GoDaddy

SOPIMUS YLEISISTÄ PALVELUEHDOISTA

Muokattu viimeksi 10.3.2020

LUE NÄMÄ PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT HUOLELLISESTI, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEITÄ TIETOJA LAILLISISTA OIKEUKSISTASI JA OIKEUSSUOJAKEINOISTASI.


1. YLEISKATSAUS

Tämä sopimus yleisistä palveluehdoista (tämä sopimus) solmitaan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability companyn (GoDaddy) ja sinun välilläsi. Se astuu voimaan sinä päivänä, jona aloitat tämän verkkosivuston (sivusto) käytön tai jona hyväksyt sopimuksen sähköisesti. Tämä sopimus määrittää sivuston käyttösi sekä sivuston kautta ostettujen tai käytettyjen tuotteiden ja palvelujen yleiset käyttöehdot (erikseen ja yhteisesti palvelut). Palvelusopimuksia ja muita käytäntöjä sovelletaan tiettyihin palveluihin tämän sopimuksen lisäksi, ei niiden sijaan. Jos tämän sopimuksen ja palvelusopimuksen välillä ilmenee ristiriitoja, sovellettavan palvelusopimuksen ehdot katsotaan ensisijaisiksi.

Termit me, meitä tai meidän ja muut vastaavat taivutusmuodot viittaavat GoDaddyyn. Termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas ja näiden taivutusmuodot viittaavat mihin tahansa tahoon tai henkilöön, joka hyväksyy tämän sopimuksen, joka voi käyttää tiliäsi tai joka käyttää palveluita. Minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään ulkopuoliselle taholle mitään oikeuksia tai etuja.


2. SOPIMUKSEN, SIVUSTON TAI PALVELUIDEN MUUTOKSET

GoDaddy voi tehdä milloin tahansa yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla tätä sopimusta ja mitä tahansa tähän sopimukseen sisällytettyjä käytäntöjä tai sopimuksia koskevia muutoksia. Muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu tällä sivustolla. Kun käytät tätä sivustoa tai palveluita tällaisten muutosten tekemisen jälkeen, hyväksyt tämän sopimuksen sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna. Jos et hyväksy sitä, että tämä sopimus sitoo sinua sellaisena kuin se on viimeksi muokattuna, älä käytä tätä sivustoa tai palveluita (tai jatka niiden käyttöä). Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa sinulle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että pidät ostotilisi (tili) tiedot ajan tasalla. GoDaddy ei ota vastuuta siitä, ettet saa sähköposti-ilmoituksia, jos tällainen virhe johtuu virheellisestä sähköpostiosoitteesta. Lisäksi GoDaddy voi irtisanoa palvelutilauksesi, jos rikot mitä tahansa sopimusehtoa. GoDaddy PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MILLOIN TAHANSA MUOKATA, MUUTTAA TAI LOPETTAA TÄMÄN SIVUSTON TAI PALVELUIDEN MINKÄ TAHANSA OSION TAI OSAN, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA NIITÄ KOSKEVAT HINNAT JA MAKSUT.


3. KELPOISUUS; TOIMIVALTA

Tämä Sivusto ja palvelut ovat vain niiden yksilöiden tai tahojen (“Käyttäjien”) käytettävissä, jotka voivat lain mukaan solmia sitovia sopimuksia. Käyttämällä tätä Sivustoa tai Palveluita vakuutat olevansa (i) vähintään kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen, (ii) muutoin todettu kykeneväksi solmimaan lain mukaisia sitovia sopimuksia tai (iii) Yhdysvaltain tai muun oikeudenkäyttöalueen mukaan oikeutettu ostamaan tai vastaanottamaan Palveluita.

Jos asiakas on solmimassa tämän sopimuksen jonkin yhtiön puolesta, vakuutat omaavansa lailliset valtuudet sitoa tällainen yhtiö tämän sopimuksen sisältämiin ehtoihin. Tällöin termit "sinä", "sinun", "Käyttäjä" tai "asiakas" viittaavat tähän kyseiseen yhtiöön. Jos sen jälkeen, kun olet hyväksynyt tämän sopimuksen sähköisesti GoDaddy saa selville, että sinulla ei ole laillista oikeutta solmia sopimusta tällaisen yhtiön puolesta tai nimissä, olet henkilökohtaisesti vastuussa tämän sopimuksen velvollisuuksista, mukaan lukien esimerkiksi maksuvelvollisuudet. GoDaddy ei ole vastuuvelvollinen mistään vahingoista tai menetyksistä joita aiheutuu siitä, että GoDaddy luottaa mihin tahansa sellaisen ohjeeseen, ilmoitukseen, asiakirjaan tai viestiin, jonka GoDaddy uskoo vilpittömästi olevan aito ja peräisin yrityksen edustajalta. Jos on perusteita epäillä tällaisten ohjeiden, ilmoitusten tai asiakirjojen tai tällaisen viestinnän luotettavuutta, GoDaddy varaa oikeuden (muttei ota velvollisuutta) vaatia lisävahvistuksia asiakkaalta. Asiakas suostuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja asiakkaan, tämän puolesta toimivan edustajan tai asiakkaan tiliä tai Palveluita käyttävän henkilön tai muun tahon suorittamissa tapahtumissa riippumatta siitä, ovatko nämä suorittajat asiakkaan valtuuttamia.


4. OMA TILISI


Voidaksesi käyttää tiettyjä tämän Sivuston ominaisuuksia tai Palveluita asiakkaan on luotava Tili. Vakuutat GoDaddylle, että kaikki tilisi luomisen yhteydessä antamat tiedot ovat virheettömiä, ajantasaisia ja puutteettomia ja että asiakas pitää tilitietonsa virheettöminä, ajan tasalla ja puutteettomina. Jos GoDaddyllä on syytä uskoa, että asiakkaan tilitiedot ovat totuudenvastaisia, virheellisiä, vanhentuneita tai puutteellisia, GoDaddy pidättää oikeuden keskeyttää tai lopettaa asiakkaan tilisi käytön tai lakkauttaa sen oman harkintansa mukaan. Olet täysin vastuussa tilisi tapahtumista riippumatta siitä, onko tapahtumilla ollut sinun lupasi. Asiakkaan on suojattava tilitietonsa, mukaan lukien rajoituksetta asiakasnumeronsa ja käyttäjätunnuksensa, salasanansa, maksutapansa (kuten määritetty alla) ja PIN-ostokoodinsa. Tietoturvasyistä GoDaddy suosittelee, että tilien salasana ja PIN-ostokoodi vaihdetaan vähintään kuuden (6) kuukauden välein. Sinun tulee ilmoittaa GoDaddylle välittömästi tilisi tietoturvamurroista tai jos sitä käytetään luvattomasti. GoDaddy ei ole vastuussa tappioista, jotka johtuvat tilisi luvattomasta käytöstä. Asiakas voi kuitenkin olla vastuussa Tilinsä GoDaddylle tai muille aiheuttamista vahingoista riippumatta siitä, onko aiheuttajana sinä, tämän valtuuttama henkilö tai muu valtuuttamaton henkilö.


5. YLEISET TOIMINTASÄÄNNÖT

Asiakas hyväksyy seuraavan:

 1. Sinun on noudatettava tämän sivuston ja palveluiden käytössä, mukaan lukien kaikki lähettämäsi sisältö, tämän sopimuksen ehtoja sekä palveluita mahdollisesti koskevien palvelusopimusten ja käytäntöjen ehtoja ja kaikkia sovellettavia paikallisia, osavaltiollisia, valtiollisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä ja asetuksia.
 2. Sinulla ei ole oikeutta kerätä tai koota (tai sallia ketään muuta keräämään tai kokoamaan) mitään käyttäjäsisältöä (kuten se on määriteltynä jäljempänä) tai mitään muita kuin julkisia tietoja tai henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja toisesta käyttäjästä tai toisesta henkilöstä tai toimijasta ilman heiltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta.
 3. Asiakas ei saa käyttää tätä sivustoa tai palveluja tavalla (siten kuin GoDaddy yksinomaisen harkintansa perusteella päättää), joka:
  • On laitonta tai edistää laitonta toimintaa tai kannustaa siihen;
  • Edistää, kannustaa tai harjoittaa lapsipornoa tai lapsien hyväksikäyttöä;
  • Edistää, kannustaa tai harjoittaa terrorismia tai väkivaltaa ihmisiä, eläimiä tai omaisuutta vastaan;
  • Edistää tai kannustaa roskapostin tai muiden pyytämättä lähetettävien massaviestien lähettämistä tai tietokoneiden tai verkkojen hakkerointia tai niihin murtautumista tai on osallisena tällaisessa toiminnassa;
  • Rikkoo vuoden 2008 Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act -lakia tai vastaavaa lainsäädäntöä tai edistää ilman asianmukaista reseptiä tapahtuvaa reseptilääkkeiden myyntiä tai jakelua tai osallistuu siihen;
  • Rikkoo vuoden 2017 Fight Online Sex Trafficking Act -lakia tai muuta vastaavaa lakia tai markkinoita tai edistää prostituutiota tai seksikauppaa;
  • Loukkaa toisen käyttäjän tai jonkun toisen henkilön tai toimijan immateriaali- ja tekijänoikeuksia;
  • Loukkaa toisen käyttäjän tai muun henkilön tai tahon yksityisyydensuojaa tai muuta luottamuksellisuusvelvoitetta, joka sinulla on toista käyttäjää, muuta henkilöä tai tahoa kohtaan;
  • Häiritsee tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen toimintaa;
  • Sisältää tai asentaa viruksia, matoja, bugeja, troijalaisia tai muita koodeja, tiedostoja tai ohjelmia, joiden tarkoituksena on tai jotka voivat häiritä, vahingoittaa tai rajoittaa jonkin ohjelmiston tai laitteiston toimintaa; tai
  • Sisältää virheellistä tai harhauttavaa kieltä tai toteennäyttämättömiä tai vertailevia väittämiä GoDaddystä tai GoDaddyn palveluista.
 4. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida tai jakaa edelleen millään välineellä mitään tämän sivuston tai palvelujen osaa, jollei asiakas ole saanut siihen nimenomaista lupaa GoDaddyltä.
 5. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa tai muokata mitään tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen osaa tai niihin liittyviä tekniikoita.
 6. Asiakas ei saa käyttää GoDaddyn sisältöä (määritelty jäljempänä) tai käyttäjän sisältöä millään muulla teknologialla tai muilla keinoin kuin itse tämän sivuston kautta tai tavalla, jonka GoDaddy voi nimetä.
 7. Asiakas hyväksyy, että asiakkaan on luotava varmuuskopiot käyttäjäsisällöstään, jotta käyttäjäsisältö on käytettävissä aina asiakkaan sitä tarvitessa. GoDaddy ei takaa, että se loisi varmuuskopioita mistään tileistä tai käyttäjäsisällöistä, ja asiakas hyväksyy, että asiakas voi menettää käyttäjäsisältönsä kokonaan tai osittain.
 8. Asiakas ei jälleenmyy tai tarjoa Palveluita, kuten GoDaddyyn liittyviä tekniikoita kaupalliseen tarkoitukseen ilman GoDaddyn ennakkoon antamaa kirjallista lupaa.
 9. Asiakas sitoutuu olemaan kiertämättä, poistamatta tai muuten häiritsemättä tämän sivuston tai sivustolta löytyvien palveluiden turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia (mukaan lukien muun muassa ominaisuudet, jotka estävät tai rajoittavat GoDaddyn sisällön tai käyttäjän sisällön käyttöä tai kopiointia) tai asettavat tämän sivuston tai siltä löytyvien palveluiden, GoDaddyn sisällön tai käyttäjän sisällön käytölle rajoituksia.
 10. Asiakas hyväksyy, että asiakkaan on toimitettava pyydettäessä valtion myöntämä kuvallinen henkilötodistus ja/tai valtion myöntämä yritystä koskeva todistus henkilöllisyyden todentamista varten.
 11. Asiakas tiedostaa, että GoDaddy voi aika ajoin soittaa asiakkaalle tiliäsi koskevia puheluita, joiden tarkoitusten takia puhelu voidaan tallentaa ja suostut siihen. Hyväksyt täten, että GoDaddy voi, jollei sovellettavasta lainsäädännöstä ja siitä johtuvista rajoituksistamme ja velvoitteistamme muuta johdu, mukaan lukien, jos se on sallittua, tallentaa tälläisten puheluiden kokonaisuuden riippumatta siitä, kysyykö se sinulta erikseen suostumusta jonkun tietyn puhelun tallentamiseen. Asiakas hyväksyy, että tällaiset tallennukset voidaan lain sallimissa rajoissa luovuttaa todisteiksi mahdollisiin oikeudenkäynteihin, joissa GoDaddy on osallisena. Antamalla puhelinnumerosi tai matkapuhelinnumerosi suostut ottamaan vastaan markkinointipuheluita GoDaddyltä tai sen edustajalta. Nämä puhelut voivat olla peräisin automaattisesta puhelinjärjestelmästä ja/tai niissä voi olla keinotekoinen tai valmiiksi nauhoitettu ääni. Ymmärrät, että luvan antaminen ei ole edellytys minkään yrityksen GoDaddy tuotteen tai palvelun ostamiselle. Kun annat matkapuhelinnumerosi, suostut siihen, että GoDaddy tai sen edustaja voi lähettää sinulle markkinointitekstiviestejä automaattisen puhelinjärjestelmän avulla. Ymmärrät, että luvan antaminen ei ole edellytys minkään yrityksen GoDaddy tuotteen tai palvelun ostamiselle. Viesteistä ja datakäytöstä saatetaan veloittaa.
 12. Rajoittamatta mitään muita tässä sopimuksessa määritettyjä oikeuksia, GoDaddy nimenomaisesti pidättää oikeuden estää tämän sivuston ja minkä tahansa palveluiden käytön, peruuttaa käytön, irtisanoa niiden käyttöoikeuden, keskeyttää niiden käyttöoikeuden tai rajoittaa niiden käyttöä (mukaan lukien, mutta tähän rajoittumatta, oikeus peruuttaa tai siirtää mikä tahansa verkkotunnusrekisteröinti) keneltä tahansa käyttäjältä, (i) jonka tili tai palvelut on aiemmin irtisanottu tai keskeytetty, riippumatta siitä, onko syynä tämän tai minkä tahansa muun sopimuksen tai minkä tahansa GoDaddyn käytännön rikkomus, tai (ii) joka muulla tavoin ryhtyy tai osallistuu laittomaan toimintaan käyttäessään sivustoa tai palveluita (tämän päättää GoDaddyn oman ehdottoman harkintansa perusteella).


