GoDaddyn sisältöfilosofia

Ilmaisunvapaus GoDaddyllä.

GoDaddyn tehtävä on tuoda tilaisuuksia kaikkien saataville. Uskomme, että ajatusten moninaisuus ja ilmaisunvapaus ovat kriittisiä tekijöitä yhteiskunnan ja talouden terveydelle. Tuemme vahvasti vapaata ja avointa Internetiä ilmaisuvälineenä. Ilmaisunvapaus on arvokas asia – se suojaa ja voimaannuttaa ihmisiä uskomustensa ilmaisussa. Yhtä tärkeää on, että se suojaa ihmisiä niiltä, jotka haluaisivat hiljentää heidät. Uskomme, että ilmaisunvapauden oikeus koskee kaikkia, myös niitä, joiden kanssa monet ovat eri mieltä.

Meitä pyydetään usein ryhtymään toimiin muiden mielestä paheksuttavan sisällön suhteen. Koska uskomme, että kaikilla on oikeus omiin näkökulmiinsa ja mielipiteisiinsä, pidättäydymme ryhtymästä toimiin, jos sisältö ei kuulu tiettyihin tärkeisiin luokkiin, jotka on eritelty GoDaddy yleisissä käyttöehdoissa. Tärkeä seikka on, että on käytäntöjemme vastaista käyttää palveluitamme väkivaltaan kannustamiseen tai yllyttämiseen tai sen harjoittamiseen. Jos sisältö ylittää normaalin ilmaisunvapauden ja yllyttää väkivaltaan, ryhdymme toimiin. Lisäksi emme salli palveluidemme käyttöä laittomiin toimiin, muun muassa esimerkiksi lasten hyväksikäyttöön, lasten seksuaalisen hyväksikäyttömateriaalin levitykseen, terrorismiin tai siihen kannustamiseen, reseptilääkkeiden myyntiin ilman kelvollista reseptiä ja petokselliseen toimintaan. GoDaddyllä on erityinen tiimi, joka arvioi kunkin lähetetyn sisältövalituksen, jotta voidaan määrittää, rikkooko sisältö käytäntöjämme, ja jos rikkoo, ryhtyä asianmukaisiin toimiin.

Tilaisuuksien tuominen kaikkien saataville merkitsee, että sallimme laajalti erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia. Vaikka Internet on melko sotkuinen paikka, uskomme silti, että on etuoikeutemme tarjota alusta ideoiden jakamiseen, vaikka joskus nämä ideat eivät noudatakaan yrityksemme arvoja.