmentä (30) päivää ennen niiden voimaantuloa. Jos asiakas pitää yllä verkkotunnusrekisteröintejään GoDaddyn kanssa päivitetyn käytännön voimaanastumisen jälkeen, asiakas hyväksyy kiistojenratkaisukäytännön sellaisena kuin se on täydennettynä. Asiakas hyväksyy tarkistavansa GoDaddyn verkkosivuston ajoittain selvittääkseen, onko kiistojenratkaisukäytäntöön tehty muutoksia. Jos asiakas peruuttaa tai lopettaa palvelunsa GoDaddyn kanssa muokatun kiistojenratkaisukäytännön vuoksi, mitään maksuja ei palauteta asiakkaalle. Asiakas myös suostuu mahdollisiin ICANN:n Uniform Rapid Suspension Systemin (yhtenäinen nopean keskeytyksen järjestelmä) alaisuudessa tehtäviin toimenpiteisiin.

Asiakas hyväksyy sen, että riitatilanteissa, jotka koskevat yhtä (1) tai useampaa asiakkaan GoDaddy:n avulla käyttöönsä rekisteröimää verkkotunnusta, asiakas korvaa, puolustaa ja pitää GoDaddy:a syyttömänä siten kuin tässä sopimuksessa on säädetty. Asiakas niin ikään hyväksyy sen, että jos GoDaddy:lle ilmoitetaan, että valtiolliselle, hallinnolliselle tai oikeudelliselle elimelle on jätetty valitus, joka koskee asiakkaan GoDaddy:n avulla rekisteröimää verkkotunnusta, että GoDaddy oman harkintansa mukaan saa ryhtyä toimiin, jotka GoDaddy katsoo tarpeellisiksi, koskien niitä verkkotunnuksen lisämuokkausta, osoitusta ja/tai hallintaa koskevia toimia tai vaatimuksia, joiden noudattamisen kyseinen hallinnollinen tai oikeudellinen elin katsoo tarpeellisiksi riidan ratkaisemiseksi. Tässä tapauksessa asiakas suostuu pitämään GoDaddy:a syyttömänä sellaisten toimien suhteen, joihin GoDaddy on ryhtynyt.

Takaat sitoutuvasi yksinomaisesti muita lainkäyttöalueita huomioimatta seuraavien lainkäyttöalueidesi tuomivaltaan: (1) kotipaikkasi tuomioistuimet, (2) rekisterinpitäjän kotipaikan tuomioistuimet (3) rekisterioperaattorin kotipaikan tuomioistuimet (esimerkiksi Kiina .CN-verkkotunnuksille, Kolumbia .CO-verkkotunnuksille, Iso-Britannia .EU-verkkotunnuksille jne.).

Kun kyseessä ovat .ca-verkkotunnukset, asiakas hyväksyy sen, että jos jokin kolmas osapuoli haastaa asiakkaan palvelun käytön .ca-verkkotunnuksen rekisteröinnin, asiakasta koskevat CIRAn kiistojenratkaisukäytännössään määrittämät säädökset, jotka ovat voimassa riidan ajankohtana.


7. VERKKOTUNNUSTEN SIIRTÄMINEN; JÄLLEENMYYNTIKÄYTÄNNÖT

Jos asiakas siirtää minkä tahansa verkkotunnuksen, hän sitoutuu antamaan verkkotunnuksen nimen siirtosopimuksessa ja rekisteröijän vaihtamissopimuksessa esitetyt vaadittavat tiedot ja noudattamaan sopimusten menettelytapoja sekä ehtoja. Verkkotunnuksen nimen siirtosopimuksen ja rekisteröijän vaihtamissopimuksen uusimmat versiot ovat verkkosivustossamme. GoDaddy-yrityksen rekisteröimän tai GoDaddy-yritykselle siirretyn verkkotunnuksen nimen suojaamiseksi tehokkaammin se tulee asettaa lukittuun tilaan, ellei verkkotunnuksen nimen siirtosopimuksessa tai rekisteröijän vaihtamissopimuksessa määritettyä ulkopuolelle jättämistä ole tehty. Verkkotunnuksen nimen siirtäminen pois GoDaddy:lta uudelle rekisterinpitäjälle aloitetaan asettamalla verkkotunnus avaustilaan. Voit kirjautua GoDaddy-tilillesi milloin tahansa sen jälkeen, kun verkkotunnus on onnistuneesti siirretty GoDaddy:lle, ja vaihtaa sen tilan avaustilaan.

Jos asiakas on ostamassa verkkotunnusta jonkin kolmannen osapuolen puolesta, asiakas suostuu ilmoittamaan omalle asiakkaalleen eli kyseiselle kolmannelle osapuolelle, joka saattaa olla hankimassa verkkotunnusta asiakkaan kautta GoDaddy-yrityksen rekisteröintipalveluiden kautta, että kolmas osapuoli on itse asiassa rekisteröimässä verkkotunnustaan GoDaddy-yrityksen kautta ja että GoDaddy on ICANN:n akkreditoitu rekisterinpitäjä. Asiakas ei väitä olevansa ICANN:n akkreditoitu rekisterinpitäjä tai tarjoamansa millään tavalla tavallista parempaa yhteyttä ICANN:n verkkotunnusrekisteriin. Asiakas ei myöskään käytä ICANN:n tavaramerkkilogoa missään omassa mainosmateriaalissaan, mukaan lukien verkkosivustossaan.

Asiakas suostuu hankkimaan jokaisen oman asiakkaansa hyväksynnät tämän sopimuksen hankintahetkellä ajan tasalla olevalle versiolle ja säilyttämään todisteet omien asiakkaidensa hyväksynnästä vähintään kolmen (3) vuoden ajan. Jos asiakas edellyttää, että tämän omat asiakkaat hyväksyvät lisäehtoja, joita GoDaddy ei edellytä, asiakas hyväksyy, että kyseiset lisäehdot eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen ja ICANN:n käytäntöjen ja menettelytapojen kanssa.

Asiakas hyväksyy, että GoDaddy ei myönnä asiakkaalle pääsyä sen rekisterinpitäjän yhteyksiin tai rekisteriin, eikä asiakasta luokitella rekisterinpitäjäksi. Lisäksi asiakas hyväksyy, että asiakkaalla ei ole oikeutta yrittää saada pääsyä GoDaddy:n rekisterinpitäjän yhteyksiin tai rekisteriin. Asiakas suostuu toimittamaan täydelliset, paikkansapitävät ja ajan tasalla olevat tiedot jokaisesta rekisteröijästä, jotta ne voidaan lisätä rekisteriin Whois-tietokantaa koskevien ICANN-vaatimusten mukaisesti.

Asiakas sitoutuu tarjoamaan asiakkailleen asiaankuuluvaa asiakastukea ja säilyttämään yhteyden heihin tarjoamalla heille keinon tiedottaa osana verkkotunnuksen rekisteröintiprosessia antamiensa tietojen muutoksista. Vastaanotettuaan korjatut tai päivitetyt tiedot asiakkaan on viiden (5) arkipäivän kuluessa annettava kyseiset tiedot GoDaddylle, jotta GoDaddy voi päivittää rekisteröintitietueensa. Asiakkaan on säilytettävä kopiot kaikesta asiakkaidensa kanssa käymästään viestinnästä ja pyynnöstä annettava GoDaddylle kopiot kyseisestä viestinnästä.


8. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET, PALVELUJEN KESKEYTTÄMINEN, SOPIMUSRIKKOMUS

Asiakas vakuuttaa ja takaa parhaan tietonsa mukaisesti, ettei verkkotunnuksen rekisteröinti suoraan tai epäsuoraan käytettynä riko minkään kolmannen osapuolen lakisääteisiä oikeuksia. Asiakas noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja, mukaan lukien muun muassa tietosuojaan, tietojen keräämiseen, kuluttajien suojaamiseen, reiluun lainaamiseen, velkojen perimiseen, tietojen paljastamiseen ja taloustietojen paljastamiseen kertovia lakeja. Jos asiakas kerää ja säilyttää arkaluontoisia terveyteen ja talouteen liittyviä tietoja, asiakkaan on toteutettava kohtuulliset ja asianmukaiset turvatoimet, jotka liittyvät kyseisiin palveluihin soveltuvan lain määrittämällä tavalla. Asiakas takaa omistavansa kaikki tarvittavat valtuutukset, toimiluvat, lisenssit ja/tai muut liittyvät valtakirjat liittyvän rekisterin TLD-merkkijonoon liittyvällä sektorilla toimimiseen. Asiakas ilmoittaa olennaisista muutoksista asiakkaan valtuutukseen, toimilupaan, lisenssiin ja/tai muuhun liittyvään valtakirjaan. Asiakas puolustaa ja suojaa rekisterinpitäjää sekä rekisterin operaattoria ja niiden johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä ja edustajia sekä vapauttamaan edellä mainitut vastuusta koskien kaikkia sellaisia vaateita, vahinkoja, korvausvelvollisuuksia, kustannuksia ja kuluja (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot ja oikeuskulut), jotka ovat seurausta verkkotunnuksen rekisteröinnistä. Tämä velvollisuus on voimassa myös tämän sopimuksen tai verkkotunnuksen rekisteröinnin päättymisen tai lopettamisen jälkeen.

Asiakas hyväksyy muiden tässä sopimuksessa kuvattujen tapahtumien lisäksi seuraavat:

 1. Asiakkaan kyky käyttää GoDaddy-yrityksen tarjoamia palveluita saatetaan peruuttaa tai keskeyttää, jos tätä sopimusta rikotaan niin, ettei rikkomusta korjata, ja/tai jos ICANN:n mikä tahansa tällä hetkellä voimassa oleva tai myöhemmin voimaan tuleva käytäntö edellyttää keskeyttämistä tai peruuttamista;
 2. Asiakkaan kaikkien verkkotunnusten rekisteröinti voidaan lakkauttaa, perua tai siirtää ICANN:in hyväksymien määrittelyjen ja käytäntöjen mukaan tai sellaisten GoDaddy-menettelyjen nojalla, jotka eivät ole ristiriidassa ICANN:in hyväksymän määrittelyn tai käytännön kanssa, jos (a) niillä korjataan GoDaddyn tai rekisterioperaattorin verkkotunnusten rekisteröinnin yhteydessä tekemiä virheitä tai (b) ne koskevat verkkotunnuksiin liittyvää riidanratkaisua.

