GoDaddy

KOTISIVUKONEEN PALVELUSOPIMUS

Muokattu viimeksi: 10.7.2018

ASIAKKAAN TULE LUKEA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA ASIAKKAAN LAKISÄÄTEISISTÄ OIKEUKSISTA JA OIKEUSSUOJAKEINOISTA.

1. YLEISKATSAUS

Kotisivukoneen palvelusopimuksen (tämän sopimuksen) sopijapuolet ovat GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) ja sinä, ja sopimus tulee voimaan sinä päivänä, kun hyväksyt sen sähköisesti. Tässä sopimuksessa määritetään GoDaddyn kotisivukonepalveluiden (myöhemmin pelkkä kotisivukone tai palvelut) käytöllesi. Se muodostaa koko sopimuksen sinun ja GoDaddyn välillä koskien tätä.

Hyväksymällä tämän sopimuksen sähköisesti takaat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tämän sopimuksen ja sen ehdot sekä (i) GoDaddyn yleiset käyttöehdot ja (ii) kaikki tilausrajoitukset, tuotteiden vastuuvapauslausekkeet ja muut rajoitukset, jotka näytetään sinulle GoDaddyn sivuston (tämä sivusto) kotisivukoneen aloitussivulla. Sekä kohdat (i) että (ii) sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.

Termit me, meitä tai meidän ja muut vastaavat taivutusmuodot viittaavat GoDaddyyn. Termit sinä, sinun, käyttäjä tai asiakas ja niiden vastaavat taivutusmuodot viittaavat kaikkiin henkilöihin tai tahoihin, jotka hyväksyvät tämän sopimuksen ja/tai jotka käyttävät palveluita. Ellei tässä sopimuksessa erityisesti muuta määrätä, tämä sopimus ei sisällä ulkoisten tahojen oikeuksia tai etuja.

Vahvistat ja hyväksyt sen, että (i) GoDaddy voi oman ehdottoman harkintansa mukaan muuttaa tai muokata tätä sopimusta ja kaikkia tähän sopimukseen sisältyviä käytäntöjä tai sopimuksia milloin tahansa, ja kyseiset muutokset tai muokkaukset tulevat voimaan välittömästi tällä sivustolla julkaisemisen jälkeen, ja (ii) että käyttäessäsi tätä sivustoa tai tällä sivustolla olevia palveluita kyseisten muutosten tai muokkausten tekemisen jälkeen (tämän sivun yläreunassa ilmoitetun Viimeksi tarkistettu ‑päivämäärän mukaisesti) hyväksyt tämän sopimuksen viimeisen version. Jos et ei hyväksy tätä sopimusta sellaisena kuin se on viimeiseksi muutettuna, sinun ei tule käyttää tätä verkkosivustoa tai tästä verkkosivustosta löytyviä palveluita (tai jatkaa niiden käyttöä). Lisäksi on mahdollista, että GoDaddy voi silloin tällöin tiedottaa sinulle tähän sopimukseen tehdyistä muutoksista tai muokkauksista sähköpostitse. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että pidät ostotilisi (ostotili) tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteen, ajan tasalla. GoDaddy ei ota vastuuta siitä, ettet saa sähköposti-ilmoituksia, jos tällainen virhe johtuu virheellisestä tai vanhentuneesta sähköpostiosoitteesta.

2. PALVELUIDEN KUVAUS

Kotisivukone on pilvessä isännöity työkalu, jolla voit suunnitella, luoda, markkinoida ja mainostaa (saatavilla olevat palvelut riippuvat valitsemastasi tilauksesta) verkkonäkyvyyttä toiminnallesi integroimalla verkkosivuston, verkkohotellin, suojauksen, sosiaalisen median näkyvyyden, verkkokaupan, verkkotapaamiset, sähköpostimarkkinoinnin, digitaalisen markkinoinnin ja muita elementtejä yhden pakettityökalun avulla. Ellei tämän sopimuksen poikkeusten ja rajoitusten kohdassa muuta mainita, käyttöäsi koskevat tämän sopimuksen ehdot sekä seuraavat GoDaddyn tuotekohtaiset käyttöehdot, jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella: (i) verkkokirjanpitopalvelusopimus (vain Yhdysvaltain markkinoilla), (ii) markkinointisovellusten sopimus, (iii) Älä jää piiloon -palvelusopimus (vain Yhdysvaltain markkinoilla), (iv) varmennepalvelusopimus ja (v) sähköpostimarkkinointipalvelusopimus.

