GoDaddy

SÄHKÖPOSTIMARKKINOINTIPALVELUT

Muokattu viimeksi: 11.1.2018

ASIAKKAAN TULE LUKEA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA ASIAKKAAN LAKISÄÄTEISISTÄ OIKEUKSISTA JA OIKEUSSUOJAKEINOISTA.

1. YLEISKATSAUS

Tämän sähköpostimarkkinointipalvelun sopimuksen (myöhemmin pelkkä sopimus) osapuolet ovat GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ja sinä. Sopimus astuu voimaan sinä päivänä, kun hyväksyt sen sähköisesti. Tässä sopimuksessa määritetään ehdot koskien sähköpostimarkkinointipalveluiden (myöhemmin vain palvelut). Se muodostaa kattavan sopimuksen sinun ja GoDaddyn välille koskien näitä palveluita. 

Hyväksymällä sähköisesti tämän sopimuksen vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi, vahvistaneesi ja hyväksyneesi tämän sopimuksen ehdot sekä yleiset käyttöehtomme, jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella, sekä kaikki muut sopimukset ja käytännöt, jotka nimenomaisesti sisällytetään tähän sopimukseen.

Termit me, meitä tai meidän ja muut vastaavat taivutusmuodot viittaavat GoDaddyyn. Termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas ja vastaavat viittaavat kaikkiin henkilöihin tai yrityksiin, jotka hyväksyvät tämän sopimuksen. Minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään ulkopuoliselle taholle mitään oikeuksia tai etuja.

Me voimme yksinomaisen ja ehdottoman harkintamme perusteella milloin tahansa muuttaa tai muokata tätä sopimusta, kaikkia siihen liittyviä menettelytapoja tai sopimuksia sekä kaikkia palveluita koskevia rajoja tai rajoituksia, ja kyseiset muutokset tulevat voimaan heti sen jälkeen, kun ne on julkaistu tällä sivustolla. Kun käytät palveluita tällaisten muutosten tai muokkausten jälkeen, hyväksyt samalla sopimuksen ja palveluiden rajoitukset viimeisten tehtyjen muutosten mukaisesti. Jos et hyväksy tämän sopimuksen tai palveluiden rajoituksia viimeisten tehtyjen muutosten mukaisesti, älä jatka palveluiden käyttöä. Voimme ilmoittaa tähän sopimukseen tehtävistä muutoksista ja muokkauksista ajoittain sähköpostitse. Tämän takia on tärkeää, että pidät ostajatilisi tiedot ajan tasalla. Emme ole vastuussa siitä, jos et ei saa sähköpostiviestiä, mikäli syynä on virheellinen sähköpostiosoite.

2. PALVELUT

Sähköpostimarkkinointipalvelut mahdollistavat sen, että yritysverkkosivustot, pienyritysten verkkosivustot, yhteisösivustot ja yksilöiden sivustot voivat rekisteröidä verkkosivuston kävijöitä, kerätä ja tallentaa kävijöiden tilaustietoja ja rakentaa ja toimeenpanna sähköpostiviestintää yhteystietojensa avulla.

Käyttäjätilin yhteystietojen määrää mittaa GoDaddy.

Kaikki tilaushinnat saattavat muuttua milloin tahansa.

Kuukausittaiset maksut veloitetaan, vaikka käyttäjätiliäsi ei olisikaan käytetty sähköpostien lähettämiseen.

GoDaddy ei anna mitään takuuta siitä, että HTML-viestit esitetään oikein kaikkien vastaanottajien sähköpostiohjelmissa saatavilla olevien HTML-luomistyökalujen erilaisuuden vuoksi. GoDaddy pyrkii mahdollisuuksien mukaan varmistamaan, että kaikki palvelintemme kautta lähetetyt sähköpostiviestit noudattavat sähköpostistandardeja, mutta emme voi taata, että viestit näyttävät samalta kaikissa sähköpostialustoissa. Jos luot HTML-sähköpostiviestit esimerkiksi Microsoft Wordilla, voidaan olettaa, että muuta kuin Microsoftin sähköpostisovellusta käyttävillä vastaanottajilla voi olla hankaluuksia viestin lukemisessa. Parhaiden tulosten takaamiseksi GoDaddy suosittelee sellaisten HTML-editorien käyttöä, jotka luovat W3C-standardien mukaista HTML:ää.

