GoDaddy

Sähköpostin arkistointisopimus

Muokattu viimeksi: 7.6.2017

LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA LAKISÄÄTEISISTÄ OIKEUKSISTASI JA OIKEUSSUOJAKEINOISTA.

1. YLEISKATSAUS

Tämä sähköpostiarkistointisopimus (tämä sopimus) on solmittu GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability companyn ja sinun välille. Se astuu voimaan sinä päivänä, jona hyväksyt sen sähköisesti.  Tämä sopimus määrittää ehdot, joiden mukaan sitoudut käyttämään GoDaddy sähköpostiarkistointipalveluita (jäljempänä pelkkä sähköpostiarkistointi tai palvelut).

Hyväksymällä tämän sopimuksen sähköisesti ilmoitat lukeneesi, ymmärtäneesi, hyväksyväsi ja sitoutuvasi tähän sopimukseen sekä (i) GoDaddyn yleisiin käyttöehtoihin ja (ii) kaikkiin sopimusrajoituksiin, tuotevastuuvapauslausekkeisiin tai muihin sinulle GoDaddyn sivuston (tämän sivuston) sähköpostiarkistointipalveluiden aloitussivulla, joista sekä (i) ja (ii) tähän sopimukseen tällä viittauksella sisällytetään, esitettyihin rajoituksiin.    

Termit me, meitä tai meidän viittaavat GoDaddyyn.  Termit sinä ja asiakas sekä kaikki niiden taivutusmuodot viittaavat yksilöön tai tahoon, joka hyväksyy tämän sopimuksen ja/tai käyttää palveluita.  Ellei tässä sopimuksessa erityisesti muuta määrätä, tämä sopimus ei sisällä kolmannen osapuolen oikeuksia tai etuja.

Asiakas vahvistaa ja hyväksyy, että (i) GoDaddy voi oman ehdottoman harkintansa mukaan muuttaa tai muokata tätä sopimusta ja kaikkia tähän sopimukseen sisältyviä käytäntöjä tai sopimuksia milloin tahansa, ja kyseiset muutokset tai muokkaukset tulevat voimaan välittömästi tällä sivustolla julkaisemisen jälkeen, ja (ii) käyttäessään tätä sivustoa tai tällä sivustolla olevia palveluja kyseisten muutosten tai muokkausten tekemisen jälkeen (tämän sivun yläreunassa ilmoitetun Muokattu tarkistettu ‑päivämäärän mukaisesti) asiakas hyväksyy tämän sopimuksen viimeisen version.  Jos asiakas ei hyväksy tätä sopimusta sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna, asiakkaan ei pidä käyttää tätä verkkosivustoa tai tässä verkkosivustossa olevia palveluja (tai jatkaa niiden käyttöä).  Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa asiakkaalle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse.  Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että asiakkaan ostostilin (ostotili) tiedot, mukaan lukien asiakkaan sähköpostiosoite, ovat ajan tasalla. GoDaddy ei ole korvausvelvollinen tai vastuussa asiakkaalle, jos asiakas ei ole saanut sähköpostitse lähetettyä ilmoitusta siksi, että asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite on virheellinen tai vanhentunut.

2. PALVELUIDEN KUVAUS

GoDaddy-sähköpostiarkistointi on sähköpostin verkkoarkistointipalvelu, jolla voit tallentaa ja hakea sähköposteja. Jos haluat siirtää sähköpostin verkkoarkistointipalveluun kaikki nykyiset sähköpostitiedot, jotka on luotu ennen tämän sopimuksen solmimista (niitä kutsutaan vanhoiksi tiedoiksi), GoDaddy tarjoaa vanhoille tiedoille sähköpostin lisäyspalveluita tapauskohtaisesti. 

Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti ja siinä määrin kuin sinulle tarjotaan mitään ohjelmointirajapintoja (mukaan lukien mikä tahansa tiedonkeruuagentti) tai muita ohjelmistoja (näistä kaikista käytetään yhteisnimitystä ohjelmisto) näiden palveluiden yhteydessä, ja sillä edellytyksellä, että maksat kaikki jäljempänä määritetyt palvelumaksut, GoDaddy myöntää sinulle kumottavissa olevan, yksinoikeudettoman, siirtämisoikeudettoman ja edelleenjaeltavan rajoitetun oikeuden tämän sopimuksen voimassaoloajaksi ladata ja asentaa ohjelmisto sekä käyttää ohjelmistoa, mukaan lukien kaikki sen päivitykset ja/tai muokkaukset (yhteisnimitykseltään päivitykset) sekä kaikki ohjelmiston mukana toimitetut käyttöohjeet, ainoastaan yhdessä soveltuvien palveluiden kanssa ja vain valtuutettujen loppukäyttäjien käyttöön.  Käyttäjä on yksin vastuussa ohjelmiston asennuksesta ja käytöstä. GoDaddy ei ole millään tavalla vastuussa tai vastuuvelvollinen mistään tähän liittyvästä. Noudatat kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä palveluiden käytön yhteydessä. 