3. VERKKOKAUPPA JA TAPAAMISPALVELUT (TAPAAMISPALVELUT SAATAVILLA VAIN YHDYSVALLOISSA)

Kotisivukoneella voit halutessasi luoda verkkokaupan ja/tai verkkotapaamisia ja ylläpitää niitä. Näin voit hyödyntää seuraavia etuja:

 1. Voit lisätä, käyttää, hallita ja ylläpitää tapaamisia, tuotteita ja/tai palveluita ja esitellä niiden luetteloa Internetissä verkkokaupassa, joka tarjotaan käyttäjille verkkotunnuksen (verkkosivusto) tai aliverkkotunnuksen avulla.
 2. Voit myydä fyysisiä ja ladattavia tuotteita sekä palveluita Internetin kautta.
 3. Voit järjestää soveltuvien verojen ja toimituskulujen keräämisen.
 4. Voit kerätä luottokorttitietoja ja henkilötietoja maksutapahtumien suorittamiseksi.
 5. Voit määrittää verkkotapaamisia ja synkronoida kalentereita useista ympäristöistä.
 6. Voit suorittaa hallinta- ja käsittelytoimintoja.
 7. Voit luoda liiketoimintaraportteja verkkokaupan liiketoiminnasta.

Verkkokaupan sisältö ja tapaamiset

Olet yksin vastuussa verkkokaupan ja sen kaikkien tiedostojen, sivujen, tietojen, töiden, datan ja/tai materiaalien tarjoamisesta, päivittämisestä, kotisivukoneeseen lataamisesta ja ylläpitämisestä (mukaan lukien verkkokauppaan linkitetyt, sinne lähetetyt, siellä näytetyt ja sieltä lähetettävät tällaiset kohteet), mukaan lukien rajoituksetta tavara- ja palvelumerkit, kuvat, valokuvat, kuvitukset, grafiikat, ääni- ja videotiedostot, sähköpostit ja muut viestit, metatunnisteet, verkkotunnukset, ohjelmistot ja tekstit. Olet itse vastuussa siitä, että sivustosi noudattaa kaikkia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja. Verkkosivustosi sisältö kattaa myös mahdolliset tarjoamasi rekisteröidyt verkkotunnukset tai puolestasi rekisteröidyt verkkotunnukset palveluihin liittyen. Ymmärrät täysin sen, että GoDaddy luottaa vakuutukseesi siitä, että käytät kaikkien luomiesi tai hallitsemiesi sivustojen sisältöä asianmukaisesti.

Verkkokaupan ja tapaamispalveluiden saatavuus

GoDaddy pyrkii tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti tarjoamaan palveluita 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä (7) päivänä viikossa läpi koko sopimuksen voimassaoloajan. Hyväksyt sen, että palvelut saattavat ajoittain olla poissa käytöstä tai eivät toimintakunnossa mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta (i) laitteistoviat, (ii) ylläpitotoimet tai korjaukset, joita GoDaddy voi tehdä ajoittain, tai (iii) syyt, jotka eivät ole GoDaddyn hallittavissa tai kohtuullisesti GoDaddyn ennakoitavissa, mukaan lukien rajoituksetta tietoliikenneviat tai -katkot ja vastaavat, verkkohyökkäykset, verkon ruuhkautuminen tai muut vika- ja virhetilanteet. Hyväksyt sen, että GoDaddy ei voi taata palveluiden saatavuutta ja käytettävyyttä jatkuvasti tai keskeytyksettä.

Tuoteluettelo

Ymmärrät ja hyväksyt sen, että verkkokauppasi toiminta voi hidastua tuotemäärästä riippuen mahdollisten fyysisten ja käytännön rajoitusten vuoksi, mukaan lukien rajoituksetta järjestelmän arkkitehtuuri, järjestelmän kapasiteetti, järjestelmän kuormitus, loppukäyttäjien Internet-yhteysnopeudet ja loppukäyttäjien laitteistot. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että GoDaddy ei voi hallita tällaisia fyysisiä ja käytännön rajoitteita, joita saattaa aiheutua, kun tietyssä luokassa on tietty määrä tuotteita.