6. TIETOJESI SUOJAAMINEN

GoDaddy tarjoaa sinulle tiettyjä isännöityjä palveluita, joihin saattaa liittyä omien ja asiakkaidesi henkilötietojen (“Omat tietosi”) lähettämistä, keräämistä ja/tai käyttämistä käyttäessäsi näitä palveluita (“Katetut palvelut”). Tässä osiossa käsitellyt omat tietosi eivät sisällä mitään käyttäjäsisältöä. Yrityksen GoDaddy tietojenkäsittelyn lisäsopimus (Data Processing Addendum/DPA), joka sisällytetään tällä viittauksella koskemaan tietoja kerääviä palveluita, takaa sinulle sopimusperusteisen sitoumuksen siitä, että takaamme tietojesi siirtämisen tehokkain toimenpitein, mukaan lukien omien tietojesi siirtäminen ETA-maista tietoja kerääviin palveluihin. Tietojenkäsittelyn lisäsopimus täyttää soveltuvien tietosuojalakien vaatimukset.

DPA:n ja siihen liittyvien vakiosopimuslausekkeiden (soveltuvin osin) tulkinnassa sinut (ja soveltuvat tytäryhtiösi) katsotaan rekisterinpitäjäksi ja tietojen viejäksi. Kun hyväksyt katettuja palveluita osataessasi niiden käyttöehdot, hyväksyt myös DPA:n ja sen liitteet (mukaan lukien vakiosopimuslausekkeet ja niiden liitteet, jos sellaisia on). Jos haluat tulostaa DPA:n paperille, allekirjoittaa sen ja toimittaa allekirjoitetun paperiversion, lähetä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen privacy@godaddy.com

Tietoja kerääviä palveluita, jotka määritetään tässä osiossa ja tietojenkäsittelyn lisäsopimuksessa, ovat esimerkiksi isännöidyt palvelut, joita koskevat seuraavien sopimusten ehdot: (1) verkkotunnuksen rekisteröinti, (2) sähköpostimarkkinointipalvelut, (3) kotisivukone, (4) verkkohotelli, (5) verkkokirjanpito, (6) verkkokauppa ja pikaostoskori sekä (7) Smartline.


7. KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ

Jotkin tämän Verkkosivuston tai Palveluiden toiminnot, mukaan lukien Palvelut, jotka ovat GoDaddyn verkkohotellissa, voivat antaa Käyttäjien tarkastella, julkaista, jakaa, tallentaa tai hallita (a) ajatuksia, mielipiteitä, suosituksia tai neuvoja keskustelupalstan julkaisujen, kilpailuun liittyvän sisällön, tuotearvostelujen tai -suositusten tai sosiaalisen median tapahtumaan tai aktiviteettiin yhdistettyjen kuvien kautta (“Käyttäjän lähetykset”) tai (b) kirjallista, taiteellista, musiikillista tai muuta sisältöä, mukaan lukien mutta ei yksinomaan valokuvia ja videoita (yhdessä Käyttäjän lähetysten kanssa (“Käyttäjän sisältö”). Kaikki asiakkaan tilin kautta lähetetty sisältö on käyttäjäsisältöä. Lähettämällä tai julkaisemalla käyttäjäsisältöä sivustolla tai palveluissa asiakas ilmoittaa ja takaa GoDaddylle, että i) asiakkaalla on kaikki tarvittavat oikeudet käyttäjäsisällön jakamiseksi tämän sivuston tai palvelujen välityksellä joko siksi, että asiakas on käyttäjäsisällön tekijä ja asiakkaalla on oikeus sen jakelemiseen, tai siksi, että asiakkaalla on tekijänoikeuksien omistajalta tai käyttäjäsisällön muulta omistajalta kirjallisesti saadut asianmukaiset jakeluoikeudet, lisenssit, suostumukset ja/tai käyttöoikeudet, ja että ii) käyttäjäsisältö ei riko minkään kolmannen osapuolen oikeutta. Asiakas on yksin vastuussa kaikesta käyttäjäsisällöstään tai tilinsä kautta lähetetystä käyttäjäsisällöstä sekä sen jakelun seurauksista ja edellytyksistä.

Käyttäjän lähetykset. Hyväksyt sen, että käyttäjien lähetykset ovat täysin vapaaehtoisia, että ne eivät luo luottamuksellista suhdetta, että ne eivät velvoita yritystä GoDaddy käsittelemään niitä luottamuksellisina tai salaisina, että yrityksellä GoDaddy ei ole mitään suoraa tai epäsuoraa velvollisuutta kehittää tai käyttää käyttäjien lähetyksiäsi, että sinulle tai kenellekään muulle ei makseta mitään korvausta käyttäjien lähetysten tarkoituksellisesta tai tahattomasta käytöstä, että GoDaddy voi olla jo työstämässä samaa tai samanlaista sisältöä, että se voi olla jo tietoinen tällaisesta sisällöstä muiden lähteiden avulla, että se saattaa haluta kehittää tällaistaettä se voi olla jo tietoinen tällaisesta sisällöstä muiden lähteiden avulla, että se saattaa haluta kehittää tällaista itse ja että se on jo ehkä ryhtynyt tai aikoo ryhtyä johonkin muihin toimiin.

GoDaddy omistaa kaikkien tällä sivustolla julkaistujen käyttäjäviestien yksinomaiset oikeudet (mukaan lukien kaikki teollis- ja tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet), ja sillä on oikeus käyttää ja levittää rajoituksetta kaikkia tällä sivustolla julkaistuja käyttäjän lähetyksiä missä tahansa kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa ilman asiakkaalle tai kenellekään muulle annettavaa ilmoitusta tai maksettavaa korvausta.

Käyttäjäsisältöön (muuhun kuin Käyttäjän lähetyksiin) liittyvää. Lähettämällä tai julkaisemalla käyttäjäsisältöä tällä sivustolla tai palvelujen välityksellä asiakas myöntää GoDaddy:lle luvan käyttää asiakkaan käyttäjäsisältöön liittyviä teollis- ja tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia, jotta käyttäjäsisällön sisällyttäminen ja käyttö on mahdollista tällä sivustolla ja tässä sopimuksessa tarkoitetulla tavalla. Asiakas myöntää GoDaddylle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, tekijänpalkkiottoman ja edelleenlisensoitavissa (useiden portaiden välityksellä) ja siirrettävissä olevan oikeuden käyttää, toisintaa, jakaa, esittää ja näyttää asiakkaan käyttäjäsisältöä, luoda siitä johdannaisteoksia sekä yhdistää sen muihin töihin tällä sivustolla, palveluissa ja GoDaddyn (ja GoDaddyn tytäryhtiöiden) liiketoiminnassa, mukaan lukien muun muassa koko tämän sivuston tai sen osan edistäminen ja edelleenjakelemisessa missä tahansa mediamuodossa ja minkä tahansa mediakanavien välityksellä ilman minkäänlaisia rajoituksia ja ilman asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle osoitettavaa maksua tai muuta huomionosoitusta, lupaa tai ilmoitusta. Asiakas myöntää myös jokaiselle tämän sivuston käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden saada käyttöönsä asiakkaan käyttäjäsisältöä (lukuun ottamatta käyttäjäsisältöä, jonka asiakas on määritellyt “yksityiseksi” tai suojannut salasanalla) tämän sivuston välityksellä ja käyttää, toisintaa, jakaa, esittää ja näyttää asiakkaan käyttäjäsisältöä, luoda siitä johdannaisteoksia ja yhdistää sen muihin töihin siten, kuin se on tämän sivuston toimintojen välityksellä ja tämän sopimuksen nojalla sallittua. Myöntämäsi käyttäjäsisältöä koskevat edellä mainitut oikeudet päättyvät kaupallisesti kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun olet poistanut käyttäjäsisältösi tältä sivustolta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy kuitenkin, että GoDaddy voi säilyttää itsellään (mutta ei jakaa edelleen, esittää tai näyttää) palvelinkopiot asiakkaan poistamasta käyttäjäsisällöstä. Asiakkaan myöntämät asiakkaan käyttäjäsisältöä koskevat edellä mainitut oikeudet ovat ikuisia ja peruuttamattomissa olevia. Sanotun vaikuttamatta tässä asiakirjassa oleviin vastakkaisiin sopimusehtoihin, GoDaddy ei saa käyttää asiakkaan “yksityiseksi” luokittelemaa tai salasanalla suojaamaa käyttäjäsisältöä tämän sivuston tai GoDaddyn (tai GoDaddyn tytäryhtiöiden) liiketoiminnan edistämiseen. Jos asiakkaalla on verkkosivusto tai muuta sisältöä, jota GoDaddy isännöi, kaikki omistus- tai käyttöoikeudet säilyvät Käyttäjän sisällössä.


8. VERKKOSIVUSTON JA PALVELUIDEN KÄYTETTÄVYYS


Pyrimme tämän Sopimuksen ehtojen ja muiden käytäntöjen ja menettelyiden mukaisia kaupallisesti kohtuullisia keinoja käyttäen varmistamaan, että tämä Sivusto ja sen sisältämät Palvelut ovat käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa seitsemänä (7) päivänä viikossa. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tämä Sivusto ei välttämättä ole aina käytettävissä mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta laitteistoviat, säännöllinen ylläpito, ajoittain suoritettavat korjaukset tai vaihdot tai syyt, jotka eivät ole kohtuullisesti hallittavissamme, mukaan lukien rajoituksetta tietoliikenneverkkojen tai digitaalisten tiedonsiirtoyhteyksien keskeytymiset tai toimintahäiriöt, verkkohyökkäykset, verkon ruuhkautuminen tai muut viat. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että emme voi taata tämän Sivuston tai Palvelun jatkuvaa tai keskeytymätöntä käytettävyyttä ja että emme ole tähän liittyen vastuussa asiakkaalle tai muulle osapuolelle.


9. TUOTEHYVITYS

Jos asiakkaalle myönnetään tuotehyvitystä (“luotto”), joko takaisinmaksuna tietyn tuotteen ostamisesta tai ilmaiseksi toisen tuotteen ostamisesta (“ostettu tuote”), asiakas hyväksyy sen, että kyseinen hyvitys on voimassa vain yhden (1) vuoden ajan ja vain kelvollisen ostoksen kanssa ja että kyseinen ostohyvitys voidaan irtisanoa, jos ostettu tuote poistetaan, peruutetaan tai siirretään tai sitä ei uusita. Ostohyvitys vanhenee yhden (1) vuoden kuluttua ostetun tuotteen ostopäivästä, ellei ostohyvitystä lunasteta. Jos ostohyvitys lunastetaan, sillä ostetun tuotteen tilaus uusitaan vuoden mittaisen ilmaisjakson jälkeen automaattisesti senhetkisellä uusimishinnalla, kunnes tilaus peruutetaan. Asiakas voi peruuttaa tuotteen tilauksen automaattisen uusimisen tilissään tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Mikäli ostamaasi tuotteeseen sisältyi ilmainen verkkotunnus ja peruutat tuotteen tilauksen, verkkotunnuksen listahinta vähennetään hyvityssummasta. Listahinta on GoDaddyn verkkosivustossa mainittu verkkotunnuksen hinta. Sitä eivät koske mitkään kampanjat, alennukset tai muut vastaavat hintaa laskevat tekijät. Toiseen ostettuun tuotteeseen liittyvien ilmaisten hyvitysten kohdalla asiakas hyväksyy sen, että voimme vaihtaa ostohyvityksesi toiseen samankaltaiseen tuotteeseen oman harkintamme mukaan.


10. SISÄLLÖN VALVONTA; TILIN IRTISANOMISTA KOSKEVA KÄYTÄNTÖ


GoDaddy ei tavallisesti seulo etukäteen käyttäjäsisältöä (riippumatta siitä, onko se julkaistu GoDaddyn isännöimällä verkkosivustolla tai tällä sivustolla). GoDaddy kuitenkin pidättää oikeuden sisällön esitarkistamiseen ja siihen, että se voi päättää, onko mikä tahansa käyttäjän sisältö soveltuvaa ja/tai tämän sopimuksen mukaista (mutta se ei ole velvollinen tähän). GoDaddy voi poistaa mitä tahansa käyttäjän sisältöä (tämä koskee yrityksen GoDaddy ylläpitämissä sivustoissa julkaistua sisältöä ja tässä sivustossa julkaistua sisältöä) ja/tai poistaa ennalta ilmoittamatta milloin tahansa käyttäjän käyttöoikeuden tähän sivustoon tai tästä sivustosta löytyviin palveluihin, jos käyttäjä julkaisee mitä tahansa tätä sopimusta rikkovaa sisältöä tai muulla tavoin rikkoo tätä sopimusta (GoDaddy päättää tämän yksinomaisen harkintansa mukaisesti). GoDaddy voi myös poistaa käyttäjän käyttöoikeuden tähän sivustoon tai siitä löytyviin palveluihin, jos GoDaddy uskoo, että käyttäjä tekee toistuvia rikkomuksia. Jos GoDaddy irtisanoo asiakkaan oikeuden käyttää tätä sivustoa tai tällä sivustolla olevia palveluja, GoDaddy voi yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla päättää poistaa ja tuhota kaikki asiakkaan sen palvelimille tallentamat tiedot ja tiedostot.


