GoDaddy

Sähköpostisalaussopimus

Muokattu viimeksi 2.2.2016

ASIAKKAAN TULE LUKEA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA ASIAKKAAN LAKISÄÄTEISISTÄ OIKEUKSISTA JA OIKEUSSUOJAKEINOISTA.

1. YLEISKATSAUS

Tämä GoDaddy-sähköpostipalveluiden sopimus (tämä sopimus) on tehty GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability companyn (GoDaddy) ja asiakkaan toimesta ja välillä. Se astuu voimaan sähköisestä hyväksynnästä lähtien.  Tämä sopimus määrittää GoDaddyn sähköpostisalauspalveluiden (sähköpostisalaus tai palvelut) käyttöehdot.

Hyväksymällä tämän sopimuksen sähköisesti takaat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tämän sopimuksen ja sen ehdot sekä (i) GoDaddyn yleiset käyttöehdot ja (ii) kaikki tilausrajoitukset, tuotteiden vastuuvapauslausekkeet ja muut rajoitukset, jotka näytetään sinulle GoDaddyn sivuston (tämä sivusto) sähköpostisalauksen aloitussivulla. Sekä kohdat (i) että (ii) sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.    

Termit me, meitä tai meidän ja muut vastaavat taivutusmuodot viittaavat GoDaddyyn.  Termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas ja niiden vastaavat taivutusmuodot viittaavat kaikkiin henkilöihin tai tahoihin, jotka hyväksyvät tämän sopimuksen ja/tai jotka käyttävät palveluita.  Ellei tässä sopimuksessa erityisesti muuta määrätä, tämä sopimus ei sisällä ulkoisten tahojen oikeuksia tai etuja.

Vahvistat ja hyväksyt sen, että (i) GoDaddy voi oman ehdottoman harkintansa mukaan muuttaa tai muokata tätä sopimusta ja kaikkia tähän sopimukseen sisältyviä käytäntöjä tai sopimuksia milloin tahansa, ja kyseiset muutokset tai muokkaukset tulevat voimaan välittömästi tällä sivustolla julkaisemisen jälkeen, ja (ii) että käyttäessäsi tätä sivustoa tai tällä sivustolla olevia palveluita kyseisten muutosten tai muokkausten tekemisen jälkeen (tämän sivun yläreunassa ilmoitetun Viimeksi tarkistettu ‑päivämäärän mukaisesti) hyväksyt tämän sopimuksen viimeisen version.  Jos et ei hyväksy tätä sopimusta sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna, sinun ei tule käyttää tätä verkkosivustoa tai tästä verkkosivustosta löytyviä palveluita (tai jatkaa niiden käyttöä).  Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa sinulle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse.  Tästä syystä on erittäin tärkeää, että pidät ostotilisi (ostotili) tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteen, ajan tasalla. GoDaddy ei ota vastuuta siitä, ettet saa sähköposti-ilmoituksia, jos tällainen virhe johtuu virheellisestä tai vanhentuneesta sähköpostiosoitteesta.

2. PALVELUIDEN KUVAUS

GoDaddy-sähköpostisalaus on verkkosalauspalvelu, joka tarjoaa käytännöillä toimivat ja käyttäjien toimia edellyttävät salaustoiminnot Microsoft Office 365 -sähköpostitileillesi.

Tämän sopimuksen ehtojen nojalla ja ottaen huomioon API-rajapinnat (myös tietojenkeruuohjelmat) ja muut ohjelmistot (jäljempänä ohjelmisto), jotka asiakas sai käyttöösi osana palveluita, sekä ottaen huomioon palveluista suoritettavat maksut, GoDaddy myöntää asiakkaalle ja valtuutetuille loppukäyttäjille peruutettavissa olevan, yleisluontoisen, siirtokelvottoman ja alilisensointiin oikeuttamattoman rajoitetun oikeuden ja käyttöoikeuden tämän sopimuksen ollessa voimassa ladata ja asentaa tämä ohjelmisto sekä käyttää sitä päivityksineen ja/tai muutoksineen (päivitykset) sekä dokumentaatioineen vain palvelujen yhteydessä.  Käyttäjä on yksin vastuussa ohjelmiston asentamisesta ja käyttämisestä. GoDaddy ei ole vastuussa asentamisesta tai käyttämisestä. Noudatat kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä käyttäessäsi palveluita. 