Loppuasiakkaiden maksut ja verot

Ymmärrät, että olet itse vastuussa kaikkien loppukäyttäjien maksujen keräämisestä ja hallinnasta. Olet lisäksi vastuussa kaikkien palveluiden kautta myymiesi tuotteiden kaikkien soveltuvien verojen maksamisesta. Sinulla on vastuu siitä, että luet, hyväksyt ja solmit kaikki käyttäjien käyttöoikeussopimukset, joita vaaditaan valitsemiesi maksutapojen ja veroratkaisujen käyttöön. GoDaddy ei ole vastuussa maksutapojen ja veroratkaisujen kautta saatujen tietojen oikeellisuudesta. Olet vastuussa kaikista maksutapahtumaan mahdollisesti kohdistuvista lisäveroista ja tullimaksuista sekä muista vastaavista. Sinulle saattaa koitua ulkomaisia verovelvoitteita, kun myyt ostajille. Olet yksin vastuussa kaikkien koti- ja ulkomaisten verolakien, toimituslakien ja vientilakien noudattamisesta, kun myyt tuotteitasi kansainvälisesti.

Tallennus ja tietoturva

Olet aina itse täysin vastuussa koko sivustostasi ja kaiken sen sisällön menetyksistä, vaurioista ja vahingoista. Olet itse täysin vastuussa salasanasi ja tilitietojesi luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Hyväksyt sen, että olet itse täysin vastuussa kaikista tililläsi ja salasanallasi sivustossa tai siihen liittyen tehtävistä toimista, toimimatta jättämisistä, poistoista, maksuista ja käytöstä, mukaan lukien missä tahansa sivustossa näytettävä sisältö, linkitetty materiaali, sivuston kautta lähetetty materiaali tai palvelimeen tallennettu materiaali. Olet täysin yksin vastuussa siitä, että ryhdyt seuraaviin toimiin: (i) verkkosivustosi sisällön menetysten ja vahinkojen estäminen, (ii) erillisten arkisto- ja varmuuskopioiden ylläpitäminen verkkosivuston sisällöstä, (iii) GoDaddyn palvelimelle tallennetun tai palvelimen kautta lähetetyn verkkosivuston sisällön turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden varmistaminen ja (iv) salasanasi luottamuksellisuuden varmistaminen. GoDaddy palvelimet ja verkkohotellipalvelut eivät ole arkistointipalveluita. GoDaddy ei ole millään tavalla vastuussa tai vastuuvelvollinen sinulle tai kenellekään muulle minkään sisältösi menetyksistä, vahingoista tai tuhoutumisesta. Jos unohdat salasanasi, se varastetaan tai sen luottamuksellisuus vaarantuu jostain muusta syystä, olet velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi GoDaddylle. Tässä tapauksessa GoDaddy keskeyttää sivustosi käytön tällä salasanalla ja lähettää sinulle tai valtuutetulle edustajallesi uuden salasanan. GoDaddy ei ole millään tavalla vastuussa tai vastuuvelvollinen mistään menetyksistä, tappioista tai vahingoista, joita sinulle saattaa koitua siitä syystä, että joku muu käyttää tiliäsi tai salasanaasi tietämättäsi tai siten, että olet tietoinen asiasta. Sinä voit kuitenkin olla vastuuvelvollinen menetyksistä, tappioista tai vahingoista, joita GoDaddylle tai jollekin muulle taholle koituu siitä syystä, että joku muu käyttää tiliäsi tai salasanaasi.

Näyte käyttöehdoista

Näyte käyttöehdoista annetaan vain viitteeksi. GoDaddy ei ole vastuussa käyttöehtojen näytteen käytöstä – voit käyttää niitä omalla vastuullasi. Voit käyttää käyttöehtosivulta löytyviä oletuskäyttöehtoja, kun liität niihin mukaan seuraavan vastuuvapauslausekkeen: Kuvaukset ja ehdotukset eivät ole lainopillisia tai taloudellisia neuvoja tai veroneuvoja. GoDaddy ei takaa minkään tarjotun ehdon tai lauseen laillisuutta tai näistä kuvauksista ja ehdotuksista johdettujen lauseiden tai ehtojen laillisuutta. Varmista asianajajalta, että omat käyttöehtosi vastaavat tarpeitasi, että ne ovat laillisia omalla lainkäyttöalueellasi ja että ne ovat laillisesti sitovia asiakkaillesi.

4. FACEBOOK PAGE DESIGNER

Kotisivukoneeseen sisältyy käyttöoikeus Facebook Page Designer toimintoon, jolla voit luoda räätälöityjä Facebook-sivuja täydentämään verkkosivustoasi. Sallittujen Facebook-sivujen lukumäärä vaihtelee tilaamasi palvelun perusteella. Se saattaa kasvattaa palvelutilaukseesi sisältyvien sivuston sivujen lukumäärää.

