GoDaddy

Ilmaisen kokeilujakson käyttöehdot

Muokattu viimeksi: 20. helmikuuta 2017

1. YLEISKATSAUS

Tämän ilmaisen kokeilujakson (GoDaddy) käyttöehtosopimuksen (tämän sopimuksen) sopijapuolet ovat () ja sinä. Sopimus astuu voimaan sinä päivänä, kun hyväksyt sen sähköisesti.  Tämä sopimus määrittää käyttöehdot niiden tuotteiden (GoDaddy) käytöllesi, jotka tarjotaan ilmaisina kokeilujaksoina, jotka ovat käytettävissä tuotteen tarjouksessa ilmoitetun ajan (ilmainen kokeilujakso).

Hyväksymällä tämän sopimuksen sähköisesti osoitat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tämän sopimuksen sekä GoDaddyn yleiset käyttöehdot, jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.

Termit me, meitä tai meidän viittaavat GoDaddyn. Termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas ja vastaavat taivutusmuodot viittaavat kaikkiin henkilöihin tai yrityksiin, jotka hyväksyvät tämän sopimuksen.  Minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään ulkopuoliselle taholle mitään oikeuksia tai etuja.

GoDaddy voi muuttaa tai muokata milloin tahansa yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla tätä sopimusta ja mitä tahansa tähän sopimukseen sisällytettyjä käytäntöjä, ja tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu GoDaddy-sivustolla (“sivusto”).  Hyväksyt, että (i) GoDaddy voi ilmoittaa sinulle näistä muutoksista tai muokkauksista julkaisemalla ne tässä verkkosivustossa ja että (ii) käyttämällä tätä verkkosivustoa tai ilmaista kokeilujaksoa muutosten tai muokkausten jälkeen (mikä on osoitettu tämän sivun Muokattu viimeksi -päivämäärällä) hyväksyt tämän sopimuksen viimeisimmän muokatun version.  Jos et hyväksy sitä, että tämä sopimus sitoo sinua sellaisena kuin se on viimeksi muokattuna, älä käytä tätä verkkosivustoa tai ilmaista kokeilujaksoa (tai jatkaa niiden käyttöä).  Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa asiakkaalle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse.  Tästä syystä on erittäin tärkeää, että pidät tilisi tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteen, ajan tasalla. GoDaddy ei ota vastuuta siitä, ettet saa sähköposti-ilmoituksia, jos tällainen virhe johtuu virheellisestä tai vanhentuneesta sähköpostiosoitteesta.

Hyväksyt sen, että tämä sopimus tulkitaan neuvotelluksi, solmituksi, toimeenpannuksi ja suoritetuksi kaikissa merkityksissä Yhdysvalloissa.

Quebecin ja Etelä-Afrikan asukkaat eivät ole oikeutettuja osallistumaan ilmaiseen kokeilujaksoon.

2. PALVELUN KUVAUS

Ilmaisen kokeilujakson avulla voit käyttää GoDaddy-tuotetta ilmaiseksi yhden (1) kuukauden ajan alkaen päivämäärästä, jolloin hyväksyt ilmaisen kokeilujakson tarjouksen.  Ilmainen kokeilujakso vanhentuu yhden (1) kuukauden kuluttua päivämäärästä, jolloin hyväksyt ilmaisen kokeilujakson tarjouksen riippumatta siitä, käytätkö tuotetta ilmaisen kokeilujakson aikana.

Lukuun ottamatta ilmaisia kokeilujaksoja, jotka eivät edellytä luottokorttia ja joita koskevat tässä sopimuksessa määritetyt erikoisehdot, hyväksyt täten sen, että ilmaiset kokeilujaksot ovat voimassa vain ehdot täyttävän ostoksen kanssa ostohetkellä.  Tiliisi on oltava liitetty kelvollinen maksutapa, jotta voit osallistua ilmaiseen kokeilujaksoon. Lisäksi ilmainen kokeilujakso voidaan lopettaa, jos siihen oikeuttava hankinta poistetaan, peruutetaan, siirretään, hyvitetään tai jätetään uusimatta.  Hyväksyt sen, että voimme perua ilmaisen kokeilujakson tai muokata sitä tai vaihtaa tuotteen tai tarjota vastaavan tuotteen tai tarjouksen koska tahansa omasta valinnastamme.  Sinulta veloitetaan voimassa oleva hinta tuotteesta, jos päätämme, ettet ole oikeutettu maksuttomaan kokeilujaksoon.