Ymmärrät ja hyväksyt sen, että GoDaddy ja rekisteripalvelu pidättävät oikeuden evätä, peruuttaa tai siirtää jokainen rekisteröinti tai tapahtuma tai asettaa mikä tahansa rekisteröity verkkotunnus rekisterilukitukseen, pitoon tai vastaavaan tilaan GoDaddy-yrityksen tai rekisteripalvelun harkinnan mukaisesti tarpeen mukaan (i) noudattaakseen minkä tahansa Internetin suhteen yleisesti toimivaltaa omaavaksi tunnistetun toimialaryhmän (kuten RFC:t) määrityksiä, (ii) korjatakseen minkä tahansa rekisterin tai rekisterinpitäjän virheitä, suojatakseen niitä ja taatakseen niiden toiminnan, (iii) tilanteessa, jossa rekisterille ei ole maksettu maksuja, (iv) suojatakseen rekisterin eheyttä ja vakautta, (v) noudattaakseen soveltuvia lakeja, valtion sääntöjä tai vaatimuksia, lainvalvontaviranomaisten pyyntöjä kaikkien kiistanselvittämisprosessien mukaisesti, (vi) noudattaakseen soveltuvia ICANN:n sääntöjä tai säädöksiä, mukaan lukien muun muassa rekisterisopimusta, (vii) välttääkseen kaikki niin siviili- kuin rikosoikeudellinenkin vastuu rekisterin operaattorin taholta sekä sen tytäryhtiöiden, toimihenkilöiden, johtajien ja työntekijöiden osalta, (viii) tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, (ix) seurauksena mistä tahansa alla olevassa osassa 8 kuvatusta kielletystä toiminnasta ja (x) kiistan ratkaisemisen aikana.

Asiakas hyväksyy, että jos asiakas ei pysty noudattamaan tämän sopimuksen ja minkä tahansa GoDaddyn säännön tai käytännön ehtoja täysin, kyseessä saattaa GoDaddyn mielestä olla olennainen tämän sopimuksen rikkomus, ja GoDaddy saattaa ilmoittaa kyseisestä rikkomuksesta asiakkaalle kirjallisesti tai elektronisesti (esimerkiksi sähköpostitse). Jos asiakas ei anna GoDaddylle kymmenen (10) arkipäivän kuluessa olennaista todistetta siitä, että asiakas ei ole rikkonut velvollisuuksiaan GoDaddylle, GoDaddy voi lopettaa suhteensa asiakkaaseen ja ryhtyä mahdollisiin GoDaddyn soveltuvien lakien nojalla käytettävissä oleviin korjaaviin toimenpiteisiin. Tällaiset korjaavat toimenpiteet saatetaan toteuttaa ilman asiakkaalle annettua ilmoitusta, ja niitä voivat olla muun muassa minkä tahansa asiakkaan verkkotunnuksen rekisteröinnin peruuttaminen ja GoDaddyn asiakkaalle tarjoamien palveluiden lopettaminen. Asiakkaalle ei hyvitetä mitään maksuja, jos asiakkaan palvelut peruutetaan tai lopetetaan rikkomuksen vuoksi.

Jos GoDaddy jättää toimimatta sellaisen tapahtuman yhteydessä, joka voi muodostaa rikkomuksen, tai jättää ilmoittamatta mahdollisesta rikkomuksesta, se ei vapauta asiakasta siitä tosiseikasta tai anna sitä anteeksi, että asiakas on syyllistynyt rikkomukseen.


9. PALVELUIDEN RAJOITUS; KIELTÄYTYMISOIKEUS

Jos verkkohotellisi verkkotunnusjärjestelmää (“DNS”) isännöidään GoDaddy-palvelun palvelimissa tai käytät järjestelmiämme verkkotunnuksen tai URL-osoitteen uudelleenohjaamiseen tai ohjaat muulla tavoin toisaalla olevaan järjestelmään tai sivustoon, tai jos verkkotunnuksesi on rekisteröity GoDaddy-palvelussa, olet vastuussa siitä, että GoDaddy-palvelun palvelimet eivät kuormitu kohtuuttomasti. Asiakas ei saa käyttää GoDaddyn palvelimia ja verkkotunnustaan lähteenä, välittäjänä, vastausosoitteena tai kohdeosoitteena sähköpostihäirinnälle, Internet-pakettiylivuodoille, paketin vioittumiselle tai muille haitallisille hyökkäyksille. Palvelimen hakkerointi ja muut tietoturvamurrot ovat kiellettyjä. Hyväksyt sen, että GoDaddy pidättää oikeuden poistaa verkkotunnuksesi käytöstä DNS-järjestelmässään, jos GoDaddy uskoo sen olevan sellaisten verkkosivustosi aiheuttamien toimien vastaanottaja, jotka uhkaa sen verkon vakautta.

Hyväksyt sen, että GoDaddy voi oman harkintansa mukaan ja ilman velvoitteita sinua kohtaan kieltäytyä minkä tahansa verkkotunnuksen rekisteröimisestä. GoDaddy voi myös oman harkintansa mukaan ja ilman vastuuta sinulle poistaa verkkotunnuksen rekisteröinnin ensimmäisten kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa rekisteröinnistä.

Jos GoDaddy hylkää rekisteröinnin tai poistaa aiemmin tehdyn rekisteröinnin ensimmäisten 30 (kolmenkymmenen) päivän sisällä rekisteröinnistä, asiakas saa hyvityksen kaikista maksuista, jotka asiakas on maksanut GoDaddylle joko peruutettavan tai hylättävän rekisteröinnin yhteydessä. Jos GoDaddy poistaa sellaisen verkkotunnuksen rekisteröinnin, jota käytetään yhdessä roskapostin kanssa tai moraalisesti arveluttaviin toimiin, mitään hyvitystä ei anneta.


10. OLETUSASETUKSET; VARATUN VERKKOTUNNUKSEN SIVU

Verkkotunnusasetusten valinta. Kun asiakas rekisteröi verkkotunnuksen GoDaddyn kanssa, asiakasta kehotetaan valitsemaan verkkotunnusasetukset kassaprosessin aikana. Jos asiakas suunnittelee käyttävänsä toista palveluntarjoajaa verkkosivuston tai verkkohotellin yhteydessä, asiakkaan on tällöin syötettävä kyseisen palveluntarjoajan nimipalvelimet verkkotunnusasetuksia valitessaan. Tämä ohjaa asiakkaan verkkotunnuksen pois GoDaddyn nimipalvelimilta. Jos asiakas on olemassa oleva GoDaddy-asiakas ja on jo asettanut asiakasprofiilin, joka määrittää verkkotunnusasetukset uusille verkkotunnusrekisteröinneille, asiakkaan ei tarvitse uudelleen saattaa tätä vaihetta päätökseen kassaprosessin aikana.

GoDaddyn oletusasetukset. Jos asiakas ei ohjaa verkkotunnustaan pois GoDaddyn nimipalvelimilta edellä kuvatulla tavalla, GoDaddy ohjaa asiakkaan verkkotunnuksen “varatun verkkotunnuksen sivulle” (“oletusasetus”). Asiakas hyväksyy, että GoDaddyllä on oikeus määrittää tämä oletusasetus.

Varatun verkkotunnuksen sivun asetus. GoDaddyn varatun verkkotunnuksen sivun palvelu on verkon verkkotunnusten rahallinen hyödyntämisjärjestelmä, joka on tarkoitettu antamaan tuottoja (napsautusten mukaan maksamisen mainostuksen kautta) verkkotunnuksista, joita ei käytetä aktiivisesti verkkosivustoina. Jos asiakkaan verkkotunnus ohjataan varatun verkkotunnuksen sivulle, asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että GoDaddy voi näyttää sekä (a) sisäisiä mainoksia (jotka sisältävät linkkejä GoDaddyn tuotteisiin ja palveluihin) ja (b) kolmannen osapuolen mainoksia (jotka sisältävät linkkejä kolmansien osapuolten tuotteisiin ja palveluin) varatun verkkotunnuksen sivun kautta muiden ikkunoiden päälle tai alle tulevien ponnahdusikkunoiden, bannerimainosten, ääni- tai videosuoratoistojen tai muiden mainostustapojen kautta, ja me saatamme kerätä liittyviä käyttötietoja omaan käyttöönsä evästeiden ja muiden samankaltaisten tapojen kautta. Lisäksi asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että GoDaddy ja sen mainostuskumppaninsa tilanteen mukaan valitsevat kaiken sisäisen ja kolmannen osapuolen mainostuksen, eikä asiakkaalla ole lupaa mukauttaa mainostusta tai oikeutta mihinkään kompensaatioon vastineeksi siitä. Huomaa, että kolmannen osapuolen mainokset GoDaddyn varatun verkkotunnuksen sivulla saattavat sisältää sinua loukkaavaa sisältöä, mukaan lukien, tähän rajoittumatta, linkkejä aikuisille tarkoitettuun sisältöön. GoDaddy ei muokkaa, ohjaa, valvo tai rajoita sisältöä ja kolmannen osapuolen mainoksia, jotka näytetään GoDaddyn varatun verkkotunnuksen sivulla, ja ei ole velvollinen tai vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle näihin liittyen.

GoDaddyn oletusasetusten muuttaminen. Asiakas voi muuttaa GoDaddyn oletusasetuksia milloin tahansa verkkotunnuksensa rekisteröintijakson aikana.