Jos haluat käyttää Facebook Page Designeria, sinun täytyy (i) luoda Facebook-tili (jos sinulla ei vielä ole tiliä) ja (ii) ottaa Facebook-tililläsi käyttöön julkinen sivu. Kun olet luonut Facebook-sivusi, ne täytyy yhdistää Facebook-tiliisi, jotta näitä Facebook-sivuja voidaan käyttää. Ota huomioon, että Facebook-sivuja ylläpidetään samalla verkkohotellitilillä (ja niihin pääsee samasta hallintapaneelista) kuin omia verkkosivuja. Lisäksi ainakin yksi verkkosivuston sivu on oltava julkaistuna, ennen kuin voit julkaista Facebook-sivusi.

Jos käytät Facebook Page Designeria, hyväksyt seuraavat ehdot:

 1. Et saa luoda sillä Facebook-sivua, joka mainostaa mitä tahansa seuraavista, viittaa mihin tahansa seuraavista, sisältää tai käyttää mitä tahansa seuraavista tai edistää millään tavalla mitä tahansa seuraavista:
  • alkoholiin liittyvä sisältö, tupakkatuotteiden, ampumatarvikkeiden ja/tai ampuma-aseiden myynti
  • sisältö, joka loukkaa jonkin ulkopuolisen tahon oikeuksia, mukaan lukien immateriaalioikeudet, tietosuojaoikeudet, yksityisyysoikeudet, moraaliset oikeudet, muut henkilökohtaiset oikeudet tai omistusoikeudet, tai harhaanjohtava tai vilpillinen sisältö
  • uhkapelaaminen, mukaan lukien rajoituksetta kaikki verkkokasinot, urheiluvedonlyönti, bingo tai pokeri lainvastaiset toimet ja/tai lainvastaiset kilpailut, pyramidihuijaukset, arvonnat tai ketjukirjeet (jos olet laillisten arvontojen, kilpailujen tai muiden kampanjoiden järjestäjä tai viittaat niihin tai toimit muutoin niiden hyväksi, sinua koskevat Facebookin mainontaan liittyvät säännöt, jotka löytyvät täältä)
  • sisältä, joka on vihamielistä, uhkaavaa, halventavaa tai pornografista; lietsoo väkivaltaisuuksia; tai sisältää alastomuutta tai graafista tai tarpeetonta väkivaltaa.
 2. Sinun täytyy varmistaa, että omistat tai hankit tarvittavat oikeudet kaiken sovelluksesi sisällön kopioimiseen, näyttämiseen, jakeluun, esittämiseen tai muuhun julkiseen tarjoamiseen Facebook-käyttäjille kaikissa niissä maissa, joissa tarjoat sisältöä.

5. INTEGROINTI VERKKOHOTELLIPALVELUUN JA SIVUSTOJEN OMISTAJUUS

Palveluilla luodut verkkosivustot perustuvat GoDaddyn verkkohotellipalveluun ja ne integroidaan siihen. Mikä tahansa yritys siirtää mikä tahansa tällainen sivusto toiseen verkkohotellipalveluun on tämän sopimuksen rikkomus.

Kaikki palveluiden avulla luodut verkkosivustot (lukuun ottamatta itse luomaasi sisältöä) omistaa GoDaddy, ja kaikkiin näihin verkkosivustoihin sekä niiden kopioihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja patenttilainsäädäntöä sekä muita immateriaaliomaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä. GoDaddy myöntää sinulle rajoittamattoman käyttöoikeuden verkkosivustolle palvelutilauksesi ajaksi. Jos peruutat palvelutilauksen mistä tahansa syystä, käyttöoikeutesi sivustoon päättyy tilauksen peruutuksen yhteydessä. Sitoudut estämään kotisivukoneen tai avulla luotujen verkkosivustojen luvattoman kopioinnin. Ellei tässä sopimuksessa toisin erikseen määrätä, tällä sopimuksella ei siirretään mitään tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, patenttia tai muuta immateriaalioikeutta, eikä myönnetä mitään oikeuksia niihin. GoDaddy pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen tässä myönnetty.

