GoDaddy

MARKKINOINTISOVELLUSTEN SOPIMUS

Muokattu viimeksi 29.10.2019

ASIAKKAAN TULE LUKEA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA ASIAKKAAN LAKISÄÄTEISISTÄ OIKEUKSISTA JA OIKEUSSUOJAKEINOISTA.

1. YLEISKATSAUS

Tämän markkinointisovellusten sopimuksen (myöhemmin pelkkä sopimus) osapuolet ovat GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) ja sinä. Sopimus astuu voimaan sinä päivänä, kun hyväksyt sen sähköisesti. Tässä sopimuksessa määritetään ehdot hakukonenäkyvyyspalveluun (myöhemmin pelkkä hakukonenäkyvyys, palvelu tai palvelut) käytöllesi. Se muodostaa koko sopimuksen sinun ja meidän välillämme tähän liittyen. 

Tämän sopimuksen hyväksyminen sähköisesti osoittaa, että olet lukenut tämän sopimuksen, ymmärrät sen sisällön sitoudut noudattamaan sen sekä viitteeksi liitetyn yleisten käyttöehtojemme ehtoja ja tuotteiden aloitussivuilla esitettyjä käyttörajoja, jotka kaikki sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.   

Termit me, meitä tai meidän ja muut vastaavat taivutusmuodot viittaavat GoDaddyyn. Termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas ja niiden vastaavat taivutusmuodot viittaavat kaikkiin henkilöihin tai tahoihin, jotka hyväksyvät tämän sopimuksen ja/tai jotka käyttävät palveluita. Minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään ulkopuoliselle taholle mitään oikeuksia tai etuja.

Me voimme yksinomaisen ja ehdottoman harkintamme perusteella milloin tahansa muuttaa tai muokata tätä sopimusta, kaikkia siihen liittyviä menettelytapoja tai sopimuksia sekä kaikkia palveluita koskevia rajoja tai rajoituksia, ja kyseiset muutokset tulevat voimaan heti sen jälkeen, kun ne on julkaistu tällä sivustolla. Jos käytät tätä sivustoa tai palveluita tällaisten muutosten tai muokkausten julkaisemisen jälkeen, sinun katsotaan hyväksyneen tämän sopimuksen ja palveluiden rajoitukset julkaistussa muodossa. Jos et hyväksy tämän sopimuksen tai palveluiden rajoitusten uusimpia julkaistuja ehtoja, sinun on lopetettava tämän sivuston tai palveluiden käyttö. Voimme ilmoittaa tähän sopimukseen tehtävistä muutoksista ja muokkauksista ajoittain sähköpostitse. Tämän takia on tärkeää, että pidät ostajatilisi tiedot ajan tasalla. Emme ole vastuussa siitä, jos et ei saa sähköpostiviestiä, mikäli syynä on virheellinen sähköpostiosoite.

2. PALVELUIDEN KUVAUS

Tarjoamme useita eri tuotteita markkinointisovellusten paketissa (esimerkiksi Hakukonenäkyvyys). Voit ostaa tämän tuotteen. Jos ostat tämän tuotteen ja käytät sitä, tätä koskevat yleiset ehdot että kutakin tuotetta koskevat ehdot, jotka on määritetty tässä sopimuksessa.

3. YLEISET EHDOT

Ei suosituksia tai tukea Emme tue tai suosittele mitään verkon aloitussivujen (määritetty alla) avulla aloitettua sähköpostimarkkinointikampanjaa, verkon aloitussivuilla olevia palveluiden kuvauksia, verkon aloitussivuilla olevia asiakaskertomuksia tai muita hakukonenäkyvyyden kautta luotuja käyttäjien sisältöjä. Kiistämme nimenomaisesti kaikki vastuut ja velvollisuudet tähän liittyen.

4. HAKUKONENÄKYVYYTTÄ (v1) KOSKEVAT EHDOT

Vaatimukset  Hakukonenäkyvyys (v1) -palvelun kautta lähettämäsi minkä tahansa sivuston (i) tulee palauttaa toiminnassa oleva verkkosivu, se ei saa palauttaa DNS-virhettä, 404-virhettä tai mitään muuta virheilmoitusta, (ii) sen tulee olla julkisesti käytettävissä ilman salasanoja tai muita käyttökoodeja, se (iii) ei saa sijaita suojatulla palvelimella tai käyttää verkkoindeksointia estävää tekniikkaa ja (iv) sivustolla on oltava sivun sisältöä vastaava sivun otsikko tai kuvaus.

Ei immateriaalioikeuksien loukkauksia  Vakuutat, että verkkosivusi eivät loukkaa minkään ulkopuolisen tahon immateriaalioikeuksia. Hyväksyt sen, että meillä ja hakukone- sekä hakemistokumppaneillamme (yksittäin tai yhdessä) on oikeus näyttää ja jakaa Hakukonenäkyvyys (v1) -palvelun luomia hakulistauksia ja kopioida, muuttaa tai manipuloida hakutuloksia tarpeen vaatimalla tavalla hakukoneiden standardien noudattamiseksi.