 1. Asiakkaan varatun verkkotunnuksen sivulla näkyvä sisältö. Asiakas ei voi muokata varatun verkkotunnuksen sivulla näkyvää sisältöä. Asiakas voi valita jonkin muun alla luetelluista vaihtoehdoista.
 2. Verkkotunnuksen monetisointiin osallistuminen. Jos asiakas haluaa osallistua GoDaddy‑palvelussa esitettyyn verkkotunnuksen monetisointimahdollisuuteen, on perehdyttävä CashParking®-palveluumme ja harkittava sen ostamista.
 3. Ei sisältöä. Jos asiakas ei hyväksy edellä olevia vaihtoehtoja, hänen tulee ottaa yhteyttä asiakastukeen ja selvittää, mitä muita vaihtoehtoja hänen saatavillaan on.

Palaaminen varatun verkkotunnuksen sivun oletusasetukseen verkkotunnuksen voimassaolon päättymisen yhteydessä. Kun verkkotunnuksen voimassaolo päättyy ja riippumatta siitä, miten asiakas käyttää verkkotunnustaan verkkotunnuksen rekisteröintijakson aikana, asiakkaan verkkotunnus palaa automaattisesti yllä kuvattuun varatun verkkotunnuksen sivun oletusasetukseen. Tässä kappaleessa käytetty “voimassaolon päättyminen” tarkoittaa mitä tahansa “uusimisjaksoa” tai “lunastusjaksoa” välittömästi verkkotunnuksen voimassaolon päättymisen jälkeen mutta ennen verkkotunnuksen palauttamista rekisteriin. Kun verkkotunnus on palautettu yllä kuvattuun varatun verkkotunnuksen sivun oletusasetukseen, ainoa tapa poistua varatun verkkotunnuksen sivun palvelusta on uusia, lunastaa tai rekisteröidä uudelleen verkkotunnus tämän sopimuksen osassa 2(B), Verkkotunnuksen uusintaehdot, kuvatulla tavalla.


11. VERKKOTUNNUSTEN LISÄYKSET

Yritysrekisteröinti: Yritysrekisteröinti antaa asiakkaan näyttää lisätietoja yrityksestä, joka on asiakkaan verkkotunnuksen perusta, mukaan lukien muun muassa esimerkiksi asiakkaan faksinumero, katuosoite ja aukioloajat.

Vanhentumisen konsolidointi. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että vanhentumisen konsolidointipalvelua voidaan käyttää ainoastaan .com- ja .net-verkkotunnusten vanhentumisen konsolidointiin. Palvelua ei voida käyttää sellaisten verkkotunnusten konsolidointiin, joiden tilana on Registrar HOLD tai Registry HOLD tai jotka odottavat siirron tilaa. Asiakas hyväksyy, että palvelua voidaan käyttää ainoastaan asiakkaan verkkotunnusten vanhentumispäivän siirtämiseksi eteenpäin vähintään yhdellä (1) kuukaudella ja enintään kymmenellä (10) vuodella ja sen jälkeen enintään kahdellatoista (12) kuukaudella. Uutta vanhentumispäivämäärää ei voida peruuttaa sen jälkeen, kun palvelua on käytetty verkkotunnusten konsolidointiin. Sen varmistamiseksi, että palvelua ei käytetä väärin tai vaihtoehtona uusimiselle, asiakas voi käyttää palvelua ainoastaan kerran 12 kuukaudessa kunkin verkkotunnuksen osalta. Palvelua voidaan käyttää ainoastaan verkkotunnuksiin, jotka eivät ole ylittäneet vanhentumispäivämääräänsä. Jos asiakas haluaa vaihtaa uudelleen vanhentumispäivämäärää, asiakkaan on uusittava ensin verkkotunnus. Lisäksi asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että palvelua voidaan käyttää ainoastaan sellaisten verkkotunnusten koordinointiin, joiden rekisterinpitäjänä me olemme. Muut kuin GoDaddyn rekisteröimät verkkotunnukset on siirrettävä meille ennen palvelun käyttämistä.

Verkkotunnus-alennusklubi. Ostettuaan Verkkotunnus-alennusklubin jäsenyyden asiakas pystyy ostamaan meiltä alennettuun hintaan tuotteita tai palveluita, mukaan lukien saamaan alennuksia tietyistä verkkotunnusrekisteröinneistä, yhden (1) ilmaisen huutokauppatilin, yhden (1) ilmaisen CashParking-tilin ja alennuksia verkkotunnuksien ostopalvelusta. Asiakkaan on pidettävä jäsenyytensä ajan tasalla niin kauan kuin asiakkaalla on ilmaisia tai alennettuja tuotteita, jotka ostetaan meiltä. Jos asiakas ei uusi jäsenyyttään eikä peruuta alennettuun hintaan saatua verkkotunnusrekisteröintiään tai muita palveluitaan, uusimme automaattisesti asiakkaan tuotteet ja palvelut normaaliin hintaan, joka oli voimassa uusimishetkellä, ja veloittaa asiakkaalle tiedoissa olevaa maksutapaa. Lisäksi asiakas ei enää pysty ostamaan alennettuja tuotteita tai palveluita tai käyttämään ilmaisia tilejään, ennen kuin jäsenmaksu on maksettu. Mitään jäsenmaksuja ei palauteta.

Jälkitoimitukset/valvonta. Asiakas hyväksyy, että verkkotunnuksella, jonka voimassaolo on päättynyt, on ensin kahdentoista (12) päivän ajanjakso, jonka jälkeen sillä on ICANN:n valtuuttama kolmenkymmenen (30) päivänlunastusjakso. Tämän ajanjakson aikana nykyinen verkkotunnuksen rekisteröijä voi uusia verkkotunnuksen ja säilyttää omistajuuden. Emme takaa, että asiakaan jälkitoimituspyyntö johtaa siihen, että asiakas saa verkkotunnuksen, ja pidätämme nimenomaisesti oikeuden (a) kieltäytyä uusista jälkitoimituspyynnöistä tai (b) peruuttaa olemassa olevat jälkitoimituspyynnöt milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Jos asiakkaan jälkitoimituspyyntö evätään tai peruutetaan,suostumme hyvittämään kyseisestä verkkotunnuksen jälkitoimituspyynnöstä maksetut maksut nopeasti. Verkkotunnus saatetaan myös sijoittaa toissijaisille markkinoille jälleenmyyntiä varten Auctions®-palvelun kautta. Huutokaupan ensimmäisen vuoden jäsenyyden jälkeen asiakas hyväksyy, että ellei toisin kerrota, uusimme asiakkaan huutokauppajäsenyyden automaattisesti käyttäen tiedoissa olevaa maksutapaa, niin kauan kuin jälkitoimitussaldo on aktiivinen. Saat lisätietoja huutokaupoista huutokauppasivustosta. Verkkotunnusta saattaa koskea myös varantoprosessi, ennen kuin se on ostettavissa. Asiakas hyväksyy, että me ja rekisteröintikonserniyhtiömme käyttävät palveluitamme, mukaan lukien jälkitoimitukset. Tämän vuoksi verkkotunnus on saatettu rekisteröidä eri rekisterinpitäjän kanssa, mutta sitä voidaan hallita asiakkaan tilin kautta. Käyttämällä palveluita asiakas pystyy tekemään muun muassa seuraavaa:

 1. Tilata jälkitoimituksena minkä tahansa verkkotunnuksen ylätason verkkotunnusten .COM, .NET, .US, .BIZ, .INFO, .ORG, .MOBI joukosta. Verkkotunnuksen jälkitoimitus sisältää enintään yhden vuoden verkkotunnuksen rekisteröintihinnan. Mikäli asiakas tilaa onnistuneesti jälkitoimituksena jonkin verkkotunnuksen, asiakkaaseen sovelletaan tähän sopimukseen viittaamalla sisällytetyn verkkotunnuksen rekisteröinnin ja siihen liittyvien sopimusten ehtoja.
 2. Muuttaa jälkitoimitusta siihen asti, kunnes saa verkkotunnuksen. Asiakas voi vaihtaa krediitin erilaiseen verkkotunnukseen niin kauan, kunnes onnistuu saamaan yhden tunnuksen. Jos krediittiä ei käytetä kolmeen (3) vuoteen, pidätämme oikeuden poistaa krediitin.
 3. Tilata kuukausittain erääntyvien verkkotunnusten luettelo. Asiakas voi myös valita tilauksen ostamisen seuraavien viiden (5) päivän kuluessa erääntyvien verkkotunnusten luettelosta. Jos asiakas tilaa erääntyvien verkkotunnusten luettelosta, asiakas hyväksyy kirjattuna olevalla maksutavalla veloittamisen kuukausittaisen tilauksen perusteella ostamiensa palvelujen voimassaoloajaksi.
 4. Asiakkaan on valittava vanhentuvien verkkotunnusten luettelosta verkkotunnukset, jotka asiakas haluaa rekisteröidä. Kukin verkkotunnus, jonka osalta asiakas yrittää tehdä jälkitoimitusta, sisältävät verkkotunnuksen rekisteröinnin vuodeksi edellä i kohdassa säädetyn mukaisesti.
 5. Valvomaan asiakkaan parhaillaan rekisteröityinä olevia verkkotunnuksia rekisterinpitäjän, tilan, voimassaolon päättymispäivämäärän tai nimipalvelimien muutosten suhteen ilman lisäkustannuksia.
 6. Asiakas voi tilata verkkotunnushälytyksen Pro-version tai valvonnan, joka antaa hänen valvoa mitä tahansa tällä hetkellä rekisteröitynä olevaa verkkotunnusta rekisterinpitäjästä riippumatta aina tilan muutosten historiaseurannasta ja useiden sähköposti-ilmoitusosoitteiden määrittämiseen.

Rekisteröintioikeuden suojaus. Rekisteröintioikeuden suojauspalvelun (tästä eteenpäin pelkkä “palvelu”) avulla voit yleensä (i) suojautua verkkotunnuksen menettämiseltä, (ii) kieltäytyä hyväksymästä verkkotunnuksen siirtoa rekisteröijältä toiselle tai rekisterinpitäjältä toiselle, kun tämä palvelu on käytössä kyseiselle verkkotunnukselle, ja (iii) vastaanottaa vuosittaisen verkkotunnusraportin, joka sisältää kaikkien kyseisellä palvelulla suojattujen verkkotunnusten tilan.