Kun lataat sisältöä verkkosivustoosi, annat GoDaddylle rajoittamattoman käyttöoikeuden (i) sisällön käyttämiseen sen sisällyttämiseksi verkkosivustoosi ja (ii) palveluilla luotujen sivustojen näyttökuvien näyttämiseen verkossa, markkinointiaineistoissa tai muilla tavoilla, jotka GoDaddy määrittää oman ja ehdottoman harkintansa mukaan. Lisäksi takaat GoDaddylle, että (a) sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet jakaa kyseistä sisältöä, joko koska olet sisällön tekijä ja sinulla on oikeus jakaa se tai koska sinulla on tekijänoikeuteen perustuvat tai muulta sisällön omistajalta saadut asianmukaiset jakeluoikeudet, käyttöoikeudet, suostumukset ja/tai kirjalliset luvat, ja että (b) et ei riko minkään ulkopuolisen tahon oikeuksia. Tässä asiakirjassa sisältö tarkoittaa rajoituksetta tekstiä, ohjelmistoja, widgetejä, sovelluksia, käsikirjoituksia, lähdekoodin, API-rajapinnan, valokuvia, kuvituksia, kuvia, grafiikkoja, ääniä, musiikkia, ääniä, videoita ja vuorovaikutteisia ominaisuuksia (ja niihin sisältyviä tavaramerkkejä, palvelumerkkejä ja logoja). Vahvistat ja hyväksyt sen, että palveluihin lataamaasi sisältöä voidaan käyttää välittömästi. Tarjottu sisältö voidaan myös tallentaa välimuistiin enintään yhdeksi vuodeksi. Sisällön poistaminen palveluista ei poista sisällön välimuistiin tallennettuja versioita.

6. MUUT PAKETTIVAIHTOEHDOT

Sinulle tarjotaan mahdollisuus yhdistää palveluita muihin tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin, esimerkiksi (i) verkkotunnusrekisteröintipalveluihin, (ii) verkkotunnusten välityspalvelinpalveluihin, (iii) Microsoft Officeen ja/tai (iv) muihin tuotteisiin ja palveluihin, joita voidaan ajoittain tarjota yhdistettäväksi pakettiin. Tässä tapauksessa ostamaasi kotisivukonetta koskevat myös siihen yhdistettyjen muiden tuotteiden tai palveluiden käyttöehdot ja soveltuvat sopimukset, jotka sinulle esitetään ostoskorissa maksamisen yhteydessä.

7. ANALYTIIKKATIEDOT JA -TOIMINNOT

Myönnämme tämän sopimuksen ehtojen nojalla sinulle rajoitetun, kumottavissa olevan ja ei-yksinoikeudellisen käyttöoikeuden käyttää kotisivukoneen analytiikkatietoja (myöhemmin pelkkä analytiikka) vain siinä määrin kuin se on tarpeen kotisivukoneen analytiikkatoimintojen käyttämiseksi ja voidaksesi hyödyntää tilisi raportteja. Analytiikan avulla voit seurata kävijöiden IP-osoitteita, käyntiaikoja, ylätunnistetietoja ja sijaintia (näistä käytetään yhteisnimitystä tiedot). Noudatat analytiikkatietojen ja -raporttien käytössä kaikkia soveltuvia lakeja ja säädöksiä. GoDaddy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt voivat säilyttää ja käyttää analytiikkatoiminnoilla kerättyjä tietoja omien tietosuojakäytäntöjensä ehtojen mukaisesti. Et saa käyttää analytiikkatoimintoja seuraavasti tai antaa kenenkään ulkopuolisen tahon käyttää analytiikkatoimintoja seuraavasti: minkä tahansa sellaisten tietojen seuraaminen, kerääminen tai palveluun lataaminen, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa (esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite tai laskutustiedot), tai sellaisten tietojen seuraaminen, kerääminen tai palveluun lataaminen, jotka voidaan kohtuullisin toimin yhdistää edellä mainittuihin tietoihin. Sinun täytyy laatia itsellesi tietosuojakäytäntö ja noudattaa sen ehtoja. Lisäksi sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja, käytäntöjä ja säädöksiä, jotka liittyvät kävijöidesi tietojen keräämiseen. Sinun täytyy julkaista tietosuojakäytäntö. Sinun täytyy sisällyttää tähän tietosuojakäytäntöön ilmoitus siitä, että keräät tietoja evästeiden avulla. Sinun täytyy määrittää tietosuojakäytännössä, miten käytät analytiikkatoimintoja ja miten ne keräävät sekä käsittelevät tietoja.