11. KÄYTÖSTÄ POISTETUT PALVELUT; KÄYTTÖIÄN PÄÄTTYMISKÄYTÄNTÖ

GoDaddy pidättää oikeuden lopettaa minkä tahansa palvelun tarjoamisen milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman syytä ja ilman ennakkoilmoitusta. Vaikka GoDaddy pyrkiikin takaamaan kaikille palveluilleen pitkän käyttöiän, joissain tapauksissa palveluita lopetetaan tai niiden käyttöikä päättyy. Tässä tapauksessa GoDaddy ei tue kyseistä palvelua tai tuotetta millään tavalla käyttöiän päättymispäivästä lähtien.

Ilmoitukset ja siirtäminen. Jos jonkin palvelun käyttöikä on päättynyt tai päättymässä, yritämme ilmoittaa tästä asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen käyttöiän päättymistä. Asiakkaan vastuulla on ryhtyä tarvittaviin toimiin palvelun korvaamiseksi siirtymällä uuteen palveluun ennen käyttöiän päättymistä tai lopettamalla kyseisen palvelun käyttö kokonaan ennen sen käyttöiän päättymistä. GoDaddy tarjoaa joka tapauksessa joko vastaavan palvelun, johon asiakas voi siirtyä ostamansa tilausjakson loppuajaksi, tai suhteellisesti lasketun summan arvosta myymälähyvitystä tai suhteellisesti lasketun hyvityksen, jonka GoDaddy määrää täysin itsenäisesti. GoDaddy voi siirtää asiakkaan palvelun uusimpaan versioon, jos sellainen on käytettävissä. Tästä saatetaan ilmoittaa tai olla ilmoittamatta. Asiakas on täydessä vastuussa mistä tahansa tällaisiin siirtoihin liittyvistä vahingoista ja tappioista.

Ei vastuuvelvollisuutta. GoDaddy ei ole vastuussa asiakkaalle tai millekään ulkopuoliselle taholle mistään tarjoamiemme palveluiden tai avullamme käytettyjen palveluiden muokkauksista, käyttökatkoista tai lopettamisista.


12. BETAPALVELUT


Saatamme aika ajoin GoDaddy tarjota uusia Palveluita (rajoitettuja palveluiden esikatseluversioita tai olemassa olevien Palveluiden uusia ominaisuuksia) ennakkoversioissa. Uusista palveluista, olemassa olevien palveluiden uusista ominaisuuksista ja rajoitetuista palveluiden esikatseluversioista käytetään nimitystä “Betapalvelut”. Jos asiakas käyttää jotakin Betapalveluista, niiden käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja: (i) asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Betapalvelut ovat ennakkoversioita eivätkä välttämättä toimi oikein, (ii) asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Betapalveluiden käyttö voi altistaa asiakkaan epätavallisille toimintahäiriöille, (iii) Betapalvelut tarjotaan sellaisinaan, joten emme suosittele niitä tuotantoympäristöön tai tehtäväkriittisiin ympäristöihin, (iv) GoDaddy pidättää oikeuden muokata tai muuttaa Betapalveluiden mitä tahansa osaa tai lakkauttaa niitä milloin tahansa, (v) Betapalveluiden kaupalliset versiot voivat muuttua merkittävästi, ja Betapalveluiden kanssa käytettävät tai toimivat ohjelmat eivät ehkä toimi kaupallisten versioiden tai tulevien versioiden kanssa, (vi) GoDaddy voi rajoittaa Betapalveluita koskevaa asiakaspalveluaikaa, (vii) asiakas suostuu antamaan nopeasti Betapalveluiden käyttöä koskevaa palautetta, kuten asiakkaan kohtaamien ongelmien toistamiseen tarvittavaa tietoa, pyytämässämme kohtuudenmukaisessa muodossa. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että voimme käyttää asiakkaan antamaa palautetta mihin tahansa tarkoitukseen, kuten tuotekehitykseen. Pyynnöstämme asiakas toimittaa meille kommentteja, joita voimme käyttää julkisissa lehdistö- ja markkinointiaineistoissa. Asiakkaan palautteen sisältämät tai Betapalveluiden käytöstä johtuvat immateriaalioikeudet ovat yksinomaisesti GoDaddylla, (viii) asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki asiakkaan Betapalveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten Betapalveluiden käyttökokemustiedot ja niitä koskevat mielipiteet, ovat luottamuksellisia ja että niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ja käyttö muuhun kuin palautteen antamiseen GoDaddylle on kielletty, (ix) Betapalvelut tarjotaan “sellaisinaan”, käytettävissä olevassa muodossa ja “virheineen”. Ellei laista muuta johdu, GoDaddy kiistää kaikki lakimääräiset, nimenomaisesti mainitut tai oletetut Betapalveluita koskevat takuut, mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut omistusoikeudesta, soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuudesta.


13. MAKSUT JA PALKKIOT

Hyväksyt sen, että jokin konserniyrityksemme voi veloittaa maksutapaasi. Jos ostotapahtumasi aikana ilmoitetaan, että maksu käsitellään Yhdysvalloissa, maksun käsittelijänä on GoDaddy.com, LLC. Jos maksun käsittelymaaksi ilmoitetaan Kanada, maksun käsittelijänä on GoDaddy Domains Canada, Inc. Jos maksun käsittelymaaksi ilmoitetaan Iso-Britannia, maksun käsittelijänä on GoDaddy Europe, Ltd. Jos maksun käsittelymaaksi ilmoitetaan Intia, maksun käsittelijänä on GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd. Jos ostosi aikana maksusi on merkitty käsiteltäväksi maassa, jota ei ole lueteltu yllä, maksua voi käsitellä kyseisessä maassa oleva osapuoli, joka liittyy paikalliseen maksupalvelun toimittajaan ja jota koskevat tietosuojakäytäntömme ehdot.

A) YLEISET EHDOT JA AUTOMAATTISEN UUSINNAN EHDOT

Hyvityskelvottomat maksut tilaushetkellä: Suostut maksamaan kaikki erääntyvät maksut palveluista niiden tilaushetkellä. Kaikki maksut ovat hyvityskelvottomia, ellei hyvityskäytännössä mainita toisin.

Hintamuutokset. GoDaddy pidättää oikeuden muuttaa hintojaan ja maksujaan milloin tahansa. Nämä muutokset julkaistaan tällä Sivustolla, ja ne astuvat voimaan välittömästi ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. Jos asiakas on ostanut tai saanut käyttöönsä palveluita kuukausiksi tai vuosiksi, hintojen ja maksujen muutokset astuvat voimaan, kun kyseisten Palveluiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi alla kuvaillulla tavalla.

Maksutyypit. Ellei mikään tuotekohtainen sopimus kiellä, asiakas voi maksaa Palvelut millä tahansa seuraavista “Maksutavoista”: (i) voimassa oleva luottokortti, (ii) Good As Gold -prepaid-palvelut (määritelty alla), (iii) sähköinen shekki henkilökohtaiselta tai yrityksen shekkitililtä tilanteen mukaan (kuten määritetty alla), (iv) PayPal, (v) Kansainvälinen maksutapa (kuten määritetty alla) tai (vi) kauppakohtainen ostohyvitys tapauksen mukaan (ja kuten määritetty alla), joista kukin on “Maksutapa”. Pikakassa-toiminto tekee soveltuvan palvelun tilauksen automaattisesti ja veloittaa sen tilisi pikakassan maksutavalta. Tilausvahvistus lähetetään asiakkaan tilitietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tilitiedoissa on aina oltava kelvollinen maksutapa, jos tilillä on käytössä olevia palveluita. Lisäksi hyväksyt sen, että maksujesi käsittelysijainti voi muuttua mistä tahansa syystä (mukaan lukien valittu maksutapa ja valuutta sekä maksutavan muutokset ja päivitykset).

Maksetut hyvitykset. Asiakas hyväksyy, että tilanteissa, joissa varat palautetaan maksuvälineelle, GoDaddyn antama kuittaus rahojen palauttamisesta on ainoastaan vahvistus siitä, että GoDaddy on palauttanut varat alkuperäisen myyntitapahtuman yhteydessä veloitetulle maksuvälineelle ja että GoDaddy ei voi vaikuttaa millään tavalla siihen, milloin rahasi palautuvat asiakkaan maksuvälineellä käytettävissä oleviin varoihin. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy myös, että asiakkaan maksuvälineeseen liittyvä maksupalveluntarjoaja ja/tai yksittäinen myöntävä pankki vastaavat asiakkaan palautuksen määräajan määrittelystä ja sääntelystä ja että palautuksen määräaika voi vaihdella viidestä (5) arkipäivästä kokonaiseen laskutusjaksoon tai pidempään ajanjaksoon.

Jos asiakkaan maksuvälineelle palautetaan varoja ja jos asiakkaan maksuvälineeseen liittyvä maksupalveluntarjoaja, maksujen käsittelijä tai yksittäinen myöntävä pankki määrää palautusta koskevia rajoituksia, mukaan lukien muun muassa varojen palauttamisen ajankohtaa tai sallittujen palautusten määrää koskevat rajoitukset, GoDaddy pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltansa nojalla palauttaa varat joko (i) myymälän hyvityssaldona tai (ii) antamalla GoDaddy-shekin, joka toimitetaan asiakkaan tiliin liitettyyn postiosoitteeseen, tai (iii) joillain lainkäyttöalueilla pankkisiirtona, kun maksujen käsittelijä ei voi maksaa hyvitystä maksutavalle. GoDaddylla on myös oikeus tarjota myymälän hyvityssaldoa asiakkaille, jotka hakevat hyvitystä, vaikka maksutavasta johtuvia rajoituksia hyvitykselle ei olisikaan.

Kuukausittainen laskutuspäivä: Jos sinua laskutetaan kuukausittain, kuukausittainen laskupäivä määräytyy sen mukaan, minä kuukauden päivänä ostit palvelut, ellei tämä päivä ole kuukauden 28. päivän jälkeinen päivä, jolloin laskutuspäiväksi määräytyy kunkin kuukauden 28. päivä.

Automaattisen uusinnan ehdot. Ellei sovellettava laki muuta edellytä, GoDaddy ei säilytä paperikopioita tai elektronisia versioita päätöksestä, määräyksestä tai ohjelomakkeista ja/tai allekirjoitetuista luvista, jotka liittyvät automaattisten uusintapalveluiden käyttöön, emmekä täten voi toimittaa tällaista asiakirjaa pyydettäessä. Voit koska tahansa tarkastella tai muuttaa automaattisen uusinnan asetuksia kirjautumalla GoDaddy-tiliisi.

JOTTA PALVELUUN LIITTYVÄT KATKOKSET TAI PALVELUN KÄYTÖN ESTYMINEN VOIDAAN ESTÄÄ, KAIKISSA PALVELUISSA TARJOTAAN MAHDOLLISUUS TILAUKSEN AUTOMAATTISEEN UUSIMISEEN. MUISSA TAPAUKSISSA KUIN TÄMÄN OSION ALLA MAINITUISSA, TILAUKSEN AUTOMAATTINEN UUSINTA UUSII AUTOMAATTISESTI KYSEESSÄ OLEVAN PALVELUN EDELLISEN TILAUSJAKSON MITTAISEKSI AJAKSI (LUKUUN OTTAMATTA VERKKOTUNNUKSIA, JOTKA UUSITAAN ALKUPERÄISEN TILAUSJAKSON PITUISEKSI AJAKSI). JOS ASIAKKAAN EDELLINEN TILAUSJAKSO OLI ESIMERKIKSI YKSI VUOSI, UUSITTU TILAUSJAKSO ON YKSI VUOSI. JOS UUSIMINEN TIEDOISSA OLEVALLA MAKSUTAVALLA EPÄONNISTUU, GoDaddy VOI YRITTÄÄ UUSIA SOVELLETTAVAA PALVELUA ALKUPERÄISTÄ TILAUSJAKSOA LYHYEMMÄKSI AJAKSI SIINÄ MÄÄRIN KUIN SE ON TARPEELLISTA MAKSUTAPAHTUMAN ONNISTUMISEN KANNALTA.