3. ROSKAPOSTIN TORJUNTAKÄYTÄNTÖ

Palvelua ei saa koskaan käyttää roskapostin lähettämiseen. Kaikkien palvelua käyttämällä lähettyjen viestien tulee täyttää tämän sopimuksen ehdot. Palvelua saa käyttää vain liike- tai muuta toimintaasi säätelevien Yhdysvaltojen liittovaltion, osavaltion, paikallisten ja kansainvälisten lakien mukaisesti. Niitä voivat olla esimerkiksi (1) Yhdysvaltain CAN-SPAM-laki vuodelta 2003 (CAN-SPAM), (2) Kanadan Anti-Spam-lait (CASL) tai (3) jollain muulla lainkäyttöalueella voimassa olevat käytännöt tai lait, joissa kielletään roskapostittaminen tai yksityisyyden, tekijänoikeuksien tai tavaramerkin loukkaaminen tai säädyttömyys, lapsia suojelevat sähköpostiosoitteiden kirjaamista säätelevät lait, tuotteiden tai palvelujen mainontaan, myyntiin, kampanjointiin, lunastamiseen tai hyvittämiseen liittyvät lait, sekä lait, joissa kielletään esimerkiksi valheelliset, epäreilut ja petolliset käytännöt ja niin edelleen.  Saat lisätietoja CAN-SPAM- ja CASL-vaatimustenmukaisuudesta napsauttamalla linkkejä.  

Noudatamme nollatoleranssia roskapostikäytännöissä. Huolimatta palvelusopimuksen yleisistä ehdoista hyväksyt sen, että voimme heti irtisanoa tai peruuttaa tilisi, tuotteesi tai palvelusi ja oikeutesi käyttää palveluita, jos uskomme oman harkintamme pohjalta, että lähetät roskapostia tai osallistut niiden lähettämiseen. Pidätämme oikeuden ryhtyä ilman etukäteisilmoitusta kaikkiin teknisiin, juridisiin tai muihin toimenpiteisiin roskapostittamisen estämiseksi sekä luvattomien viestien tai kampanjoiden pääsyn verkostoomme estämiseksi.  Jos tili, tuote tai palvelu irtisanotaan tai peruutetaan roskapostittamisen vuoksi, mitään hyvitystä ei makseta.

Sähköpostiviestien sisällön tulee olla paikkansa pitävää. Voit käyttää palveluita vain sähköpostiviestien lähettämiseksi asiakkaillesi ja yhteyshenkilöille, jotka ovat nimenomaisesti tilanneet viestit tai muutoin antaneet lainvoimaisen oikeuden sähköpostiviestien lähettämiseen. Jos sinulla ei ole kirjallista todistetta siitä, että jokainen yhteystietoluettelosi vastaanottaja on nimenomaisesti tilannut viestin tai antanut oikeuden sähköpostiviestien lähettämiseen heille, et saa sisällyttää heitä mihinkään sähköpostimarkkinointikampanjaan. Sinun täytyy tarjota mahdollisuus tilauksen peruuttamiseen kaikille sähköpostimarkkinointikampanjoiden sähköpostien vastaanottajille. 

Kiellämme ulkopuolisten tahojen toimittamien, ostettujen, vuokrattujen tai kerättyjen postitusluetteloiden käytön. Et saa lähettää sähköpostiviestejä (i) uutisryhmiin, ilmoitustauluille, jakeluluetteloihin tai ei toivottuja sähköpostiviestejä tai (ii) kenellekään vastaanottajalle, joka on peruuttanut tilauksen tai muulla tavoin kieltänyt vastaanottamasta viestejä sinulta tai toiselta taholta, jonka puolesta toimit.  Jos palvelu sisältää toimintoja, joilla voit pyytää vastaanottajaa vahvistamaan, että hän on antanut lupansa viestien lähettämiselle (olettaen että tällainen käyttö on sallittu sovellettavassa laissa), mutta vastaanottaja ei ole antanut suostumustaan pyynnöstä huolimatta, sitoudut siihen, että et lähetä viestejä tälle vastaanottajalle. 

Vahvistat ja hyväksyt sen, että meillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta. kopioida ja/tai tallentaa yhteystietoluettelosi, asiakas- ja yhteystietosi sekä muut tietosi tarpeen mukaan. Emme käytä näitä tietoja millään tavalla, joka loukkaa tietosuojakäytäntöämme.

4. VIESTIEN SISÄLLÖN PAIKKANSAPITÄVYYS

Vahvistat ja hyväksyt sen, että kaikissa sähköpostimarkkinointikampanjoissa käytetyt tiedot mukaan lukien otsikko, aiherivi ja sisältö, eivät ole virheellisiä, petollisia tai harhaanjohtavia. Suostut (1) sisällyttämään viesteihisi voimassa olevan ja oikean fyysisen osoitteen ja muut laissa vaadittavat yhteystiedot (kuten CASL-laissa vaadittava puhelinnumeron kaltainen yhteystieto), (2) varmistamaan, että organisaatiosi tunnistetaan oikein, täsmällisesti ja ilman harhaanjohtamistarkoitusta lähetys- ja vastausosoitteen perusteella, jonka tulee olla palvelumme kautta viestin lähettäneen tai lähettämisen toimeksiantaneen henkilön osoite (3) sekä varmistamaan, että lähetettyjen viestien aiherivi ei ole harhaanjohtava aiheeseen tai viestin sisältöön nähden.   