8. POIKKEUKSET JA RAJOITUKSET

Website Builder Digital Marketing Suite (vain Yhdysvalloissa) Website Builder Digital Marketing Suiten avulla voit hyödyntää vain palveluihin sisältyviä markkinointityökaluja, esimerkiksi hakukoneoptimointia, sähköpostimarkkinointia ja Facebook-sivun luomista sekä päivityksiä (yllä olevan kohdan 4 ehtojen mukaisesti). Website Builder Digital Marketing Suite ei anna oikeutta luoda ja ylläpitää verkkosivustoa (mukaan lukien verkkokauppa ja verkkotapaamiset), SSL-varmenteita ja Älä jää piiloon -palveluita. Nämä palvelut voidaan lisätä myöhemmin tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Maksutonta kokeilua (katso lisätiedot alla olevasta osiosta) ei ole saatavilla Website Builder Digital Marketing Suitelle. Koska Website Builder Digital Marketing Suitea tarjotaan rajoitetusti, GoDaddyn (i) verkkokirjanpitopalvelusopimuksen, (ii) varmennepalvelusopimuksen ja (iii) Älä jää piiloon -palvelusopimuksen ehtoja ei sovelleta.

TLD:t Ymmärrät ja hyväksyt sen, että verkkosivustoasi koskevat kaikki verkkosivustoosi liitetyn ylätason verkkotunnukselle (jäljempänä TLD) määritetyt sisältörajoitukset (ja muut rajoitukset). Nämä rajoitukset koskevat vain sitä kotisivukonetiliä, johon kyseinen TLD on liitetty.

Kehitteillä olevat sivut Kotisivukone tarjoaa Kehitteillä olevat sivut -vaihtoehdon asiakkaille, jotka eivät vielä ole valmiita perustamaan verkkosivustoaan. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että valitessasi Kehitteillä olevat sivut -vaihtoehdon käytettävissä on rajatumpi valikoima suunnittelu- ja väriyhdistelmiä kuin kotisivukoneen mallipohjakirjaston käytettävissä oleva valikoima.

Velvollisuus ylläpitää tilausta Palveluiden käyttö edellyttää voimassa olevaa kotisivukoneen tilausta (ja sen maksamista). Jos et ylläpidä tilaustasi koko ajan, palvelut voidaan irtisanoa milloin tahansa. Palveluohjelmasi toistuva laskutus alkaa ostopäivänä. Palveluista maksetut maksut eivät ole siirrettävissä muille kotisivukoneen tileille (tai muille GoDaddy-tileille) kuin kotisivukoneeseen alun perin ostopäivänä yhdistetylle tilille.

Palveluiden irtisanominen Jos GoDaddy irtisanoo palvelusi, se voi oman harkintansa mukaisesti poistaa ja tuhota tiedot ja tiedot, jotka olet tallentanut sen palvelimiin. GoDaddylla ei ole mitään velvollisuutta valvoa palvelun käyttöäsi, mutta se pidättää oikeuden valvoa käyttöäsi täysin oman harkintansa mukaan. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että, että palveluidesi vanhenemisen tai irtisanomisen jälkeen sinun on lopetettava palveluiden käyttö ja luovuttava palveluiden yhteydessä sinulle määritettyjen IP-osoitteiden ja palvelinnimien käytöstä, mukaan lukien verkkotunnuksen/-tunnusten verkkotunnusjärjestelmän (DNS) osoittaminen pois palvelimiltamme.

9. MAKSUTON KOKEILU

Maksuttoman kokeilujakson avulla voit käyttää palvelua maksutta määritetyn ajan alkaen päivämäärästä, jolloin hyväksyt maksuttoman kokeilujakson tarjouksen. Maksuton kokeilujakso umpeutuu, kun maksuttoman kokeilujakson hyväksymisestäsi on kulunut sen ehdoissa määritetty aika. Tämä ehto on voimassa riippumatta siitä, käytätkö palveluita maksuttoman kokeilujakson aikana vai et.

Hyväksyt sen, että voimme perua maksuttoman kokeilujakson tai muokata sitä tai vaihtaa palvelun tai tarjota vastaavan palvelun tai tarjouksen koska tahansa oman harkintamme mukaisesti. Sinulta veloitetaan voimassa oleva hinta tuotteesta, jos päätämme, ettet ole oikeutettu maksuttomaan kokeilujaksoon.

