GoDaddy EMEA – nykyaikaista orjuutta koskevaan lakiin liittyvä lausunto

1. Johdanto

Orjuus ja ihmiskauppa ovat edelleen ongelmia ympäri maailmaa. GoDaddy EMEA pyrkii ehkäisemään nykyaikaista orjuutta ja ihmiskauppaa sekä liiketoiminnassamme että toimitusketjuissamme. GoDaddy EMEA suhtautuu vakavasti vastuuseensa ehkäistä nykyaikaista orjuutta toimitusketjuissaan. Pyrimme takaamaan, että työntekijämme ja koko laajempi toimitusketjumme tuntevat tähän liittyvät riskit ja tietävät, miten niistä ilmoitetaan eteenpäin. Yrityksellemme on tärkeää avoin kulttuuri, jossa henkilökunta voi luottavaisin mielin ilmoittaa kaikista huolenaiheistaan orjuuteen ja ihmiskauppaan liittyen. Varmistaaksemme, että kaikki työntekijämme, aina ylimmästä johdosta kaikkiin perustyöntekijöihin, voivat huoletta ryhtyä toimiin nykyaikaiseen orjuuteen ja ihmiskauppaan liittyvissä asioissa, joten olemme aloittaneet aiheeseen liittyvän koulutuksen työntekijöillemme.

2. Rakenne ja liiketoiminta

GoDaddy Inc. on pienyritysten, verkkosuunnitteluasiantuntijoiden ja yksittäisten käyttäjien johtava tekninen palvelutarjoaja, joka tarjoaa yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä pilvipohjaisia tuotteita sekä tuloskeskeistä räätälöityä asiakaspalvelua. Ylläpidämme maailman suurinta verkkotunnusten kauppapaikkaa, jossa asiakkaamme voivat etsiä itselleen soveltuvia verkkotunnuksia. Tarjoamme verkkosivustojen luomistyökaluja, verkkohotellipalveluita ja suojaustyökaluja, joilla asiakkaat voivat helposti luoda verkkonäkyvyyttä sekä suojata verkkonäkyvyytensä. Kun asiakkaamme kasvavat, tarjoamme heille sovelluksia ja soveltuvia muiden palveluntarjoajien tuotteita, joilla he voivat pitää yhteyttä asiakkaisiinsa, pyörittää ja kasvattaa liiketoimintaansa sekä kehittää verkkonäkyvyyttään. 31.12.2017 meillä oli maailmanlaajuisesti yli 17 miljoonaa asiakasta ja tarjosimme ratkaisuja yli 50 markkina-alueella. Noin 33% tarjoamistamme palveluista tarjottiin asiakkaille Yhdysvaltain ulkopuolella.

Meillä oli 31.12.2017 5 990 työntekijää maailmanlaajuisesti. 3 588 heistä kuului asiakaspalvelutiimiimme, 1 360 toimi tekniikan ja kehityksen parissa, 268 toimi markkinoinnin ja parissa sekä 774 hallintotoimissa ja yleisissä tehtävissä. Työntekijälukuihimme ei lasketa miltei 1 900 asiakaspalveluhenkilöä, jotka työskentelevät Bulgariassa, Kiinassa, Kolumbiassa, Intiassa, Meksikossa, Filippiineillä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska he ovat ulkopuolisten kumppaneidemme palveluksessa. Myös he kuitenkin työskentelevät GoDaddyn parissa päätoimisesti. Merkittävin osa työntekijöistämme työskentelee Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Työntekijämme ja ainutlaatuinen yrityskulttuurimme ovat olleet keskeisiä tekijöitä menestyksessämme. Elämme niiden samojen periaatteiden mukaisesti, joiden avulla uudet hankkeet pysyvät hengissä ja menestyvät: kova työ, sinnikkyys, vakaumus, kunnianhimoinen suhtautuminen asiakastyytyväisyyteen sekä usko siihen, että kukaan ei tee asioita paremmin. Otamme vastuun onnistuneista lopputuloksista ja olemme tilivelvollisia asiakkaillemme. Uskomme, että tämä on ollut syynä tulojen ja asiakasmääriemme nopealle kasvulle. Uskomme, että meillä on eräs Yhdysvaltain tunnetuimmista tekniikan alan brändeistä. Jos haluat lisätietoja liiketoiminnastamme, tutustu verkkosivustoomme: https://uk.godaddy.com/

GoDaddy Inc:n pääkonttori sijaitsee Scottsdalessa Arizonan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Se myy tuotteitaan ja palveluitaan kaikkialla Euroopassa (Yhdistynyt kuningaskunta mukaan lukien).

3. Soveltuvien käytäntöjen päivitys

Emme mielestämme työskentele riskisektoreille tai vaarallisilla alueilla, koska suurin osa tuotteistamme ja palveluistamme on verkkotuotteita ja -palveluita eikä meillä ole toimitiloja vaarallisilla alueilla emmekä tarjoa tukipalveluita vaarallisilla alueilla. Suurin osa toimittajistamme on IT-yrityksiä, ohjelmistoyrityksiä, rahoitusalan yrityksiä tai asiantuntijaorganisaatioita (esimerkiksi pankkeja, lakimiehiä, kirjanpitäjiä, konsultteja, vakuutusyhtiöitä tai rekrytointitoimistoja). Toimittajiimme kuuluu myös toimistotarvikkeiden palveluntarjoajia, ateriapalveluita, toimitilojen siivouspalveluita tarjoavia yrityksiä ja muita kiinteistöhuoltoon liittyviä palveluntarjoajia. Vaikka riskimme tähän liittyen ovatkin rajallisia, ymmärrämme, että orjuuden ja ihmiskaupan vastainen taistelu on tärkeää. Siksi haluammekin varmistaa, että nykyaikaista orjuutta ei esiinny millään tavalla liiketoiminnassamme tai toimitusketjuissamme.

