GoDaddy

HAASTEKÄYTÄNTÖ JA ASIANAJAJAN VINKKEJÄ

Muokattu viimeksi: 14.2.2019

GoDaddyn tietosuojakäytäntö kieltää asiakas- tai tilitietojen julkaisemisen ilman asiakkaan nimenomaista lupaa, elleivät laki, lain tarkoituksen noudattaminen tai GoDaddylle tai jollekin sen kumppaniyhtiölle esitetyn oikeushaasteen oikeusprosessi sitä edellytä.

Jos haluat selvittää GoDaddyn asiakkaan henkilöllisyyden tai tilitiedot oikeustoimea varten, sinun on faksattava, postitettava tai toimitettava kelvollinen haaste GoDaddy.com, LLClle. Rikosasioissa sinun tulee olla lainvalvontaviranomainen.

Haasteiden lähettäminen

GoDaddyn pääkonttori on Arizonan Scottsdalessa. Kaikki siviilikanteiden haasteet tulee toimittaa tai postittaa seuraavaan osoitteeseen:

  Compliance Department
  GoDaddy.com, LLC 14455 North Hayden Rd., Suite 219 Scottsdale, AZ 85260

Voit myös faksata haasteen seuraavaan numeroon:

(480) 624-2546 Attn: Compliance Department

Sähköpostiin liittyvät käytännöt

GoDaddy ei toimita sähköpostiviestin sisältöä, koska Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. §2701 et seq. kieltää sähköisen viestintäpalvelun tarjoajaa toimittamasta sähköisen viestinnän sisältöä edes haastettaessa tai tuomioistuimen määräyksestä rajallisia poikkeuksia lukuun ottamatta. GoDaddyn sähköpostipalvelimet eivät säilytä poistettuja tai lähetettyjä sähköposteja.

GoDaddy pidättää oikeuden vaatia kopion kanteesta ja sen liiteasiakirjoista, joista ilmenee, kuinka GoDaddy-sähköpostiosoite liittyy oikeustoimeen ja haasteeseen.

Siviilihaasteiden ehdot:

Ilmoitus asiakkaalle ja vasteaika

Saatuaan kelvollisen siviilioikeudellisen kanteen GoDaddy ilmoittaa heti joko sähköpostitse tai postitse asiakkaalle, jonka tietoja haetaan. Jos kyseessä ei ole hätätilanne, GoDaddy ei toimita haasteella haettuja asiakastietoja heti, vaan antaa asiakkaalle mahdollisuuden kumota haaste oikeudessa. GoDaddy pidättää oikeuden veloittaa hallintomaksun asiakkaalta siltä maksutavalta, joka hänelle on määritetty GoDaddy:lle.

Haasteen noudattamismaksut

GoDaddy veloittaa siviilikanteen haasteen toimittavalta henkilöltä tai osapuolelta haasteen noudattamiseen liittyvät kustannukset. Maksu on suoritettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa GoDaddyn laskun vastaanottamisesta. Shekit tulee osoittaa GoDaddy.com, LLClle

GoDaddyn haasteen noudattamiskustannukset ovat seuraavat:

 • Tutkimukset: 66,77 € tunnissa
 • Federal Express -lähetykset: kustannukset laskujen mukaan
 • Kopiot: 0,23 € per sivu

Luottamuksellisten tietojen käsittely

Asiakirjat ja tiedot, joita GoDaddy toimittaa vastauksena haasteeseen, saattavat sisältää luottamuksellisia tietoja, yrityssalaisuuksia ja/tai yksityisiä tietoja, jotka on suojattava julkisuuteen joutumiselta tietyin erityiskeinoin. Kaikkiin tällaisiin asiakirjoihin lisätään LUOTTAMUKSELLINEN-merkintä. Kaikkien niitä käyttävien henkilöiden ja tahojen tulee käsitellä niitä luottamuksellisesti. Luottamuksellinen käsittely käsittää kaiken alla mainitun:

LUOTTAMUKSELLISTEN asiakirjojen käyttöoikeudet tulee rajoittaa vain niille tahoille, jotka liittyvät käsiteltävään haasteeseen, sekä näiden tahojen edustajiin ja oikeuslaitoksen edustajiin. LUOTTAMUKSELLISIKSI merkittyjä asiakirjoja voi käyttää todistajanlausunnoissa ja kirjallisissa todistusasiakirjoissa, jotka ovat kohtuullisesti katsoen tarpeellisia, sillä edellytyksellä, että LUOTTAMUKSELLISIIN asiakirjoihin liittyviin osuuksiin tällaisissa asiakirjoissa lisätään LUOTTAMUKSELLINEN-merkintä tämän osion ehtojen mukaisesti.

LUOTTAMUKSELLISIA asiakirjoja ei saa arkistoida julkisiin tietorekistereihin, ellei tällaista asiakirjojen arkistointia pyritä kohtuullisin toimin tekemään salatusti. Minkä tahansa osapuolen, joka ryhtyy mihin tahansa oikeustoimeen mihin tahansa LUOTTAMUKSELLISEEN asiakirjaan tai sen osaan liittyen, täytyy ryhtyä kohtuullisiin toimiin hankkiakseen oikeusistuimelta salauspäätöksen käsiteltäville LUOTTAMUKSELLISILLE tiedoille. Jos oikeusistuin hylkää salaushakemuksen, joka on tehty tämän haastekäytännön ehtojen mukaisesti, osapuoli voi käsitellä asiakirjoja normaalisti, ellei oikeusistuin muuta määrää.