TÄMÄ PALVELU EI KUITENKAAN ESTÄ SIIRTOJA PREMIUM-VERKKOTUNNUSTEN MYYMISEN YHTEYDESSÄ TAI, JOS ASETAT VERKKOTUNNUKSESI MYYNTIIN MISSÄ TAHANSA GoDaddyN PALVELUSSA – RIIPPUMATTA SIITÄ, MILLOIN OSTIT REKISTERÖINTIOIKEUDEN SUOJAUSPALVELUN.

Kun olet päättänyt ostaa palvelun jollekin tai kaikille verkkotunnuksille, automaattinen uusintatoiminto otetaan käyttöön kullekin verkkotunnukselle. Kyseisiä verkkotunnuksia ei voi siirtää ennen palvelun uusimista tai Premium-verkkotunnuksen myymistä. Vakuutat täten siis, että olet huomioinut palvelun ostamiseen liittyvät seikat tarkasti ja että ymmärrät rajoitukset, joita palvelu asettaa niiden verkkotunnusten siirtämiselle, joille ostat palvelun. Hyväksyt myös sen, että verkkotunnusta, jolle palvelu on ostettu, ei voi siirtää mistään syystä (Premium-verkkotunnuksien myymistä lukuun ottamatta) ennen kyseisen verkkotunnuksen seuraavaa säännöllistä uusintakertaa. Mikäli olet aikaisemmin poistanut palvelun käytöstä kyseisen verkkotunnuksen osalta, käytöstä poisto ei välttämättä ole voimassa, ennen kuin palvelun nykyinen tilausjakso päättyy. Seuraavalla esimerkillä, joka ei ole rajoitus, voidaan havainnollistaa tilannetta: jos olet päättänyt ostaa suojauspalvelun verkkotunnukselle, jonka olet rekisteröinyt viiden (5) vuoden ajanjaksolle, palvelu on voimassa saman viiden (5) vuoden ajanjakson – etkä voi siirtää tätä verkkotunnusta saman viiden (5) vuoden ajanjakson aikana.

Premium-verkkotunnukset eivät ole hyvitettäviä.

 1. Palvelun kuvaus.
 2. Premium-verkkotunnuspalvelulla (“palvelu”) pyritään helpottamaan tällä hetkellä rekisteröityjen verkkotunnusten ostamista ja myymistä. Tarjoamme palvelun niiden myymiseen ja ostamiseen sekä maksujen hoitamiseen. Emme ole meklari emmekä välittäjä. Meidän hallussamme ei ole kaikkia verkkosivustolla mainittuja verkkotunnuksia. Tämän seurauksena emme voi valvoa mainittujen verkkotunnusten laatua, turvallisuutta tai laillisuutta. Myyjä tai me voimme milloin tahansa poistaa mainitut verkkotunnukset myynnistä. Toimimme kaupankäynnin välikätenä auttaakseen asiakasta tekemään maksuja kolmansille osapuolille ja saamaan niiltä maksuja. Emme ole turvatalletusasiamies, vaan toimimme enemmänkin asiakkaan asiamiehenä niiden palvelujen käyttämistä koskevien asiakkaan ohjeiden ja pyyntöjen mukaan, jotka vaativat meitä suorittamaan tehtäviä asiakkaan puolesta. Emme käytä varojasi käyttökustannuksiimme tai muihin yritystarkoituksiin. Emme myöskään vapaaehtoisesti vapauta varoja velkojiemme käyttöön konkurssitapauksessa tai missään muussa tarkoituksessa. Ymmärrät sen, että emme ole pankki ja että palvelu on enemmänkin maksukäsittelypalvelu kuin pankkipalvelu. Asiakas tiedostaa myös, ettemme toimi asiakkaan varojen edunvalvojana, uskottuna miehenä tai turvatalletusasiamiehenä. Kaikissa liiketoimissa, joissa verkkotunnus on rekisteröity meille, palvelun kautta ostettuja verkkotunnuksia ei saa siirtää pois meiltä toiselle rekisterinpitäjälle kuudenkymmenen (60) päivän ajanjaksona rekisteröijän muutoksen jälkeen.

 3. Velvollisuutesi.
 4. Verkkotunnusten listaaminen. Asiakas voi käyttää palveluja sellaisten verkkotunnusten listaamiseen, (i) joiden osalta asiakas omistaa myyntiä varten tarvittavat rekisteröintioikeudet ja (ii) jotka asiakas voi siirtää asiakkaalle tästä sopimuksesta seuraavien velvollisuuksien mukaisesti. Kun käytät palveluita näihin tarkoituksiin, vakuutat ja takaat, että (i) sinulla on kaikki tarvittavat verkkotunnukseen liittyvät omistusoikeudet, valtuutukset ja muut vastaavat verkkotunnuksen myymiseksi, (ii) että verkkotunnus ei riko kenenkään muun immateriaali- tai tekijänoikeuksia, (iii) että sinulla on oikeus siirtää verkkotunnus tämän sopimuksen velvollisuuksien mukaisesti ja että (iv) verkkotunnukselle ostettu rekisteröintioikeuden suojauspalvelu ei estä asettamasta verkkotunnusta myytäväksi tai rekisteröintioikeuksien siirtämistä pois sinulta. Lisäksi hyväksyt, että verkkotunnus ei ole tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa yhdenmukaisia verkkotunnuksia koskevien riitojen ratkaisukäytännön tai muun sovittelumenettelyn kohteena. Jos asiakas ei noudata asiakkaalle tästä sopimuksesta seuraavia velvollisuuksia, pidätämme nimenomaisesti oikeuden poistaa listalta mitkä tahansa tai kaikki asiakkaan verkkotunnukset välittömästi sen jälkeen, kun olemme saaneet tietää asiakkaan velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä. Asiakas voi listata asiakkaan verkkotunnuksen minkä tahansa pituiseksi ajaksi verkkosivustolla tarjottavien vaihtoehtojen mukaisesti. Sitoudut maksamaan valitsemasi listauksen pituuden mukaisen listaamismaksun, joka on voimassa listaamishetkellä. Voit täydentää listaamista mahdollisesti tarjottavilla erilaisilla lisäpalveluilla. Käyttämällä näitä lisäpalveluja asiakas suostuu maksamaan kaikki tällaisista lisäpalveluista mahdollisesti perimämme lisämaksut. Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa hinnoitteluaan milloin tahansa. Jos löydät ostajan palvelujen avulla, myynti- ja maksutapahtuma on suoritettava palveluissa. Hyväksyt sen, että sinun on maksettava jokaisesta palveluissa suoritetusta myynnistä meille myyntimaksu sivustolla julkaistun maksutaulukon mukaisesti. Nämä maksut maksetaan suoraan meille. Hyväksyt sen, että sinulla ei ole oikeutta myydä verkkotunnusta palvelun kautta löytyneelle ostajalle siten, että myynti- ja maksutapahtuma suoritetaan palveluiden ulkopuolella. Jos havaitsemme, että asiakas on kiertänyt tätä palveluja koskevaa velvollisuutta, pidätämme oikeuden irtisanoa asiakkaan tili ja peruuttaa kaikki asiakkaan listaukset. Jos asiakas tekee myyntihintaan päivityksiä, asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että ostajalle näytettävän hinnan päivittäminen voi kestää enintään 24 tuntia. Jos asiakkaan verkkotunnus myydään ennen kuin hinta on päivitetty verkkosivustolle, asiakas hyväksyy listatun hinnan soveltamisen.

  Verkkotunnusten ostaminen. Ostajana asiakkaan on suoritettava tapahtuma loppuun, jos asiakas ostaa verkkotunnuksen. Asiakas ymmärtää, että joitakin lueteltuja verkkotunnuksia saattaa koskea lisärekisteröintimaksu. Kyseisten verkkotunnusten kohdalla ostohinta muodostetaan lisäämällä hintaan rekisteröintimaksu. Asiakas hyväksyy, että suorittamalla tapahtuman loppuun asiakas on vastuussa rekisteröintimaksun maksamisesta. Aloittamalla ja lähettämällä maksuja palvelun kautta asiakas nimittää meidät edustajakseen hankkimaan varat asiakkaan puolesta ja siirtämään ne asiakkaan määrittämälle vastaanottajalle. Hankimme varat ensin käyttäen asiakkaan määrittämää maksutapaa. Jos varoja ei ole riittävästi tai luottokorttitiedot ovat virheelliset, saatamme hankkia jäljellä olevat varat veloittamalla mitä tahansa asiakkaan tiedoissa olevaa maksutapaa. Kun asiakas on lähettänyt maksun, pidämme kyseisiä varoja asiakkaan edustajana tapahtuman tyypin perusteella määritetyn ajanjakson, minkä jälkeen vapautamme varat myyjälle. Asiakas ei pysty missään vaiheessa vetämään kyseisiä varoja takaisin tai lähettämään niitä toiselle vastaanottajalle, ellei ensimmäistä tapahtumaa peruuteta. Jos myyjä kieltäytyy ottamasta maksua vastaan, varat vähennettynä hinnoittelurakenteessa kuvatulla hallintamaksulla palautetaan asiakkaalle. Asiakas hyväksyy, ettemme ole vastuussa maksuista, joita myyjä kieltäytyy ottamasta vastaan.

  Rekisteröintioikeuden siirtäminen. Emme ole kaikkien sivustossa lueteltujen verkkotunnusten rekisteröijä, joten emme pysty takaamaan välitöntä siirtämistä. Niiden verkkotunnusten, joiden rekisteröijä olemme, rekisteröinti siirretään, kun maksuprosessi on suoritettu. Lisäksi suorittamamme verkkotunnuksen siirtäminen ostajalle tehdään ilman takuuta. Kiistämme nimenomaisesti kaikki takuut siitä, että verkkotunnus ei riko minkään ulkopuolisen tahon omaisuus- tai immateriaalioikeuksia. Verkkotunnukselle ostettu rekisteröintioikeuden suojauspalvelu ei estä asettamasta verkkotunnusta myytäväksi tai rekisteröintioikeuksien siirtämistä pois sinulta.