NÄIN OLLEN, ELLEI ASIAKAS POISTA KÄYTÖSTÄ TILAUKSEN AUTOMAATTISTA UUSIMISTA, GoDaddy UUSII AUTOMAATTISESTI KYSEESSÄ OLEVAN PALVELUN TILAUKSEN UUSIMISEN TULTUA AJANKOHTAISEKSI JA VELOITTAA MAKSUN KÄYTTÄEN MAKSUTAPAA, JOKA ASIAKKAALLA ON MÄÄRITETTY PALVELUILLE TILILLÄÄN TAI GoDaddyN TIETOIHIN MÄÄRITETYLTÄ MAKSUTAVALTA. KUN PALVELUT UUSITAAN AUTOMAATTISESTI, GoDaddy YRITTÄÄ ENSIN VELOITTAA PALVELUIHIN TILISSÄSI LIITETTYÄ MAKSUTAPAA. MIKÄLI GoDaddy EI PYSTY VELOITTAMAAN MAKSUA TÄTÄ MAKSUTAPAA KÄYTTÄEN, YRITÄMME KÄYTTÄÄ VELOITUKSEEN JOTAKIN NIISTÄ MAKSUTAVOISTA, JOTKA ON MÄÄRITETTY “VARAMAKSUTAVOIKSI” TILISI KOHDALLA. UUSIMISISTA VELOITETAAN GoDaddy-PALVELUN VELOITTAMA NYKYINEN HINTA, JA SINUN ON HYVÄKSYTTÄVÄ, ETTÄ TÄMÄ VOI OLLA KORKEAMPI TAI ALHAISEMPI KUIN PALVELUN ALKUPERÄINEN HINTA. ASIAKASTA JA ASIAKKAAN PALVELUJA KOSKEVAT UUSINTA-ASETUKSET OVAT NÄHTÄVISSÄ HELPOSTI KIRJAUTUMALLA TILIN HALLINTA -SIVULLE TÄLTÄ SIVUSTOLTA JA TOIMIMALLA TÄÄLLÄ ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAISESTI. JOS ET HALUA MINKÄÄN PALVELUN UUSIUTUVAN AUTOMAATTISESTI, VOIT PERUUTTAA UUSINNAN, JOLLOIN PALVELUSI LOPETETAAN NYKYISEN TILAUSJAKSON PÄÄTYTTYÄ, ELLET UUSI PALVELUITASI SITÄ ENNEN MANUAALISESTI. TOISIN SANOEN, JOS ASIAKAS KUITENKIN PÄÄTTÄÄ POISTAA AUTOMAATTISEN UUSIMISEN KÄYTÖSTÄ EIKÄ UUSI MANUAALISESTI PALVELUITAAN ENNEN NIIDEN TILAUKSEN PÄÄTTYMISTÄ, ASIAKAS VOI KÄRSIÄ PALVELUJEN KÄYTÖN KESKEYTYMISESTÄ TAI ESTYMISESTÄ, EIKÄ GoDaddy OLE KORVAUSVELVOLLINEN TÄSTÄ ASIAKKAALLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE.

LISÄKSI GoDaddy VOI OSALLISTUA ASIAKKAAN LUOTTOKORTIN MYÖNTÄJÄN TUKEMIIN TOISTUVAN LASKUTUKSEN OHJELMIIN TAI TILIN PÄIVITYSPALVELUIHIN (JOTKA EDELLYTTÄVÄT VIIME KÄDESSÄ ASIAKKAAN PANKIN OSALLISTUMISTA). JOS ME EMME ONNISTU VELOITTAMAAN SUMMAA ASIAKKAAN ILMOITTAMALTA MAKSUTAVALTA, ASIAKKAAN LUOTTOKORTIN MYÖNTÄJÄ (TAI ASIAKKAAN PANKKI) VOI ILMOITTAA MEILLE ASIAKKAAN LUOTTOKORTTINUMERON JA/TAI SEN VOIMASSAOLOAJAN PÄIVITYKSISTÄ TAI VELOITTAA MEIDÄN PUOLESTA SUMMAN AUTOMAATTISESTI ASIAKKAAN UUDELTA LUOTTOKORTILTA ILMAN MEILLE ERIKSEEN ANNETTAVAA ILMOITUSTA. TOISTUVAN LASKUTUKSEN OHJELMAN VAATIMUSTEN MUKAISESTI GoDaddy PÄIVITTÄÄ MAKSUPROFIILISI AUTOMAATTISESTI ASIAKKAAN PUOLESTA, JOS MEILLE ILMOITETAAN ASIAKKAAN LUOTTOKORTTINUMERON JA/TAI SEN VOIMASSAOLOAJAN MUUTOKSISTA. GoDaddy EI TAKAA, ETTÄ SE PYYTÄÄ TAI VASTAANOTTAA PÄIVITETYT LUOTTOKORTTITIEDOT. ASIAKAS YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ ASIAKKAAN TILIN ASETUSTEN MUUTTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN ON YKSINOMAAN ASIAKKAAN VASTUULLA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA (I) TUOTTEIDEN PERUUTTAMINEN JA (II) LIITETTYJEN MAKSUTAPOJEN TIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYDEN JA VOIMASSAOLON VARMISTAMINEN. LISÄKSI ASIAKAS YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ NÄIN TOIMIMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSENA ASIAKKAAN PALVELUJEN KÄYTTÖ VOI KESKEYTYÄ TAI ESTYÄ, EIKÄ GoDaddy OLE KORVAUSVELVOLLINEN TÄSTÄ ASIAKKAALLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE.

Jos GoDaddy ei jostain syystä pysty laskuttamaan asiakkaan valitsemalta maksutavalta koko perittävää summaa, tai jos GoDaddy saa ilmoituksen takaisinperinnästä, käänteismaksusta, maksuriidasta tai siltä veloitetaan sakko, joka liittyy aiemmin asiakkaan maksutavalta perittyyn maksuun, asiakas hyväksyy sen, että GoDaddy voi käyttää kaikkia käytettävissä olevia laillisia tapoja saadakseen maksun mukaan lukien muun muassa välitön kaikkien asiakkaan puolesta tehtävien verkkotunnusten tai palveluiden rekisteröinnin tai uusimisen peruuttaminen tästä asiakkaalle ilmoittamatta. Lisäksi GoDaddy pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta kohtuulliset käsittely- ja hallintokulut (i) tehtävistä, joita GoDaddy saattaa suorittaa palveluiden normaalin laajuuden ulkopuolella, (ii) lisäajasta ja/tai lisäkuluista, joita yritykselle GoDaddy saattaa koitua palveluiden tarjoamisesta, ja/tai (iii) siitä johtuen, että asiakas ei noudata tätä sopimusta (GoDaddy päättää tämän yksinomaisen harkintansa mukaisesti). Tavallisia käsittely- ja hallintokuluihin liittyviä tilanteita ovat muun muassa (i) asiakaspalvelukysymykset, jotka vaativat tavallista enemmän henkilökohtaista aikaa tai huomiota, (ii) asiakkaan verkkotunnuksiin liittyvät UDRP-toiminnot ja/tai riidat, jotka edellyttävät kirjanpitoa tai oikeudellisia palveluita (joko yrityksen GoDaddy henkilöstön suorittamina tai yrityksen GoDaddy palkkaamien ulkopuolisten yritysten toimesta), (iii) kaikkien mahdollisten kulujen ja palkkioiden takaisinperinnöistä tai muista maksuriidoista yritykselle GoDaddy aiheutuvat palvelujen kustannukset (mukaan lukien asiakkaasta, tämän pankista tai maksujen käsittelijästä johtuvat tällaiset kulut). Nämä hallinnolliset maksut tai käsittelymaksut laskutetaan asiakkaan GoDaddy:le ilmoittamalta maksutavalta.

GoDaddy saattaa tarjota tuotetason hintoja eri valuutoissa. Maksutapahtuma käsitellään valitussa valuutassa, ja maksamisen aikana esitetty hinta on todellinen maksua varten lähetettävä summa. Tiettyjen maksutapojen kohdalla maksutavan tarjoaja saattaa veloittaa ulkomaanmaksun kuluja tai muita kuluja, jotka saatetaan lisätä tiliotteellasi näkyvään loppusummaan, tai se saatetaan veloittaa erikseen. Saat lisätietoja maksupalveluntarjoajaltasi. Lisäksi asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että asiakkaalta voidaan veloittaa valitusta valuutasta riippumatta arvonlisävero (ALV), tavara- ja palveluvero (GST) tai muita paikallisia maksuja ja/tai veroja asiakkaan pankin ja/tai laskutusosoitteessa ilmoittaman maan perusteella.

(B) HYVITYSKÄYTÄNTÖ

Hyvityskelpoiset tuotteet ja palvelut on kuvattu täällä (hyvityskäytäntö).

(C) GOOD AS GOLD -PREPAID-PALVELUT

Palvelun tiedot: Good As Gold Prepaid -palveluilla voit siirtää varoja GoDaddylle Good As Gold Prepaid -palvelutilillesi (Good As Gold -tili) lisättäväksi. Tämän jälkeen voit ostaa mitä tahansa palveluita Good As Gold -tililläsi. Voit lisätä varoja Good As Gold -tilillesi pankkisiirrolla.

Hyväksyt sen, että GoDaddy säilyttää kaikki Good As Gold -tilillesi siirretyt varat, joista ei kerry tai makseta korkoa sinulle. Hyväksyt sen, että GoDaddy on oikeutettu vastaanottamaan ja pitämään mahdollisesti kertyvät korot itsellään Good As Gold Prepaid -palveluihin liittyvien kustannusten kattamiseksi.

Hyväksyt sen, että kaikki Good As Gold Prepaid -palveluiden maksutapahtumat suoritetaan Yhdysvaltain dollareissa.

Good As Gold -tilille on tallennettava alkuvaiheessa vähintään 1 000,00 $ Yhdysvaltain dollaria vastaava rahasumma.

Kaikki maksut on tehtävä ostoksen koko summan edestä.

Pankkisiirtotiedot: Voit tehdä pankkisiirtoja ulkomaisilla valuutoilla Good As Gold -tilillesi lisättäväsi, mutta Wild West Domains -pankkitilin valuuttana on aina Yhdysvaltain dollari. Muissa valuutoissa tehdyt pankkisiirrot muunnetaan automaattisesti Yhdysvaltain dollareiksi. Ota huomioon, että tästä voi aiheutua valuutanvaihtomaksuja.

Olet vastuussa kaikista asiakkaan Good As Gold -tiliin liittyvistä pankkisiirtomaksuista (sekä saapuvat että lähtevät maksut). Oma pankkisi pankki, välittäjinä toimivat pankit tai GoDaddyn pankki voivat periä Yhdysvaltain ulkopuolelta tehtävistä pankkisiirroista maksuja, jotka voivat vähentää GoDaddyn pankin vastaanottamaa rahasummaa ja sen seurauksena Good As Gold -tilillesi lisättävää summaa. Annat GoDaddylle nimenomaisen luvan (i) vähentää Good As Gold -tililtäsi GoDaddylle varojesi vastaanottamisesta aiheutuneet pankkisiirtomaksut ja/tai (ii) veloittaa kahdenkymmenen dollarin (20,00 $) palvelumaksun (palvelumaksu) Good As Gold -tilisi irtisanomisesta. Kaikkiin maksuihin voidaan tehdä muutoksia milloin tahansa, ja tällaiset muutokset on julkaistava verkossa, ja ne tulevat voimaan välittömästi ilman, että sinulle täytyy ilmoittaa erikseen tästä.

Voit tarkistaa Good As Gold -tilisi saldon milloin tahansa tililtäsi tai ostoskorista. Jos päätät irtisanoa Good As Gold -tilisi (tai jos GoDaddy päättää irtisanoa Good As Gold -tilisi, koska olet rikkonut Good As Gold -palvelua koskevaa sopimusta), sinulle palautetaan tämän Good As Gold -tilisi jäljellä oleva saldo, josta vähennetään palvelumaksu.

Voit lisätä Good As Gold -tilillesi rahaa milloin tahansa.

Good As Gold Prepaid -palveluiden käyttö: Voit käyttää Good As Gold -tilisi varoja vain GoDaddy-ostoihin GoDaddyn sivustossa. Ostosten tekeminen edellyttää, että Good As Gold -tilillä on käytettävissä riittävästi varoja ostosten tekemisen hetkellä ostosten koko summan ja kaikkien tässä asiakirjassa tai muissa asiaankuuluvissa sopimuksissa säädettyjen maksujen kattamiseksi.

(D) MAKSAMINEN SHEKILLÄ (SÄHKÖINEN MAKSU)

Käyttämällä GoDaddyn shekkimaksutapaa (“Shekkimaksu”) asiakas voi ostaa GoDaddyn Palveluita sähköisellä maksulla (omalta tai yrityksen “shekkitililtä” tilanteen mukaan). Tähän liittyen asiakas antaa ulkopuoliselle palveluntarjoajalle Certegy Check Services Inc:lle (“shekkipalveluntarjoaja”) luvan veloittaa koko ostohinnan asiakkaan “sekkitililtä”. Tämä maksu on hyvityskelvoton. Shekkipalveluntarjoaja luo sähköisen varojen siirron (“EFT”) tai pankkishekin, joka toimitetaan asiakkaan pankille tai rahoituslaitokselle maksettavaksi asiakkaan shekkitililtä. Shekkitilin on oltava yhdysvaltalaisessa rahoituslaitoksessa. Shekin valuuttana on oltava Yhdysvaltain dollari.

Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että hänen shekkitilinsä on ajan tasalla ja että sen varat ovat riittävät. Asiakas hyväksyy, että (i) shekkipalveluntarjoaja tai GoDaddy pidättää oikeuden hylätä maksutapahtuma mistä tahansa syystä (mukaan lukien rajoituksetta maksut, jotka epäonnistuvat, koska shekkitiliä ei enää ole olemassa tai koska shekkitilin käytettävissä olevat varat eivät riitä) ja (ii) tällaisessa tapauksessa shekkipalveluntarjoaja ja GoDaddy eivät ole vastuussa tästä asiasta asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Jos shekkipalveluntarjoaja ei jostain syystä pysty veloittamaan maksamatta olevia, palveluiden käyttöä koskevia maksuja kokonaan, asiakas hyväksyy, että shekkipalveluntarjoaja ja GoDaddy voivat käyttää kaikkia käytettävissä olevia oikeuskeinoja maksun (sekä mahdollisten muiden maksujen) saamiseksi. GoDaddy ei ole vastuussa shekkipalveluntarjoajan toimista. Asiakas hyväksyy, että jos sähköinen varojen siirto tai pankkishekki palautuu maksamattomana, asiakas maksaa palvelumaksun kunkin Yhdysvaltain osavaltion lakien mukaisesti. Täältä löydät ohjeartikkelin, josta saat lisätietoja sekkipalveluntarjoajasta ja yllä mainituista palvelumaksuista. Nämä maksut voidaan veloittaa asiakkaan Shekkitililtä sähköisenä tilisiirtona tai pankkishekkinä. Kaikki maksut ovat Yhdysvaltain dollareissa.