Kun maksuton kokeilu umpeutuu, sinua ei veloiteta eikä palvelua uusita, ELLEI sinua pyydetä lisäämään tai vahvistamaan maksutapaa tai ellet anna maksutapaa vapaaehtoisesti maksuttoman kokeilusi aikana tai sen päättyessä. Jos lisäät tai vahvistat pyydettäessä maksutavan tai annat maksutavan vapaaehtoisesti, palvelu uusitaan automaattisesti sillä hetkellä voimassa olevalla uusintahinnalla ilman mitään lisätoimia sinulta. Voit peruuttaa maksuttoman kokeilujakson tai palvelun automaattisen uusinnan koska tahansa ennen maksuttoman kokeilujakson päättymistä käymällä tilissäsi ja poistamalla automaattisen uusinnan käytöstä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Jos päätät peruuttaa palvelun maksuttoman kokeilujakson aikana tai päätät olla uusimatta palvelua maksuttoman kokeilujakson jälkeen, menetät palvelussa antamasi tiedot. Niitä ei voida palauttaa.

Kun maksuton kokeilu uusitaan joko kuukausi- tai vuositilauksella, olet halutessasi oikeutettu pyytämään täyttä hyvitystä hyvityskäytäntömme mukaisesti.

Tiettyjen maiden asukkaat eivät ehkä ole oikeutettuja maksuttomaan kokeilutarjoukseen.

10. ULKOPUOLISTEN TAHOJEN KUVAT JA OHJELMISTOT

Määritelmät ja laajuus Kotisivukoneeseen voi sisältyä sellaisten tiettyjen (i) valokuvien, kuvitusten ja muiden kuvien (yhdessä kuvat) ja (ii) ohjelmistojen, widgetien ja muiden sovellusten (yhdessä ohjelmistot) käyttöoikeus. Tällaiset mahdolliset kuvat ja ohjelmistot ovat ulkopuolisten palveluntarjoajien kehittämiä, omistamia tai lisensoimia ja GoDaddy on sopinut niiden käytöstä. Hyväksyt sen, että ohjelmiston käyttösi on meidän ja ulkopuolisen palveluntarjoajan välisten sopimusten mukaista. Jos kuvien/ohjelmistojen mukana toimitetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttöoikeus- tai lisenssisopimus tai jos niiden käyttö edellyttää tällaisen sopimuksen hyväksymistä, kuvien/ohjelmistojen käyttöösi sovelletaan kyseisen sopimuksen ehtoja tämän sopimuksen ehtojen rinnalla (ehdot eivät kumoa toisiaan).

Kaikkiin kuviin/ohjelmistoihin sovellettavat ehdot Ymmärrät ja hyväksyt sen, että (i) voit käyttää kuvia ja ohjelmistoja ainoastaan osana palveluita, (ii) että et saa poistaa, muokata tai peittää mitään kuviin/ohjelmistoihin sisältyviä tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusoikeusilmoituksia ja (iii) että et saa muokata kuvien ja ohjelmistojen lähdekoodia, tutkia sen valmistustapaa, purkaa sitä, jakaa sitä osiin, kääntää sitä takaisin, luoda siitä muunneltuja johdannaisia tai yrittää johtaa lähdekoodia kuvista ja ohjelmistoista.

GoDaddy voi antaa henkilökohtaisia tietojasi ulkopuolisille palveluntarjoajille, jos se on tarpeen niiden kuvien ja ohjelmistojen tarjoamiseksi, mukaan lukien rajoituksetta kotisivukoneen sivuun liitetty verkkotunnus. GoDaddy pidättää oikeuden milloin tahansa muokata kuvia ja ohjelmistoja, muuttaa niitä tai lopettaa niiden tarjoamisen. Sitoudut toimimaan yhteistyössä kaikissa toimissa, jotka ovat tarpeen tähän liittyen.

GoDaddy ei anna palveluihin liittyville tai niissä tarjottaville ulkopuolisten palveluntarjoajien kuville tai ohjelmistoille mitään takuita tai vakuutuksia. Suljemme nimenomaisesti pois kaikki vastuut ja vastuuvelvollisuudet niihin nähden.

Sitoudut suojaamaan ja puolustamaan meitä (GoDaddy) kaikilta ulkopuolisten palveluntarjoajien osapuolten kuvien/ohjelmistojen käyttöösi liittyviltä suorilta ja epäsuorilta vaatimuksilta sekä varmistamaan, ettei GoDaddy kärsi vahinkoa tällaisten vaatimusten takia. Ulkopuolisten palveluntarjoajien kuvien/ohjelmistojen toimittajat ovat tämän sopimuksen osoituksensaajia tämän sopimuksen mukaisten oikeuksiensa valvomisessa.

Mapboxiin sovellettavat lisäehdot Vahvistat ja hyväksyt, että Mapboxin käyttöön sovelletaan täällä olevia käyttöehtoja, jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.

