GoDaddy

TAVARAMERKIN TAI TEKIJÄNOIKEUDEN LOUKKAUS

Immateriaalioikeuksien kunnioittaminen

GoDaddy.com, LLC (GoDaddy) on sitoutunut immateriaaliomaisuuden suojaamiseen. GoDaddy on sitoutunut suojaamaan tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien haltijoiden laillisia oikeuksia. Olemme tämän vuoksi ottaneet käyttöön seuraavat käytännöt tavaramerkki- ja/tai tekijänoikeusloukkausvaatimusten käsittelyssä.

Verkkotunnusten kiistavaatimukset

Jos sinulla on huolenaiheita tai kiista rekisteröityyn verkkotunnukseen liittyen, lue yhtenäinen verkkotunnuskiistojen ratkaisukäytäntö (UDRP). Mikä tahansa verkkotunnuksiin liittyvä kiista on lähetettävä joko rekisterinpitäjälle, ICANN-organisaation hyväksymälle välimiesmenettelyn tarjoajalle tai tuomioistuimelle. Lue asianajajan vinkkimme, joista saat lisätietoja juridisten asiakirjojen kopioiden lähettämisestä GoDaddylle.

Tämä tavaramerkkien tai tekijänoikeuksien rikkomuksiin liittyvä käytäntö ei nimenomaisesti koske verkkotunnuskiistoja ja se on määritetty sallimaan ilmoitukset mahdollisiin muihin GoDaddyn tuotteisiin ja palveluihin liittyen.

GoDaddy-huutokauppa ja Premium-verkkotunnusten kiistavaatimukset

 1. Jos haluat ilmoittaa GoDaddylle tavaramerkkirikkomuksesta, joka liittyy verkkotunnukseen, joka on myynnissä GoDaddy-huutokaupoissa tai Premium-verkkotunnuksena, tee ilmoitus alla olevien ohjeiden (A) avulla.

 2. Jos vastaat valitukseen, joka liittyy GoDaddy-huutokaupassa myytävään tai Premium-verkkotunnukseen, noudata alla olevaa vastailmoituskäytäntöämme (C).

Tekijänoikeus- ja tavaramerkkivaatimukset

 1. Jos haluat ilmoittaa GoDaddylle tekijänoikeus- tai tavaramerkkirikkomuksesta, noudata ohjeita kohdasta A (tavaramerkkirikkomus) tai B (tekijänoikeusrikkomus).

 2. Jos olet vastaamassa loukkausvalitukseen, sinun on noudatettava kohdan (C) vastailmoituskäytäntöämme.

A. Tavaramerkkikiistat

 1. Jos sinä (eli valituksen tekijä) haluat lähettää tavaramerkkivaatimuksen liittyen sellaisen merkin loukkaamiseen, johon sinulla on voimassa oleva rekisteröity tavaramerkki tai palvelumerkki (rekisteröity Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa pääasiallisessa rekisterissä tai ulkomaisten merkkien kohdalla, rekisteröity maasi asianmukaisessa immateriaalioikeuksia käsittelevässä virastossa, valtion rekisteröinnit ja täydentävissä rekistereissä suoritetut rekisteröinnit eivät sovellu tarkoitukseen), GoDaddy vaatii, että valituksen tekijä osoittaa väitteensä paikkansa pitävyyden joko (i) täyttämällä lomakkeen täällä tai lähettämällä seuraavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen trademarkclaims@godaddy.com. Tämän sähköpostin aiherivillä tulee lukea Trademark Claim. HUOMAUTUS: verkkolomake on nopein tapa saada ilmoitus käsiteltyä.