GoDaddy pidättää oikeuden muokata mitä tahansa palveluiden toimintoa tai ominaisuutta tai lakkauttaa minkä tahansa toiminnon tai ominaisuuden osittain tai kokonaisuudessaan milloin tahansa.  Käyttäjä ymmärtää, että palvelut saattavat olla joskus poissa käytöstä säännöllisten ylläpitotoimien johdosta. GoDaddy pyrkii kaupallisesti katsoen kohtuullisin toimin järjestämään tällaiset ylläpitotoimet öisin, viikonloppuisin tai ruuhkahuippujen ulkopuolella. 

GoDaddy voi (mutta se ei ole velvollinen tähän) tarjota silloin tällöin päivityksiä, jotka käyttöoikeuden haltijan täytyy asentaa voidakseen jatkaa ohjelmiston ja soveltuvien palveluiden käyttöä.  Selkeyden vuoksi todettakoon, että kaikki päivitykset katsotaan näiden käyttöoikeusehtojen piirissä olevaan ohjelmistoon kuuluviksi.

3. IMMATERIAALIOMAISUUS

Jäljempänä nimenomaisesti mainittuja oikeuksia ja lisenssejä lukuun ottamatta kaikki oikeudet palveluihin ja ohjelmistoon jäävät GoDaddylle ja/tai sen alihankkijoille.  Käyttäjä hyväksyy sen, että palvelut ja ohjelmisto sekä niiden rakenteet, organisoiminen ja lähdekoodi sisältävät GoDaddyn ja/tai sen alihankkijoiden arvokkaita liikesalaisuuksia.  Käyttäjä suostuu siihen, että ilman nimenomaista lupaa käyttäjä ei saa eikä saa sallia minkään kolmannen osapuolen (i) muokata, mukauttaa tai kääntää palveluita, ohjelmistoa tai dokumentaatiota eikä luoda niistä johdannaisia teoksia, (ii) yhdistää palveluita tai ohjelmistoa muuhun ohjelmistoon, (iii) jälleenmyydä eikä viedä palveluita, ohjelmistoa tai dokumentaatiota eikä tässä lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta myydä, luovuttaa palveluyrityskäyttöön, liisata, vuokrata, lainata tai muutoin siirtää niitä millekään kolmannelle osapuolelle, (iv) yrittää saada selville palveluiden tai ohjelmiston lähdekoodia ohjelmoimalla käänteisesti, purkamalla tai muutoin, (v) poistaa palveluista tai ohjelmistosta tekijänoikeusilmoituksia tai tehdä niihin muutoksia eikä (vi) käyttää tai kopioida palveluita tai ohjelmistoa muulla tavoin ilman nimenomaista lupaa.  Edellä mainittua rajoittamatta tässä osassa ilmoitetut palveluiden ja ohjelmiston rajoitukset koskevat kaikkia GoDaddyn alihankkijoilleen toimittamia palveluita tai ohjelmistoja.

GoDaddy ja/tai sen alihankkijat eivät myönnä ja käyttäjä hyväksyy, että se ei saa mitään oikeuksia, lisenssiä tai muuta oikeutta mihinkään GoDaddyn tai sen alihankkijan omistamaan patenttiin, tekijänoikeuteen, tuotemerkkiin tai liikesalaisuuteen.  Kaikki oikeudet tällaisiin patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin ja liikesalaisuuksiin ovat GoDaddyn tai sen alihankkijoiden omaisuutta ja pysyvät sellaisena.  Kaikki palveluiden, ohjelmiston tai niiden osien sekä muutosten, päivitysten, paikallisten versioiden ja johdannaisten aineettoman omaisuuden omistusoikeudet jäävät GoDaddyn tai sen alihankkijoiden omaisuudeksi.  Käyttäjä ei saa tehdä muutoksia GoDaddyn tai GoDaddyn alihankkijoiden tuotenimiin, tavaramerkkeihin tai muihin tunnuksiin, jotka näkyvät palvelussa tai ohjelmistossa.  Käyttäjän tulee ilmoittaa GoDaddylle palveluiden tai ohjelmiston käyttämiseen tai lisenssiin kohdistuvista vaatimuksista ja muista aineettoman omaisuuden omistusoikeuksien loukkauksista.