Cronofy-palveluun sovellettavat lisäehdot (vain Yhdysvalloissa) ymmärrät ja hyväksyt sen, että Cronofy-käyttöäsi koskevat palvelun omat käyttöehdot, jotka löytyvät täältä ja jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.

Google My Business -palveluun sovellettavat lisäehdot (vain Yhdysvalloissa) Ymmärrät ja hyväksyt sen, että Google My Business -palvelun käyttöäsi koskevat (i) Google-palveluiden käyttöehdot, jotka löytyvät täältä, (ii) Google My Business -palvelun lisäkäyttöehdot, jotka löytyvät täältä, ja (iii) Googlen ohjeet kumppaniyritysten edustamiseen Googlessa, jotka löytyvät täältä, ja jotka kaikki sisällytetään tähän sopimukseen tällä viittauksella.

OpenTablea koskevat lisäehdot Yhdysvalloissa, Japanissa, Saksassa, Meksikossa, Irlannissa, Alankomaissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa ja Singaporessa ymmärrät ja hyväksyt sen, että OpenTablen käyttöäsi koskevat palvelun omat käyttöehdot, jotka löytyvät täältä ja jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.

ChowNow ‘ta koskevat lisäehdot Yhdysvalloissa ja Kanadassa Ymmärrät ja hyväksyt sen, että ChowNow’n käyttöäsi koskevat palvelun omat käyttöehdot, jotka löytyvät täältä ja jotka sisällytetään osaksi tätä sopimusta tällä viittauksella.

IDX Broker -palvelua koskevat lisäehdot Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa Ymmärrät ja hyväksyt sen, että IDX-palveluiden käyttöäsi koskevat palvelun käyttöehdot, jotka löytyvät täältä ja jotka sisällytetään tähän sopimukseen tällä viittauksella.

Ymmärrät ja hyväksyt sen, että ulkopuoliset palveluntarjoajat (ja näiden tytäryhtiöt ja toimittajat) eivät anna lausuntoja tai takuita ulkopuolisten palveluntarjoajien kuvista/ohjelmistoista, joita tarjotaan palveluiden yhteydessä, eivätkä ne vastaa ulkopuolisen palveluntarjoajan kuvien/ohjelmistojen käytöstä tai sen aiheuttamista vahingoista (olivatpa ne välittömiä, välillisiä tai seuraamuksellisia). Ymmärrät ja hyväksyt sen, että me tuemme mahdollisia ulkopuolisten palveluntarjoajien kuvia/ohjelmistoja, eivät ulkopuoliset palveluntarjoajat (tai heidän tytäryhtiönsä tai toimittajansa). Ymmärrät ja hyväksyt myös sen, että olet itse vastuussa maksullisen tilauksen ja/tai rekisteröidyn tilin hallinnasta ja ylläpidosta ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelussa. Tämän sopimuksen peruuttaminen tai ohjelmiston poistaminen palveluista ei peruuta tai irtisano maksullista tilaustasi ja/tai tiliäsi ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelussa. Jos et enää halua saada näihin palveluihin liitettyjä itse suoraan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ostamiasi palveluita, sinun täytyy toimia ulkopuolisen palveluntarjoajan omien käyttöehtojen mukaisesti.

11. OTSIKOT JA VÄLIOTSIKOT, ITSENÄISET SOPIMUKSET JA EHTOJEN ERILLISYYS

Tässä sopimuksessa käytetään otsikoita ainoastaan selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi, eikä otsikoita voida käyttää millään tavalla muun tässä asiakirjassa säädetyn osapuolten välisen sopimuksen tulkinnassa. Kaikki tämän sopimuksen sopimuskohdat ja ehdot on tarkoitettu erillisiksi ja itsenäisiksi. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen ehdon (tai sen osan) olevan lainvastainen, pätemätön tai muutoin täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muihin tämän sopimuksen ehtoihin (tai niiden osiin), vaan niitä sovelletaan täysimääräisesti siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.

12. MÄÄRITELMÄT JA RISTIRIITATILANTEET

Termit, joita on käytetty tässä sopimuksessa, mutta joita ei ole selitetty, on selitetty Yleiset käyttöehdot -sopimuksessamme. Jos tämän sopimuksen ja yleisen palveluehtosopimuksen välillä ilmenee ristiriitoja, tämän sopimuksen ehdot katsotaan ensisijaisiksi.

Muokattu: 10.7.2018
Copyright © 2017-2019 GoDaddy.com, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.