  Jotta ilmoituksen voidaan katsoa olevan pätevä, väitetyn tavaramerkkirikkomusilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
  • Sen tulee sisältää tavaramerkki, palvelumerkki, nimi tai muu merkki, johon loukkauksen väitetään kohdistuvan, mukaan lukien rekisteröintinumero.
  • Sen tulee sisältää lainkäyttöalue tai maantieteellinen alue, jossa merkki on käytössä.
  • Sen tulee sisältää yllä tunnistetun merkin omistajan nimi, postitoimiston osoite ja puhelinnumero.
  • Sen tulee sisältää yllä eritellyn merkin sisältämät tai tarjoamat tavarat ja/tai palvelut.
  • Sen tulee sisältää yllä mainitun merkin ensimmäinen käyttöpäivämäärä.
  • Sen tulee sisältää päivämäärä jolloin yllä mainittua merkkiä käytettiin ensimmäisen kerran osavaltioiden välisessä kaupankäynnissä.
  • Sen tulee sisältää kuvaus siitä millä tavalla valittava osapuoli uskoo, että sen merkkiä on loukattu.
  • Sen tulee sisältää riittävät todisteet siitä, että väitetyn loukkaavan verkkosivuston omistaja on GoDaddy-asiakas.
  • Sen tulee sisältää loukkaavan merkin tarkka sijainti, mukaan lukien sähköinen postiosoite jne.
  • Sen tulee sisältää valaehtoinen bona fide -todistus, jossa ilmenevät seuraavat asiat:
   1. Sen tulee sisältää sen verkkosivuston sisältö [määritä sivusto], joka loukkaa toisen osapuolen oikeuksia.
   2. Sen tulee sisältää kyseisen osapuolen nimi.
   3. Sen tulee sisältää loukattu merkki [määritä merkki].
   4. Sen tulee sisältää todisteet siitä, että loukkaavaksi väitetyn kysymyksessä olevan verkkosivuston sisällön käyttö ei ole puolustettavissa.
 2. Kun GoDaddy saa kelvollisen tavaramerkkirikkomusilmoituksen (kuten kohdassa 1 on määritetty), se aloittaa asian tutkimisen. Se lähettää myös valituksen tekijän kirjallisen ilmoituksen väitetylle rikkojalle. Kun GoDaddy tutkii ilmoitusta, GoDaddy voi oman harkintansa mukaan ja ilman mitään laillista velvoitetta poistaa väitetysti oikeuksia rikkovan materiaalin väliaikaisesti GoDaddy-huutokaupoista, ilmoittaa väitetylle rikkojalle, että se lukitsee verkkotunnukset, ohjata DNS-liikenteen uudelleen ja/tai, jos kyseinen materiaali on tallennettu vain GoDaddy-palvelimeen, poistaa sen väliaikaisesti tai estää sen käytön väliaikaisesti.
 3. Jos GoDaddy toteaa, että valituksen tekijä on lähettänyt oikeutetun tavaramerkkivaateen, se saattaa oman harkintansa mukaisesti ja ilman mitään laillista velvoitetta, poistaa riitautetut aineistot GoDaddy-huutokaupasta, jatkaa väitetyn rikkojan GoDaddy-tilin keskeyttämistä ja/tai, jos se on tallennettu vain GoDaddyn palvelimeen, estää pääsyn riitautettuun aineistoon. Jos GoDaddy on sitä mieltä, että valituksen tekijä tekijänoikeusrikkomus ilmoitus ei ole kelvollinen tai ehdot täyttävä, GoDaddy palauttaa väitetysti rikkovan materiaalin käyttöön.
 4. Valituksen tekijän tulisi ymmärtää, että ICANN-organisaation valtuuttamana rekisterinpitäjänä GoDaddya ja sen asiakkaita sitoo UDRP-sopimus. Minkään tämän käytännön kohdan ei voida katsoa syrjäyttävän UDRP-käytäntöä tai GoDaddyn ja sen asiakkaiden velvollisuutta noudattaa sitä verkkotunnuksiin liittyvissä kiistoissa.

B. Tekijänoikeusvaatimukset

 1. Jos valituksen tekijä haluaa tehdä tekijänoikeusilmoituksen materiaalista, jonka tekijänoikeudet ovat vilpittömästi mielestäsi hallussasi, GoDaddy pyytää valituksen tekijää perustelemaan ilmoituksensa joko (i) täyttämällä soveltuvan lomakkeen täällä tai (ii) toimittamalla seuraavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen copyrightclaims@godaddy.com. Tämän sähköpostin aiherivillä tulee lukea Copyright Claim. Tekijänoikeusvaatimuksen voi lähettää myös postitse seuraavaan osoitteeseen: Copyright Agent, GoDaddy, 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260. **HUOMAUTUS: verkkolomake on nopein tapa saada ilmoitus käsiteltyä.**