  Verkkotunnusten myynti. Myyjänä asiakkaan on suoritettava transaktio loppuun, jos ostaja sitoutuu ostamaan verkkotunnuksen. Vastaanottamalla maksuja palvelun välityksellä asiakas nimeää meidät edustajakseen, joka voi vastaanottaa ja tallettaa varoja asiakkaan puolesta. Asiakkaan on perustettava maksunsaajan tili, kun asiakas listaa verkkotunnuksensa. Myydyistä verkkotunnuksista suoritetut maksut maksetaan asiakkaan maksunsaajan tilille. Petoksia koskevan pidätysajan jälkeen, jos petosta ei ole havaittu, asiakkaan varat maksetaan asiakkaan maksunsaajan tilillään valitseman maksutavan mukaisesti. Maksut suoritetaan tavallisesti seuraavasti:

  • Elektroninen (ACH) – Käsitellään samana päivänä kuin varat vapautetaan, ja maksu lähetetään kahden arkipäivän kuluessa asiakkaan rahoituslaitoksen mukaan
  • PayPal® – Käsitellään samana päivänä kuin varat vapautetaan, ja rahat lähetetään yhden arkipäivän kuluessa
  • Good As Gold – Käsitellään samana päivänä kuin varat vapautetaan, ja rahat lähetetään yhden arkipäivän kuluessa
  • Shekki – Käsitellään viikoittain ja lähetetään asiakkaalle postitse 9 arkipäivän kuluessa

  Jos asiakkaalla ei ole maksunsaajan tiliä, me käsittelemme maksun sekkinä oletusarvon mukaan. Asiakkaalta veloitetaan 25,00 $ käsittelymaksu kaikista shekkimaksuista. Asiakas valtuuttaa meidät täten aloittamaan ja kirjaamaan (positiiviset) kredit-merkinnät maksunsaajan tilille tehtäville maksuille. Asiakas ymmärtää, että aloitettu ja maksunsaajan tilille kirjattu summa edustaa maksua palvelua käyttäen myydyille verkkotunnuksille niin, että niistä on vähennetty asianmukaiset maksut ja/tai takaisinperinnät. Asiakas valtuuttaa täten meidät aloittamaan ja kirjaamaan (negatiiviset) debet-merkinnät maksunsaajan tilille kumotakseen virheelliset maksut ja/tai tehdäkseen oikaisuja virheellisiin maksuihin. Maksunsaajatilin omistajan meille täten antama valtuutus pysyy voimassa kokonaan, kunnes olemme saaneet kirjallisen ilmoituksen maksunsaajatilin omistajalta kyseisen valtuutuksen kumoamisesta, mutta kaikissa tapauksissa kyseisen kirjallinen ilmoitus tulee antaa sellaisella tavalla, että saamme kohtuullisen mahdollisuuden toimia kyseisen kumoamisen suhteen, tai kunnes olemme lähettäneet ilmoituksen tämän sopimuksen päättymisestä. Kun kyseessä on maksun takaisinperintä, vähennämme maksun summan tiedoissa olevalta myyjän maksutavalta. Jos takaisinperintäkokemus on mielestämme työläs, pidätämme oikeuden varata kaksikymmentä prosenttia (20%) kaikista myyjän maksuista yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan siitä maksun eräpäivästä.

Siirron vahvistaminen. Siirron vahvistamispalvelu auttaa asiakasta pitämään verkkotunnuksensa turvassa. Valitsemalla palvelun käyttämisen asiakas tekee eksplisiittisen ja vapaaehtoisen pyynnön meille evätä kaikki yritykset siirtää asiakkaan verkkotunnus toiselle rekisteröijälle tai siirtää verkkotunnus toiseen tiliin, ellei asiakas vahvista kutakin pyyntöä tässä kuvatulla tavalla. Asiakas antaa meille yhteyshenkilön nimen, puhelinnumeron ja PIN-koodin verkkotunnusten siirtovahvistuksia varten. Otamme yhteyttä asiakkaaseen, kun verkkotunnuksen siirtoa pyydetään asiakkaan tilillä. Kun saamme siirtopyynnön, soitamme asiakkaalle siirtopyynnön vahvistamiseksi. Jos emme saa yhteyttä asiakkaaseen seitsemänkymmenenkahden (72) tunnin kuluessa siirtopyynnön vastaanottamisesta, siirto evätään. Jos asiakas ei anna oikeaa PIN-koodia, siirto evätään. Kun saamme tilin muutospyynnön, soitamme asiakkaalle muutospyynnön vahvistamiseksi. Jos emme saa yhteyttä asiakkaaseen seitsemänkymmenenkahden (72) tunnin kuluessa muuttamispyynnön vastaanottamisesta, muutos evätään. Jos asiakas ei anna oikeaa PIN-koodia, muutos evätään. Palveluiden käytettävyyttä koskevat tämän sopimuksen ja käytäntöjemme ja menettelytapojemme ehdot. Käytämme kaupallisesti kohtuullisia toimia yrittääksemme tarjota palveluiden tietyt osat kaksikymmentäneljä (24) tuntia päivässä seitsemän (7) päivää viikossa tämän sopimuksen ja palveluiden muiden osien voimassaolon ajan tavallisena työaikana. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että palvelut saattavat ajoittain olla poissa käytöstä mistä tahansa syystä, mukaan lukien muun muassa (i) laitteistoviat; (ii) ylläpitotoimet tai korjaukset, joita voimme tehdä ajoittain; tai (iii) syyt, jotka eivät ole kohtuullisesti hallittavissamme tai kohtuullisesti ennakoitavissamme, mukaan lukien muun muassa tietoliikenteen tai digitaalisen siirron linkkien toiminnan keskeytyminen tai viat, vihamieliset verkkohyökkäykset, verkon ruuhkautuminen tai muut viat. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, ettemme pysty hallitsemaan palvelun käytettävyyttä jatkuvasti tai keskeytyksettä.

Total/Premium DNS. Total DNS on täydellinen verkkotunnusjärjestelmän (“DNS”) työkalu, jonka avulla asiakas pystyy tekemään DNS-hallintatoimia ja pitämään verkkosivustonsa sekä verkkopohjaiset sovelluksensa käytettävissä ja toimimassa luotettavasti. Palvelu tarjotaan “sellaisenaan”, “sellaisena kuin se on käytettävissä” ja “kaikkine vikoineen”, emmekä ota mitään vastuuta sitä koskien.

Lisäksi asiakas nimenomaan hyväksyy, että emme ole vastuussa emmekä ota vastuuta mistään:

 1. Aika ajoin mahdollisesti suorittamista säännöllisistä ylläpito- ja kunnostustöistä tai globaaliin nimipalvelinten infrastruktuuriin (määritelty jäljempänä) tehdyistä korvauksista;
 2. asiakkaan skriptien, koodin, ohjelmointien tai asetusten aiheuttamat palveluun liittyvät katkokset;
 3. asiakkaan aiheuttamat palveluun liittyvät katkokset kolmansien osapuolten sovellusten asentamisen seurauksena;
 4. Palvelun keskeytykset, jotka eivät estä vierailijoita käyttämästä asiakkaan verkkosivustoa, vaan ainoastaan vaikuttavat asiakkaan kykyyn tehdä muutoksia verkkosivustoonsa, mukaan lukien muun muassa muutokset mekanismien, kuten File Transfer Protocolin (“FTP”) ja sähköpostin kautta; tai
 5. Palvelun keskeytymiset, joita emme pysty kohtuullisesti hallitsemaan tai joita emme pysty kohtuullisesti ennakoimaan, mukaan lukien muun muassa sähkökatkokset, tietoliikennelinkkien tai digitaalisen tiedonsiirron linkkien toiminnan keskeytyminen tai vikaantuminen, vihamieliset verkkohyökkäykset, verkon ruuhkautuminen tai muut virhetilanteet.

Jäljempänä annetut ylivoimaista estettä koskevat määräykset huomioiden tarjoamme maksullisia palveluita koskevan käytettävyystakuun (“Palvelun käytettävyystakuu”), jolloin palveluiden taataan olevan käytettävissä 99,999% ajasta (määritelty jäljempänä). Palvelun käytettävyystakuu oikeuttaa takuun hankkineet asiakkaat saamaan hyvitystä takuun piiriin kuuluvista palvelukatkoksista (määritelty jäljempänä). Palveluhyvityksiä sovelletaan häiriintyneen palvelun ehtojen laajennuksina. Palvelun käytettävyystakuu tulee voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua palvelun käytettävyystakuun kattaman palvelun ostamisesta, jolloin molemmilla osapuolilla on aikaa määrittää ja testata palvelu kunnolla.

Määritelmät. Palvelun käytettävyysaikatakuun osalta sovelletaan seuraavia määritelmiä:

 1. “Globaali nimipalvelinten infrastruktuuri”: Ryhmä järjestelmiä (palvelimia, laitteistoja ja liittyviä ohjelmistoja), jotka vastaavat palveluiden toimittamisesta. Globaali nimipalvelinten infrastruktuuri ei sisällä verkkopohjaisia käyttöliittymiä, vyöhykkeiden siirtämisen mekanismeja, päivitysjärjestelmiä tai muita asiakkaan käytettävissä olevia tietojen käyttämisen tai käsittelemisen menetelmiä.
 2. “99,999% käytettävyys”: Takuu siitä, että globaali nimipalvelinten infrastruktuurimme on käytettävissä vastaamaan DNS-kyselyihin 99,999% ajasta.
 3. “Katkos”: Ajanjakso, jona globaali nimipalvelinten infrastruktuuri ei pitänyt yllä 99,999% käytettävyyttä.

