GoDaddy

HAASTEKÄYTÄNTÖ

GoDaddy.com, LLC n haastekäytäntö

GoDaddyn tietosuojakäytäntö kieltää asiakas- tai tilitietojen julkaisemisen ilman asiakkaan nimenomaista lupaa, elleivät laki, lain tarkoituksen noudattaminen tai GoDaddylle tai jollekin sen kumppaniyhtiölle esitetyn oikeushaasteen oikeusprosessi sitä edellytä. GoDaddy on Wild West Domains, LLC:n jälleenmyyjä. Yrityksen GoDaddy tarjoamat tuotteet ja palvelut eivät välttämättä kaikki ole peräisin Wild West Domains, LLC:ltä. Wild West Domains, LLC ei voi tarjota tietoja asiakkaiden sellaisten tuotteiden ja palveluiden käytöstä, jotka eivät ole peräisin Wild West Domains, LLC:ltä.

Jos haluat selvittää yrityksen GoDaddy asiakkaan henkilöllisyyden tai tilitiedot siviili- tai rikosoikeudelliseen asiaan liittyen, liittyen sinun täytyy lähettää Wild West Domains, LLC:lle kelvollinen haaste faksitse tai postitse tai toimittaa se haasteena.

Haasteiden lähettäminen

Wild West Domains, LLC:n pääkonttori on Arizonan Scottsdalessa. Kaikki kanteiden haasteet tulee toimittaa tai postittaa osoitteeseen:

Compliance Department
Wild West Domains, LLC
14455 N. Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, Arizona 85260

Voit myös faksata haasteen seuraavaan numeroon:

(480) 624-2546
Attn: Compliance Department

Sähköpostiin liittyvät käytännöt

Wild West Domains, LLC ei toimita sähköpostiviestin sisältöä, koska Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. §2701 et seq. kieltää sähköisen viestintäpalvelun tarjoajaa toimittamasta sähköisen viestinnän sisältöä edes haastettaessa tai tuomioistuimen määräyksestä rajallisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Wild West Domains, LLC:n sähköpostipalvelimet eivät säilytä poistettuja tai lähetettyjä sähköposteja.

Wild West Domains, LLC pidättää oikeuden vaatia kopion kanteesta ja sen liiteasiakirjoista, joista ilmenee, kuinka Wild West Domains, LLC -sähköpostiosoite liittyy oikeustoimeen ja haasteeseen.

Ilmoitus asiakkaalle ja vasteaika

Saatuaan kelvollisen siviilioikeudellisen kanteen Wild West Domains, LLC ilmoittaa heti joko sähköpostitse tai postitse asiakkaalle, jonka tietoja haetaan. Jos kyseessä ei ole hätätila, Wild West Domains, LLC ei toimita heti haasteen hakemia asiakastietoja ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden kumota haasteen oikeudessa. Wild West Domains, LLC pidättää itsellään oikeuden veloittaa hallintamaksun asiakkaalta Wild West Domains, LLC:n-palvelussa rekisteröidyn asiakkaan maksutavan kautta.

Haasteen noudattamismaksut

Wild West Domains, LLC veloittaa siviilikanteen haasteen toimittavalta henkilöltä tai osapuolelta haasteen noudattamiseen liittyvät kustannukset. Maksu on suoritettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Wild West Domains, LLC:n laskun vastaanottamisesta. Sekit tulee osoittaa Wild West Domains, LLC:lle.

Wild West Domains, LLC:n haasteen noudattamisesta aiheutuvat maksut ovat seuraavat:

  • Tutkimukset: 75 Yhdysvaltain dollaria tunnissa
  • Federal Express -lähetykset: kustannukset laskujen mukaan
  • Kopiot: 0,25 Yhdysvaltain dollaria per sivu.

Luottamuksellisten tietojen käsittely

Asiakirjat ja tiedot, joita Wild West Domains, LLC toimittaa vastauksena haasteeseen, saattavat sisältää luottamuksellisia tietoja, yrityssalaisuuksia ja/tai yksityisiä tietoja, jotka on suojattava julkisuuteen joutumiselta tietyin erityiskeinoin. Kaikkiin tällaisiin asiakirjoihin lisätään LUOTTAMUKSELLINEN-merkintä. Kaikkien niitä käyttävien henkilöiden ja tahojen tulee käsitellä niitä luottamuksellisesti. Luottamuksellinen käsittely käsittää kaiken alla mainitun:

LUOTTAMUKSELLISTEN asiakirjojen käyttöoikeudet tulee rajoittaa vain niille tahoille, jotka liittyvät käsiteltävään haasteeseen, sekä näiden tahojen edustajiin ja oikeuslaitoksen edustajiin. LUOTTAMUKSELLISIKSI merkittyjä asiakirjoja voi käyttää todistajanlausunnoissa ja kirjallisissa todistusasiakirjoissa, jotka ovat kohtuullisesti katsoen tarpeellisia, sillä edellytyksellä, että LUOTTAMUKSELLISIIN asiakirjoihin liittyviin osuuksiin tällaisissa asiakirjoissa lisätään LUOTTAMUKSELLINEN-merkintä tämän osion ehtojen mukaisesti.

LUOTTAMUKSELLISIA asiakirjoja ei saa arkistoida julkisiin tietorekistereihin, ellei tällaista asiakirjojen arkistointia pyritä kohtuullisin toimin tekemään salatusti. Minkä tahansa osapuolen, joka ryhtyy mihin tahansa oikeustoimeen mihin tahansa LUOTTAMUKSELLISEEN asiakirjaan tai sen osaan liittyen, täytyy ryhtyä kohtuullisiin toimiin hankkiakseen oikeusistuimelta salauspäätöksen käsiteltäville LUOTTAMUKSELLISILLE tiedoille. Jos oikeusistuin hylkää salaushakemuksen, joka on tehty tämän haastekäytännön ehtojen mukaisesti, osapuoli voi käsitellä asiakirjoja normaalisti, ellei oikeusistuin muuta määrää.

LUOTTAMUKSELLISIA asiakirjoja, joita käsitellään haasteen johdosta, ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseiseen haasteeseen liittyen. Lisäksi nämä asiakirjat on tuhottava 60 päivän kuluessa siitä, kun kyseisen haasteen käsittely on päättynyt. Henkilö tai taho, joka esittää haasteen, on vastuussa siitä, että kaikki LUOTTAMUKSELLISIA asiakirjoja käsitelleet tahot ja henkilöt noudattavat tätä vaatimusta.