LUOTTAMUKSELLISIA asiakirjoja, joita käsitellään haasteen johdosta, ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseiseen haasteeseen liittyen. Lisäksi nämä asiakirjat on tuhottava 60 päivän kuluessa siitä, kun kyseisen haasteen käsittely on päättynyt. Henkilö tai taho, joka esittää haasteen, on vastuussa siitä, että kaikki LUOTTAMUKSELLISIA asiakirjoja käsitelleet tahot ja henkilöt noudattavat tätä vaatimusta.

TUOMIOISTUIMEN JA MUIDEN JURIDISTEN ASIAKIRJOJEN LÄHETTÄMINEN GoDaddy.COM, LLC:LLE

Voit ottaa yhteyttä GoDaddyn verkkotunnusten kiistaosastoon liittyen UDRCP-menettelyihin, oikeudenkäynteihin tai muihin juridisiin kiistoihin, jotka liittyvät GoDaddyltä rekisteröityihin verkkotunnuksiin tai GoDaddyn palvelussa isännöityyn sisältöön. Tarkasta seuraavat tiedot ja ota meihin yhteyttä verkkotunnusten kiistoihin liittyen ennen uuden oikeustoimen aloittamista tai jos sinulla on muita kysymyksiä:

Aukioloajat: MA–PE klo 8-17 (Kalliovuorten aikavyöhyke)

Laki- ja kiista-asioista vastaavan osaston osoite: courtdisputes@godaddy.com

UDRP-osoite: UDRPdisputes@godaddy.com

Jos GoDaddy on kiistaan liittyvän verkkotunnuksen rekisterinpitäjä tai isännöi sisältöä, joka liittyy valitukseen, onko minun nimettävä GoDaddy oikeustoimessa?

Sinun ei ole välttämätöntä mainita GoDaddya juridisessa kiistassa joka liittyy GoDaddylta rekisteröityyn tai isännöityyn verkkotunnukseen. GoDaddy noudattaa lainvoimaisen oikeusistuimen mitä tahansa määräystä, joka liittyy verkkotunnuksen tai sivuston ongelman lopulliseen päätökseen.

Onko Domains By Proxy mainittava oikeustoimessa, jos verkkotunnus käyttää Domains By Proxyn tietosuojapalvelua?

Sinun ei ole vi ole välttämätöntä nimetä Domains by Proxya oikeuskiistassa. Domains by Proxy on yksityinen rekisteröintipalvelu ja sillä ei ole valtaa verkkotunnukseen tai siihen liittyvään sisältöön. Kuten GoDaddy, Domains By Proxy noudattaa kaikkia toimivaltaisen tuomioistuimen päätöksiä.

Mikä on paras tapa asiakirjojen lähettämiseksi GoDaddylle?

Laki- ja kiista-asioihin liittyvät asiakirjat voi lähettää osoitteeseen courtdisputes@godaddy.com. UDRP-viestinnän voi lähettää osoitteeseen UDRPdisputes@godaddy.com. Suosittelemme viestien ja asiakirjojen lähettämistä sähköpostitse. Niiden lisäksi ei tarvitse lähettää paperikopioita.

Mitä GoDaddylle lähetettävään tuomioistuimen päätökseen tulee liittää?

Tuomioistuimen määräysten tulee olla mahdollisimman tarkkoja mutta niiden tulee vähintään sisältää seuraavat:

 • Verkkotunnukset joita tämä koskee ja isännöimämme sisällön osalta nimenomainen URL-osoite, jossa isännöity sisältö sijaitsee. (Lähetä meille ainoastaan päätökset meidän isännöimäämme sisältöön.)

 • Tietty toimenpide, jota GoDaddylta pyydetään verkkotunnukseen ja/tai siihen liittyvään verkkosivustoon liittyen.

 • Jos kantaja pyrkii hallitsemaan asiakkaan GoDaddy-tiliä, tuomioistuimen päätöksen tulee määrittää GoDaddy-tilinumero. (Käytä tätä vaihtoehtoa vain, jos kaikki tilin verkkotunnukset liittyvät oikeudenkäyntiin.)

Onko mahdollista lähettää Yhdysvaltojen ulkopuolisia tuomioistuimen asiakirjoja?

Kyllä. Jos asiakirjat eivät ole englanniksi, vaadimme seuraavaa:

 • alkuperäinen tuomioistuimen leimaama kopio ja

 • sertifioitu käännös tuomioistuimen kopiosta englanniksi.

Liittyykö sovintoehdotukseen lisävaatimuksia?

Kyllä. Jotta GoDaddy voi toteuttaa sovintoehdotuksen ehdot, sovintoehdotuksen tulee

 • koskea haastetta

 • sisältää notaarin allekirjoitukset molemmilta osapuolilta

 • määrittää tähän liittyvät verkkotunnukset

 • sisältää ilmoitus siitä, että oikeudenkäynnistä luovutaan.

Liittyykö pesänhoitoon lisävaatimuksia?

Kyllä. Selvitystilan pyynnön tulee sisältää seuraavat:

 • Sen tulee nimetä kaikki siirrettävät verkkotunnukset erikseen muista varoista.

 • Sen tulee sisältää ilmoitus siitä, että vastaanottaja hallitsee ja/tai myy verkkotunnuksia.


Muokattu viimeksi: 14.2.2019

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.