4. TIETOJEN KÄYTTÖ

Kaikki tämän sopimuksen perusteella käyttäjän tietoon tulevat tekniset tai liiketoimintatiedot (tiedot) ovat GoDaddyn tai sen alihankkijoiden omaisuutta. Käyttäjä (i) saa käyttää niitä vain osana tähän sopimukseen perustuvia palveluita tai ohjelmistoja, (ii) ei saa toisintaa tai kopioida niitä edes osittain paitsi jos tämä on välttämätöntä käyttämisen kannalta ja sallittua sopimuksessa. Lisäksi käyttäjän (iii) tulee palauttaa tai tuhota ne kopioineen, kun niitä ei enää tarvita tai käyttölupa umpeutuu. 

5. PALVELUIDEN KÄYTTÖ

 • Asiakas on yksin vastuussa luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja kirjautumistietojen suojaamisesta, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta: käyttönumeroista, salasanoista, turvakysymyksistä ja vastauksista, tilinumeroista, kirjautumistiedoista ja kaikista muista turvallisuus- tai käyttötiedoista. Emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai vaurioista, jotka johtuvat kirjautumistietojen suojaamisen epäonnistumisesta.
 • Ymmärrät ja hyväksyt, että käytät palveluita omalla riskilläsi.
 • Ymmärrät ja hyväksyt, että palvelut ja ohjelmistot toimitetaan SELLAISENAAN ja SAATAVUUDEN MUKAAN.
 • Ymmärrät ja hyväksyt, että emme takaa, että palvelut:         I. Ovat aina käytettävissä.         II.  Ovat vapaita ohjelmointivirheistä ja muista vioista. Lisäksi teemme parhaamme korjataksemme ongelmat, kun ne havaitaan, mutta emme voi taata, että ohjelmisto toimii täydellisesti.         III. Ovat täysin turvassa ja suojattuja.
 • Kun tarjoat meille tietoja, salasanoja tai muuta sisältöä, annat GoDaddylle ja sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajille käyttöoikeudet tähän sisältöön, jotta he voivat tarjota palvelut sinulle.
 • Annat GoDaddylle ja sen palveluntarjoajille oikeudet kaikkiin tietoihin, salasanoihin, materiaaleihin ja muihin sisältöihin (yhdessä sisältö), jotka tarjoat palveluun tai sen kautta. Voimme käyttää muokata, näyttää, jakaa ja luoda uutta materiaalia käyttää tätä sisältöä, jotta voimme tarjota palvelun sinulle. Sisältöä lähettämällä hyväksyt automaattisesti tai lupaat, että tämän sisällön omistaja on erityisesti hyväksynyt, että voimme käyttää sisältöä yllä mainitussa tarkoituksessa ilman eritystä aikarajaa ja ilman maksuja.
 • Esität tässä, että olet sisällön laillinen omistaja ja että sinulla on oikeus nimittää ja erikseen nimittää meidät tai kolmannen osapuolen myyjämme edustajaksesi rajoitetuin asianajajan oikeuksin ja sisällön noutamiseksi ja käyttämiseksi puolestasi. Et voi käyttää palveluja mihinkään laittomaan tai valtuuttamattomaan tarkoitukseen. Sinun ei tule palveluita käyttäessäsi rikkoa mitään oikeustoimialueesi lakeja (mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta tekijänoikeuslakeja).

6. HINNOITTELU JA PALVELUIDEN MUUTOKSET

 • GoDaddy pidättää oikeuden muuttaa palveluita tai päättää ne milloin tahansa väliaikaisesti tai lopullisesti (tai osittain) ilman erillistä ilmoitusta.
 • Voimme muuttaa palveluiden hinnoittelua milloin tahansa.
 • Uusimme automaattisesti kuukausittaiset tai vuosittaiset palvelut nykyisillä hinnoilla, ellei asiakas peruuta tämän sopimuksen palveluita.
 • Emme ole vastuussa asiakkaalle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään palveluiden muutoksesta, hintamuutoksesta, keskeytyksestä tai päätöksestä.

7. KÄYTTÄJÄN ALOITTAMA PALVELUIDEN PERUUTTAMINEN

Ymmärrät ja hyväksyt, että kun peruutat tilisi, et voi enää käyttää sisältöäsi ja se voidaan poistaa lopullisesti palveluista.

Ymmärrät ja hyväksyt edelleen, että vastuullasi on viedä, kopioida tai muulla tavoin kerätä palvelussa oleva sisältö ennen tilin peruuttamista.

8. SÄHKÖPOSTIVIESTIT JA ILMOITUKSET

Lähetämme asiakkaalle ajoittain sähköpostiviestejä, jotka sisältävät automaattisia huoltoilmoituksia, uutislehtiä, kyselyitä, tuki-ilmoituksia ja vapaaehtoisia tiliin liittyviä ilmoituksia, mutta eivät rajoitu näihin.