Pois jättämiset. Palvelun käyttöaikatakuun suhteen seuraavista tapahtumista aiheutunutta käyttämättömyysaikaa ei pidetä palvelukatkoksena:

 1. Palveluun liittyvät katkokset, jotka aiheutuvat “suunnitelluista säännöllisistä huoltotoimenpiteistä”, jollaisiksi luokitellaan kaikki globaalin nimipalvelinten infrastruktuurin huoltotoimenpiteet, joista ilmoitetaan asiakkaalle kaksikymmentäneljä (24) tuntia etukäteen. Sähköposti-ilmoitus suunnitelluista säännöllisistä huoltotoimenpiteistä lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen;
 2. asiakkaan skriptien, koodin, ohjelmointien tai asetusten aiheuttamat palveluun liittyvät katkokset;
 3. asiakkaan aiheuttamat palveluun liittyvät katkokset kolmansien osapuolten sovellusten asentamisen seurauksena;
 4. Palvelun keskeytykset, jotka eivät estä vierailijoita käyttämästä asiakkaan verkkosivustoa, vaan ainoastaan vaikuttavat asiakkaan kykyyn tehdä muutoksia verkkosivustoonsa, mukaan lukien muun muassa muutokset mekanismien, kuten File Transfer Protocol (“FTP”) ja sähköpostin kautta; tai
 5. Palvelun keskeytymiset, joita emme pysty kohtuullisesti hallitsemaan tai joita emme pysty kohtuullisesti ennakoimaan, mukaan lukien muun muassa sähkökatkokset, tietoliikennelinkkien tai digitaalisen tiedonsiirron linkkien toiminnan keskeytyminen tai vikaantuminen, vihamieliset verkkohyökkäykset, verkon ruuhkautuminen tai muut virhetilanteet.

Ratkaisemme yksinomaisen harkintamme perusteella, katsotaanko tapahtuma katkokseksi.

Oikeussuojakeinot. Palvelun käyttöaikatakuuta varten asiakkaan on tehtävä meidän teknisille tukipalveluille korjaustilaus viiden (5) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut katkoksen. Jos toteamme katkoksen tapahtuneeksi, asiakkaalla on oikeus saada hyvityksenä kahden (2) kuukauden määrä kyseessä olevia palveluja. Palveluhyvitykset pannaan täytäntöön kyseessä olevien palvelujen tilauksen kestoa jatkamalla. Asiakkaan tilille ei makseta palvelun käyttöaikatakuun perusteella hyvityksiä useammin kuin kerran kuussa.

Jotta asiakas on oikeutettu palveluhyvitykseen, asiakkaalla on oltava ajan tasalla oleva ja kelvollinen kyseisten palveluiden tilaus sekä tili, jonka suhde meihin on hyvä. Palveluhyvitykset eivät koske mitään kuluja tai palveluita lukuun ottamatta niitä palveluita, joiden palvelun käyttöaikatakuu ei täyttynyt. Asiakkaat, joilla on useamman kuin yhden palvelun tilaus, eivät saa hyvityksiä palveluista, joita tämä ei koske. Tässä kuvatut oikeussuojakeinot ovat ainoat ja yksinomaiset oikeussuojakeinot, jos emme täytä palvelun käyttöaikatakuuta.

Jos kumpikaan osapuoli ei pysty suorittamaan olennaisia velvoitteitaan tämän sopimuksen alaisuudessa ylivoimaisen esteen vuoksi, kyseiset velvollisuudet keskeytetään ylivoimaisen esteen olemassaolon ajaksi, kunhan ylivoimaisen esteen syy korjataan niin pian kuin on käytännöllisesti mahdollista. Termi “ylivoimainen este” tarkoittaa mitä tahansa tapahtumaa, joka on aiheutunut osapuolen kohtuullisen hallinnan ulkopuolisista syistä, mukaan lukien muun muassa luonnonmullistukset, tulipalo tai tulva, sota, terrorismi, valtion säädökset, käytännöt tai tekemät toimet tämän sopimuksen suorittamisen jälkeen tai mikä tahansa työvoiman, tietoliikenteen tai muun palvelun vajaus, katkos tai supistus.

Jos asiakkaan palvelut sisältävät Domain Name System Security Extensionsin (“DNSSEC”) eli verkkotunnusjärjestelmän tietoturvalaajennukset, asiakas pystyy suojaamaan verkkotunnuksensa DNSSEC:n avulla. DNSSEC on suunniteltu suojaamaan asiakasta väärennetyiltä DNS-tiedoilta, jotta hakkerit eivät pysty ohjaamaan asiakkaan verkkosivustossa kävijöitä väärennettyyn verkkosivustoon.

DNSSEC toimii käyttämällä julkisen avaimen salausta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että jos avaimet eivät täsmää, vierailijan asiakkaan verkkosivustossa tekemä haku saattaa epäonnistua (ja johtaa “sivustoa ei löydy” -virheeseen), emmekä ota mitään vastuuta kyseisen asian suhteen. Lisäksi DNSSEC-vastaukset todennetaan, mutta niitä ei salata. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, ettei DNSSEC tarjoa tietojen luottamuksellisuutta emmekä ota mitään vastuuta kyseisen asian suhteen.

Me estämme julkisen rekursiivisen DNS-palvelun käytön palvelimella. Kaikki rekursiiviset DNS-palvelimet täytyy suojata siten, että ne sallivat ainoastaan sisäisen verkon tai rajoitettujen IP-osoitteiden käytön. Me etsimme aktiivisesti julkisia rekursiivisia DNS-palveluja ja varaamme oikeuden poistaa verkosta kaikki palvelimet, jotka rikkovat tätä rajoitusta.

Kattava verkkotunnuksen tietosuoja ja suojaus. Kattavan verkkotunnusten tietosuoja- ja suojauspalvelun avulla pystyt yleisesti ottaen : (i) korvaamaan henkilökohtaiset tietosi WHOIS-hakemistossa Domains By Proxy -tiedoilla; ja (ii) määrittämään yksityisen sähköpostiosoitteen kullekin verkkotunnukselle, jonka voit siirtää eteenpäin, suodattaa tai estää; (iii) estää verkkotunnuksen tahattoman menetyksen vanhentuneen luottokortin takia; (iv) lukita verkkotunnuksen tilissäsi; (v) saada reaaliaikaisia verkkoraportteja, joilla voit seurata tärkeitä verkkotunnuksen tietoja. Kattavan tietosuoja- ja suojauspalvelun toimintojen tarkoituksena on estää verkkotunnuksiin liittyvää roskapostia, suojata henkilöllisyytesi ulkopuolisilta, parantaa suojausta kaksivaiheisella vahvistuksella, joka estää verkkotunnusten siirtämisen vahingossa tai vasten tahtoasi, ja tarjota WHOIS-rekisteriin verkkokäyntikortti, jonka avulla voit kasvattaa kävijämääriä uhraamatta tietosuojaa. Kuten tämän sopimuksen kohdassa 2(xi) määritetään, hyväksyt sen, että sinulla ei ehkä ole oikeutta ostaa yksityisiä TLD-rekisteröintejä tai ostaa TLD-rekisteröintejä välikäden kautta tietyillä markkina-alueilla ja alueilla tai tietyissä maissa tai tiettyjen TLD-verkkotunnusten kohdalla. Täydellinen luettelo markkinoista ja maista, joissa tietosuojapalvelua ei ole saatavilla löytyy napsauttamalla tätä. Kattavan tietosuoja- ja suojauspalvelun ostoa ja käyttöä koskevat verkkotunnuksen nimen edustussopimuksen ehdot ja sitä valvotaan näiden ehtojen mukaisesti.

Tietosuoja- ja yrityssuojauspalvelu. Tietosuoja- ja yrityssuojauspalvelu sisältää kaikki tietosuojapalvelun toiminnot. Lisäksi sen avulla voit (i) välttää sen, että menetät verkkotunnuksen vahingossa umpeutuneen luottokortin vuoksi, (ii) lukita tilisi verkkotunnuksia, (iii) vastaanottaa reaaliaikaisia verkkoraportteja, joilla voit seurata tärkeitä verkkotunnustietoja, ja (iv) ottaa käyttöön McAfee SECURE TrustedSite -palvelun. Tietosuoja- ja yrityssuojauspalvelun toimintojen tarkoituksena on estää verkkotunnuksiin liittyvää roskapostia, suojata henkilöllisyytesi ulkopuolisilta, parantaa suojausta kaksivaiheisella vahvistuksella, joka estää verkkotunnusten siirtämisen vahingossa tai vasten tahtoasi, tarjota WHOIS-rekisteriin verkkokäyntikortti, jonka avulla voit kasvattaa kävijämääriä uhraamatta tietosuojaa ja tarjota verkkotunnuksen suojaus TrustedSite-palvelulla. Tietosuoja- ja yrityssuojauspalvelun ostoa ja käyttöä koskevat verkkotunnuksen nimen edustussopimuksen ehdot ja sitä valvotaan näiden ehtojen mukaisesti.

Trademark Keeper (Beta) Trademark Keeper on verkkotunnuksesi maksuton beetaominaisuus, joka (i) tallentaa automaattisesti tallenteen etusivustasi, mukaan lukien kaikki etusivulla olevat tavaramerkit, neljästi vuodessa (“ruutukaappaukset”), ja (ii) ruutukaappausten aikaleimat ja tositetallenteet lohkoketjuteknologialla varmistaakseen, että tallenne on suojattu. Trademark Keeper antaa sinun myös tunnistaa jopa kolme (3) yksittäistä tavaramerkkiä, minkä avulla pystyt helpommin luokittelemaan brändisi omaisuuserät koontinäytölläsi. Trademark Keeper säilyttää ruutukaappaukset GoDaddy-yhtiön palvelimilla, mutta ei analysoi, mukauta tai muokkaa ruutukaappauksia. Trademark Keeper säilyttää ruutukaappausten lohkoketjussa digitaalista allekirjoitusta, joka todistaa ruutukaappausten olemassa olon tiettynä aikana, mutta ei tallenna itse ruutukaappausta lohkoketjuun. Voit pyytää raporttia, jossa näkyy Trademark Keeperin tallentamien ruutukaappausten historia. Voit milloin tahansa lopettaa Trademark Keeperin käytön ja poistaa ruutukaappausten historiatiedot. Ruutukaappauksesi poistetaan 24 tunnin kuluttua siitä, kun poistat “Säilytä tietoni” -toiminnon käytöstä. Jos otat tämän toiminnon takaisin käyttöön 24 tunnin sisällä, ruutukaappauksesi saatetaan palauttaa. GoDaddy voi lopettaa Beta-ominaisuuden koska tahansa mistä tahansa syystä. TIEDOSTAT, ETTEI TRADEMARK KEEPERIN KÄYTTÖSI JOHDA “VIRALLISEEN” TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIIN HALLINNOLLISEN TAVARAMERKKIVIRASTON KANSSA. TIEDOSTAT, ETTÄ TRADEMARK KEEPER EI OLE OIKEUDELLINEN PALVELU JA ETTÄ SINUN TULEE KESKUSTELLA TAVARAMERKKEIHIN ERIKOISTUNEEN ASIAMIEHEN KANSSA SAADAKSESI NEUVOJA, KUINKA VOIT PARHAITEN SUOJELLA TAVARAMERKKIOIKEUKSIASI. GoDaddy EI VAKUUTA TAI TAKAA MITÄÄN, MUKAAN LUKIEN RUUTUKAAPPAUSTEN TAI TRADEMARK KEEPERIN KAUTTA TALLENNETTUJEN TALLENTEIDEN PÄTEVYYTTÄ.