Lisärajoitukset  Me ja hakukone- ja hakemistokumppanit pidätämme oikeuden estää mikä tahansa verkkosivu tai poistaa mikä tahansa verkkosivu hakukoneen hakemistosta mistä tahansa syystä. Lisäksi pidätämme nimenomaisesti oikeuden päättää Hakukonenäkyvyys (v1) -palvelun käyttösi, jos saamme tietoomme, että käytät palvelua toimenpiteisiin, jotka heikentävät hakukoneen tulosten tarkkuutta, merkityksellisyyttä, luotettavuutta tai kelvollisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi linkkifarmit, avainsanatäyttö tai roskapostitus (sillä tavalla kuin nämä termit ymmärretään hakukoneoptimointiin liittyen).

Vakuutuksiin ja takuisiin liittyvä lisävastuuvapauslauseke  Yleisissä käyttöehdoissa olevan vakuutuksiin liittyvän vastuuvapauslausekkeen lisäksi kiistämme nimenomaisesti kaikki takuut liittyen Hakukonenäkyvyys (v1) -palvelun tarjoamaan menestykseen. Hyväksyt sen, että hakukoneisiin listauksesta tai huomattavista sijoituksista hakukoneissa ei myönnetä takuita.

Paikalliset arviot  Sinulla saattaa olla mahdollisuus valvoa yritykseesi liittyviä verkkoarvioita Hakukonenäkyvyys (v1) -palvelun kautta. Jos käytät paikallista arviotyökalua, työkalun tarjoaman sisällön käyttöä koskevat seuraavat ehdot:

City Grid  Käyttöoikeuksien alaisen sisällön käyttöäsi koskevat CityGrid-käyttöehdot, jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella. Hyväksyt sen, että CityGrid saattaa kumota sisältöjen käyttöoikeuksia milloin tahansa.

YellowPages  Käyttöoikeuksien alaisen sisällön käyttöäsi koskevat Yellow Pages Group Co API -käyttöehdot, jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.

5. HAKUKONENÄKYVYYTTÄ KOSKEVAT EHDOT

Vaatimukset  Jos halua käyttää hakukonenäkyvyyttä erillisenä tuotteena ja haluat julkaista automaattisesti, sinulla täytyy olla verkkosivustollesi GoDaddylta rekisteröity verkkotunnus sekä oikeus muokata kyseisen verkkotunnuksen verkkosivuston sisältöä. Jos haluat julkaista automaattisesti, sinun täytyy antaa meille oikeus päivittää verkkotunnuksen DNS-asetuksia puolestasi. Jos haluat julkaista manuaalisesti, sinulla täytyy olla oikeudet muokata verkkotunnuksen sisältöä.

Jos haluat käyttää hakukonenäkyvyyttä WordPress-hallinnan, kotisivukoneen tai verkkokaupan kautta, sinulla täytyy olla oikeudet muokata verkkosivuston sisältöä.

Lisäksi hakukonenäkyvyyspalvelun lähettämäsi minkä tahansa sivuston tulee palauttaa toiminnassa oleva verkkosivu, se ei saa palauttaa DNS-virhettä, 404-virhettä tai mitään muuta virheilmoitusta, ja sen tulee olla julkisesti käytettävissä ilman salasanoja tai muita käyttökoodeja.

Ei immateriaalioikeuksien loukkauksia  Vakuutat, että verkkosivusi eivät loukkaa minkään ulkopuolisen tahon immateriaalioikeuksia. Hyväksyt sen, että meillä ja hakukonekumppaneillamme (yksittäin tai yhdessä) on oikeus näyttää ja jakaa hakukonenäkyvyyspalvelun luomia hakulistauksia ja kopioida, muuttaa tai manipuloida hakutuloksia tarpeen vaatimalla tavalla hakukoneiden standardien noudattamiseksi.

Lisärajoitukset  Pidätämme nimenomaisesti oikeuden päättää hakukonenäkyvyyspalvelun käyttösi, jos saamme tietoomme, että käytät palvelua toimenpiteisiin, jotka heikentävät hakukoneen tulosten tarkkuutta, merkityksellisyyttä, luotettavuutta tai kelvollisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi linkkifarmit, avainsanatäyttö tai roskapostitus (sillä tavalla kuin nämä termit ymmärretään hakukoneoptimointiin liittyen).

Vakuutuksiin ja takuisiin liittyvä lisävastuuvapauslauseke  Yleisissä käyttöehdoissa olevan vakuutuksiin liittyvän vastuuvapauslausekkeen lisäksi kiistämme nimenomaisesti kaikki takuut liittyen hakukonenäkyvyyspalvelun tarjoamaan menestykseen. Hyväksyt sen, että hakukoneisiin listauksesta tai huomattavista sijoituksista hakukoneissa ei myönnetä takuita.

6. OTSIKOT JA VÄLIOTSIKOT, ITSENÄISET SOPIMUKSET JA EHTOJEN ERILLISYYS

Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi, eikä otsikoita voida käyttää millään tavalla selittämään tai tulkitsemaan osapuolten sopimusta millään muulla kuin tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla. Kaikki tämän sopimuksen sopimuskohdat ja ehdot on tarkoitettu erillisiksi ja itsenäisiksi. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon (tai sen osan) olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muihin tämän sopimuksen ehtoihin (tai niiden osiin), vaan niitä sovelletaan täysimääräisesti siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.

7. MÄÄRITELMÄT JA RISTIRIITATILANTEET

Termit, joita on käytetty tässä sopimuksessa, mutta joita ei ole selitetty, on selitetty yleisissä palveluiden käyttöehdoissamme.  Jos tämän sopimuksen ja yleisissä palveluiden käyttöehdoissa ilmenee ristiriitoja, tämän sopimuksen ehdot katsotaan ensisijaisiksi.