GoDaddy ja sen palveluntarjoajat, mukaan lukien rajoituksetta sekkipalveluntarjoaja ja Complete Payment Recovery Services, Inc., voivat toimittaa asiakkaalle ilmoituksia. Näitä ilmoituksia voidaan toimittaa rajoituksetta esimerkiksi sähköpostitse, postitse, tekstiviestinä, MMS-viestinä, palveluissa olevina julkaisuina tai muulla kohtuullisella tavalla, joka tunnetaan tällä hetkellä tai joka kehitetään tulevaisuudessa. Näitä ilmoituksia ei ehkä vastaanoteta, jos asiakas rikkoo palveluehtoja käyttämällä palveluita luvattomasti. Jos hyväksyt nämä palveluehdot, se osoittaa, että olet vastaanottanut kaikki lähetetyt ilmoitukset, jotka olisi lähetetty, jos olisit käyttänyt palveluita luvallisella tavalla. Se, että et voi vastaanottaa näitä ilmoituksia mistä tahansa syystä, ei ole syy minkään maksun maksamatta jättämiselle tai muun yritykselle GoDaddy tai shekkipalveluntarjoajalle suoritettavan velvollisuuden laiminlyömiselle. Asiakas nimenomaisesti valtuuttaa yrityksen GoDaddy ja sen palveluntarjoajat, mukaan lukien rajoituksetta shekkipalveluntarjoajan ja Complete Payment Recovery Services, Inc:n ja niiden konserniyhtiöt, ottamaan asiakkaaseen yhteyttä automaattisella puhelinpalvelulla, nauhoitetuilla viesteillä tai muulla tavalla mihin tahansa puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakas hyväksyy myös, ettei hänen antamiaan sähköpostiosoitteita jaeta muille eivätkä muut käytä niitä eivätkä ole työntekijöihin liittyviä sähköpostiosoitteita.

(E) KANSAINVÄLISET MAKSUTAVAT

GoDaddy tarjoaa monia kansainvälisiä maksutapoja monilta kansainvälisiltä maksupalvelutarjoajilta (International Payment Provider/IPP). Jos valitset IPP:n, takaat, että olet solminut kaikki IPP:n asianmukaiset asiakaspalvelusopimukset ennen maksutapahtuman suorittamista GoDaddyn palvelussa. Annat myös IPP:lle luvan veloittaa koko ostosi hinnan valitulta tililtä tai maksutavalta (näihin viitataan yhdessä termillä rahoituslähteet). Lisäksi sallit sen, että valittu IPP voi veloittaa tapauksen mukaan valuutanvaihtopalkkion sekä muut IPP:n kanssa solmitun sopimuksen mukaiset maksut (yhteisesti IPP-maksut) rahoituslähteistäsi. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että IPP voi muuttaa IPP-maksuja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta sinulle GoDaddylta.

Olet itse vastuussa siitä, että pidät omat rahoituslähteesi ajan tasalla ja saldoiltaan riittävinä. Asiakas hyväksyy sen, että (i) IPP tai GoDaddy pidättävät oikeuden hylätä maksutapahtuman mistä tahansa syystä ja että (ii) IPP tai GoDaddy ei ole vastuuvelvollinen asiakkaalle tai millekään muulle taholle tästä. Asiakas ymmärtää, että GoDaddy ei yritä täyttää asiakkaan ostamia palveluja ennen kuin GoDaddy saa vahvistuksen maksusta IPP:ltä tämän maksujenkäsittelijän kautta. Asiakas ymmärtää, että tilauksen jättämisen ja hetken, jona IPP vahvistaa maksun oman asiaan liittyvän maksujen käsittelijänsä kautta, välillä voi olla usean tunnin tai päivän viive. Jos GoDaddy ei saa maksunvahvistusta IPP:ltä tämän käyttämän maksujen käsittelijän kautta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun tilaus on tehty, asiakkaan tilaus voidaan peruuttaa, jolloin asiakkaan on aloitettava ostoprosessi uudelleen. Siinä tapauksessa, että asiakas haluaa peruuttaa vireillä olevaa liiketointa koskevan maksun, hän voi peruuttaa tilauksen GoDaddy -tilin kautta. Aiemmin peruutetuista tilauksista saadut maksut palautetaan mahdollisuuksien mukaan automaattisesti alkuperäiseen maksutapaan.

Jos GoDaddy:n vastaanottaessa IPP:ltä (sen maksujen käsittelijän välityksellä) vahvistuksen maksusta joko (i) palvelut (mukaan lukien verkkotunnus) eivät ole enää ostettavissa tai (ii) vahvistusta odottava tilaus on peruttu järjestelmässämme tai (iii) maksuvahvistus ei vastaa vahvistusta odottavan tilauksen määrää dollareina, ja asiakkaan tilauksesta on maksettu tämän seurauksena joko liikaa tai liian vähän, GoDaddy voi palauttaa rahat automaattisesti osittain (jos tilauksesta on maksettu liikaa) tai kokonaan (jos tilauksesta on maksettu liian vähän) asiakkaan rahoituslähteeseen. Jos IPP (tai sen maksujen käsittelijä) rajoittaa jollakin tavalla rahojen palauttamista, GoDaddy pidättää itsellään oikeuden palauttaa rahat myymälän hyvityssaldoon tai tilisiirtona, kun maksujen käsittelijä ei pysty palauttamaan niitä takaisin maksutapaan. Jos rahat palautetaan takaisin kokonaan, asiakkaan on aloitettava ostoprosessi alusta. Asiakas hyväksyy, että IPP pidättää itsellään oikeuden olla palauttamatta IPP:n maksuja, jotka liittyvät transaktioon, jonka varat palautetaan asiakkaalle. Näin ollen GoDaddyn suorittamat varojen palautukset eivät sisällä IPP:n maksuja, jollei toisin ole määritelty.

GoDaddy tarjoaa SEPA-suoramaksut (“SEPA”) maksutapana Saksassa sijaitseville asiakkaille. Jos valitset SEPA-maksutavan, annat yritykselle GoDaddy ja Adyenille, joka on maksupalveluntarjoajamme, oikeuden lähettää ohjeita pankkiisi tilisi veloittamiseksi. Kun hyväksyt nämä ehdot, annat yritykselle GoDaddy oikeuden periä kaikki soveltuvat maksut, jotka perustuvat tähän sopimukseen. Valtuutus koskee myös kaikkia uusia asiakkaan GoDaddyn kautta tekemiin ostoksiin käyttämiä pankkitilejä. Ilmoitamme asiakkaalle suoramaksun perinnästä kohtuullisen ajan sisällä (“ennakkoilmoitus”). Tämä ennakkoilmoitus lähetetään sinulle sähköpostitse vähintään yhtä (1) arkipäivää ennen maksun perimistä. Olet itse vastuussa siitä, että tililläsi on tarpeeksi katetta suoramaksujen perimiseksi. Lisäksi sitoudut korvaamaan yritykselle GoDaddy kaikki mahdolliset tappiot, joita sille koituu, jos rahoituslaitoksesi pidättää yrityksen GoDaddy maksut mistä tahansa syystä.

(F) KAUPPAKOHTAISET OSTOHYVITYKSET

Jos tililläsi on myymälän hyvityssaldoa: (1) voit käyttää myymälän hyvityssaldoa mihin tahansa tilinsä tuleviin ostoihin; ja (2) valtuutat GoDaddyn soveltamaan saatavilla olevaa hyvityssaldoa maksamattomiin hallintokuluihin, takaisinperintöihin tai muihin tiliisi liittyviin maksuihin. Jos GoDaddy ei veloittaa tiettyyn palveluun tililläsi liitettyä maksutapaa tai muita maksutapojasi, kun palveluita uusitaan, GoDaddy voi mitä tahansa käytettävissä olevaa myymälän hyvityssaldoa, jos sillä olevat varat riittävät koko maksun kattamiseen. Asiakkaan tilin myymälän käytettävissä olevaan hyvityssaldoon katsomatta GoDaddy ei vastaa tuotteiden menetyksistä, jotka syntyvät sen seurauksena, että varoja ei pystytä keräämään maksutavoiltasi tai myymälän hyvityssaldolta. Myymälän hyvityssaldoa käytetään ostohetkellä (tai uusimishetkellä) valittuna olevan ostoskorin valuutan perusteella. Jos asiakkaalla on useampi kuin yksi myymälän hyvityssaldo, niin hyvitykset käsitellään hyvityksen iän mukaan siten, että myymälän vanhinta hyvityssaldoa käytetään ensin. Jos ostokseen tai uusimiseen tarvitaan lisää rahaa, niin muussa kuin valitussa valuutassa olevia hyvityksiä muunnetaan käyttäen GoDaddyn päivittäistä valuuttakurssia hyvityksen iän perusteella (vanhimmasta uusimpaan), kunnes (i) tapahtuman suorittamiseen saadaan tarpeeksi varoja, tai (ii) asiakkaan tilillä ei ole käytettävissä olevaa saldoa. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että muuntamisen yhteydessä GoDaddy voi myös periä ylimääräisen käsittelymaksun.

Asiakas voi tarkistaa käytettävissä olevan myymäläluottosaldon milloin tahansa tililtään tai GoDaddy-sivustosta. Asiakas hyväksyy, että myymälän hyvityssaldo ei ole siirrettävissä, että hyvityksiä voi käyttää ainoastaan tilillä, jonka avulla ne on hankittu, ja että hyvitykset voivat vanhentua. Maksutta saadut myymälän hyvitykset vanhentuvat kahden vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. Jos GoDaddy irtisanoo asiakkaan tilin, asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että asiakas menettää jäljellä olevan myymälän hyvityssaldonsa.

Asiakas hyväksyy myös sen, että hänen myymälänsä käytettävissä oleva hyvityssaldo on GoDaddyn hallussa ja että mainitulle ei koidu korkoja ja että tämä ei maksa korkoa asiakkaan puolesta. Niiltä osin kuin korkoja voi kertyä, asiakas hyväksyy sen, että GoDaddylla on oikeus ottaa vastaan ja pitää summia, jotka kattavat myymälän hyvityssaldotoiminnon tukemiseen liittyvät kustannukset.

(G) VANHENTUNEIDEN VERKKOTUNNUSTEN OSTOT

Jos asiakas ostaa vanhentuneita verkkotunnuksia asiakkaan tilin välityksellä, asiakas hyväksyy, että asiakkaan on suoritettava maksu neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa huutokaupan voittaneen tarjouksen hyväksymisestä sekä yhden (1) vuoden uusinta- tai siirtomaksu (alkaen verkkotunnuksen aiemman rekisteröintijakson lopusta) ja tarvittaessa ICANN-maksu, tai summa veloitetaan asiakkaan tiliin liitetyltä voimassaolevalta maksuvälineeltä kolmen päivän kuluttua huutokaupan päättymisestä. Jos emme voi kerätä maksua, saatat menettää oikeutesi verkkotunnuksen ostamiseen.


14. MUIDEN OIKEUKSIEN PIDÄTTÄMINEN

GoDaddy nimenomaisesti pidättää oikeuden evätä, peruuttaa, lopettaa, keskeyttää, lukita tai muokata kaikkien tilien tai palveluiden käyttöoikeuden (tai hallintaoikeuden) (mukaan lukien oikeus peruuttaa tai siirtää jonkin verkkotunnuksen rekisteröinti) jostakin syystä (siten kuin GoDaddy yksinomaisen harkintansa perusteella päättää), mukaan lukien muun muassa seuraavat: (i) yrityksen GoDaddy tekemien virheiden oikaiseminen tarjoamalla tai toimittamalla jokin palvelu (mukaan lukien verkkotunnuksen rekisteröinti), (ii) minkä tahansa verkkotunnuksen rekisterin tai rekisterinpitäjän eheyden ja vakauden suojaaminen samoin kuin tämän tekemien virheiden oikaiseminen, (iii) petosten ja väärinkäytösten havaitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyvien toimiemme avustaminen, (iv) tuomioistuimen sinua ja/tai verkkotunnustasi tai verkkosivustoasi vastaan ​​esittämien päätösten samoin kuin sovellettavien paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen, (v) lainvalvontaviranomaisten pyyntöjen noudattaminen mukaan lukien haastepyynnöt, (vi) kaikkien kiistanselvittämisprosessien noudattaminen, (vii) kaikkien oikeustoimien tai oikeustoimilla uhkaamisten puolustaminen siihen katsomatta, todetaanko tällaiset oikeustoimet tai oikeustoimilla uhkaamiset viime kädessä aiheellisiksi, tai (viii) kaikkien sellaisten siviili- tai rikosoikeudellisten vastuiden välttäminen, jotka liittyvät yritykseen GoDaddy, tämän toimihenkilöihin, johtajiin, työntekijöihin ja edustajiin sekä yrityksen GoDaddy tytäryhtiöihin mukaan lukien muun muassa tapaukset, joissa olet esittänyt tai uhannut esittää haasteen yritykselle GoDaddy, tai (ix) vastauksena suureen määrään valituksia, jotka liittyvät millään tavalla tiliisi, verkkotunnuksiisi tai verkkosivustosi sisältöön, joka saattaa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa yrityksen GoDaddy liiketoiminnalle, maineelle tai osakkeenomistajille.