Jos asiakkaan sähköpostiosoite muuttuu, asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa tästä meille, jotta voimme lähettää asiakkaalle viestejä tehokkaasti.

Eräät vapaaehtoiset tilin ilmoitukset poistetaan käytöstä oletusarvoisesti osana palvelua. Saatamme julkaista uusia ilmoituksia tai lopettaa tiettyjen ilmoitusten tarjoamisen oman harkintamme mukaisesti.

9. VASTUUSTA VAPAUTTAMINEN

Käyttäjä puolustaa GoDaddyä ja sen alihankkijoita ja palveluntarjoajia, vapauttaa ne vastuusta sekä pitää niitä syyttöminä vahingonkorvauksiin, vaatimuksiin ja korvauksiin (esimerkiksi kohtuulliset asianajokorvaukset), jotka perustuvat (i) palveluiden tai ohjelmiston käyttämiseen, (ii) palvelua tai ohjelmistoa koskevien lakien, sääntöjen ja/tai määräysten rikkomiseen käyttäjän toimesta, (iii) käyttäjän sopimusrikkomuksiin tai (iv) käyttäjän laiminlyönteihin.  

10. TAKUIDEN VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ KÄYTTÄJÄ EI OLE OIKEUTETTU SAAMAAN MITÄÄN PALVELUIDEN TAI OHJELMISTON KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ HYVITYKSIÄ.  PALVELUT JA OHJELMISTO ANNETAAN KÄYTTÖÖN SELLAISINAAN SEKÄ NIIDEN SAATAVUUDEN MUKAAN. GoDaddy JA SEN ALIHANKKIJAT KIISTÄVÄT KAIKKI ILMAISTUT, YMMÄRRETYT JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISET TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA MUUTAMATTOMUUDESTA SEKÄ KAIKKI KAUPANKÄYNTIIN, KÄYTTÖÖN TAI ALAN KÄYTÄNTÖ’ÖN PERUSTUVAT TAKUUT.  GoDaddy EI TAKAA, ETTÄ PALVELUT TOIMIVAT ILMAN KESKEYTYKSIÄ TAI ETTÄ NE OVAT VIRHEETTÖMIÄ. GoDaddy ja sen alihankkijat eivät ole vastuussa tietojen menettämisestä tai tietoturvaloukkauksista. 

Käyttäjä on ottanut tämän takuun kiistämisen huomioon päättäessään hankkia oikeuden tai käyttöoikeuden käyttää palveluita tai ohjelmistoa sekä pitää tätä kiistämistä reiluna ja kohtuullisena, kun tämän sopimuksen ehtoja ja palvelumaksuja tarkastellaan kokonaisuutena.

11. TARKASTUSOIKEUDET

GoDaddy pidättää oikeuden tarkistaa (vähintään kerran vuodessa koko sopimuksen voimassaoloajan) käyttäjän arkistoimien postilaatikoiden kokonaismäärän.  Jos arkiston postilaatikoiden kokonaismäärä ylittää käyttöoikeuksien mukaisen postilaatikkomäärän, GoDaddy laskuttaa erotuksen käyttäjältä.

12. MUUT GoDaddy-TUOTTEET JA -PALVELUT

Jos asiakas ostat sähköpostin arkistoinnin, tämän sopimuksen hyväksyminen sähköisesti osoittaa, että asiakas ymmärtää ja hyväksyy tämän sopimuksen sitovuuden sekä mahdollisten muiden sähköpostin arkistoinnin sisältävien GoDaddy-tuotteiden ja -palveluiden tuotetason sopimusten sitovuuden.

13. OTSIKOT JA VÄLIOTSIKOT, ITSENÄISET SOPIMUKSET JA EHTOJEN ERILLISYYS

Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi, eikä otsikoita voida käyttää millään tavalla selittämään tai tulkitsemaan osapuolten sopimusta millään muulla kuin tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla.  Kaikki tämän sopimuksen sopimuskohdat ja ehdot on tarkoitettu erillisiksi ja itsenäisiksi.  Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon (tai sen osan) olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muihin tämän sopimuksen ehtoihin (tai niiden osiin), vaan niitä sovelletaan täysimääräisesti siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.

14. MÄÄRITELMÄT JA RISTIRIITATILANTEET

Termit, joita on käytetty tässä sopimuksessa, mutta joita ei ole selitetty, on selitetty yleisissä palveluiden käyttöehdoissamme.  Jos tämän sopimuksen ja yleisissä palveluiden käyttöehdoissa ilmenee ristiriitoja, tämän sopimuksen ehdot katsotaan ensisijaisiksi.