3. AUTOMAATTINEN UUSINTA, PERUUTUS JA HYVITYKSET

Kun ilmainen kokeilujakso päättyy, tuote uusitaan automaattisesti voimassa olevalla uusimishinnalla ilman toimenpidettä, kunnes peruutat tilauksen. Voit peruuttaa Ilmaisen kokeilujakson tai siihen liittyvän tuotteen automaattisen uusinnan koska tahansa ennen ilmaisen kokeilujakson päättymistä tai sen päättyessä käymällä tilissäsi ja poistamalla automaattisen uusinnan käytöstä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.  Jos päätät peruuttaa tuotteen ilmaisen kokeilujakson aikana tai olla uusimatta tuotetta ilmaisen kokeilujakson jälkeen, tuotteeseen antamasi tiedot menetetään eikä niitä voi palauttaa.

Kun ilmainen kokeilujakso uusitaan maksullisena kuukausipakettina, voit pyytää täyttä kauppahinnan hyvitystä 48 tunnin kuluessa tuotteen hankkimisesta.  Kun Ilmainen kokeilujakso uusitaan maksullisena vuosipakettina, voit pyytää täyttä kauppahinnan hyvitystä 15 päivän kuluessa tuotteen hankkimisesta.

4. LUOTTOKORTTIA EDELLYTTÄMÄTTÖMIEN ILMAISTEN KOKEILUJAKSOJEN KÄYTTÖEHDOT

Voimme tietyissä tapauksissa tarjota sinulle ilman luottokorttia tapahtuvan ilmaisen kokeilujakson, jota koskevat tässä osiossa määritetyt erityiset ehdot, ellei tässä sopimuksessa muuta mainita.

Kun luottokortiton ilmainen kokeilujakso umpeutuu, sinua ei veloiteta eikä tuotetta uusita, ELLEI sinua pyydetä lisäämään tai vahvistamaan maksutapaa tai ellet anna maksutapaa vapaaehtoisesti luottokortittoman ilmaisen kokeilujaksosi aikana tai sen päättyessä. Jos annat maksutavan, tuotetta koskevat tämän sopimuksen automaattista uusimista, peruutusta ja hyvitystä koskevat ehdot.  Jos päätät peruuttaa tuotteen luottokortittoman kokeilujakson aikana tai päätät olla uusimatta tuotetta sen jälkeen, menetät palvelussa antamasi tiedot ja sisällöt. Niitä ei voida palauttaa.

5. VASTUUVAPAUTUS

Suostut vapauttamaan GoDaddyn ja sen alihankkijat, edustajat, työntekijät, päälliköt, johtajat, osakkaat, konserniyhtiöt ja edustajat ja suojaamaan heitä kaikista korvausvelvollisuuksista, korvausvaatimuksilta, vahingoilta, kustannuksilta ja kuluilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot ja -kulut, jotka liittyvät ilmaisen kokeilujakson tai siihen liittyvän tuotteen käyttöösi tai aiheutuvat siitä, mukaan lukien rajoituksetta tietojen tai sisällön menetys, joka voi tapahtua Ilmaisen kokeilujakson lopettamisesta mistä syystä tahansa.

6. OTSIKOT JA VÄLIOTSIKOT, ITSENÄISET SOPIMUKSET JA EHTOJEN ERILLISYYS

Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi, eikä otsikoita voida käyttää millään tavalla selittämään tai tulkitsemaan osapuolten sopimusta millään muulla kuin tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla.  Kaikki tämän sopimuksen sopimuskohdat ja ehdot on tarkoitettu erillisiksi ja itsenäisiksi.  Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon (tai sen osan) olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muihin tämän sopimuksen ehtoihin (tai niiden osiin), vaan niitä sovelletaan täysimääräisesti siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.

7. MÄÄRITELMÄT JA RISTIRIITATILANTEET

Termit, joita on käytetty tässä sopimuksessa, mutta joita ei ole selitetty, on selitetty yleisissä palveluiden käyttöehdoissamme.  Jos tämän sopimuksen ja yleisissä palveluiden käyttöehdoissa ilmenee ristiriitoja, tämän sopimuksen ehdot katsotaan ensisijaisiksi.

8. OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Jos sinulla on kysyttävää Ilmaisesta kokeilujaksosta tai tästä sopimuksesta, ota meihin yhteyttä. Käytä alla annettua osoitetta:

GoDaddy Legal Department 14455 North Hayden Rd. Suite 219 Scottsdale, AZ 85260 legal@godaddy.com Puhelinnumero: 09 424 50 695