GoDaddy varaa oikeuden tehdä palvelun toimintoihin muutoksia ja keskeyttää ne osaksi tai kokonaan koska tahansa.  Käyttäjä ymmärtää, että palvelut eivät ehkä ole aina käytettävissä kunnossapidon vuoksi. GoDaddy ryhtyy kaikkiin kaupallisesti järkeviin toimenpiteisiin, jotta kunnossapitokeskeytykset tehdään yöllä, viikonloppuisin tai hiljaisina ajankohtina. 

GoDaddy voi silloin tällöin antaa käyttöön päivityksiä mutta ei ole velvollinen toimimaan näin. Käyttöoikeuden haltijan on asennettava ne voidakseen jatkaa ohjelmiston ja palveluiden käyttämistä.  Selkeyden vuoksi todettakoon, että kaikki päivitykset sisältyvät ohjelmistoon käyttöehtojen mukaisesti.

3. IMMATERIAALIOMAISUUS

Jäljempänä nimenomaisesti mainittuja oikeuksia ja lisenssejä lukuun ottamatta kaikki oikeudet palveluihin ja ohjelmistoon jäävät GoDaddylle ja/tai sen alihankkijoille.  Käyttäjä hyväksyy sen, että palvelut ja ohjelmisto sekä niiden rakenteet, organisoiminen ja lähdekoodi sisältävät GoDaddyn ja/tai sen alihankkijoiden arvokkaita liikesalaisuuksia.  Käyttäjä suostuu siihen, että ilman nimenomaista lupaa käyttäjä ei saa eikä saa sallia minkään kolmannen osapuolen (i) muokata, mukauttaa tai kääntää palveluita, ohjelmistoa tai dokumentaatiota eikä luoda niistä johdannaisia teoksia, (ii) yhdistää palveluita tai ohjelmistoa muuhun ohjelmistoon, (iii) jälleenmyydä eikä viedä palveluita, ohjelmistoa tai dokumentaatiota eikä tässä lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta myydä, luovuttaa palveluyrityskäyttöön, liisata, vuokrata, lainata tai muutoin siirtää niitä millekään kolmannelle osapuolelle, (iv) yrittää saada selville palveluiden tai ohjelmiston lähdekoodia ohjelmoimalla käänteisesti, purkamalla tai muutoin, (v) poistaa palveluista tai ohjelmistosta tekijänoikeusilmoituksia tai tehdä niihin muutoksia eikä (vi) käyttää tai kopioida palveluita tai ohjelmistoa muulla tavoin ilman nimenomaista lupaa.  Edellä mainittua rajoittamatta tässä osassa ilmoitetut palveluiden ja ohjelmiston rajoitukset koskevat kaikkia GoDaddyn alihankkijoilleen toimittamia palveluita tai ohjelmistoja.

GoDaddy ja/tai sen alihankkijat eivät myönnä ja käyttäjä hyväksyy, että se ei saa mitään oikeuksia, lisenssiä tai muuta oikeutta mihinkään GoDaddyn tai sen alihankkijan omistamaan patenttiin, tekijänoikeuteen, tuotemerkkiin tai liikesalaisuuteen.  Kaikki oikeudet tällaisiin patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin ja liikesalaisuuksiin ovat GoDaddyn tai sen alihankkijoiden omaisuutta ja pysyvät sellaisena.  Kaikki palveluiden, ohjelmiston tai niiden osien sekä muutosten, päivitysten, paikallisten versioiden ja johdannaisten aineettoman omaisuuden omistusoikeudet jäävät GoDaddyn tai sen alihankkijoiden omaisuudeksi.  Käyttäjä ei saa tehdä muutoksia GoDaddyn tai GoDaddyn alihankkijoiden tuotenimiin, tavaramerkkeihin tai muihin tunnuksiin, jotka näkyvät palvelussa tai ohjelmistossa.  Käyttäjän tulee ilmoittaa GoDaddylle palveluiden tai ohjelmiston käyttämiseen tai lisenssiin kohdistuvista vaatimuksista ja muista aineettoman omaisuuden omistusoikeuksien loukkauksista.

4. TIETOJEN KÄYTTÖ

Kaikki tämän sopimuksen perusteella käyttäjän tietoon tulevat tekniset tai liiketoimintatiedot (tiedot) ovat GoDaddyn tai sen alihankkijoiden omaisuutta. Käyttäjä (i) saa käyttää niitä vain osana tähän sopimukseen perustuvia palveluita tai ohjelmistoja, (ii) ei saa toisintaa tai kopioida niitä edes osittain paitsi jos tämä on välttämätöntä käyttämisen kannalta ja sallittua sopimuksessa. Lisäksi käyttäjän (iii) tulee palauttaa tai tuhota ne kopioineen, kun niitä ei enää tarvita tai käyttölupa umpeutuu. 