Kaikissa palvelujemme avulla lähetetyissä kaupallisissa sähköpostiviesteissä tulee olla tilauksen peruuttamislinkki, jonka avulla tilaajat voivat pyytää, että heidät poistetaan postitusluettelostasi. Suostut olemaan poistamatta tätä linkkiä tai tekemättä sitä toimintakyvyttömäksi käyttäessään palveluitamme.  Sinun tulee ottaa kaikki tilauksen peruutuspyynnöt huomioon ja käsitellä ne kymmenen (10) päivän kuluessa vastaanottamisesta. Tilauksen peruuttamismenetelmän tulee pystyä käsittelemään tilauksen peruutukset vähintään kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa sähköpostiviestin lähetyksestä. Et saa veloittaa maksua, pyytää vastaanottajalta muita henkilötietoja kuin sähköpostiosoite eikä velvoittaa vastaanottajaa ryhtymään muihin toimenpiteisiin kuin vastausviestin lähettämiseen tai yhdelle Internet-sivulla siirtymiseen tilauksen vastaanottopyynnön käsittelemisen vuoksi.

5. KIELLETTY KÄYTTÖ

Hyväksyt ja vahvistat sen, että palveluita ei käytetä pyytämään, keräämään tai lähettämään mitään ei julkista tai henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa toisesta käyttäjästä tai henkilöstä ilman heidän kirjallista ennakkosuostumusta (tai alaikäisen tapauksessa huoltajan suostumusta), laitonta tietoa tai mitä tahansa muuta tietoa jota sinulla ei ole oikeutta pyytää, kerätä tai levittää. 

Et voi käyttää GoDaddya lähettämään sähköpostikampanjoita, joissa on linkkejä tai kuvia pornografiseen tai muuhun seksuaaliseen tekoon liittyvään sisältöön, laittomiin tuotteisiin tai palveluihin, pyramidihuijauksiin, ketjukirjeisiin, monitasomarkkinointikampanjoihin, tytäryhtiöiden tai verkostomarkkinointimateriaaleihin tai muuhun sisältöön, joka on harkintamme mukaan epäsoveliasta. Et voi hyväksikäyttää GoDaddy.com, LLCin palvelusopimusta lataamalla, lähettämällä, poistamalla ja korvaamalla yhteystietojasi systemaattisesti niin, jotta voit lähettää viestejä palvelutasosi oikeuttamaa määrää useampaan ainutlaatuiseen sähköpostiosoitteeseen.

Valitettavasti jotkin teollisuudenalat aiheuttavat keskivertoa enemmän hyväksikäyttötapauksia, jotka saattavat vaikuttaa negatiivisesti muiden GoDaddy-käyttäjien toimituskykyyn. Jotta voimme ylläpitää mahdollisimman korkeita toimitusasteita kaikille käyttäjillemme, GoDaddy ei voi lähettää viestejä tiettyjen teollisuudenalojen ja lähettäjien puolesta. Tämä voi sisältää rajoituksetta seuraavat: 

 • lääkinnälliset tuotteet
 • työskentely kotona, tulojenhankinta verkossa ja liidien luomismahdollisuudet
 • osakekauppa verkossa, kaupankäyntipäivävinkit tai pörssikursseihin liittyvä sisältö
 • uhkapelipalvelut, -tuotteet tai -vinkit
 • monitasomarkkinointi (MLM)
 • kumppanimarkkinointi
 • luottotietojen korjaus ja velanpoistomahdollisuudet
 • lainasisältö
 • ravitsemukselliset tuotteet, luonnontuotteet ja vitamiinilisät
 • hakemisto- ja luettelopalvelut
 • väärennetyt tai kopioidut tuotteet, jotka matkivat toista tuotetta.

Lähettäjän vastuulla on varmistaa, että sisältö noudattaa näitä ohjeita. GoDaddy saattaa seurata käyttäjätiliäsi varmistaakseen, että näitä ehtoja noudatetaan ja että käyttö on hyväksyttävien teollisuudenalan ja kohdesähköpostipalveluntarjoajien standardien mukaista.

6. PASSIIVISUUS

Jos et ei ole kirjautunut käyttäjätilillesi yli 120 päivään, käyttäjätili muuttuu passiiviseksi. Kun käyttäjätili määritellään (GoDaddyn harkintavallan mukaisesti) passiiviseksi, GoDaddy merkitsee kyseisen käyttäjätilin passiiviseksi.

PASSIIVISILLA KÄYTTÄJÄTILEILLÄ ON 30 PÄIVÄÄ AIKAA MUUTTUA TAAS AKTIIVISEKSI TAI KÄYTTÄJÄTILI JA SEN TIEDOT, MUKAAN LUKIEN TILAAJIEN REKISTERÖINNIT, VOIDAAN POISTAA GoDaddy-TIETOKANNASTA PYSYVÄSTI.

7. SUOJAAMINEN JA VASTUUN RAJOITTAMINEN

Hyväksyt nimenomaisesti sen, että tähän sopimukseen tehtyjä muutoksia lukuun ottamatta palveluiden käyttäminen edellyttää, että yleisiä käyttöehtoja noudatetaan ja varsinkin osia, joissa määritetään GoDaddyn vastuun rajoittaminen ja velvollisuutesi liittyen palveluiden käyttöösi.