12. ENNAKKOREKISTERÖINNIT

Jos asiakas lähettää hakemuksen verkkotunnuksen esirekisteröinnistä, GoDaddy ei takaa, että nimi varataan asiakkaalle tai että asiakas saa verkkotunnuksen käyttöönsä heti, jos se varataan. GoDaddy saattaa käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia ennakkorekisteröinteihin.


13. SÄÄNNÖKSET, JOTKA KOSKEVAT .BIZ-REKISTERÖINTEJÄ

Verkkotunnusten riitakäytäntö. Jos varaat tai rekisteröit .BIZ-verkkotunnuksen kauttamme, takaat ja vakuutat, että olet lukenut riitakäytäntömme lisäksi myös .biz-TLD-verkkotunnusten rajoitusten riitakäytännön ja että sitoudut noudattamaan niitä.

RDRP-riidanratkaisumenettelyssä asetetaan ehdot, joiden mukaan itsenäinen ICANNin valtuuttama riidanratkaisupalvelun tarjoaja panee tapauskohtaisesti täytäntöön syytökset, että verkkotunnusta ei käytetä ensisijaisesti liiketoiminta- tai kaupallisiin tarkoituksiin. Rekisterioperaattori ei tarkasta, tarkkaile tai muuten vahvista, että tiettyä verkkotunnusta käytetään ensisijaisesti liiketoiminta- tai kaupallisiin tarkoituksiin tai että verkkotunnusta käytetään SUDRP- tai UDRP-menettelyjen mukaisesti.

Yhden vuoden rekisteröinti. Jos asiakas rekisteröi .BIZ-verkkotunnuksen ja päättää hyödyntää erikoishintaisia yhden vuoden rekisteröintejä, me uusimme asiakkaan verkkotunnuksen automaattisesti vielä toiseksi vuodeksi ensimmäisen vuoden jakson lopussa ottamalla maksun maksutavalta, jonka asiakas on ilmoittanut, ellet asiakas ilmoita meille, että ei halua uusia verkkotunnusta. Asiakas saa ilmoituksen ja mahdollisuuden hyväksyä tai hylätä yhden vuoden uusimisen ennen verkkotunnuksen nimen viimeistä voimassaolopäivää. Mikäli asiakas päättää olla uusimatta yhden vuoden .BIZ-verkkotunnusta toiseksi vuodeksi, verkkotunnuksen rekisteröinti palaa automaattisesti takaisin meille, ja me saamme täydet rekisteröintioikeudet kyseiseen verkkotunnukseen. Asiakas hyväksyy sen, että jos hän poistaa tai siirtää .BIZ-verkkotunnuksensa ensimmäisen vuoden aikana, toisen vuoden uusintamaksut peritään häneltä automaattisesti.


14. SÄÄNNÖKSET, JOTKA KOSKEVAT .INFO-REKISTERÖINTEJÄ

Yhden vuoden rekisteröinti. Jos asiakas rekisteröi .INFO-verkkotunnuksen ja päättää hyödyntää erikoishintaisia yhden vuoden rekisteröintejä, uusimme asiakkaan verkkotunnuksen nimen automaattisesti vielä toiseksi vuodeksi ensimmäisen vuoden jakson lopussa ottamalla maksun maksutavalta, jonka asiakas on ilmoittanut, ellet asiakas ilmoita meille, että ei halua uusia verkkotunnusta. Asiakas saa ilmoituksen ja mahdollisuuden hyväksyä tai hylätä yhden vuoden uusimisen ennen verkkotunnuksen nimen viimeistä voimassaolopäivää. Mikäli asiakas päättää olla uusimatta yhden vuoden .INFO-verkkotunnusta toiseksi vuodeksi, verkkotunnuksen nimen rekisteröinti palaa automaattisesti takaisin meille, ja me saamme täydet rekisteröintioikeudet kyseiseen verkkotunnukseen. Asiakas hyväksyy sen, että jos hän poistaa tai siirtää .INFO-verkkotunnuksensa ensimmäisen vuoden aikana, toisen vuoden uusintamaksut peritään häneltä automaattisesti.


16. SÄÄNNÖKSET, JOTKA KOSKEVAT .NAME-REKISTERÖINTEJÄ

Defensive Registration. Puolustava rekisteröinti on rekisteröinti, joka on suunniteltu suojaamaan tavaramerkkejä sekä palvelumerkkejä ja joka voidaan myöntää estämään jotakin kolmatta osapuolta rekisteröimässä tavaramerkin muunnelmaa tai tarkkaa tavaramerkkiä. Jos nimeä, jonka asiakas haluaa rekisteröidä, koskee puolustava rekisteröinti, asiakkaalla on kolme (3) vaihtoehtoa: (i) asiakas voi rekisteröidä muunnelman nimestä, (ii) asiakas voi haastaa puolustavan rekisteröinnin kelpoisuusvaatimusten kiistojenratkaisukäytännön alaisuudessa tai (iii) asiakas voi pyytää suostumusta puolustavalta rekisteröijältä. Asiakas voi pyytää suostumusta ottamalla yhteyttä puolustavaan rekisteröijään, joka on kerrottu GNR Whois -tietokannassa, ja pyytää suostumusta rekisteröidä .NAME-verkkotunnus. Jos puolustava rekisteröijä antaa suostumuksen, sen on vahvistettava suostumuksen antaminen kirjallisesti. Jos puolustava rekisteröijä ei anna suostumusta, asiakas voi haastaa puolustavan rekisteröinnin ERDRP:n mukaan.

Hyväksyttävän käytön käytännöt. Asiakas sitoutuu .NAME-verkkotunnuksen hyväksyttävän käytön käytäntöihin, jotka sisällytetään tähän sopimukseen viittaamalla. Muiden rajoitusten lisäksi nämä käytännöt estävät asiakasta käyttämästä .NAME-sähköpostiaan roskapostiin liittyvien toimintojen yhteydessä. Asiakkaan käyttö rajoitetaan enintään viiteen sataan (500) kerrallaan lähetettyyn viestiin .NAME-sähköpostista.


17. SÄÄNNÖKSET, JOTKA KOSKEVAT .REISE-REKISTERÖINTEJÄ

.REISE-verkkotunnuksia tulee käyttää matkailuun liittyvään tarkoitukseen kuuden kuukauden kuluessa alkuperäisestä rekisteröinnistä (esimerkiksi Internetissä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen).


18. SÄÄNNÖKSET, JOTKA KOSKEVAT .SEXY-REKISTERÖINTEJÄ

Asiakas ei salli minkään alaikäiselle sopimattoman sisällön näkyä .SEXY-verkkotunnuksen päähakemistosta eli ylimmän tason hakemistosta. Selkeyden vuoksi .SEXY-verkkotunnuksen päähakemiston eli ylimmän tason hakemiston näkyvä sisältö on sisältö, joka tulee näyttöön, jos käyttäjä siirtyy kohteeseen http://example.sexy tai http://www.example.sexy. Muiden rekisteröidyn .SEXY-verkkotunnuksen sivujen tai alihakemistojen sisällölle ei ole rajoituksia.


19. MAAKOODILLISET YLÄTASON VERKKOTUNNUKSET

Asiakas esittää ja takaa, että se täyttää kunkin hakemansa maatunnuksen (ccTLD) kelpoisuusvaatimukset. Asiakas hyväksyy myös kaikki kyseistä maatunnusta (ccTLD) koskevat rekisterin säännöt, käytännöt ja sopimukset. Ne voivat sisältää, niihin kuitenkaan rajoittumatta, suostumisen korvauksen maksamiseen maatunnuksen tarjoajalle, maatunnuksen tarjoajan vastuun rajoittamisen ja vaatimukset, että kaikki riidat on ratkaistava kyseisen maan lakien mukaan.