5. PALVELUIDEN KÄYTTÖ

 • Asiakas on yksin vastuussa luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja kirjautumistietojen suojaamisesta, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta: käyttönumeroista, salasanoista, turvakysymyksistä ja vastauksista, tilinumeroista, kirjautumistiedoista ja kaikista muista turvallisuus- tai käyttötiedoista. Emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai vaurioista, jotka johtuvat kirjautumistietojen suojaamisen epäonnistumisesta.
 • Asiakas ymmärtää ja hyväksyy käyttävänsä palveluita omalla riskillään.
 • Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että palvelut toimitetaan SELLAISENAAN ja SAATAVUUDEN MUKAAN.
 • Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että emme takaa, että palvelut:
 1. Ovat aina käytettävissä.
 2. Eivät sisällä ohjelmointivirheitä ja muita vikoja. Lisäksi teemme parhaamme korjataksemme ongelmat, kun ne havaitaan, mutta emme voi taata, että ohjelmisto toimii täydellisesti.
 3. Ovat täysin turvallisia.
 • Kun asiakas tarjoaa meille tietoja, salasanoja tai muuta sisältöä, asiakas antaa GoDaddy lle ja sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajille käyttöoikeudet tähän sisältöön, jotta palvelut voidaan tarjota asiakkaalle.
 • Asiakas antaa GoDaddylle ja sen palveluntarjoajille oikeuden kaikkiin tietoihin, salasanoihin, materiaaleihin ja muuhun sisältöön (yhdessä sisältö), jotka asiakas tarjoaa palveluun tai sen kautta. Voimme käyttää, muokata, näyttää, jakaa ja luoda uutta materiaalia käyttämällä tätä sisältöä, jotta voimme tarjota palvelun asiakkaalle. Sisältöä lähettämällä asiakas hyväksyy automaattisesti tai lupaa, että tämän sisällön omistaja on erityisesti hyväksynyt, että voimme käyttää sisältöä yllä mainitussa tarkoituksessa ilman eritystä aikarajaa ja ilman maksuja.
 • Täten vakuutat olevansa sisällön laillinen omistaja ja että asiakkaalla on oikeus nimittää ja erikseen nimittää meidät tai kolmannen osapuolen myyjämme edustajakseen rajoitetuin asianajajan oikeuksin ja sisällön noutamiseksi ja käyttämiseksi asiakkaan puolesta. Asiakas ei voi käyttää palveluja mihinkään laittomaan tai valtuuttamattomaan tarkoitukseen. Asiakas ei saa palveluita käyttäessään rikkoa mitään oikeustoimialueensa lakeja (mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta tekijänoikeuslakeja).

6. HINNOITTELU JA PALVELUIDEN MUUTOKSET

 • GoDaddy pidättää oikeuden muuttaa palveluita tai päättää ne milloin tahansa väliaikaisesti tai lopullisesti (tai osittain) ilman erillistä ilmoitusta.
 • Voimme muuttaa palveluiden hinnoittelua milloin tahansa.
 • Uusimme automaattisesti kuukausittaiset tai vuosittaiset palvelut nykyisillä hinnoilla, ellei asiakas peruuta tämän sopimuksen palveluita.
 • Emme ole vastuussa asiakkaalle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään palveluiden muutoksesta, hintamuutoksesta, keskeytyksestä tai päätöksestä.

7.  KÄYTTÄJÄN ALOITTAMA PALVELUIDEN PERUUTTAMINEN

Ymmärrät ja hyväksyt sen, että kun peruutat tilisi, et voi enää käyttää sisältöäsi ja se voidaan poistaa lopullisesti palveluista.

Ymmärrät ja hyväksyt myös sen, että on omalla vastuullasi viedä, kopioida tai muulla tavoin kerätä palvelussa oleva sisältö ennen tilin peruuttamista.

8. SÄHKÖPOSTIVIESTIT JA ILMOITUKSET

Lähetämme asiakkaalle ajoittain sähköpostiviestejä, jotka sisältävät automaattisia huoltoilmoituksia, uutislehtiä, kyselyitä, tuki-ilmoituksia ja vapaaehtoisia tiliin liittyviä ilmoituksia, mutta eivät rajoitu näihin.

Jos asiakkaan sähköpostiosoite muuttuu, asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa tästä meille, jotta voimme lähettää asiakkaalle viestejä tehokkaasti.