GoDaddy nimenomaisesti pidättää oikeuden tarkistaa jokaisen tilin liiallisen tilan ja kaistanleveyden käytön varalta ja lopettaa tai hakea lisämaksuja niiltä tileiltä, jotka ylittävät sallitut tasot.

GoDaddy varaa oikeuden lopettaa minkä tahansa tai kaikki Palvelut ilmoittamatta tästä asiakkaalle, jos asiakas GoDaddyn näkemyksen mukaan ahdistelee tai uhkailee GoDaddya ja/tai jotakuta GoDaddyn työntekijää.

GoDaddy-sisältö. Käyttäjäsisältöä lukuun ottamatta tällä sivustolla ja palveluissa oleva sisältö, mukaan lukien muun muassa tekstit, ohjelmistot, skriptit, lähdekoodit, API, grafiikat, valokuvat, äänet, musiikki, videot, interaktiiviset ominaisuudet ja niihin sisältyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (GoDaddy-sisältö) kuuluvat ikuisesti GoDaddy:n omistukseen tai lisenssin alaisuuteen, ja niihin sovelletaan Yhdysvalloissa ja ulkomailla voimassa olevaa tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja/tai patenttien suojaa sekä Yhdysvaltojen ja ulkomaiden lakien muita immateriaalioikeuksia. GoDaddy-sisältö tarjotaan asiakkaalle sellaisenaan, sellaisena kuin se on saatavilla ja kaikkine virheineen asiakkaan tiedoksi ja ainoastaan henkilökohtaista ja muuta kuin kaupallista käyttöä varten, eikä asiakkaalla ole oikeutta ladata, kopioida, toisintaa, jakaa, siirtää, lähettää, esittää, myydä, lisensoida tai hyödyntää muulla tavoin mitään tarkoitusta varten tätä sisältöä ilman etukäteen saatua GoDaddy:n kirjallista suostumusta. Tällä sopimuksella ei myönnetä mitään tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai patenttiin liittyviä oikeuksia tai käyttöoikeuksia eikä muita omistusoikeuksiin liittyviä oikeuksia tai käyttöoikeuksia. GoDaddy pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty GoDaddy-sisällön, tämän sivuston ja palvelujen osalta, eikä tällä sopimuksella siirretä minkään näiden oikeuksien omistusoikeutta.


15.ROSKAPOSTIN LÄHETTÄMISKIELTO; SOPIMUSSAKKO


Roskapostin kielto. Emme suvaitse roskapostin lähettämistä. Valvomme kaikkea verkkopalvelimiemme liikennettä roskapostin havaitsemiseksi ja ylläpidämme roskapostiviestien lähettämistä valvovaa valituskeskusta roskapostia koskevien väitteiden kirjaamiseksi. Asiakkaat, joiden epäilemme käyttävän tuotteitamme ja palvelujamme roskapostin lähettämiseen, tutkitaan perusteellisesti. Jos havaitsemme roskapostiin liittyvän ongelman, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin tilanteen ratkaisemiseksi.

Määrittelemme roskapostiksi pyytämättä lähetetyt kaupalliset sähköpostiviestit, pyytämättä lähetetyt massaviestit ja pyytämättä lähetetyt faksit, mikä tarkoittaa sähköpostiviestien tai faksien lähettämistä vastaanottajille mainos- tai muussa tarkoituksessa ilman, että lähettäjä on saanut etukäteen vahvistetun suostumuksen tällaisten viestien vastaanottamiselle. Tämä voi sisältää esimerkiksi seuraavaa:

 1. Sähköpostiviestit
 2. Uutisryhmäviestit
 3. Windowsin järjestelmäilmoitukset
 4. Ponnahdusviestit (eli "mainosohjelmien" tai "vakoiluohjelmien" viestit)
 5. Pikaviestit (AOL, MSN, Yahoo tai jokin muu pikaviestiohjelma)
 6. Mainokset verkkokeskusteluhuoneissa
 7. Vieraskirjat ja viestit verkkosivuston foorumeilla
 8. Faksitse lähetettävät myyntikirjeet
 9. Tekstiviestit/SMS-viestit

Palvelimiemme ja palveluidemme käyttö ei ole sallittua yllä mainittuihin tarkoituksiin. Jotta voit käyttää tuotteitamme ja palveluitamme, sinun on noudatettava kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kuten vuoden 2003 Can-Spam Act -lakia ja Telephone Consumer Protection Act -asetusta, sekä tätä roskapostin lähettämiskieltoa. Kaupallisten mainosten ja/tai massasähköpostiviestien ja -faksien lähettäminen on sallittu vain vastaanottajille, jotka ovat erikseen valinneet viestien vastaanottamisen. Niiden tulee sisältää oikea palautusosoite ja vastausosoite, lähettäjän fyysinen osoite sekä mahdollisuus viestien kieltämiseen sähköpostiviestin tai faksin alatunnisteessa. Saatamme pyytää asiakasta todistamaan, että viestien vastaanottajat ovat hyväksyneet viestien lähettämisen sähköpostiosoitteeseensa tai faksinumeroonsa.

Jos toteamme, että kyseisiä tiliä, tuotteita tai palveluita hyödynnetään roskapostin lähettämisessä, ohjaamme uudelleen, keskeytämme tai peruutamme tilin, verkkosivuston verkkohotellipalvelun, verkkotunnuksen rekisteröinnin, sähköpostilaatikot tai muut soveltuvat tuotteet tai palvelut. Tässä tapauksessa voimme omasta päätöksestä edellyttää, että vastaat meille sähköpostitse ja ilmoitat, että lopetat roskapostin lähettämisen ja/tai lähettämisen puolestasi, ja edellyttää ei-hyvitettävää uudelleenaktivointimaksua, ennen kuin sivusto, sähköpostilaatikot ja/tai palvelut aktivoidaan uudelleen.

Kehotamme kaikkia asiakkaita ja tuotteidemme tai palveluidemme kautta lähetettyjen sähköpostiviestien vastaanottajia ilmoittamaan roskapostiepäilyistä. Epäilyt voidaan ilmoittaa sähköpostitse tai verkossa Spam Abuse Complaint Center -palvelumme kautta. Verkko: ilmoita väärinkäytöstä.

Sopimussakko. Asiakas hyväksyy, että voimme poistaa välittömästi tilin, jonka uskomme yksinomaisen ja täysivaltaisen harkintavaltamme nojalla lähettävän roskapostiviestejä tai muita pyytämättä lähetettyjä massaviestejä tai liittyvän niihin muulla tavoin. Lisäksi asiakas hyväksyy, että mikäli todellisia vahinkoja ei voida kohtuudella laskea, asiakkaan on maksettava meille sopimussakkona 1,00 $ jokaisesta asiakkaan tililtä lähetetystä tai muulla tavoin asiakkaan tiliin liittyvästä roskapostiviestistä tai pyytämättä lähetetystä massaviestistä.


16. TAVARAMERKKI- JA/TAI TEKIJÄNOIKEUSVAATEET


GoDaddy tukee henkisen omaisuuden suojaa. Jos asiakas haluaa esittää (i) tavaramerkkivaatimuksen, joka liittyy sellaisen merkin rikkomiseen, johon asiakkaalla on voimassa oleva rekisteröity tavaramerkki tai palvelumerkki, tai (ii) tekijänoikeusvaatimuksen, joka liittyy aineistoon, johon asiakkaalla on vilpittömässä mielessä tekijänoikeus, katso GoDaddyn tavaramerkkiä ja/tai tekijänoikeuden loukkausta koskeva käytäntö, johon edellä on viitattu ja joka on nähtävissä täällä.


17. LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOIHIN


Tämä Sivusto ja sen sisältämät palvelut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, jotka eivät ole yrityksen GoDaddy omistamia tai hallitsemia. GoDaddy ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä, ehdoista, tietosuojakäytännöistä tai muista käytännöistä. GoDaddy ei sensuroi tai muokkaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältöä. Käyttämällä tätä Sivustoa tai sen sisältämiä Palveluita asiakas vapauttaa GoDaddyn kolmansien osapuolten sivustojen käyttöön liittyvästä vastuusta. GoDaddy kehottaa asiakasta tarkkaavaisuuteen poistuttaessa tältä Sivustolta tai sen sisältämistä Palveluista sekä tutustumaan muiden käyttämiensä verkkosivustojen ehtoihin, tietosuojakäytäntöihin ja muihin hallintoasiakirjoihin.


18. ANNETTUJEN TIETOJEN JA TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

HYVÄKSYT SEN, ETTÄ KÄYTÄT TÄTÄ SIVUSTOA JA SIITÄ LÖYTYVIÄ PALVELUITA OMALLA VASTUULLASI JA ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO JA SIITÄ LÖYTYVÄT PALVELUT TARJOTAAN SELLAISINAAN, SAATAVUUDEN MUKAAN JA KAIKKINE VIKOINEEN. GoDaddy, SEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT JA KOLMANSIA OSAPUOLIA OLEVAT PALVELUNTARJOAJAT KIISTÄVÄT KAIKKI LAKISÄÄTEISET, SUORAT JA EPÄSUORAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI EPÄSUORAT TAKUUT OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA TAKUUT OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. GoDaddy, SEN EDUSTAJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT JA ALIHANKKIJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUITA (I) TÄMÄN SIVUSTON TARKKUUDELLE, KATTAVUUDELLE TAI SISÄLLÖLLE, (II), MINKÄÄN TÄHÄN SIVUSTOON LINKITETYN (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINOKSILLA TAI MUILLA TAVOILLA) SIVUSTON TARKKUUDELLE, KATTAVUUDELLE TAI SISÄLLÖLLE JA/TAI (III) PALVELUILLE, JOITA LÖYTYY TÄSTÄ SIVUSTOSTA TAI TÄHÄN SIVUSTOON LINKITETYISTÄ (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINOKSILLA TAI MUULLA TAVOILLA) SIVUSTOISTA LÖYTYVILLE PALVELUILLE. GoDaddy EI OLE MILLÄÄN TAVALLA VASTUUVELVOLLINEN MISTÄÄN NÄISTÄ.

LISÄKSI ASIAKAS YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY ERITYISESTI, ETTÄ MITKÄÄN GoDaddyn, SEN TOIMIHENKILÖIDEN, JOHTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN TAI EDUSTAJIEN (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA YRITYKSEN PALVELUKESKUS JA ASIAKASPALVELUN EDUSTAJAT) TAI KOLMANSIA OSAPUOLIA OLEVIEN PALVELUNTARJOAJIEN SUULLISESTI TAI KIRJALLISET ANTAMAT TIEDOT TAI NEUVOT EIVÄT MUODOSTA I) OIKEUDELLISTA TAI TALOUDELLISTA NEUVOA TAI II) MINKÄÄNLAISTA TÄTÄ SIVUSTOA TAI TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVIA PALVELUJA KOSKEVAA TAKUUTA, EIKÄ KÄYTTÄJIEN PIDÄ LUOTTAA MIHINKÄÄN TÄLLAISIIN TIETOIHIN TAI NEUVOIHIN.

EDELLÄ OLEVAA ANNETTUJEN TIETOJEN JA TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA SOVELLETAAN LAISSA SALLITUN ENIMMÄISMÄÄRÄN MUKAISESTI, JA SE SÄILYY VOIMASSA, VAIKKA TÄMÄ SOPIMUS IRTISANOTTAISIIN TAI PÄÄTTYISI TAI TÄMÄN SIVUSTON TAI TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ PÄÄTTYISI.


19. VASTUUN RAJOITUS

GoDaddy, SEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT JA KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA ASIAKKAALLE TAI MUULLE HENKILÖLLE TAI TAHOLLE MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTUKSEN LUONTEISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN VAHINGOT, JOTKA VOIVAT JOHTUA (I) TÄMÄN SIVUSTON TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SISÄLLÖSTÄ, (II) TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SISÄLLÖSTÄ, (III) TÄMÄN SIVUSTON TAI TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN SISÄLTÄMISTÄ PALVELUISTA, (IV) HENKILÖ- TAI OMAISUUSVAHINGOSTA, (V) KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄYTYMISESTÄ, (VI) PALVELIMIEMME LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ JA PALVELIMIIMME TALLENNETUISTA SISÄLLÖISTÄ, HENKILÖKOHTAISISTA TIEDOISTA, TALOUSTIEDOISTA TAI MUISTA TIEDOISTA, (VII) TÄMÄN SIVUSTON TAI TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN PALVELUIDEN KESKEYTYMISESTÄ TAI LOPPUMISESTA, (VIII) VIRUKSISTA, MADOISTA, OHJELMAVIRHEISTÄ, TROIJALAISISTA TAI MUISTA VASTAAVISTA, JOTKA VOIVAT SIIRTYÄ TÄSTÄ SIVUSTOSTA, TÄHÄN SIVUSTOON, TÄHÄN SIVUSTOON (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETYSTÄ SIVUSTOSTA TAI TÄLLE SIVUSTOLLE (HYPERLINKEILLÄ, BANNERIMAINONNALLA TAI MUUTOIN) LINKITETYLTÄ SIVUSTOLTA TAI LINKITETYLLE SIVUSTOLLE, (IX) HERJAAVASTA, HÄIRITSEVÄSTÄ, LOUKKAAVASTA TAI ALAIKÄISILLE HAITALLISESTA SISÄLLÖSTÄ TAI KÄYTTÄJÄSISÄLLÖSTÄ TAI SUOJATUSTA SISÄLLÖSTÄ, PORNOGRAFISESTA, ALA-IKÄISILTÄ KIELLETYSTÄ, SIVEETTÖMÄSTÄ TAI MUUTEN PAHEKSUTTAVASTA SISÄLLÖSTÄ JA/TAI (X) MISTÄÄN MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA, JOKA JOHTUU TÄMÄN SIVUSTON TAI SEN SISÄLTÄMIEN PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO VASTUUVAATIMUS TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, VAHINGONTEKOON TAI MUUHUN OIKEUDELLISEEN TAI OIKEUDENMUKAISEEN PERUSTEESEEN TAI SIITÄ, ONKO GoDaddy SAANUT TIEDON TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

LISÄKSI HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI SEN, ETTÄ YRITYKSEN GoDaddy VAHINGONKORVAUS- JA VASTUUVELVOLLISUUS EI MILLOINKAAN VOI OLLA YLI 10 000,00 $ YHDYSVALTAIN DOLLARIA.
EDELLÄ MAINITTUA VASTUUNRAJOITUSTA SOVELLETAAN LAAJIMMASSA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA JA SE PYSYY VOIMASSA MYÖS TÄMÄN SOPIMUKSEN IRTISANOMISEN TAI PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SEKÄ SEN JÄLKEEN, KUN ASIAKAS ON LOPETTANUT TÄMÄN SIVUSTON TAI SEN SISÄLTÄMIEN PALVELUIDEN KÄYTÖN.