  Jotta ilmoituksen voidaan katsoa olevan pätevä, väitetyn tekijänoikeusrikkomuksen ilmoitus tulee toimittaa GoDaddylle ja sen tulee sisältää seuraavat tiedot:
  1. Sen täytyy sisältää yksinoikeutetun loukatuksi väitetyn tekijänoikeuden omistajan tai omistajan puolesta toimimaan valtuutetun henkilön allekirjoitus.
  2. Sen täytyy sisältää tekijänoikeudella suojatun työn tunnistus, tai jos yhteen ilmoitukseen liittyy useampi yhdellä verkkosivustossa oleva tekijänoikeudella suojattu työ, luettelo näistä sivustossa olevista töistä.
  3. Sen täytyy sisältää sen aineiston tunnistamisohjeet, jonka väitetään loukkaavan tai joka on loukkaustoiminnan kohde ja joka poistetaan tai jonka käyttö estetään ja riittävät tiedot, jotta GoDaddy voi tunnistaa ja löytää aineiston.
  4. Sen täytyy sisältää riittävät tiedot, jotka antavat GoDaddylle mahdollisuuden ottaa yhteyttä valituksen tekijään, esimerkiksi osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, jolla valituksen tekijään voidaan ottaa yhteyttä.
  5. Sen täytyy sisältää ilmoitus siitä, että valituksen tekijä uskoo vilpittömästi, että tekijänoikeuden omistaja, tämän edustaja tai laki ei valtuuta valituksen kohteena olevan aineiston käyttöä esitetyllä tavalla.
  6. Sen täytyy sisältää lausunto siitä, että ilmoituksen tiedot ovat oikeat ja rangaistuksen uhalla, että valituksen tekijä on loukatuksi väitetyn yksinomaisen oikeuden omistaja tai valtuutettu toimimaan omistajan puolesta.
 2. Kun GoDaddy saa kelvollisen ilmoituksen (yllä olevan kohdan 1 vaatimusten mukaisen) tekijänoikeusrikkomuksesta valituksen tekijältä, se aloittaa tutkimuksen ja lähettää valituksen tekijän ilmoituksen väitetylle rikkojalle. Kun GoDaddy tutkii ilmoitusta, GoDaddy voi oman harkintansa mukaan ja ilman mitään laillista velvoitetta ilmoittaa väitetylle rikkojalle, että se lukitsee verkkotunnukset, ohjata DNS-liikenteen uudelleen ja/tai, jos kyseinen materiaali on tallennettu vain GoDaddy-palvelimeen, poistaa sen väliaikaisesti tai estää sen käytön väliaikaisesti.
 3. Jos GoDaddy on sitä mieltä, että valituksen tekijän tekijänoikeusrikkomusilmoitus on perusteltu, se jatkaa väitetyn rikkojan GoDaddy-tilin käytön estämistä ja/tai, jos se on tallennettu vain GoDaddy-palvelimeen, väitetyn rikkovan materiaalin käytön estämistä. Jos GoDaddy on sitä mieltä, että valituksen tekijä tekijänoikeusrikkomus ilmoitus ei ole kelvollinen tai ehdot täyttävä, GoDaddy palauttaa väitetysti rikkovan materiaalin käyttöön.

C. Vastailmoituskäytäntö

 1. Vastailmoitus Jos saat ilmoituksen tekijänoikeus- tai tavaramerkkirikkomuksesta ja haluat haastaa sen, koska olet vilpittömästi sitä mieltä, että materiaali on poistettu tai poistettu käytöstä virheen vuoksi tai siksi, että materiaalia on luultu joksikin muuksi, voit tehdä vastailmoituksen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen copyrightclaims@godaddy.com tai trademarkclaims@godaddy.com ja liittämällä vastailmoitukseen mukaan seuraavat tiedot:

  1. Sisällytä mukaan väitetyn rikkojan sähköinen allekirjoitus.
  2. Sisällytä mukaan poistetun aineiston tai sellaisen aineiston tunnistamiseen tarvittavat tiedot, jonka käyttö on estetty ja sijainti, jossa aineisto oli ennen sen poistamista tai sen käytön estämistä.
  3. Sisällytä mukaan valaehtoinen vakuutus väitetyltä rikkojalta siitä, että rikkoja on vilpittömästi sitä mieltä, että materiaali poistettiin tai poistettiin käytöstä virheen tai virheellisen tunnistuksen johdosta.
  4. Sisällytä mukaan loukkaajan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä lausunto siitä, että loukkaaja toimii Arizonan liittovaltion alueen tuomioistuimen lainkäyttöalueella tai että loukkaajan osoite on Yhdysvaltojen ulkopuolella minkä tahansa muun lainkäyttöalueen osalta, jossa GoDaddy voi toimia, ja että loukkaaja hyväksyy valituksen tekijän tai kyseisen osapuolen edustajan haastetiedoksiannon.

 2. Kun GoDaddy saa yllä olevassa kohdassa 1 mainitun vastailmoituksen, se lähettää siitä kopion valituksen tekijälle. Lisäksi se ilmoittaa valituksen tekijälle, että poistetut materiaalit palautetaan tai niiden käytön estäminen lopetetaan kymmenen (10) työpäivän kuluessa. GoDaddy palauttaa poistetun aineiston ja lopettaa sen käytön estämisen aikaisintaan kymmenen (10) päivän kuluttua ja korkeintaan neljäntoista (14) työpäivän kuluessa vastailmoituksen vastaanottamisesta, ellei GoDaddy vastaanota valituksen tekijältä ensin ilmoitusta siitä, että kyseinen valituksen tekijä pyytää tuomioistuimelta päätöstä, joka estää loukkaajan GoDaddyn järjestelmässä tai verkossa olevaan aineistoon kohdistuvan loukkaavan toiminnan.
 3. D. Toistuvat rikkojat

  GoDaddyn käytäntönä on, että se päättää asianmukaisissa olosuhteissa niiden GoDaddyn asiakkaiden ja tilin haltijoiden tilit, jotka rikkovat toistuvasti tätä käytäntöä tai loukkaavat toistuvasti tekijänoikeudella suojattuja töitä, tavaramerkkejä tai mitä tahansa muita immateriaalioikeuksia.

  Muokattu: 3.12.2015
  Copyright © 2019 GoDaddy.com, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.