Tästä syystä olemme äskettäin lisänneet yleiseen palvelusopimukseemme sisältyviin toimittajien toimintasääntöihin seuraavat ehdot:

Työ: GoDaddy ei tee yhteistyötä sellaisten palveluntarjoajien kanssa, jotka käyttävät lapsi- tai pakkotyövoimaa (mukaan lukien orjuus, vankityövoima tai mikä tahansa muu vastaava työvoima). GoDaddy ei tee yhteistyötä sellaisten palveluntarjoajien kanssa, jotka ovat mukana ihmiskaupassa tai työntekijöiden riistämisessä millään tavalla. GoDaddyn palveluntarjoajien täytyy minimissään noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja alla lueteltuihin seikkoihin liittyen:

• oikeus työpaikan vapaaseen valintaan ja ihmiskauppa
• inhimillinen kohtelu
• lapsityövoiman välttäminen ja opiskelijaharjoittelijat
• syrjimättömyys
• työajat
• oikeus ammatilliseen järjestäytymiseen ja ammattiliittotoimintaan sekä työehtosopimukset
• palkat ja edut
• maahanmuuttolait ja niiden noudattaminen.

Lisäksi toimittajien toimintasäännöt antavat meille oikeuden auditoida ja/tai tarkastaa palveluntarjoajia ja varmistaa se, että he noudattavat heille asetettuja vaatimuksia. Toimittajien toimintasäännöt antavat meille myös oikeuden irtisanoa sopimuksemme sellaisten toimittajien kanssa, jotka auditoinnin tulosten perusteella eivät ole noudattaneet sääntöjä.

Toimittajien toimintasääntöjen lisäksi GoDaddylla on omat toimintasääntönsä. Niihin sisältyy käytäntöjä ja toimenpiteitä, joilla pyrimme ehkäisemään syrjintää ja häirintää ja jotka määrittävät odotukset työntekijöiden käytökselle ja toiminnalle. GoDaddylla on myös oma Ethics Helpline -neuvontapalvelu, jossa työntekijät voivat esittää kysymyksiä sekä tehdä ilmiantoja mahdollisista eettisistä ongelmista ja vaatimustenmukaisuusongelmista. Ethics Helpline -palvelua ylläpitää ulkopuolinen taho. Tällä tavalla takaamme luottamuksellisuuden ja paikallisen lain sitä edellyttäessä myös nimettömyyden.

4. Riskien tunnistaminen ja arviointi


Kartoitimme tilikaudella 2018 kymmenen suurinta toimittajaamme Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lähetimme heille kyselyn, jolla pyrimme kartoittamaan sitä, miten toimittajamme hoitavat orjuuteen ja ihmiskauppaan liittyviä asioita organisaatioissaan. Olemme parhaillaan analysoimassa kyselyn tuloksia. Niiden avulla aiomme parantaa standardejamme sekä ryhtyä tarvittaviin kehitystoimiin mahdollisilla riskialueilla. Aiomme laajentaa tätä kyselyohjelmaa siten, että se kattaa suurimman osan toimittajistamme Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lisäksi aiomme ottaa sen osaksi uusien toimittajien perehdytys- ja koulutusprosessia vuoden 2019 aikana. Uskomme, että tämän avulla kykenemme tunnistamaan entistä paremmin orjuuteen ja ihmiskauppaan liittyviä ongelmia niiden ilmetessä ajan myötä.

5. Tärkeät suorituskykymittarit

Arvioimme orjuuden ja ihmiskaupan vastaisten toimiemme tehokkuutta seuraavien tärkeiden suorituskykymittareiden avulla:

• toimittajien toimintasääntöjä rikkovien orjuuteen ja ihmiskauppaan liittyvien ilmoitettujen ongelmien määrä
• henkilökunnan koulutustasot

6. Koulutus


Olennainen osa orjuuden ja ihmiskaupan vastaista strategiaamme on tuoda esiin ja saada aikaan kulttuurin muutosta koulutuksen kautta. Aloitimme koulutusmateriaalien kehittämisen viime tilikauden aikana. Niiden avulla henkilöstömme (i) saa lisätietoja nykyaikaisesta orjuudesta ja ihmiskaupasta sekä (ii) saa ohjeet työpaikalla ilmenevistä ongelmista ilmoittamiseen. Aloitamme näiden koulutusten järjestämisen tärkeimmillä operatiivisilla alueilla, joissa mahdolliset riskit ovat suurimmat (esimerkiksi hankinta), tilikauden 2019 aikana. Seuraavan tilikauden aikana aiomme parantaa edelleen prosessejamme, joilla tunnistamme, ehkäisemme ja lievennämme nykyaikaiseen orjuuteen ja ihmiskauppaan liittyviä riskejä uusien ja nykyisten toimittajiemme keskuudessa.

7. Lausuntomme

Tämä lausunto annetaan Modern Slavery Act 2015 -lain (tästä eteenpäin pelkkä laki) pykälän 54(1) mukaisesti. Se muodostaa GoDaddy EMEA:n (mukaan lukien soveltuvat tytäryhtiöt, joita laki koskee) orjuutta ja ihmiskauppaa koskevan lausunnon tilikaudelle, joka alkaa tammikuussa 2018 ja päättyy joulukuussa 2018.

Allekirjoitus:
Irana Wasti
SVP, GoDaddy EMEA
Päivämäärä: 28.12.2018