Eräät vapaaehtoiset tilin ilmoitukset poistetaan käytöstä oletusarvoisesti osana palvelua. Saatamme julkaista uusia ilmoituksia tai lopettaa tiettyjen ilmoitusten tarjoamisen oman harkintamme mukaisesti.

9. VASTUUSTA VAPAUTTAMINEN

Käyttäjä puolustaa GoDaddyä ja sen alihankkijoita ja palveluntarjoajia, vapauttaa ne vastuusta sekä pitää niitä syyttöminä vahingonkorvauksiin, vaatimuksiin ja korvauksiin (esimerkiksi kohtuulliset asianajokorvaukset), jotka perustuvat (i) palveluiden tai ohjelmiston käyttämiseen, (ii) palvelua tai ohjelmistoa koskevien lakien, sääntöjen ja/tai määräysten rikkomiseen käyttäjän toimesta, (iii) käyttäjän sopimusrikkomuksiin tai (iv) käyttäjän laiminlyönteihin.  

10. TAKUIDEN VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ KÄYTTÄJÄ EI OLE OIKEUTETTU SAAMAAN MITÄÄN PALVELUIDEN TAI OHJELMISTON KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ HYVITYKSIÄ.  PALVELUT JA OHJELMISTO ANNETAAN KÄYTTÖÖN SELLAISINAAN SEKÄ NIIDEN SAATAVUUDEN MUKAAN. GoDaddy JA SEN ALIHANKKIJAT KIISTÄVÄT KAIKKI ILMAISTUT, YMMÄRRETYT JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISET TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA MUUTAMATTOMUUDESTA SEKÄ KAIKKI KAUPANKÄYNTIIN, KÄYTTÖÖN TAI ALAN KÄYTÄNTÖ’ÖN PERUSTUVAT TAKUUT.  GoDaddy EI TAKAA, ETTÄ PALVELUT TOIMIVAT ILMAN KESKEYTYKSIÄ TAI ETTÄ NE OVAT VIRHEETTÖMIÄ. GoDaddy ja sen alihankkijat eivät ole vastuussa tietojen menettämisestä tai tietoturvaloukkauksista. 

Käyttäjä on ottanut tämän takuun kiistämisen huomioon päättäessään hankkia oikeuden tai käyttöoikeuden käyttää palveluita tai ohjelmistoa sekä pitää tätä kiistämistä reiluna ja kohtuullisena, kun tämän sopimuksen ehtoja ja palvelumaksuja tarkastellaan kokonaisuutena.

11. TARKASTUSOIKEUDET

GoDaddy pidättää oikeuden tarkastaa (vähintään kerran vuodessa) sähköpostin salauspalvelua käyttävien Microsoft Office 365 -sähköpostitilien määrän koko sopimuksen ajan.  Jos sähköpostin salauspalvelua käyttävien Microsoft Office 365 -sähköpostitilien määrä on suurempi kuin käyttöoikeudellisten tilien määrä, GoDaddy laskuttaa erotuksen.

12. MUUT GoDaddy-TUOTTEET JA -PALVELUT

Jos ostat sähköpostin salauksen, tämän sopimuksen hyväksyminen sähköisesti osoittaa, että ymmärrät ja hyväksyt tämän sopimuksen sitovuuden sekä mahdollisten muiden sähköpostisalauksen sisältävien GoDaddy-tuotteiden ja -palveluiden tuotetason sopimusten sitovuuden.

13. OTSIKOT JA VÄLIOTSIKOT, ITSENÄISET SOPIMUKSET JA EHTOJEN ERILLISYYS

Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi, eikä otsikoita voida käyttää millään tavalla selittämään tai tulkitsemaan osapuolten sopimusta millään muulla kuin tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla.  Kaikki tämän sopimuksen sopimuskohdat ja ehdot on tarkoitettu erillisiksi ja itsenäisiksi.  Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon (tai sen osan) olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muihin tämän sopimuksen ehtoihin (tai niiden osiin), vaan niitä sovelletaan täysimääräisesti siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.

14.  MÄÄRITELMÄT JA RISTIRIITATILANTEET

Termit, joita on käytetty tässä sopimuksessa, mutta joita ei ole selitetty, on selitetty yleisissä palveluiden käyttöehdoissamme.  Jos tämän sopimuksen ja yleisissä palveluiden käyttöehdoissa ilmenee ristiriitoja, tämän sopimuksen ehdot katsotaan ensisijaisiksi.