20. VASTUUSTA VAPAUTTAMINEN


Asiakas sitoutuu puolustamaan ja suojaamaan GoDaddya ja sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä,edustajia ja kolmansia osapuolia olevia palveluntarjoajia sekä vapauttamaan edellä mainitut vastuusta koskien kaikkia ja kaikenlaisia vaateita, vaatimuksia, kustannuksia, menoja, tappioita, korvausvelvollisuuksia ja vahinkoja (mukaan lukien muun muassa kohtuulliset asianajajien palkkiot), joita GoDaddylle on määrätty tai aiheutunut suoraan tai välillisesti sen seurauksena, että asiakas on i) käyttänyt tätä sivustoa tai tällä sivustolla olevia palveluja ja muodostanut yhteyden niihin, ii) rikkonut jotakin tämän sopimuksen tai tähän sopimukseen liitettyjen käytäntöjen tai sopimusten säännöstä ja/tai iii) rikkonut jotakin kolmannelle osapuolelle kuuluvaa oikeutta, mukaan lukien muun muassa teollis- ja tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet. Tämän kohdan suojaamista koskevat velvollisuudet säilyvät voimassa, vaikka tämä sopimus irtisanottaisiin tai päättyisi tai vaikka asiakas lopettaisi tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen käytön.


21. PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN


GoDaddy ei esitä minkäänlaisia tahdonilmaisuja tai myönnä minkäänlaisia takuita siitä, että tällä sivustolla olevan tai tällä sivustolla oleviin palveluihin liittyvä sisältö katsottaisiin sopivaksi kaikissa maissa tai lainkäyttöalueilla, ja tämän sivuston tai tällä sivustolla olevien palvelujen käyttö on kielletty maissa tai lainkäyttöalueilla, joilla kyseinen sisältö on lainvastainen. Käyttäjät, jotka päättävät käyttää tätä sivustoa tai tällä sivustolla olevia palveluja, ovat vastuussa kaikkien paikallisten lakien, määräysten ja asetusten noudattamisesta.


22. RIIDAT, SITOVA YKSITYISHENKILÖN VÄLIMIESMENETTELY JA LUOPUMINEN RYHMÄKANTEISTA JA RYHMÄVÄLIMIESMENETTELYISTÄ

LUE TÄMÄ KOHTA HUOLELLISESTI. NOUDATA ALLA OLEVIA OHJEITA, JOS HALUAT HYLÄTÄ EHDOT, JOTKA EDELLYTTÄVÄT RIITOJEN RATKAISEMISEN YKSITYISHENKILÖN VÄLIMIESMENETTELYN AVULLA.

(A) Riidat. Tämän kohdan ehdot koskevat kaikkia riitatilanteita asiakkaan ja GoDaddyn välillä, paitsi riitoja, joita koskee yhtenäinen verkkotunnuskiistojen ratkaisukäytäntö, johon viitataan aiempana ja joka on nähtävissä täällä. Tämän kohdan osalta “riita” tarkoittaa mitä tahansa asiakkaan ja GoDaddyn välistä riitaa, vaatimusta tai oikeustoimea, joka liittyy GoDaddyn palveluihin tai tuotteisiin, GoDaddyn sivustoihin, näihin ehtoihin tai muuhun tapahtumaan, johon sinä tai GoDaddy liittyy, perustuipa se sopimukseen, takuuseen, vääristelyyn, petokseen, vahingontekoon, tahalliseen vahingontekoon, lakiin, asetukseen, määräykseen tai muuhun lailliseen tai oikeudenmukaiseen perusteeseen, ja sitä tulkitaan niin, että sille annetaan suurin lain sallima merkitys. SINÄ JA GoDaddy HYVÄKSYTTE, ETTÄ NÄISSÄ EHDOISSA MÄÄRITETTY RIITA EI SISÄLLÄ MITÄÄN SINUN TAI GoDaddyN VAATIMUSTA, JOKA LIITTYY (i) LIIKESALAISUUDEN OMIMISEEN, (ii) PATENTTIRIKKOMUKSEEN, (iii) TEKIJÄNOIKEUDEN RIKKOMISEEN TAI VÄÄRINKÄYTTÖÖN JA (iv) TAVARAMERKIN RIKKOMISEEN TAI HEIKENTÄMISEEN. Lisäksi ellei näissä ehdoissa muuta määritetä, hyväksyt, että oikeusistuin (eikä välimies) voi päättää, kuuluuko vaatimus johonkin näistä neljästä poikkeuksesta.

(B) Sitova välimiesmenettely. Sinä ja GoDaddy suostutte lisäksi (i) viemään kaikki osapuolten väliset riidat välimiesoikeuteen näiden ehtojen mukaisesti; (ii) nämä ehdot toimivat liiketoimen merkkinä osavaltioiden välisessä kaupassa; (iii) Federal Arbitration Act -laki (9 U.S.C. §1, ja sitä seuraavat pykälät) kattaa tämän kohdan tulkinnan ja toimeenpanon ja (iv) tämä kohta jää voimaan näiden ehtojen irtisanomisen jälkeen. VÄLIMIESMENETTELY TARKOITTAA, ETTÄ HYLKÄÄT OIKEUDEN OIKEUSKÄSITTELYN TUOMARIIN TAI VALAMIEHISTÖÖN TUOMIOISTUINMENETTELYSSÄ JA ETTÄ VALITUSPERUSTEESI OVAT RAJALLISET. Välimies voi myöntää sinulle samat korvaukset, joita rajoittaa tämän sopimuksen kohta 19 Vastuun rajoittaminen, kuin oikeassa oikeusistuimessa toimiva oikeus ja voi myöntää vahvistus- tai kieltotuomion vain korvauksia hakevalle osapuolelle ja vain siinä laajuudessa, joka kattaa kyseisen osapuolen korvausvaatimuksen korvauksen. Lisäksi joissakin tapauksissa välimiesmenettelyn kustannukset voivat ylittää oikeudenkäyntikulut ja oikeus asiakirjojen saamiseen vastapuolelta ennen asian käsittelyä voi olla rajallisempaa välimiesmenettelyssä kuin oikeudessa. Välimiehen päätös on lopullinen ja toimeenpanokelpoinen missä tahansa tuomioistuimessa, jolla on tuomiovalta osapuoliin.

(C) Vähäisiä vaateita käsittelevä tuomioistuin. Edellä mainitusta huolimatta voit nostaa yksittäisen oikeustoimen osavaltiosi tai kuntasi Vähäisiä vaateita käsittelevä tuomioistuimeen, jos oikeustoimi kuuluu kyseisen oikeusistuimen piiriin ja jos sitä käsitellään vain kyseisessä oikeusistuimessa.

(D) Ilmoitus riidasta. Riitatilanteessa asiakkaan tai GoDaddyn on ensin lähetettävä toiselle osapuolelle ilmoitus riidasta, mikä sisältää kirjallisen lausunnon, jossa on ilmoittavan osapuolen nimi, osoite ja yhteystiedot, riidan aiheuttavat tekijät ja ehdotettu korvaus (“Ilmoitus riidasta”). Riitailmoitus on osoitettava GoDaddylle osoitteeseen: GoDaddy, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, USA, Attn.: Legal Department (tämä on “GoDaddy-ilmoitusosoite”). Ilmoitus riidasta asiakkaalle lähetetään kirjattuna kirjeenä tiedoissamme olevaan viimeisimpään osoitteeseen. Jos GoDaddy ja asiakas eivät pääse sopuun riidanratkaisussa kuudenkymmenen (60) kuluessa riitailmoituksen vastaanottamisesta, asiakas tai GoDaddy voi aloittaa välimiesmenettelyn tämän osion mukaan. kun Ilmoitus riidasta on lähetetty ja vastaanotettu, kumpikin osapuoli pyrkii hyvässä uskossa ratkaisemaan riidan ennen välimiesmenettelyn aloittamista.

(E) JOUKKOKANTEISTA LUOPUMINEN. SINÄ JA GoDaddy HYVÄKSYTTE, ETTÄ KUMPIKIN OSAPUOLI VOI ESITTÄÄ RIITOJA TOISTA OSAPUOLTA KOHTAAN VAIN YKSITTÄISENÄ OSAPUOLENA EIKÄ KANTAJANA TAI OSALLISENA RYHMÄKANTEESSA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIITTOVALTION TAI OSAVALTION JOUKKOKANTEET. ASIAKAS TAI GoDaddy EIVÄT PYRI SAAMAAN MITÄÄN RIITAA JOUKKOKANTEEKSI, YKSITYISEN ASIANAJAJAN YLEISEKSI OIKEUSTOIMEKSI TAI MISSÄÄN MUUSSA MENETTELYSSÄ, JOSSA JOMPIKUMPI OSAPUOLI TOIMII TAI EHDOTTAA TOIMIVANSA EDUSTAJANA. MITÄÄN VÄLIMIESMENETTELYÄ TAI MUUTA MENETTELIÄ EI YHDISTETÄ TOISEEN ILMAN SEN KAIKKIEN OSAPUOLTEN KIRJALLISTA ENNAKKOSUOSTUMISTA KAIKKIIN VÄLIMIESMENETTELYIHIN TAI MENETTELYIHIN.

(F) Välimiesmenettely. Jos osapuoli päättää aloittaa välimiesmenettelyn, välimiesmenettelyn suorittaa American Arbitration Association (“AAA”) AAA:n Consumer Arbitration Rules -sääntöjen (“AAA-säännöt”) mukaisesti yhdessä näissä ehdoissa määritettyjen sääntöjen mukaan sillä poikkeuksella, ettei AAA voi hallinnoida mitään useita kantajia tai ryhmävälimiesmenettelyä, koska osapuolet hyväksyvät sen, että välimiesmenettelyä käytetään vain yksittäisten vaateiden ratkaisemiseen. AAA-säännöt ovat saatavilla osoitteesta www.adr.org tai soittamalla numeroon 1-800-778-7879. Jos AAA-sääntöjen ja näissä ehdoissa määritettyjen sääntöjen välillä on ristiriita, näissä ehdoissa määritetyt säännöt ovat voimassa. Voit välimiesmenettelyssä hakea kaikkia korvauksia, jotka ovat saatavilla liittovaltion, osavaltion tai paikallisen lain mukaan rajoittuen tämän sopimuksen kohdan 19 vastuuvapautukseen. Kaikki riidat käsittelee yksittäinen puolueeton välimies, ja kummallakin osapuolella on kohtuullinen tilaisuus osallistua välimiehen valintaan. Välimiestä koskevat nämä ehdot. Välimiehellä, eikä millään liittovaltion, osavaltion tai paikallisella oikeusistuimella tai virastolla, on yksinomainen valtuus ratkaista kaikki riidat, jotka liittyvät näiden ehtojen tulkintaan, soveltuvuuteen, toimeenpanoon tai muodostamiseen, mukaan lukien rajoituksetta vaateeseen, jonka mukaan nämä ehdot tai niiden osa ovat mitättömät tai mitätöitävissä. Välimiehellä on myös yksinomainen valtuus päättää omalla oikeustoimialueellaan mukaan lukien vastalauseet, jotka liittyvät välimiessopimuksen olemassa oloon, laajuuteen tai kelpoisuuteen tai minkään vaateen tai vastavaateen käsittelemiseen välimiesmenettelyssä. Tästä välimiehelle määritetystä laajasta valtuuksien myöntämisestä huolimatta, oikeusistuin voi määrittää rajallisen kysymyksen siitä, koskeeko vaade (i) liikesalaisuuden väärinkäyttöä, (ii) patenttirikkomusta, (iii) tekijänoikeuden rikkomusta tai väärinkäyttöä tai (iv) tavaramerkin rikkomusta tai heikentämistä, jotka ovat poikkeuksia “Riitaan” edellä mainitulla tavalla. Välimiehellä on valtuudet myöntää mikä tahansa korvaus, joka olisi saatavilla tuomioistuimessa lain tai kohtuuden perusteella. Välimiestuomioistuimen tuomio sitoo kumpaakin osapuolta ja voidaan antaa tuomiona missä tahansa asianmukaisen oikeustoimialueen tuomioistuimessa. Voit osallistua välimiesmenettelyn istuntoihin puhelimitse. Välimiesmenettelyn istunnot, joita ei käydä puhelimitse, tapahtuvat paikassa, joka on kohtuullisen matkan päässä ensisijaisesta asuinpaikastasi (tai ensisijaisesta toimipaikastasi, jos kyseessä on pienyritys), tai Arizonan Maricopa Countyssa valintasi mukaan.