(A) SÄÄNNÖKSET, JOTKA KOSKEVAT .AU-REKISTERÖINTEJÄ
.au-rekisteröintejä (mukaan lukien com.au, net.au ja org.au) koskevat seuraavat lisäehdot:

auDA. auDA merkitsee tahoa .au Domain Administration Limited ACN 079 009 340, joka on .au-verkkotunnusten järjestelmänvalvoja. Rekisterinpitäjä toimii auDA:n edustajana mutta vain tarvittavassa laajuudessa, jotta auDA pystyy saamaan sille tämän sopimuksen alaisuudessa annettujen oikeuksien ja ehtojen edut. auDA on tässä sopimuksessa tarkoitettu ulkopuolinen edunsaaja.

auDA:n julkaisema käytäntö. auDAn julkaisemat käytännöt tarkoittavat niitä spesifikaatioita ja käytäntöjä, joita auDA laatii ja julkaisee aika ajoin osoitteessa https://www.auda.org.au. Sinun on noudatettava kaikkia auDA:n julkaisemia käytäntöjä siten kuin ne on sisällytetty tähän sopimukseen ja muodostavat osan sitä. Mikäli auDA:n julkaiseman käytännön ja tämän sopimuksen välillä on ristiriitoja, tällöin auDA:n julkaisema käytäntö pätee ristiriitojen osalta. Hyväksyt, että auDA:n julkaisemissa käytännöissä: (1) on sitovat ehdot, joita sovelletaan kaikkiin verkkotunnusten käyttölupiin, (2) käyttöoikeudet ja kyseiset ehdot sisällytetään tähän sopimukseen ja ne muodostavat osan sitä, (3) rekisteröijää sitoo .au-riidanratkaisumenettely, johon asia on siirrettävä, ja (4) auDA voi poistaa tai peruuttaa .au-verkkotunnuksen rekisteröinnin.

auDA:n korvausvelvollisuus ja vastuusta vapauttaminen. auDA ei ole lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän mukaisesti korvausvelvollinen rekisteröijälle mistään suorista, epäsuorista, välillisistä, erityisistä, rangaistuksellisista tai esimerkinomaisista rekisteröijän kärsimistä menetyksistä tai vahingoista (mukaan lukien muun muassa käytön estyminen, voittojen menettäminen, tietojen menettäminen tai vaurioituminen, liiketoiminnan keskeytyminen tai välilliset kustannukset), jotka ovat seurausta auDAn, sen työntekijöiden, edustajien tai sopimusosapuolten toiminnasta tai toimimatta jättämisestä tai liittyvät siihen. Rekisteröijä suostuu puolustamaan ja suojaamaan auDAa, sen työntekijöitä, edustajia ja sopimusosapuolia sekä vapauttamaan edellä mainitut vastuusta koskien kaikkia vaateita tai korvausvelvollisuuksia, jotka ovat seurausta rekisteröijän suorittamasta .au-verkkotunnuksen rekisteröinnistä tai sen käytöstä tai liittyvät siihen. Mitään tässä asiakirjassa ei ole tarkoitettu vuonna 1974 tehdyn Trade Practices Act -säädöksen (kaupan käytäntöjä koskeva laki) soveltamisen poissulkemiseksi.

(B) SÄÄNNÖKSET, JOTKA KOSKEVAT .CA-REKISTERÖINTEJÄ
Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että asiakkaan valitun verkkotunnuksen rekisteröinti ensimmäisessä CIRAlle tehtävässä hakemuksessa ei ole voimassa, ennen kuin asiakas on solminut CIRAn rekisteröijäsopimuksen ja suostunut noudattamaan sen ehtoja.

CIRA:n sertifioitu rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjä ilmoittaa asiakkaalle välittömästi, jos se ei enää ole CIRAn sertifioitu rekisterinpitäjä, jos sen sertifiointi CIRAn sertifioituna rekisterinpitäjänä on keskeytetty tai lopetettu tai jos rekisterinpitäjän sopimus CIRAn ja rekisterinpitäjän välillä lopetetaan tai päättyy. CIRA voi julkaista ilmoituksen kyseisestä keskeyttämisestä, lopettamisesta tai päättymisestä verkkosivustossaan ja voi oman harkintansa mukaan ilmoittaa myös sen rekisteröijille. Jos rekisterinpitäjä ei ole enää CIRAn sertifioitu rekisterinpitäjä, sen sertifiointi CIRAn sertifioituna rekisterinpitäjänä keskeytetään tai lopetetaan tai jos rekisterinpitäjän sopimus CIRAn ja rekisterinpitäjän välillä lopetetaan tai päättyy, asiakas on vastuussa rekisterinpitäjänsä vaihtamisesta uudeksi CIRAn sertifioituun rekisterinpitäjään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ensimmäisestä ilmoituksesta, jonka asiakas saa (i) rekisterinpitäjältä tai (ii) CIRAlta CIRAn kyseisenä ajankohtana voimassa olevan rekisterin PRP:n mukaisesti. Jos mikä tahansa asiakkaan verkkotunnuksen rekisteröinnistä on päättymässä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kyseisestä ilmoituksesta, asiakkaalla on kolmekymmentä (30) päivää aikaa rekisteröinnin tai rekisteröintien vuosipäivästä rekisteröidä uuden CIRAn sertifioidun rekisterinpitäjän kanssa ja uusia kyseisen verkkotunnuksen tai kyseisten verkkotunnusten rekisteröinti rekisterin PRP:n mukaisesti.

Asiakas vahvistaa ja hyväksyy, että mikäli rekisterinpitäjä ei ole ennakkomaksuina maksanut kuluina sovellettavia riittäviä rahasummia CIRAn talletustilille, CIRA voi oman harkintansa mukaan lakata hyväksymästä rekisterinpitäjältä verkkotunnusten rekisteröintihakemuksia, lakata toteuttamasta rekisterinpitäjän pyytämiä verkkotunnusten rekisteröintejä ja siirtoja, uusimisia, muutoksia ja peruutuksia sekä lakata suorittamasta muita rekisterinpitäjän pyytämiä laskutettavia tapahtumia, joita ei ole maksettu kokonaan, ja CIRA voi päättää CIRAn ja rekisterinpitäjän välillä solmitun palveluntarjoamissopimuksen.

.CA ASCII- ja IDN-versiot yhdistetään ja varataan yhdelle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän ei ole pakko rekisteröidä kaikkia versiota yhdessä paketissa, mutta kaikki rekisteröidyt versiot on rekisteröitävä ja niitä on hallittava yhden rekisterinpitäjän toimesta. Kustakin rekisteröidystä muunnelmasta peritään rekisteröintimaksu. Lisäksi rekisteröitäessä useampia .CA-päätteisiä (ASCII ja IDN) versioita pakettina, rekisterinpitäjän tietojen tulee olla identtisiä. Jos toiset rekisterinpitäjät ovat rekisteröineet versiot tai rekisteröijän tiedot eivät täsmää, hakutuloksena saattaa olla Ei käytettävissä tai Rekisteröinti viivästyy tai epäonnistuu. Jos tiedot eivät täsmää, tarvitaan vahvistus, joka saattaa kestää seitsemän työpäivää ja viivyttää verkkotunnuksen käyttöönottoa.

(C) SÄÄNNÖKSET, JOTKA KOSKEVAT .CN-REKISTERÖINTEJÄ
.CN on rajoitettu TLD – käyttötarkoituksiin sovelletaan sekä verkkotunnuksen tarkistusta että oikean nimen vahvistusta, kuten Kiinan kansantasavalta vaatii. .CN-rekisteröintejä koskee täten seuraavat lisäehdot:

Vahvistus, rekisteröinti ja aktivointi. Jos Kiinan valtionhallinto ei salli verkkotunnuksen rekisteröintiä meidän, rekisterin operaattorin ja/tai palvelussa tai määrityksessä käytetyn kolmannen osapuolen mukaan, kumman tahansa osapuolen päätöksestä rekisteröintihakemusta ei hyväksytä. Tässä tapauksessa verkkotunnus poistetaan ja asiakas on oikeutettu hyvitykseen alla määritetyllä tavalla.

Jos se sallitaan, rekisteröinti voi jatkua, mutta .CN-verkkotunnusta ei voi aktivoida (eli se ei näy Internetissä) ellei ja kunnes asiakas ole lähettänyt (rekisteröinnin aikana kuvatulla tavalla) meidän ja rekisterin vaatimia kelvollista asiakirjaa oikean nimen varmentamiseksi. Seuraavat ovat hyväksyttäviä asiakirjoja vahvistusta varten:

 • Kiina: Henkilöllisyystodistus, väliaikainen oleskelulupa, yritystodistus tai organisaatiotodistus
 • Hongkong/Macao: Henkilöllisyystodistus, ajokortti, passi tai yritystodistus
 • Singapore: Ajokortti, passi tai yritystodistus
 • Taiwan: Asukastodistus, ajokortti tai yritystoimilupa
 • Muut maat/alueet: Ajokortti tai passi

Meille lähetettyjä asiakirjoja käytetään ja jaetaan rekisterille vain oikean nimen varmistamiseksi. Ne kuuluvat muutoin tietosuojakäytäntömme piiriin. Rekisteröimällä .CN-verkkotunnuksen asiakas hyväksyy nimenomaisesti sen, että asiakkaan tiedot voidaan tallentaa Yhdysvalloissa tai muualla Kiinan kansantasavallan ulkopuolella sijaitseviin palvelimiin.

Palautukset. Palautukset .CN-rekisteröinneistä sallitaan vain, kun (i) haetun verkkotunnuksen rekisteröinti ei ole Kiinan valtionhallituksen mukaan hyväksyttyä tai (ii) ilmoitat meille aikeestasi peruuttaa sen mistä tahansa syystä ensimmäisen viiden (5) päivän sisällä rekisteröinnistä (kun Kiinan valtionhallitus katsoo sen olevan sallittua). Väärinkäsitysten välttämiseksi palautukset eivät missään tapauksissa ole sallittuja viisi (5) päivää rekisteröinnin jälkeen, mukaan lukien esimerkiksi, kun oikean nimen vahvistus ei onnistu tai jos Kiinan valtionhallitus päättää rekisteröinnin jälkeen, että verkkotunnusta ei olisi saanut rekisteröidä (ja pyytää meitä poistamaan sen).

(D) SÄÄNNÖKSET, JOTKA KOSKEVAT .JP-REKISTERÖINTEJÄ
Rekisteröinnin rajoitukset. Asiakas vakuuttaa ja takaa, että asiakkaalla on Japanissa joko koti- tai työpaikan osoite. Hyväksyt, että tietyt verkkotunnukset ovat varattuja ja että vain tietyt osapuolet voivat rekisteröidä ne. Näitä ovat i) TLD:t, muut kuin ccTLD:t, ICANN:in määrittelemät verkkotunnukset, ii) maantieteelliset .JP-verkkotunnukset, jotka on määritelty metropolialuetta, prefektuuria ja kunnallista aluetta koskevilla merkinnöillä, iii) ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen liittyvien järjestöjen nimet, iv) internetin hallinnointiin liittyvien järjestöjen nimet, v) .JP-verkkotunnusten käyttöä varten tarvittavat nimet ja vi) merkkijonot, jotka voidaan sekoittaa ASCII-muunnettuihin japanilaisiin verkkotunnuksiin. Kattava luettelo varatuista .JP-verkkotunnuksista on saatavilla tästä.