Soita meille
Puhelinnumerot ja aukioloajat
Ohjekeskus

Tutustu ohjeresursseihimme verkossa

Ohje
GoDaddy

Yrityksen GoDaddy UDRP-käsittelytavat

Domains By Proxyn UDRP-käsittelytavat

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) on laatinut Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy -käytännön eli yhtenäisen verkkotunnuskiistojen ratkaisukäytännön (jäljempänä käytäntö), jossa määritetään rekisteröijän ja muiden osapuolten (muiden kuin rekisterinpitäjän) välisten Internet-verkkotunnusten rekisteröintiin ja käyttöön liittyvien riitatapausten ratkaisuehdot.  Kyseinen käytäntö lisätään viitteeksi verkkotunnusten rekisteröijien ja näiden käyttämien rekisterinpitäjien välisiin verkontunnusten rekisteröintisopimuksiin.

Domains By Proxy (jäljempänä DBP) ei ole rekisterinpitävä vaan yksityisiä rekisteröintejä tarjoava palvelu. Sekä DBP:n yksityisiä rekisteröintipalveluja käyttäviä verkkotunnusten rekisteröijiä että tahoja, jotka haluavat esittää DBP:n asiakkaan rekisteröimän Internet-verkkotunnuksen rekisteröintiin ja käyttöön liittyviä vaateita, pyydetään toimimaan käytännön ja sovellettavan verkkotunnuksen rekisteröintisopimuksen ehtojen mukaisesti.

DBP vastaanottaa rutiininomaisesti sidosryhmiensä rekisterinpitäjiltä ilmoituksia, joissa kehotetaan tekemään käytännön mukaisten menettelyjen hallintotoimia.  Kun DBP vastaanottaa tällaisen ilmoituksen, DBP peruuttaa sen verkkotunnuksen yksityisyyspalvelun, jota käytännön mukaisesti ratkaistava riitatapaus koskee, ja ilmoittaa asiakkaalle palvelun peruuttamisesta.

DBP ei osallistu mihinkään käytännön mukaisiin menettelyihin tai niiden hallintaan eikä DBP ole missään vastuussa mistään käytännön menettelyiden mukaisesti annettavista päätöksistä.  Mikäli DBP nimetään tällaisen käytännön mukaisen menettelyn osapuoleksi, DBP pidättää oikeuden puolustautua asianmukaiseksi katsomallaan tavalla ja käyttää kaikkia puolustautumisessa tarvittavia toimia.