(G) Välimiesmenettelyn aloittaminen. Jos asiakas tai GoDaddy päättää aloittaa riidan välimieskäsittelyn, suostumme seuraavaan menettelyyn:

i. Kirjoita välimieskäsittelyvaatimus. Vaatimuksessa on oltava riidan kuvaus sekä haettava korvaussumma. Välimieskäsittelyvaatimuksen kopio löytyy osoitteesta www.adr.org (“välimieskäsittelyvaatimus: kuluttajien välimiesmenettelysäännöt”).

ii. Lähetä yksi välimieskäsittelyvaatimuksen kopio AAA:lle postitse osoitteeseen American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043, USA.

iii. Lähetä yksi välimieskäsittelyvaatimuksen kopio toiselle osapuolelle samaan osoitteeseen kuin Ilmoitus riidasta tai osoitteeseen, josta osapuolet ovat sopineet.

(H) Kuulemisen muoto. Kaikissa kuulemisen muodoissa välimies toimittaa kirjallisen päätöksen, joka kuvaa tärkeimmät havainnot ja päätökset, joihin mahdollinen päätös perustuu. Välimiesmenettely aikana sovintosummaa, jonka GoDaddy tai asiakas esittää, ei julkaista välimiehelle, ennen kuin välimies määrittää mahdollisen summan, johon sinä tai GoDaddy on oikeutettu. Riitaan liittyviä ei-yksinoikeudellisia tietoja ei saa julkaista tai vaihtaa välimiesmenettelyn aikana.

(I) Välimiesmenettelyn palkkiot ja maksut.

i. Riidat, joiden summa on enintään 75 000,00 $. GoDaddy korvaa käsittelymaksusi ja maksaa AAA:n ja välimiehen palkkiot ja kulut. Jos asiakas hylkää yrityksen GoDaddy viimeisen kirjallisen sovittelutarjouksen, joka on tehty ennen välimiehen määrittämistä (“yrityksen GoDaddy viimeinen kirjallinen tarjous”), riita etenee välimiehen päätökseen (tuomio), ja jos välimiesoikeus tuomitsee asiakkaalle enemmän kuin yrityksen GoDaddy viimeisen kirjallisen tarjouksen, GoDaddy (i) maksaa joko korvauksen tai 1 000,00 $ (näistä suuremman summan), (ii) maksaa kaksinkertaisesti mahdolliset kohtuulliset asiakkaan asianajopalkkiot ja (iii) hyvittää kulut (mukaan lukien asiantuntijatodistajien palkkiot ja kulut), joita asiakkaan asianajaja kohtuullisesti on kerryttänyt tutkiessaan, valmistellessaan ja käsitellessään asiakkaan vaadetta välimiesmenettelyssä. Välimies määrittää palkkioiden, kustannusten ja kulujen summan, elleivät asiakas ja GoDaddy sovi niistä.

ii. Riidat, joiden summa on yli 75 000,00 $. AAA:n säännöt kattavat hakemusmaksun sekä AAA:n ja välimiehen palkkioiden ja kulujen maksamisen.

iii. Mitä tahansa summaa koskevat riidat. Missä tahansa asiakkaan aloittamassa välimiesmenettelyssä GoDaddy hakee korvausta AAA:n tai välimiehen palkkioista ja kuluista tai korvaamistaan hakemusmaksuistasi vain, jos välimiehen mukaan välimiesmenettely on turha tai aloitettu väärästä syystä. Missä tahansa GoDaddyn aloittamassa välimiesmenettelyssä GoDaddy maksaa kaikki hakemusmaksut, AAA:n ja välimiehen maksut ja kustannukset. GoDaddy ei hae omia asianajajan maksujaan tai kulujaan asiakkaalta missään välimieskäsittelyssä. Maksut ja kulut eivät sisälly riidanalaisen summan määrittämiseen.

(J) Korvausvaatimukset tai riidat on aloitettava vuoden sisällä. Lain sallimissa rajoissa korvausvaatimus tai riita, jota tämä kohta koskee, on aloitettava vuoden sisällä Small Claims -oikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Yhden vuoden jakso alkaa, kun korvausvaatimus tai Ilmoitus riidasta voidaan ensin esittää. Jos sitä ei esitetä vuoden kuluessa, korvausvaatimus tai riita estetään pysyvästi.

(K) 30 päivän kieltäytymisjakso. JOS ASIAKAS EI HALUA SITOUTUA TÄMÄN KOHDAN VÄLIMIESMENETTELYEHTOON, ASIAKKAAN ON ILMOITETTAVA GoDaddyLLE LÄHETTÄMÄLLÄ SÄHKÖPOSTIA OSOITTEESEEN LEGALOPTOUT@godaddy.com 30 PÄIVÄN KULUESSA NÄIDEN EHTOJEN HYVÄKSYMISESTÄ (ELLEI SOVELLETTAVA LAKI EDELLYTÄ PIDEMPÄÄ AJANJAKSOA). Asiakkaan on sähköpostiviestissä annettava (a) etunimensä, (b) sukunimensä, (c) osoitteensa, (d) puhelinnumeronsa ja (e) tilinumerot ja ilmoitettava seuraava: “En halua sitoutua GoDaddyn yleisissä käyttöehdoissa olevaan välimiesmenettelyehtoon.” Antamalla yllä mainitut tiedot et hyväksy GoDaddyn yleisten käyttöehtojen mukaiseen välimiesmenettelyyn. Asiakkaan hylkäämispyyntö on voimassa vain, jos se on tehty kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa yleisten käyttöehtojen hyväksymisestä. Jos hylkäät välimiesmenettelyn edellä kuvatulla tavalla, kaikki muut tässä olevat ehdot ovat edelleen voimassa, mukaan lukien ehdot, jotka koskevat sovellettavia lakeja ja oikeusistuimia, joissa lakiriidat voidaan ottaa käsittelyyn.

(L) Tämän kohdan muutokset. Ellei näissä ehdoissa määritetä toisin, asiakas ja GoDaddy suostuvat siihen, että jos GoDaddy tekee tulevia muutoksia riidan ratkaisumenettelyyn ja joukkokanteista luopumisen ehtoihin (muita kuin GoDaddyn osoitteen muutos) näissä ehdoissa, GoDaddy ilmoittaa asiakkaalle ja asiakkaalla on kolmekymmentä (30) päivää ilmoituksen päivämäärästä aikaa hylätä kyseiset lisäykset. Jos asiakas kieltäytyy tulevista lisäyksistä, asiakas hyväksyy sen, että riita meidän kanssamme käsitellään välimiesmenettelyssä näissä nykyisissä ehdoissa olevan tämän kohdan tekstin mukaan ilman ehdotettuja lisäyksiä. Jos asiakas ei hylkää tulevia lisäyksiä, asiakkaan tulkitaan hyväksyneen kyseiset tulevat lisäykset.

(M) Erillisyys. Jos jokin tämän kohdan ehdoista todetaan olevan täytäntöönpanokelvoton, kyseinen ehto erotetaan ja muut Ehdot jäävät täysin voimaan. Edellä oleva ei koske joukkokanteiden kieltoa. Jos joukkokannekielto katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, koko tämä kohta mitätöidään. Tämän kohdan ehdot jäävät muussa tapauksessa voimaan näiden Ehtojen irtisanomisen jälkeen.

(N) _Muiden riitojen yksinomainen toimipaikka. _ GoDaddy ja asiakas hyväksyvät, että mahdolliset riidat, jotka eivät kuulu tämän kohdan riidan ratkaisumenettelyyn ja joukkokanteesta luopumiseen (muuhun kuin yksittäiseen Small Claims -oikeudessa nostettuun kanteeseen), esitetään vain Arizonan Maricopa Countyn ylimmässä oikeusasteessa tai Yhdysvaltain piirikunnan oikeuteen Arizonan piirikunnassa, ja kukin osapuoli täten kumoamattomasti suostuu näiden oikeusistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan tällaisissa riidoissa. Suostutte myös hylkäämään oikeuden valamieskäsittelyyn näissä oikeustoimissa ja menettelyissä.


23. LUNASTAMATON OMAISUUS; KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT


Huomaa, että jos asiakkaalla on jäljellä olevaa tilisaldoa (positiivinen luottosaldo) kolmen (3) vuoden ajan mistä tahansa syystä ja (i) GoDaddy ei pysty suorittamaan maksua tällaiselle asiakkaalle tai (ii) GoDaddy suoritti maksun tällaiselle asiakkaalle paperimuotoisena sekkinä, jota ei kuitenkaan koskaan lunastettu, GoDaddy luovuttaa kyseisen saldon Arizonan osavaltiolle sen lakien mukaisesti. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että yllä mainitussa tapauksessa (i) tai (ii) GoDaddy on oikeutettu pidättämään käyttämättömyysmaksuna 25,00 $ Yhdysvaltain dollaria tai tällaisen asiakkaan jäljellä olevaa tilisaldoa vastaavan summan sen mukaan, kumpi on pienempi.


24. SEURAAJAT JA MÄÄRÄTYT TAHOT


Tämä Sopimus koskee ja velvoittaa kaikkia Sopimuksen osapuolia, kuten myös heidän perinnönsaajiaan, seuraajiaan ja määräämiään tahoja.


25. EI KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUNSAAJIA


Minkään tässä sopimuksessa olevan kohdan ei voida tulkita myöntävän millekään ulkopuoliselle taholle mitään oikeuksia tai etuja.


26. YHDYSVALTAIN VIENTILAIT


Tähän Sivustoon ja sen sisältämiin Palveluihin sovelletaan Yhdysvaltain kauppaministeriön (Department of Commerce), valtiovarainministeriön (Department of Treasury), ulkomaista varallisuutta valvovan toimiston (Office of Foreign Assets Control) (“OFAC”) -osaston, ulkoministeriön (State Department) ja muiden Yhdysvaltain viranomaisten asettamia vientilakeja, rajoituksia, määräyksiä ja hallinnollisia säädöksiä (yhteisesti “Yhdysvaltain vientilait”). Käyttäjillä ei ole oikeutta käyttää tämän Sivuston sisältämiä Palveluita Yhdysvaltain vientilakien alaisten teknisten tietojen tai muiden tietojen keräämiseen, tallentamiseen tai siirtämiseen. Käyttäjillä ei ole oikeutta viedä tai uudelleenviedä tämän Sivuston sisältämiä Palveluita tai sallia niiden vienti tai uudelleenvienti Yhdysvaltain vientilakien vastaisesti. Minkään tämän sivuston sisältämän palvelun lataaminen tai muu vienti tai uudelleenvienti ei ole sallittua (i) mihinkään maahan, jonka Yhdysvallat on julistanut kauppasaartoon tai tällaisen maan kansalaiselle tai asukkaalle tai (ii) Yhdysvaltain valtiovarainministeriön nimettyjen kansalaisten luettelossa (Specially Designated Nationals) tai Yhdysvaltain kauppaministeriön kiellettyjen henkilöiden luettelossa (Denied Persons List) oleville henkilöille tai muille Yhdysvaltain vientilakien kiellettyjen osapuolten luetteloissa oleville tahoille. Yhdysvaltain vientilakien vastaisesti. Käyttämällä tätä sivustoa ja sen sisältämiä palveluita asiakas hyväksyy edellä mainitun ja vakuuttaa, ettet ole kiellettyihin kuuluvan maan kansalainen tai asukas etkä sijaitse tällaisessa maassa tai ole tällaisen maan hallinnon alaisena eikä ole kiellettyjen osapuolten luettelossa, ja asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia Yhdysvaltain vientilakeja (mukaan lukien boikotoinnin vastaiset määräykset, määräykset teknologian tai lähdekoodin luovuttamisesta Yhdysvalloissa muun maan kansalaiselle ja määräykset valvotun teknologian tai lähdekoodin luovuttamisesta kolmannessa maassa sijaitsevalle ulkomaan kansalaiselle Yhdysvaltain tai ulkomaan kansalaisen toimesta). Jos tätä Sivustoa tai sen sisältämiä Palveluita käyttävä asiakas sijaitsee muussa maassa tai muulla oikeudenkäyttöalueella, asiakas tekee tämän omasta aloitteestaan ja hänen tulee noudattaa kyseisen oikeudenkäyttöalueen paikallisia lakeja siinä määrin kuin näitä paikallisia lakeja voidaan soveltaa eivätkä ne ole ristiriidassa Yhdysvaltain vientilakien kanssa. Jos tällaiset lait ovat ristiriidassa Yhdysvaltain vientilakien kanssa, asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää tätä Sivustoa tai sen sisältämiä Palveluita. Tämän osion sisältämät velvoitteet ovat voimassa myös tämän Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen tai tämän Sivuston tai sen sisältämien Palveluiden päättymisen jälkeen.


27. OTSIKOT JA VÄLIOTSIKOT, ITSENÄISET SOPIMUKSET JA EHTOJEN ERILLISYYS


Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi, eikä otsikoita voida käyttää millään tavalla selittämään tai tulkitsemaan osapuolten sopimusta millään muulla kuin tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla. Kaikki tämän sopimuksen sopimuskohdat ja ehdot on tarkoitettu erillisiksi ja itsenäisiksi. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon (tai sen osan) olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muihin tämän sopimuksen ehtoihin (tai niiden osiin), vaan niitä sovelletaan täysimääräisesti siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.


YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää tästä sopimuksesta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai kirjepostitse. Osoitteet ovat seuraavat:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com